Povolení rezidence a ochrany dat v oblastech Microsoft Azure

Tento materiál je dostupný v jazyce English.

Publikováno: 09.09.2020

 Tento dokument poskytuje pokyny týkající se následujících témat: 

· Porozumění regionální infrastruktuře Azure a způsob zajištění optimálního rozhodování o architektuře

· Záruky rezidence dat a způsoby, jak zákazníci můžou rezidenci dat řídit

· Přístup k telemetrickým datům, včetně zvýšeného přístupu k datům podpory, a způsob, jakým můžou zákazníci přístup k datům spravovat

· Jak Microsoft chrání zákaznická data před neoprávněným přístupem a jak Microsoft zpracovává žádosti státní správy, včetně dopadů zákona CLOUD (Clarifying Lawful Overseas Use of Data)

· Nástroje, které můžou zákazníci použít k ochraně před neautorizovaným a autorizovaným přístupem k datům

· Uchovávání dat a jejich odstranění