Inteligentní funkce Cortany

Chytré akce na základě dat

Vývoj s využitím šablon pro řešení

Pro rychlé vytvoření vlastních řešení můžete jako výchozí bod využít komplexní šablony pro konkrétní obory.

Vytváření inteligentních aplikací

Kognitivní rozhraní API umožňují zahrnout do aplikací prediktivní analýzu a inteligenci.

Služby Cortana Intelligence

Správa informací

Využijte možnosti organizovat pohyb dat na plně spravované komplexní platformě. Pomocí Azure Data Factory vytvoříte kanály a potom z používaných služeb shromáždíte a uspořádáte data pro jednodušší analýzu. Azure Data Catalog navíc umožňuje efektivně spravovat zdroje dat a Azure Event Hubs poskytuje přípravnou oblast pro příchozí streamovaná data.

Úložiště s velkými objemy dat

Služba Azure SQL Data Warehouse, která se elasticky škáluje s výkonným paralelním zpracováním, umožňuje ukládat a spravovat strukturovaná data. Implementací velkokapacitního úložiště bez omezení velikosti souborů pro nestrukturovaná data pomocí Azure Data Lake Store zajistíte mimořádnou propustnost a analytický výkon.

Machine Learning a analýzy

Využijte Azure Machine Learning k návrhu a publikování prediktivních modelů a Azure HDInsight k analýze dat v prostředích Storm a Spark pro Hadoop, integrujte kód z R nebo Pythonu a analyzujte libovolné typy a velikosti dat pomocí Azure Data Lake Analytics a Azure Stream Analytics. Navíc můžete využít Microsoft Power BI a vytvářet přehledné vizualizace, které vdechnou vašim datům život.

Inteligentní funkce

Prozkoumejte Kognitivní služby a zjistěte, jak ve vašich aplikacích zprovoznit přirozené a kontextové interakce. Integrujte analytické služby a modely se svou osobní digitální pomocnicí Cortanou, aby vaši uživatelé mohli s aplikací komunikovat prostřednictvím řeči nebo dostávali proaktivní oznámení. Sestavte a propojte inteligentní roboty, kteří budou přirozeně interagovat s vašimi uživateli, ať jsou kdekoli – od SMS po Skype a Office 365, a to pomocí Bot Framework.

Informace o tom, jak zákazníci používají Cortana Intelligence

Dokumentace ke Cortana Intelligence