Datacentra Azure

Platformu Azure podporuje rozšiřující se síť datacenter spravovaných Microsoftem. Microsoft má desítky let praxe s provozem služeb, jako jsou Bing, Office 365 a outlook.com. Platforma Azure je dostupná ve 140 zemích, včetně Číny, a prozatím se investovalo hlavně do nabídek určených pro US Government a Germany. Azure podporuje 17 jazyků a 24 měn. Všechno se opírá o investici Microsoftu do infrastruktury globálních datových center v hodnotě 15 miliard amerických dolarů. U platformy Azure se trvale investuje do nejnovějších technologií infrastruktury s důrazem na vysokou spolehlivost, kvalitu provozu, hospodárnost, udržitelnost z hlediska životního prostředí a spolehlivou online práci zákazníků a partnerů po celém světě.

Vyhledání vhodné oblasti Azure

Mapa dostupných oblastí

Globální přítomnost

Globální přítomnost služeb Azure má zákazníkům a partnerům pomoct splnit jejich cíle spočívající v poskytování aplikací co nejblíž uživatelské základně. Ukládání dat je možné omezit na jedinou zeměpisnou oblast, region nebo zemi.

Ochrana osobních údajů

Redundance a obnovení

Uživatelé služeb Azure mohou využívat globální síť datacenter zajišťujících cenově výhodnou dostupnost. Při počáteční registraci si uživatelé můžou aktivovat dvě varianty replikace dat.

V případě místně redundantního úložiště (LRS) se data ukládají místně v primární oblasti uživatele. V případě geograficky redundantního úložiště (GRS) se data ukládají do sekundární oblasti vzdálené přes 400 km od primární oblasti, ale pořád ve stejné zeměpisné oblasti.

Možnosti redundantních úložišť Azure

Udržitelnost životního prostředí

Microsoft is committed to driving software and technology innovations that help people and organizations improve the environment. Its goal is to reduce the impact of our operations and products, help other organizations reduce their impact, and to help drive dynamic industry best practices for environmental sustainability. Microsoft achieved Carbon Neutrality in 2014 and achieved our goal that all new datacenters have an average 1.125 Power Usage Effectiveness (PUE), which is one-third less than the industry average datacenter PUE of 1.7.

Přečtěte si zprávu 2014 Citizenship Report

Azure v Číně

Díky jedinečnému partnerství mezi společnostmi Microsoft a 21Vianet (jedním z největších poskytovatelů služeb Internetu v zemi) je teď Azure k dispozici v Číně. Systém Azure (provozovaný a prodávaný společností 21Vianet) přináší tamním zákazníkům spolehlivé, flexibilní a ekonomické cloudové výpočetní technologie Microsoftu a žene tak technologický vývoj vpřed. Microsoft je první globální společnost, která v zemi zpřístupnila veřejné cloudové služby.

Koupit služby Azure v Číně

Kontaktujte nás ohledně smluv Enterprise