Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Machine Learning

Cloud Machine Learning

Související videa

FastTrack for Azure

Combine Machine Learning and Azure Search for a new search experience

Author CoreML models with Azure Machine Learning