Přeskočit navigaci

Azure AI

Začněte ve své firmě využívat umělou inteligenci (AI) ještě dnes.

Create innovative AI solutions

Discover Azure AI—a portfolio of AI services designed for developers and data scientists. Take advantage of the decades of breakthrough research, responsible AI practices, and flexibility that Azure AI offers to build and deploy your own AI solutions. Access high-quality vision, speech, language, and decision-making AI models through simple API calls, and create your own machine learning models with tools like Jupyter Notebook, Visual Studio Code, and open-source frameworks like TensorFlow and PyTorch.

Specialized AI services for specific business scenarios

 • Modernize business processes with task-specific AI to solve for common scenarios.
 • Accelerate development with built-in business logic that enables you to launch solutions in days—not months.
 • Run responsibly anywhere with security that extends from the cloud to intelligent edge.

Explore Applied AI Services

A comprehensive family of customizable cognitive APIs for vision, speech, language, and decision making

 • Easily access sophisticated AI models with the most comprehensive portfolio of domain-specific AI capabilities on the market.
 • Build confidently with the first AI services to achieve human parity in computer vision, speech, and language.
 • Deploy anywhere from the cloud to the edge with containers.
 • Get started quickly—no machine-learning expertise required.

Explore Cognitive Services

An end-to-end platform for building, training, and deploying machine learning models

 • Develop with your choice of tools with Jupyter Notebook, drag-and-drop designer, and automated machine learning.
 • Create and deploy models at scale using automated and reproducible machine learning workflows.
 • Innovate responsibly with a rich set of built-in responsible capabilities to help you understand, protect, and control data, models and processes.
 • Build your way with best-in-class support for open-source frameworks and languages including MLflow, Kubeflow, ONNX, PyTorch, TensorFlow, Python, and R.

Explore Machine Learning

Advanced, large-scale AI infrastructures and innovative training tools

 • Access large-scale infrastructure with hyper-clusters of thousands of state-of-the-art GPUs, providing AI accelerations that are interconnected with the latest high-bandwidth networks inside of every server.
 • Enable hybrid and multi-cloud deployments with Azure Arc-enabled Kubernetes.
 • Access a breadth of AI hardware with specialized hardware like FPGAs, the most comprehensive set of GPUs, and an array of general-purpose CPUs.

Learn more

Proč Azure pro AI?

Build on your terms

Access frameworks, tools, and capabilities for developers and data scientists of any skill level.

Deploy mission-critical AI solutions

Use the same proven AI services that power AI capabilities in Xbox, HoloLens, and Microsoft Teams.

Apply AI responsibly

Get tools, services, and guidelines to help you use AI responsibly, while also preserving data privacy, transparency, and trust.

Uznávané špičkovými analytiky

GARTNER je registrovaná ochranná známka a značka služby společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích poboček v USA i v mezinárodním měřítku a v tomto textu je použitá se svolením. Všechna práva vyhrazena.

See how customers are innovating with Azure AI

Airbus

"Only Microsoft offered the proven, cutting-edge technologies and models that have been trained on Microsoft data sets on a very large scale and are available completely disconnected.... All of this accelerates our time to market, and that has been the key differentiator for us."

Marcel Rummens: Product Owner of Internal AI Platform
Airbus

NHS BSA

"We believe that we can do so much more by using AI to read our documentation, to read more fields on that, and to read handwritten info, and to use that AI engine to deliver better taxpayer value, to deliver better outcomes, and deliver better patient safety."

Michael Brodie: Chief Executive, NHS
NHS

Walgreens Boots Alliance

"Because of the work Microsoft had already put into developing the Healthcare Bot service, we were able to put our COVID-19 response chatbot into production in less than a week."

Ankur Jain: Principal Architect, Digital Engineering, Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance

Nestlé Global Security Operations Center

"MLOps is at the core of our product. Because of its reproducible ML pipelines, reusable environments for model training, versioned and registered models, and automatic model scoring, we're definitely detecting things that we missed before. Which, in terms of risk management, is really, really important."

Ignasi Paredes-Oliva: Lead Data Scientist
Nestle Italia

Oriflame

"Thanks to the power of the Azure infrastructure and the use of Azure Machine Learning, we can evaluate not 100 or 1,000 catalogues, but hundreds of thousands of options in parallel."

Jakub Orsag: R&D Manager
Oriflame

BBC

"We're building a voice service for all our diverse audiences. Azure gives us the opportunity to deliver what we see is the future of content."

Ian Walker: Head of Communications, Digital, BBC
BBC

Začněte ve své firmě využívat AI ještě dnes, a to v cloudu i na hraničních zařízeních

Strojové učení

Only Azure empowers you with the most advanced machine learning capabilities. Quickly and easily build, train, and deploy your machine learning models using Azure Machine Learning and Azure Databricks. Use the latest tools like Jupyter and Visual Studio Code, alongside frameworks like PyTorch Enterprise, TensorFlow, and Scikit-Learn. Expand your data science teams and create models faster with low-code and no-code tools like automated machine learning and a drag-and-drop interface. Plus, easily deploy at scale with Azure Kubernetes Service (AKS) and optimize machine learning inferencing with ONNX Runtime.

