Content Delivery Network

Bezpieczne, niezawodne i szybkie globalne dostarczanie zawartości

Ustawianie priorytetu dla szybkości w celu uzyskania najlepszych wyników

W przypadku dostarczania zawartości online środowisko użytkownika jest najważniejsze. Usługa Azure Content Delivery Network (CDN) pozwala skrócić czas ładowania, oszczędzić przepustowość i skrócić czas reakcji niezależnie od tego, czy opracowujesz witryny internetowe lub aplikacje mobilne albo zarządzasz nimi, czy kodujesz i rozpowszechniasz multimedia przesyłane strumieniowo, oprogramowanie związane z grami, aktualizacje oprogramowania układowego lub punkty końcowe IoT.

  • Zasięg globalny i bardzo wysoka skalowalność
  • Integracja z usługami platformy Azure umożliwiająca skalowanie w ciągu kilku minut
  • Prosta konfiguracja i brak zobowiązań: płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Ścisła integracja

Usługa CDN współdziała bezproblemowo z usługami platformy Azure, w tym z usługami Web Apps, Media Services, Storage i Cloud Services. Wystarczy kilka kliknięć, aby zastosować usługę CDN w danym scenariuszu.

Bardzo duża wydajność

Dzięki rozproszonej, globalnej obecności usługa CDN łatwo radzi sobie z gwałtownym wzrostem ruchu i dużymi obciążeniami, na przykład wprowadzeniem nowych produktów lub globalnymi wydarzeniami sportowymi, bez dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą i problemów z wydajnością.

Rozwiązanie przyjazne dla deweloperów

Interfejsy API platformy Azure i narzędzia dla deweloperów zapewniają wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo wymagane do szybkiego tworzenia aplikacji globalnych. Ponadto nasze interfejsy API oferują klientom elastyczność pozwalającą zoptymalizować funkcje pod kątem dostępności i wydajności.

Niezawodne zabezpieczenia

Eliminuj zagrożenia bezpieczeństwa w sieci dystrybucji zawartości, takie jak rozproszone ataki typu „odmowa usługi”. Zoptymalizuj zabezpieczenia przez włączenie protokołu HTTPS dla nazw domen bez dodatkowych kosztów i dodatkowego zarządzania certyfikatami.

Wielu dostawców

Opracuj i dostosuj strategię dostarczania zawartości dzięki dużej liczbie dostępnych dostawców. Usługa Azure CDN jest zintegrowana z usługami firm Akamai i Verizon, dzięki czemu klienci mogą wybrać odpowiednie rozwiązanie dopasowane do ich wymagań — na przykład na potrzeby równoważenia obciążenia w różnych sieciach dostarczania zawartości.

Analiza zaawansowana

Uzyskuj szczegółowe informacje o przepływach pracy klientów i wymaganiach biznesowych przez śledzenie użycia zawartości. Sprawdź, jak klienci odbierają i buforują elementy zawartości oraz dodatkowo monitorują ruch w sieci dostarczania zawartości przy użyciu analizy w czasie rzeczywistym i szczegółowej analizy.

Optymalizowanie dostarczania w różnych scenariuszach

Dlaczego warto zaufać usłudze Content Delivery Network?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Content Delivery Network — cennik

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Content Delivery Network, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Content Delivery Network o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Media Services

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Magazyn obiektów Blob

Magazyn obiektów oparty na protokole REST dla danych bez struktury

Aplikacje internetowe

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Dowiedz się więcej

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Content Delivery Network

Korzystasz już z platformy Azure?

Wypróbuj teraz usługę CDN