Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Cosmos DB SQL Queries

Learn how to perform queries on your data using the Azure Cosmos DB SQL query API.