Start building machine learning solutions today with these resources

Strojové učení

Dolování ze znalostní báze

Uncover latent insights from all your content—documents, images, and media—with Azure Cognitive Search. Using the only cloud search service with built-in AI capabilities, discover patterns and relationships in your content, understand sentiment, extract key phrases and more.

Learn more about knowledge mining solutions

Dolování ze znalostní báze

AI-powered apps

Deliver breakthrough experiences in your apps with Cognitive Services and Applied AI Services. Access industry leading AI models that are being used today by millions in products such as Office 365, Xbox and Bing. Customize these models with your own data and deploy anywhere. Only Azure provides you with access to these capabilities.

Jak sestavovat aplikace s podporou AI

AI-powered apps

Virtual agents

Use Azure Bot Service to develop intelligent bots to enhance your apps—from customer support and employee productivity bots to branded virtual agents. Use natural language and speech to deliver immersive experiences and publish your bot wherever your customers are with minimal code changes.

Create your own virtual agent

Virtual agents

Projděte si případy použití AI podle odvětví

Modernizace finančních operací a boj se zločinem

Využijte AI k zajištění přehledů, které vám pomohou zabránit podvodům, automatizovat zpracování plateb a poskytovat vylepšená zákaznická prostředí. Další informace o Azure pro finanční služby

Boj s kybernetickou kriminalitou

Zabraňte podvodům pomocí modelů strojového učení, které zjišťují anomálie, vylepšují grafy znalostí pro zjišťování vztahů mezi různorodými entitami a identifikují podezřelé chování v rámci finančních systémů.

Zlepšení zkušeností zákazníků

Využijte možnost pochopit zákazníky a zajistit jim lepší zkušenosti prostřednictvím inteligentních kontaktních center, individuální správy portfolií a aktivních nabídek využívajících AI.

Modernizace základního bankovnictví

Podpořte automatizaci procesů, odhalte nové poznatky z nestrukturovaných dat s využitím rozpoznávání formulářů a zpracování přirozeného jazyka a využijte AI k zajištění rychlejšího a bezpečnějšího optimalizovaného provozu.

Zlepšení provozu v rámci dodavatelského řetězce

AI v Azure vám umožní omezit neočekávané prostoje, vylepšit prognózování a kvalitu produktů a zjednodušit provoz v rámci dodavatelského řetězce. Další informace o Azure pro výrobu

Automatizace řízení kvality

Zvyšte efektivitu a přesnost kontroly kvality pomocí vizuálů s podporou AI. Pomůže vám to snížit náklady, eliminovat vadné díly a zlepšit hospodářské výsledky.

Zajištění proaktivní údržby

Detekujte selhání a původní příčiny problémů v provozních datech a vytvořte si prediktivní modely, které vám pomohou předvídat problémy a předcházet výpadkům důležitých systémů.

Zvýšení bezpečnosti pracovníků

Využijte specializované modely AI k odhalování rizik nebo porušení bezpečnostních předpisů a k aktivaci výstrah pro zajištění včasného zásahu.

Transformace maloobchodního provozu

Využijte AI k poskytování individuálních zákaznických doporučení a zlepšování zákaznických služeb pomocí inteligentních konverzačních agentů. Další informace o Azure pro maloobchod

Zlepšení zkušeností zákazníků

Strojové učení Learning vám pomůže pochopit trendy a vzory chování zákazníků a navrhovat kampaně a prostředí, které poskytují optimální návratnost investic a odlišení v očích zákazníků.

Optimalizace zákaznické podpory

Využijte výhod virtuálních agentů s podporou AI ke zpracování velkého objemu požadavků na služby zákazníkům a získejte přehled o náladách zákazníků, který vám umožní zlepšovat procesy a posílit zodpovědnost.

Optimalizace doplňování zásob

Prostorové analýzy vám pomohou pochopit klíčová místa uliček a regálů, optimalizovat umístění produktů a provoz zákazníků a získat přehledy o frontách u pokladen nebo zastávkách zákazníků v reálném čase.

Zlepšení péče o pacienty a podpora vědeckých objevů

Využijte možnost odhalovat z údajů o zdravotním stavu nové poznatky, které podporují prediktivní a personalizovanou péči, zrychlují věděcké objevy a zlepšují výsledky léčby. Azure pro zdravotnictví

Podpora prediktivní péče

Zajistěte individuální péči o pacienty a poskytněte jim přístup k údajům o zdravotním stavu, které potřebují k získání vhodné péče ve správný čas.

Zlepšení provozních výsledků

Digitalizace nestrukturovaných zdravotnických dokumentů umožňuje dolování znalostí, extrahování užitečných dat a zkoumání zdravotnických přehledů ve velkém.

Zrychlení inovací

Urychlení klinických výzkumů a vědeckých inovací pomocí AI umožní zlepšit poskytovanou péči, zrychlit vývoj léčiv a diagnostiku a modernizovat ošetření.

Build your own Azure AI solutions

Learn essential AI concepts, get hands on experience, and explore the latest AI products with AI and machine learning resources designed specifically for practitioners.

Začněte vytvářet s využitím AI ještě dnes

Zkoumejte a experimentujte s využitím bezplatného účtu Azure.

 • Kredit $200 až na 30 dnů
 • 12 měsíců oblíbených bezplatných služeb
 • Více než 25 služeb vždycky zdarma