Přeskočit na hlavní obsah

Povolení rezidence a ochrany dat v oblastech Microsoft Azure

Tento materiál je dostupný v: English.

Publikováno: 31.03.2021

Tento dokument obsahuje informace, které zákazníkům Azure pomohou pochopit, jak lépe řídit rezidenci dat, a také splnit závazky vyplývající z ochrany dat v rámci oblastí datacenter Azure. Zaměřuje se zejména na následující témata:

▪ Seznámení s regionální infrastrukturou Azure, včetně vysoké dostupnosti, zotavení po havárii a latence, a také s aspekty dostupnosti služeb

▪ Záruky rezidence dat a způsoby, jak zákazníci mohou řídit rezidenci dat

▪ Podrobné informace o tom, jakým způsobem zákazníci mohou získat přístup k diagnostickým a podpůrným datům generovaným jednotlivými službami a jak mohou spravovat přístup k vlastním datům

▪ Jak Microsoft chrání zákaznická data před neoprávněným přístupem a jak zpracovává a řeší požadavky státní správy a dalších třetích stran

▪ Nástroje, jejichž prostřednictvím zákazníci mohou omezovat, chránit a šifrovat neaktivní uložená data a v některých případech i data používaná 

▪ Striktní zásady a postupy, které společnost Microsoft dodržuje při uchovávání a odstraňování zákaznických dat.

▪ Jak dodržování standardů a nařízení ochrany osobních údajů ze strany Microsoftu pomáhá chránit soukromí zákaznických dat