Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Functions Integration

Prezentující:: Seth Juarez

Chris Anderson joins Seth and explores how Azure Functions integrate with larger applications.

Související videa

An overview of Azure App Service Deployment Center

Go on Azure: Part 3—Go on Web Apps and Azure Kubernetes Service

Azure App Service Web Apps