Centrum pro vývojáře .NET

Azure usnadňuje nasazování a škálování aplikací .NET pomocí nástrojů, které znáte a máte rádi.

Začínáme s .NET v Azure

Vytvořte webovou aplikaci ASP.NET pomocí některé z oblíbených šablon.

Vyzkoušejte kurz služby Blob Storage: Správa služby Blob Storage.

Sledujte Kurz webových aplikací ASP.NET ve službě Azure App Service.

Požadavky

Předplatné Azure

Sada Azure SDK for .NET

Používejte a spravujte prostředky Azure pomocí .NET

Vyzkoušejte ukázku správy virtuálního počítače:

git clone https://github.com/Azure-Samples/compute-dotnet-manage-vm.git
cd compute-dotnet-manage-vm
dotnet restore

Spravujte webové aplikace pomocí sady Azure SDK:

git clone https://github.com/Azure-Samples/app-service-web-dotnet-manage.git
cd c app-service-web-dotnet-manage
dotnet restore

Rozhraní Fluent API pro .NET

Tato rozhraní API existují vedle aktuálních rozhraní API pro správu, takže stávající kód aplikace může využívat rozhraní Fluent API bez nutnosti refaktorovat stávající kód.

Úložiště GitHub

Sestavení

Visual Studio Community [Windows]: nabízí plně funkční, rozšiřitelné, bezplatné integrované vývojové prostředí (IDE), se kterým můžete vytvářet moderní aplikace pro cloudové služby.

Nástroje Azure pro Visual Studio [Windows]: Sada Azure SDK for .NET poskytuje úplné integrace pro sadu Visual Studio.

Visual Studio Code [Mac / Linux / Windows]: bezplatný opensourcový editor s laděním .NET, dokončováním kódu, integrací Git a dalšími funkcemi.

Správa nasazení pomocí Azure PowerShellu v systému Linux, Mac nebo Windows

Referenční informace

Úložiště – objekt blob

Úložiště – tabulka

Úložiště – fronta

Databáze Azure Cosmos

Fronty Service Bus

App Service – Web

App Service – Mobilní zařízení

Limit

Bezplatný účet

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte zadarmo služby Azure

Další informace