Nabídka Microsoft Azure Sponsorship 2

Aktivace

Podrobnosti o sponzorství Microsoft Azure

Nabídka omezeného sponzorovaného účtu Microsoft Azure je dostupná jenom na základě e-mailové pozvánky, kterou Microsoft odešle omezenému počtu vybraných zákazníků. Na nabídku Microsoft Azure Sponsorship máte nárok, jenom když jste e-mailem dostali pozvánku, kterou můžete využít pro své ID účtu.

Speciální ceny

Podle této nabídky máte ve stanoveném období 100% slevu na používání Microsoft Azure proti standardní zveřejněné sazbě platné při průběžných platbách.

Lhůta a převod na placený účet

Speciální ceny končí a předplatné poskytované na základě nabídky Microsoft Azure Sponsorship se deaktivuje, jakmile (1) celkové využití dosáhne limitu, který je uvedený v e-mailu s pozvánkou, při použití standardních průběžných sazeb před uplatněním případné slevy, nebo (2) nastane datum ukončení, které je uvedené v e-mailu s pozvánkou, podle toho, co nastane dřív. Speciální ceny taky přestávají platit, když k ID vašeho účtu (které je uvedené ve zvacím e-mailu) bude připojená platná smlouva Enterprise Agreement Enrollment. V takovém případě pro vás platí ceny a podmínky smlouvy Enterprise (EA). Po skončení platnosti speciálních cen zodpovídáte za všechny poplatky za využití.

Vyloučení

Speciální ceny neplatí pro plány podpory Microsoft Azure, značkové produkty jiných dodavatelů, produkty prodávané na webu Microsoft Azure Marketplace ani pro produkty prodávané jiným způsobem, odděleně od Microsoft Azure (třeba Active Directory Premium). U těchto služeb a produktů zodpovídáte za všechny účtované poplatky.

Možnosti platby

Nevyžaduje se způsob platby.

Zásady zrušení

Předplatné můžete kdykoli zrušit. Pak jenom musíte uhradit nezaplacené poplatky.

Smlouva o poskytování služeb Microsoft Online Services

Na vaše předplatné se dál vztahuje Smlouva o poskytování služeb Microsoft Online Services, s jejímiž podmínkami jste souhlasili (její aktuální verzi najdete tady).

Dostupnost nabídek

Tuto nabídku můžou využít zákazníci, kteří žijí v následujících zemích nebo oblastech. Fakturovat se bude v uvedené měně:

Limity, kvóty a omezení

V tomto dokumentu najdete seznam běžných limitů, kvót a omezení Azure.

Uplatňují se následující měsíční kvóty využívání. Pokud budete potřebovat vyšší limity, kontaktujte prosím kdykoli služby zákazníkům, abychom se o vašich potřebách dověděli a mohli limity odpovídajícím způsobem upravit.

Smlouvy o úrovni služeb

Nabízíme řadu robustních smluv o úrovni služeb pro každou platformovou službu Azure. Další podrobnosti o našich smlouvách o úrovni služeb můžete najít na naší stránce věnované smlouvám o úrovni služeb. Smlouvy o úrovni služeb se neposkytují pro služby ve verzi Preview.

Závazek týkající se prostředků

Jakékoliv zvýšení úrovní využívání prostředků služeb (např. zvýšení počtu běžících výpočetních instancí nebo zvýšení množství využívaného úložiště) závisí na jejich dostupnosti. Žádná kvóta popisovaná v části Limity, kvóty a omezení nepředstavuje závazek, že bude k dispozici dostatek prostředků k dosažení této kvóty.

Pokud je jakékoliv předplatné na základě této nabídky neaktivní po víc než 90 dnů a neúčtují se za něho poplatky, vyhrazujeme si právo odebrat jakékoliv výpočetní prostředky, včetně hostovaných služeb, virtuálních počítačů a webů. Zaručujeme přitom, že nevymažeme žádná data a umožníme zákazníkům kdykoli znovu aktivovat nasazení. Na odebrání výpočetních prostředků vás upozorníme předem.

Pokud chcete odebrání výpočetních prostředků předejít, musíte každých 90 dnů udělat jednu z těchto věcí:

  1. Přihlásit se do portálu Azure nebo do nového portálu Microsoft Azure
  2. Přístup k prostředkům pomocí našich rozhraní Azure API

Oznámení pro akreditované vzdělávací instituce Microsoft zakazuje korumpování státních úředníků a podplácení jakéhokoli druhu, ať už při jednání s veřejnými činiteli, nebo jednotlivci v soukromém sektoru. Záměrem společnosti Microsoft je, aby nabídky kreditů Microsoft Azure byly v souladu s příslušnými zákony, předpisy a etickými pravidly týkajícími se věcných a peněžitých darů. Záměrem společnosti Microsoft také je, aby kredity Microsoft Azure byly využity ku prospěchu vaší organizace, nikoli k zajištění osobního využití nebo výhod pro jakékoli zaměstnance vaší organizace. Společnost Microsoft poskytuje kredity Microsoft Azure, aniž by tím pro sebe hledala přísliby nebo výhody v jakýchkoli obchodních vztazích. Dále se od žádné ze zainteresovaných stran neočekává v souvislosti s poskytnutím této nabídky žádná exkluzivita. Společnost Microsoft poskytuje tuto nabídku se vzájemným souhlasem, že následkem této pomoci nebude vyloučena ze žádných příležitostí k poskytnutí dodávek a nebude podléhat žádným požadavkům na podávání zpráv. A za poslední, přijetí neukládá vaší organizaci žádné závazky týkající se získání nebo využití jakýchkoli produktů nebo služeb společnosti Microsoft.