Content Delivery Network

Bezpieczne, niezawodne i szybkie globalne dostarczanie zawartości

Ustawianie priorytetu dla szybkości w celu uzyskania najlepszych wyników

W przypadku dostarczania zawartości online środowisko użytkownika jest najważniejsze. Usługa Azure Content Delivery Network (CDN) pozwala skrócić czas ładowania, oszczędzić przepustowość i skrócić czas reakcji niezależnie od tego, czy opracowujesz witryny internetowe lub aplikacje mobilne albo zarządzasz nimi, czy kodujesz i rozpowszechniasz multimedia przesyłane strumieniowo, oprogramowanie związane z grami, aktualizacje oprogramowania układowego lub punkty końcowe IoT.

  • Zasięg globalny i bardzo wysoka skalowalność
  • Integracja z usługami platformy Azure umożliwiająca skalowanie w ciągu kilku minut
  • Prosta konfiguracja i brak zobowiązań: płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Ścisła integracja

Usługa CDN współdziała bezproblemowo z usługami platformy Azure, w tym z usługami Web Apps, Media Services, Storage i Cloud Services. Wystarczy kilka kliknięć, aby zastosować usługę CDN w danym scenariuszu.

Bardzo duża wydajność

Dzięki rozproszonej, globalnej obecności usługa CDN łatwo radzi sobie z gwałtownym wzrostem ruchu i dużymi obciążeniami, na przykład wprowadzeniem nowych produktów lub globalnymi wydarzeniami sportowymi, bez dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą i problemów z wydajnością.

Rozwiązanie przyjazne dla deweloperów

Interfejsy API platformy Azure i narzędzia dla deweloperów zapewniają wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo wymagane do szybkiego tworzenia aplikacji globalnych. Ponadto nasze interfejsy API oferują klientom elastyczność pozwalającą zoptymalizować funkcje pod kątem dostępności i wydajności.

Niezawodne zabezpieczenia

Eliminuj zagrożenia bezpieczeństwa w sieci dystrybucji zawartości, takie jak rozproszone ataki typu „odmowa usługi”. Zoptymalizuj zabezpieczenia przez włączenie protokołu HTTPS dla nazw domen bez dodatkowych kosztów i dodatkowego zarządzania certyfikatami.

Wielu dostawców

Opracuj i dostosuj strategię dostarczania zawartości dzięki dużej liczbie dostępnych dostawców. Usługa Azure CDN jest zintegrowana z usługami firm Akamai i Verizon, dzięki czemu klienci mogą wybrać odpowiednie rozwiązanie dopasowane do ich wymagań — na przykład na potrzeby równoważenia obciążenia w różnych sieciach dostarczania zawartości.

Analiza zaawansowana

Uzyskuj szczegółowe informacje o przepływach pracy klientów i wymaganiach biznesowych przez śledzenie użycia zawartości. Sprawdź, jak klienci odbierają i buforują elementy zawartości oraz dodatkowo monitorują ruch w sieci dostarczania zawartości przy użyciu analizy w czasie rzeczywistym i szczegółowej analizy.

Optymalizowanie dostarczania w różnych scenariuszach

Why trust Content Delivery Network?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Content Delivery Network pricing

  • No upfront cost
  • No termination fees
  • Pay only for what you use

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Content Delivery Network with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Content Delivery Network with additional features and products, like security and backup services.

Documentation and resources

Related products and services

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Media Services

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Azure Blob Storage

Magazyn obiektów oparty na protokole REST dla danych bez struktury

Aplikacje internetowe

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Korzystasz już z platformy Azure?

Wypróbuj teraz usługę CDN