Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

APB_2015

APB_2015

Související videa

Using Habitat in Azure

Get started with the Azure SDK for Go

Using PowerShell Core with Azure