Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure AD Connect Health : Monitor you identity bridge

Watch this short video about Azure AD Connect Health.

Související videa

Microsoft Azure and Office 365 together: The modern business development platform

Azure Active Directory Identity Protection

Azure AD Connect Health monitors on-premises AD Domain Services