Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Batch

Learn about the new service called Azure Batch.