Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Batch

Learn about the new service called Azure Batch.

Související videa

Azure Batch Rendering Service

Low-Priority Virtual Machines in Azure Batch

Episode 230: Azure Batch and Low Priority VMs