Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Arc Unified Management

 Gain a single view on your data across on-premises and cloud.