Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Functions Integration

Prezentující:: Seth Juarez

Chris Anderson joins Seth and explores how Azure Functions integrate with larger applications.

Související videa

App Service on Linux

App Service Domains

Security and Horsepower with App Service: The New Isolated Offering