Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure IoT in Transport

Short video showcasing use of Azure IoT in transportation and logistics sector