Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Built-in AI to detect threats faster | Azure Sentinel Part 2

Azure Security Expert Series: Built-in AI to detect threats faster | Azure Sentinel Part 2