Wirtualna sieć WAN

Proste, ujednolicone, globalne funkcje łączności i zabezpieczeń

Funkcje produktu

  • Automatyczna łączność między oddziałami w dużej skali
  • Ujednolicone zarządzanie siecią i zasadami
  • Zoptymalizowany routing z użyciem globalnej sieci firmy Microsoft

Definiowana programowo łączność w wielkiej skali

Łącz ze sobą oddziały, punkty sprzedaży i lokacje na całym świecie, korzystając z platformy Azure i globalnej sieci firmy Microsoft. Planuj, konfiguruj i bezproblemowo wdrażaj nowe połączenia w rosnącym ekosystemie wiodących na rynku partnerów, klientów sieci OpenVPN i połączeń usługi Azure ExpressRoute.

Jedno miejsce do zarządzania całą siecią

Wdrażaj lokacje i połączone sieci wirtualne platformy Azure, zarządzaj nimi i monitoruj je w ujednoliconym portalu.

Optymalne zabezpieczenia i elastyczność w naszej sieci globalnej

Korzystaj z optymalnego routingu i minimalnego opóźnienia w łączności między poszczególnymi oddziałami oraz między oddziałem a platformą Azure. Gdy połączysz swoje lokacje lokalne z platformą Azure i skierujesz ruch do sieci firmy Microsoft, ruch pozostanie w niej podczas przesyłania na całym świecie.

Powiązane produkty i usługi

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Azure Firewall

Natywne niewymagające obsługi funkcje zapory o wysokiej dostępności i nieograniczonej skalowalności w chmurze

Łączność z wirtualną siecią WAN — partnerzy

Masz już subskrypcję platformy Azure? Wypróbuj wirtualną sieć WAN