Datacentra Azure

Platformu Azure podporuje rozšiřující se síť datacenter spravovaných Microsoftem. Microsoft má desítky let praxe s provozem služeb, jako jsou Bing, Office 365 a Outlook.com. Platforma Azure je dostupná ve 140 zemích, včetně Číny, a prozatím se investovalo hlavně do nabídek určených pro státní správu USA a Německo. Azure podporuje 17 jazyků a 24 měn. Všechno se opírá o investici Microsoftu do infrastruktury globálních datových center v hodnotě $15 miliard amerických dolarů. U platformy Azure se trvale investuje do nejnovějších technologií infrastruktury s důrazem na vysokou spolehlivost, kvalitu provozu, hospodárnost, udržitelnost z hlediska životního prostředí a spolehlivou online práci zákazníků a partnerů po celém světě.

Vyhledání vhodné oblasti Azure

Mapa dostupných oblastí

Globální přítomnost

Globální přítomnost služeb Azure má zákazníkům a partnerům pomoct splnit jejich cíle spočívající v poskytování aplikací co nejblíž uživatelské základně. Ukládání dat je možné omezit na jedinou zeměpisnou oblast, region nebo zemi.

Ochrana osobních údajů

Redundance a obnovení

Uživatelé Azure můžou využívat globální síť datových center zajišťujících cenově výhodnou dostupnost. Azure poskytuje infrastrukturu a služby s nativní podporou vysoké dostupnosti, zotavení po havárii a zálohování vašich aplikací a dat.

V případě místně redundantního úložiště (LRS) se data ukládají místně v primární oblasti uživatele. V případě geograficky redundantního úložiště (GRS) se data ukládají do sekundární oblasti vzdálené přes 400 km od primární oblasti, ale pořád ve stejné zeměpisné oblasti.

Odolnost Azure

Udržitelnost životního prostředí

Společnosti Microsoft záleží na tom, aby dodávala softwarové a technologické inovace, které pomůžou lidem a organizacím zlepšovat životní prostředí. Naším cílem je omezit dopad našich operací a produktů, pomáhat organizacím omezit jejich dopad a prosazovat osvědčené postupy určené pro různá dynamická odvětví, které přispějí k udržitelnému životnímu prostředí. V roce 2014 dosáhl Microsoft uhlíkové neutrality a splnil tak svůj cíl, že všechna nová datová centra budou mít v průměru účinnost využití energií 1,125, což je o jednu třetinu nižší hodnota, než je průměr datových center v tomto odvětví (1,7).

Přečtěte si zprávu 2014 Citizenship Report

Azure v Číně

Díky jedinečnému partnerství mezi společnostmi Microsoft a 21Vianet (jedním z největších poskytovatelů internetových služeb v zemi) je teď Azure k dispozici v Číně. Systém Azure (provozovaný a prodávaný společností 21Vianet) přináší tamním zákazníkům spolehlivé, flexibilní a ekonomické cloudové výpočetní technologie Microsoftu a žene tak technologický vývoj vpřed. Microsoft je první globální společnost, která v zemi zpřístupnila veřejné cloudové služby.

Koupit služby Azure v Číně

Kontaktujte nás ohledně smluv Enterprise