Pomiń nawigację

Łącze prywatne

Prywatny dostęp do usług hostowanych na platformie Azure z zachowaniem danych w sieci firmy Microsoft

Łącz usługi i udostępniaj je prywatnie na platformie Azure

Usługa Azure Private Link zapewnia prywatną łączność z sieci wirtualnej do usług Azure PaaS, usług należących do klienta lub usług partnerów firmy Microsoft. Upraszcza ona architekturę sieci i zabezpiecza połączenie między punktami końcowymi na platformie Azure, eliminując ekspozycję z publicznego Internetu.

Prywatna łączność z usługami na platformie Azure — ruch odbywa się nadal w sieci firmy Microsoft, ale bez publicznego dostępu z Internetu

Integracja z sieciami lokalnymi i równorzędnymi

Ochrona przed wyprowadzaniem danych dla zasobów platformy Azure

Usługi udostępniane bezpośrednio do sieci wirtualnych Twoich klientów

Zasady działania

Użyj usługi Łącze prywatne, aby używać usług udostępnianych na platformie Azure we własnej prywatnej sieci wirtualnej, mapując ją na prywatny punkt końcowy. Możesz również udostępniać własne usługi w sposób prywatny w sieciach wirtualnych klientów. Cały ruch do usługi może być kierowany za pośrednictwem prywatnego punktu końcowego, dzięki czemu nie będzie wymagane użycie bram, urządzeń NAT, połączeń ExpressRoute, połączeń VPN ani publicznych adresów IP. Usługa Łącze prywatne utrzymuje ruch w sieci globalnej firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

Chroń usługi platformy Azure przed wyprowadzaniem danych

Użyj usługi Łącze prywatne do zamapowania prywatnych punktów końcowych na zasoby usługi Azure PaaS. Jeśli w Twojej sieci będzie miało miejsce zdarzenie związane z bezpieczeństwem, dostępne będą tylko zamapowane zasoby, co wyeliminuje zagrożenie wyprowadzenia danych.

Uzyskaj dostęp z sieci lokalnych i równorzędnych

Uzyskuj dostęp do prywatnych punktów końcowych za pośrednictwem prywatnej komunikacji równorzędnej lub tuneli VPN z lokalnych lub równorzędnych sieci wirtualnych. Firma Microsoft hostuje ruch, dzięki czemu nie musisz konfigurować publicznej komunikacji równorzędnej w celu przeprowadzenia migracji obciążeń do chmury.

Uprość sposób korzystania z usług na platformie Azure

W sposób prywatny korzystaj z usług Azure PaaS, usług partnera firmy Microsoft i własnych usług w sieciach wirtualnych na platformie Azure. Usługa Łącze prywatne działa z dzierżawami usługi Azure Active Directory (Azure AD) w celu ułatwienia ujednolicenia środowiska między usługami. Bezpośrednio wysyłaj, zatwierdzaj lub odrzucaj żądania bez potrzeby korzystania z kontroli dostępu opartych na uprawnieniach lub rolach.

Osiągnij zaawansowane zabezpieczenia i zgodność

Usługa Łącze prywatne służy do kierowania ruchu w sposób prywatny — Twoje dane nie są umieszczane w Internecie. Usługa jest mapowana na sieci wirtualne platformy Azure za pośrednictwem prywatnego punktu końcowego, co ogranicza narażenie na zagrożenia i ułatwia spełnienie standardów zgodności.

Łącz się z usługami na całym świecie

Łącz się w sposób prywatny z usługami działającymi w innych regionach platformy Azure. Usługa Łącze prywatne jest globalna i nie ma ograniczeń regionalnych.

Usługa Łącze prywatne oferuje uproszczony cennik

  • Płać tylko za godziny użycia zasobu prywatnego punktu końcowego i dane przetworzone za pośrednictwem Twojego prywatnego punktu końcowego.

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja

Przeczytaj dokumentację, aby rozpocząć pracę z usługą Łącze prywatne.

Przewodniki Szybki start i przykłady

Utwórz usługę Łącze prywatne lub prywatny punkt końcowy i zapoznaj się z przykładami dotyczącymi witryny Azure Portal, programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia.

Rozpocznij używanie usługi Łącze prywatne już dzisiaj

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Zaloguj się do witryny Azure Portal, a następnie wybierz link do usługi Łącze prywatne na platformie Azure.

Zapoznaj się z dokumentacją usługi Łącze prywatne.

Zaufanie firm każdej wielkości

"It's a Swiss Army Knife for all things network related. Whether we want to connect between on-premises applications and Azure PaaS services, connect applications to each other, or to vendor sites—it's all possible with Private Link."

Andrew Vishnyakov, zasłużony członek personelu technicznego, Public Cloud Infrastructure. AT&T
ATT

"Azure Private Link will provide our joint customers the ability to establish secure and private connectivity between their Snowflake account and their infrastructure, whether it's running on Azure or on-premises."

Christian Kleinerman, wiceprezes ds. zarządzania produktem, Snowflake

"Azure Private Link adds to the security capabilities that are already available in MongoDB Atlas. Our joint customers can now establish private, unidirectional, and transitive connection between their environment and their Atlas deployment, allowing them to access their data simply and securely."

Andrew Davidson, wiceprezes ds. produktów w chmurze, MongoDB
MongoDB

"Azure Private Link enables our most security-conscious, joint customers to establish secure, one-way private connections from their Azure VNet and on-premises network to Confluent's platform for data in motion without the risk of data exfiltration or the need for complex IP address coordination."

Ganesh Srinivasan, dyrektor ds. produktu i inżynierii, Confluent
Confluent

"Elastic Cloud is the best way to run Elasticsearch and Kibana and leverage their powerful features for Observability, Security and Search. As part of our strategic partnership with Microsoft, we've integrated Elastic Cloud with Azure Private Link to allow our customers to move data more securely between their vNet and their Elastic Cloud deployments. Together with the ease of use of Private Link, this helps us to better serve business-critical customer workloads on Azure, ensuring that they can benefit from the highest standards of security and data protection."

Uri Cohen, kierownik ds. produktu, rozwiązania chmurowe w firmie Elastic
Elastic

Często zadawane pytania na temat produktu Łącze prywatne

  • Gwarantujemy dostępność usługi Private Link przez co najmniej 99,99% czasu. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę umów SLA.
  • Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem witryny Azure Portal.
  • Standard pricing will occur for Private Link, independent of charges for Express Route or VPN gateway.

Zacznij korzystać z usługi Łącze prywatne