Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Mobile Engagement Overview

Brief overview of Azure Mobile Engagement service and the benefits it provides to the app publishers/marketers.