Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Přeskočit navigaci

Datacentra Azure

The Azure Platform is supported by a growing network of Microsoft-managed datacenters. Microsoft has decades of experience running services such as Bing, Office 365, and outlook.com. Azure is available in 140 countries, including China, and has invested in offerings specifically for US Government and Germany. Azure supports 17 languages and 24 currencies, all backed by Microsoft's $15 billion (USD) investment in global datacenter infrastructure. Azure is continuously investing in the latest infrastructure technologies, with a focus on high reliability, operational excellence, cost-effectiveness, environmental sustainability, and a trustworthy online experience for customers and partners worldwide.

Datacentra Microsoftu

Globální přítomnost

Globální přítomnost služeb Azure má zákazníkům a partnerům pomoct splnit jejich cíle spočívající v poskytování aplikací co nejblíž uživatelské základně. Ukládání dat je možné omezit na jedinou zeměpisnou oblast, region nebo zemi.

Ochrana osobních údajů

Redundance a obnovení

Uživatelé služeb Azure mohou využívat globální síť datacenter zajišťujících cenově výhodnou dostupnost. Při počáteční registraci si uživatelé můžou aktivovat dvě varianty replikace dat.

V případě místně redundantního úložiště (LRS) se data ukládají místně v primární oblasti uživatele. V případě geograficky redundantního úložiště (GRS) se data ukládají do sekundární oblasti vzdálené přes 400 km od primární oblasti, ale pořád ve stejné zeměpisné oblasti.

Možnosti redundantních úložišť Azure

Udržitelnost životního prostředí

Společnosti Microsoft záleží na tom, aby dodávala softwarové a technologické inovace, které pomůžou lidem a organizacím zlepšovat životní prostředí. Cílem je omezit dopad operací a produktů, pomáhat organizacím omezit jejich dopad a prosazovat dynamické doporučené postupy určené pro různá odvětví, které přispějí k udržitelnému životnímu prostředí. V roce 2014 dosáhl Microsoft uhlíkové neutrality a splnil tak svůj cíl, že všechna nová datacentra budou mít v průměru účinnost využití energií 1,125, což je o jednu třetinu nižší hodnota než je průměr datacentra v tomto odvětví (1,7).

Přečtěte si zprávu 2014 Citizenship Report

Azure v Číně

Díky jedinečnému partnerství mezi společnostmi Microsoft a 21Vianet (jedním z největších poskytovatelů služeb Internetu v zemi) je teď Azure k dispozici v Číně. Systém Azure (provozovaný a prodávaný společností 21Vianet) přináší tamním zákazníkům spolehlivé, flexibilní a ekonomické cloudové výpočetní technologie Microsoftu a žene tak technologický vývoj vpřed. Microsoft je první globální společnost, která v zemi zpřístupnila veřejné cloudové služby.

Koupit služby Azure v Číně

Kontaktujte nás ohledně smluv Enterprise