Nejčastější dotazy

Obecné

 • Karta partnerů Azure.com je nástroj, který vám pomůže najít technologické partnery, kteří se zabývají kompletními řešeními v Microsoft Azure. Také vám pomůže najít partnery se službami, kteří zákazníkům pomáhají navrhovat, vytvářet a spravovat řešení Azure přizpůsobená na míru konkrétním firmám. Načítá profily partnerů z Pinpointu.

 • Může to trvat 24 hodin až 10 pracovních dní podle toho, jaký má dotyčný partner stav členství v programu MPN a stav profilu na Pinpointu.

  1. Je nutné být partnerem MPN; zaregistrujte se.
   • Až se v programu MPN zaregistrujete, dostanete během 5 pracovních dní pozvánku k vytvoření firemního profilu na Pinpointu.
  2. Je nutné mít profil na Pinpointu; vytvořte si ho.
   • Až profil vytvoříte, trvá 5 až 10 pracovních dní, než se ověří, schválí a zveřejní na stránce Pinpoint.com.
   • Je nutné mít nabídku aplikace nebo služby s popisem relevantním pro Microsoft Azure.
   • Je třeba splnit požadavky na profil na Pinpointu:
    • Profil musí obsahovat logo (96×96 pixelů, bez mezer a zvláštních znaků v názvu souboru).
    • Je nutné dodržovat pravidla značky Azure (např. Microsoft Azure, ne Windows Azure).
    • Musí se dodržovat maximální a minimální počet slov (název aplikace nebo služby: 10 a méně slov, popis: 20 až 250 slov nebo 200 až 2500 znaků).
    • Název se nesmí přesně shodovat s názvem produktu (např. s označením „Microsoft Azure“ nebo názvem země).
    • Název aplikace nebo služby musí být popisný (tzn. nesmí být vágní nebo nesmí jít například o přehled informací o společnosti samotné).
    • Název společnosti a název aplikace nebo služby se musí shodovat s tím, který se uvádí na webu společnosti.
    • Popis společnosti musí být dobře napsaný (např. bez gramatických chyb).
    • Je třeba poskytnout jedinečné adresy URL, které nesmí odkazovat na domovskou stránku společnosti nebo na stránku Microsoftu. Musí odkazovat na stránku, která se přímo zabývá aplikací nebo službou.
     • Stejná adresa URL nesmí být zadána do více než jednoho pole a obsah musí odpovídat poli, do kterého je zadána (stažení, ukázka apod.).
    • V popisu partnera se nesmí uvádět žádné adresy URL, dokumenty white paper, ukázky, telefonní čísla nebo kontaktní informace Microsoftu.

 • Azure Marketplace je online obchod pro certifikované, open source a komunitní softwarové aplikace, vývojářské služby a data – předkonfigurované pro Azure. Údaje na kartě partnerů se poskytují jako reference pro hledání partnerů, kteří vytvářejí kompletní řešení v Azure nebo kteří poskytují konzultační služby k navrhování, sestavování a správě řešení Azure.

 • Microsoft Partner Network (MPN) je rozsáhlý dobrovolný partnerský program, jehož cílem je pomáhat kvalifikovaným technologickým společnostem při sestavování, prodeji, poskytování, obsluze a podpoře řešení založených na technologiích Microsoftu. Aby se technologická společnost mohla zapojit do programu MPN, musí prodávat nebo poskytovat více než 75 procent svých IT řešení a služeb nebo získávat nejméně 75 procent svých celkových příjmů prostřednictvím externího prodeje vlastních IP řešení nepřidruženým třetím stranám (tj. stranám, které nejsou afilacemi).

 • Program MPN je rozsáhlý dobrovolný partnerský program, který propaguje řešení a služby partnerů a poskytuje technická a marketingová školení, podporu a specializované příležitosti k vytváření vazeb. Karta partnerů Azure.com je referenční nástroj pro zákazníky hledající partnery, kteří se specializují na řešení a konzultační služby pro Azure. Partneři uvedení na Azure.com jsou jen podmnožinou partnerů programu MPN a načítají se z Pinpointu.

 • Pinpoint je globální online adresář Microsoftu, který pomáhá firemním zákazníkům najít partnery Microsoftu a navázat s nimi kontakty.

 • Pinpoint podporuje program MPN tím, že pomáhá vývojářům a poskytovatelům technologických služeb propagovat softwarové aplikace a profesionální služby na trhu. Kromě toho pomáhá zákazníkům najít řešení od partnerů. Další podrobnosti o programu Microsoft Partner Network najdete na stránce nejčastějších dotazů k MPN.

Partners

 • To become an MPN partner, you must enroll in the MPN program. This program is voluntary. Benefits include training, support, and networking opportunities. For more information watch the Partner Network video.

 • Cloud Platform competency is for partners who specialize in delivering infrastructure and SaaS solutions on Azure. To learn more about the requirements and to enroll visit the Cloud Platform competency page on MPN.

 • To create a Pinpoint profile, you must be actively enrolled in the MPN program. Once you are an active member of MPN, you can create a Pinpoint profile. Remember that you must provide an Azure relevant App/Service to be eligible for listing on the Azure.com partner tab.

 • When you enroll in the Microsoft Partner Networkand opt to be included in Microsoft directories during enrollment—it may take up to three business days for your information to migrate to Pinpoint.

  After three business days, you can log in to the Partner Center to check the status of your company overview and to make any necessary changes. On average, new information usually takes four to five business days to appear on the Pinpoint website, but may take up to 15 business days. (Note: the time to publish may vary for different countries. Learn more.)

  If your information doesn’t appear within this time, it could be for one of the following reasons: You have not submitted your company overview for approval; your company overview does not meet Pinpoint Profile Guidelines; you did not associate your Microsoft account (formerly Windows Live ID) to your MPN membership; or you did not opt to appear in Microsoft directories when you were enrolling in the MPN. Learn how to resolve these and other issues that can hold up publishing.

 • Sign into the Partner Center to manage changes to your Pinpoint profile. Once your profile changes have been approved, they will automatically be published within three business days.

 • Please open a ticket with Microsoft Partner Network support.

Achieve the cloud platform competency as part of the MPN program and create a Pinpoint profile that describes both your organization and your Azure offering.

Zákazníci

 • Technologičtí partneři vytvářejí předem připravená řešení Azure pro použití ve vašem podniku. Těmito partnery jsou obvykle nezávislí výrobci softwaru (ISV) nebo poskytovatelé softwaru jako služby (SaaS). Partneři služeb vám pomůžou navrhnout, vytvořit a spravovat řešení Azure, která jsou přizpůsobená vašemu podniku. Těmito partnery jsou obvykle poskytovatelé integrace systému (SI).

 • Azure Marketplace aktuálně nabízí image a rozšíření virtuálních počítačů, rozhraní API, aplikace, služby strojového učení a datové služby.

 • Ano, existuje fórum komunity, fórum podpory a blog.

 • Kontaktujte prosím podporu Azure.

 • Pokud chcete ohlásit podezření na problémy se zabezpečením nebo nevhodné chování v Azure, obraťte se prosím na tým cert.microsoft.com, který je dosažitelný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.