Datacentra Azure

The Azure Platform is supported by growing network of Microsoft managed data centers.

The Azure Platform is supported by a growing network of Microsoft-managed datacenters. Microsoft has decades of experience running services such as Bing, Office 365, and Outlook.com. Azure is available in 140 countries, including China, and has invested in offerings specifically for the US Government and Germany. Azure supports 17 languages and 24 currencies, all backed by Microsoft's $15 billion (USD) investment in global datacenter infrastructure. Azure is continuously investing in the latest infrastructure technologies, with a focus on high reliability, operational excellence, cost-effectiveness, environmental sustainability, and a trustworthy online experience for customers and partners worldwide.

""

Globální přítomnost

Globální přítomnost služeb Azure má zákazníkům a partnerům pomoct splnit jejich cíle spočívající v poskytování aplikací co nejblíž uživatelské základně. Ukládání dat je možné omezit na jedinou zeměpisnou oblast, region nebo zemi.

Ochrana osobních údajů

""

Redundance a obnovení

Uživatelé Azure můžou využívat globální síť datových center zajišťujících cenově výhodnou dostupnost. Azure poskytuje infrastrukturu a služby s nativní podporou vysoké dostupnosti, zotavení po havárii a zálohování vašich aplikací a dat.

V případě místně redundantního úložiště (LRS) se data ukládají místně v primární oblasti uživatele. V případě geograficky redundantního úložiště (GRS) se data ukládají do sekundární oblasti vzdálené přes 400 km od primární oblasti, ale pořád ve stejné zeměpisné oblasti.

Odolnost Azure

""

Udržitelnost životního prostředí

Společnosti Microsoft záleží na tom, aby dodávala softwarové a technologické inovace, které pomůžou lidem a organizacím zlepšovat životní prostředí. Naším cílem je omezit dopad našich operací a produktů, pomáhat organizacím omezit jejich dopad a prosazovat osvědčené postupy určené pro různá dynamická odvětví, které přispějí k udržitelnému životnímu prostředí. V roce 2014 dosáhl Microsoft uhlíkové neutrality a splnil tak svůj cíl, že všechna nová datová centra budou mít v průměru účinnost využití energií 1,125, což je o jednu třetinu nižší hodnota, než je průměr datových center v tomto odvětví (1,7).

Ochrana osobních údajů

""

Azure v Číně

Díky jedinečnému partnerství mezi společnostmi Microsoft a 21Vianet (jedním z největších poskytovatelů internetových služeb v zemi) je teď Azure k dispozici v Číně. Systém Azure (provozovaný a prodávaný společností 21Vianet) přináší tamním zákazníkům spolehlivé, flexibilní a ekonomické cloudové výpočetní technologie Microsoftu a žene tak technologický vývoj vpřed. Microsoft je první globální společnost, která v zemi zpřístupnila veřejné cloudové služby.

Koupit služby Azure v Číně

Kontaktujte nás ohledně smluv Enterprise