Pomiń nawigację

Azure Internet Analyzer

Sprawdź, jak zmiany infrastruktury sieciowej będą wpływały na wydajność Twoich klientów.

Testowanie architektur aplikacji i dostarczania zawartości na platformie Azure

Testuj i mierz przez Internet wpływ zmian architektury sieci chmury na wydajność użytkowników. Niezależnie od tego, czy migrujesz z infrastruktury lokalnej na platformę Azure, czy oceniasz nową usługę platformy Azure, możesz uczyć się na podstawie danych użytkowników i bogatych danych analitycznych firmy Microsoft w celu lepszego zrozumienia i zoptymalizowania architektury sieci za pomocą platformy Azure — przed migracją.

Testowanie i porównywanie wydajności między infrastrukturą lokalną i platformą Azure na podstawie klientów

Ocenianie nowych usług, takich jak Azure Front Door i Azure Content Delivery Network, pod kątem podwyższenia wydajności klientów

Używanie opcji niestandardowych do porównywania dowolnych obecnych punktów końcowych z usługami platformy Azure

Regularne testy wydajności sieci z dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi raportami

Poznaj, jak użytkownicy odbierają Twoją usługę

Uzyskuj analizy z akcjami na podstawie danych big data, aby podejmować decyzje najlepsze dla użytkowników, klientów i pracowników. Dowiedz się, jak zmiany infrastruktury sieciowej wpływają na wydajność użytkowników, oraz przeprowadzaj różne testy w miarę ewolucji wymagań architektury.

Oceń wpływ migracji — na dowolnym etapie

Zmniejsz ryzyko na każdym etapie migracji niezależnie od tego, czy przygotowujesz przeniesienie pierwszego obciążenia do chmury, czy też rozważasz wprowadzenie zmian w istniejącej infrastrukturze chmury. Poznaj korzyści dotyczące wydajności płynące z różnych usług platformy Azure, w tym strategie obejmujące jeden i wiele regionów oraz usługi Azure Front Door i Content Delivery Network.

Przetestuj różnorodne usługi platformy Azure przed wdrożeniem produkcyjnym

Przyspiesz wzrost wydajności użytkowników, testując wpływ zmian infrastruktury sieci na sieć — przed wdrożeniem. Wybierz punkty końcowe i usługi platformy Azure, które chcesz ocenić, a następnie skonfiguruj test. Jeszcze przed wdrożeniem obciążenia na platformie Azure dowiesz się, jak aplikacje i usługi dostarczania zawartości mogą wpłynąć na wydajność użytkowników.

Zwiększone zabezpieczenia i zgodność

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Wypróbuj bezpłatnie w ramach wersji zapoznawczej

Rozpocznij korzystanie z usługi Azure Internet Analyzer bezpłatnie.

Wprowadzenie do usługi Azure Internet Analyzer

Osadź klienta w aplikacji internetowej, wykonując instrukcje z tego przewodnika.

Skonfiguruj swój pierwszy test sieci w witrynie Azure Portal.

Analizy będą dostępne w ciągu pierwszych 24 godzin testowania.

Zasoby dla deweloperów

Uzyskaj pomoc dzięki dokumentacji i modułom szkoleniowym

Pobieraj popularne zasoby dla deweloperów, takie jak przewodniki Szybki start, przykłady kodu, samouczki i zestawy SDK.

Zdobądź umiejętności dotyczące chmury, korzystając z bezpłatnych, praktycznych i szczegółowych modułów szkoleniowych na platformie Microsoft Learn.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Internet Analyzer

  • Wersja zapoznawcza jest dostępna dla wybranych klientów. Jeśli interesuje Cię dołączenie do wersji zapoznawczej, skontaktuj się z nami.
  • Tak ,klient usługi Internet Analyzer musi być zainstalowany w Twojej aplikacji, aby zbierać metryki dla unikatowych użytkowników. Dowiedz się, jak zainstalować klienta.
  • Nie, korzystanie z usługi Azure Internet Analyzer jest bezpłatne. Wersja zapoznawcza nie jest objęta umową dotyczącą poziomu usługi. Więcej informacji o cenach.
  • Aby wyświetlić pełną listę możliwych opcji testowania, zobacz naszą dokumentację.

Wypróbuj usługę Azure Internet Analyzer teraz

Skontaktuj się z nami