Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym i rozbudowanym zestawie funkcji

Globalne, szybkie dostarczanie dowolnej zawartości do dowolnego urządzenia

Zapewnienie spójnej obsługi użytkowników jest ważne. Jeśli Twoje witryny sieci Web lub aplikacje mobilne przesyłają strumieniowo pliki multimedialne, oprogramowanie do gier, aktualizacje oprogramowania układowego (telewizory Smart TV, elektroniczny sprzęt powszechnego użytku) lub obsługują punkty końcowe IoT (samochody, czujniki), usługa Content Delivery Network ułatwi przyspieszenie wczytywania, oszczędne korzystanie z przepustowości i zwiększenie szybkości reakcji.

Interfejsy API do szybkiego tworzenia aplikacji globalnych

Interfejsy API i narzędzia dla deweloperów zapewniają wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo wymagane do tworzenia aplikacji globalnych. Dostęp programowy umożliwia klientom elastyczną optymalizację funkcji w celu zapewnienia najwyższych poziomów dostępności i wydajności.

Wielu dostawców zgodnie z Twoimi wymaganiami dotyczącymi dostarczania zawartości

Usługa Azure Content Delivery Network daje szeroki wybór, od Akamai po Verizon. Klienci mogą wybrać właściwą sieć CDN zależnie od ich potrzeb i regionów, w których działają, a także równoważyć obciążenie pomiędzy różnymi sieciami CDN.

Większa wydajność obsługi zawartości i aplikacji

Szybkość ma znaczenie. Sieć dostarczania zawartości w środowisku chmury przesyła do klientów nagrania audio, filmy wideo, aplikacje, zdjęcia i inne pliki szybciej i bardziej niezawodnie dzięki przeniesieniu zawartości do lokalizacji znajdujących się bliżej użytkowników. Jaki jest rezultat? Większy komfort użytkowników.

Niezawodne zabezpieczenia

To wszystko pomaga w zapewnieniu poprawnego działania dzięki możliwości wykrywania, przejmowania i blokowania zagrożeń bezpieczeństwa w celu ochrony przed rozproszonymi atakami typu „odmowa usługi” (DDoS). Usługa Content Delivery Network zapewnia najbardziej restrykcyjną certyfikację FedRAMP Joint Authorization Board (JAB).

Wsparcie w postaci olbrzymiej pojemności magazynu i mocy obliczeniowej

Dzięki rozłożeniu w skali globalnej usługa Content Delivery Network poradzi sobie z gwałtownym wzrostem ruchu i dużymi obciążeniami, takimi jak uruchomienie nowego produktu lub globalne wydarzenie sportowe, bez dodatkowych kosztów związanych z zakupem infrastruktury i zmartwień o wydajność.

Możliwość dostosowywania poziomu złożoności

Aparat dostarczania zawartości oparty na regułach zapewnia precyzyjną kontrolę nad sposobem i czasem udostępniania zawartości. Możesz łatwo tworzyć reguły umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa zawartości, zmniejszenie obciążenia serwerów źródłowych lub zapewnienie odpowiedzi dla urządzeń przenośnych z różnymi możliwościami.

Zaawansowana analiza w czasie rzeczywistym

Zachowaj większą kontrolę nad sposobem korzystania z zawartości przez użytkowników. Możesz uzyskiwać szczegółowe informacje dotyczące sposobu zapisywania elementów zawartości w pamięci podręcznej i dostarczania ich oraz monitorować i bardzo precyzyjnie analizować ruch sieciowy w czasie rzeczywistym.

Dostępne są funkcje standardowe i Premium

Standardowa oferta dla klientów korzystających z usługi Content Delivery Network obejmuje znane funkcje, takie jak integracja z kilkoma typami źródeł, buforowanie ciągów zapytań i obsługa niestandardowych nazw domen. Zapewniona jest również łatwa integracja z innymi usługami platformy Azure. Oferta Premium obejmuje wszystkie funkcje standardowe oraz aparat dostarczania zawartości oparty na zasadach, zaawansowane raporty protokołu HTTP i statystyki w czasie rzeczywistym.

Jeśli wymagane są funkcje, które nie zostały uwzględnione w usługach standardowych i Premium, firma Microsoft oferuje niestandardowe zaawansowane usługi sieci dostarczania zawartości Content Delivery Network, takie jak przyspieszenie transmisji i zabezpieczenia. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft i dowiedz się więcej na temat niestandardowych usług firmy Microsoft.

Wyświetl omówienie usługi Azure Content Delivery Network.

Powiązane produkty i usługi

Media Services

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Zacznij korzystać z bezpłatnej wersji próbnej Usługi wysokiej dostępności treści