Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure AD External Identities

Azure Active Directory External Identities (with captions)