Azure Front Door

Skalowalny i bezpieczny punkt wejścia do szybkiego dostarczania Twoich globalnych aplikacji

Azure Front Door

 • SSL offloading and app acceleration at the edge close to end users
 • Global HTTP load balancing with instant failover
 • Web Application Firewall(WAF) and DDoS Protection
 • Actionable insights about your users and back ends
 • Central control plane for traffic orchestration

Azure Front Door Standard/PremiumPreview

 • Built-in intelligent security to protect your apps and content
 • Single platform for static and dynamic acceleration
 • Simplified, transparent billing for security and content delivery
 • Powerful real-time advanced analytics
 • Seamless integration with Azure services and DevOps

Modern CDN with built-in security

Stop network and application layer attacks at the edge with Web Application Firewall, Bot Protection, and DDoS Protection. Secure your private backends and harden your service using Microsoft managed and custom rule sets. Azure Front Door gives you Microsoft’s best-in-practice security at global scale.

Dynamic site acceleration with global reach and scale

Speed is the currency of the modern web – with Azure Front Door, always keep your traffic on the best path to your app, improve your service scale, reduce latency, and increase throughput for your global users with edge load balancing, SSL offload, and application acceleration.

Enterprise-grade global load balancing

Boost your app reliability and performance - Flexibly route your users to the closest available origin—with instant failover—for changes in availability or on-the-path performance from your users to your origin. Azure Front Door supports different load balancing algorithms to better manage your backend load, including round-robin, weighted round-robin, active/standby configurations, and cookie-based session affinity.

Seamless Integration with Azure services and Dev-Ops

Full programable and API driven, Azure Front Door is synonymous with cloud native development. Integrate seamlessly with Azure Services, including Azure App Service, Media Services, Storage, Monitor, Cloud Services, and Private Link. Apply Azure Front Door to your scenario in just a few simple clicks.

Massively scale global private network

Deliver and protect your global application close to your end users with a battle-tested service built on world-class Microsoft Global Network infrastructure. Whether you need to deliver storage through dynamics apps and APIs or do static content file delivery, use one, unified platform for all your static and dynamic delivery needs.

Powerful real-time advanced analytics

Understand customer workflows and business needs by tracking engagement with the content. Leverage the intelligence of Azure Front Door’s reporting analytics to see how customers are receiving and caching assets, and further monitor traffic on your content delivery network using real-time and granular analytics.

Zobacz, jak klienci korzystają z usługi Azure Front Door

Serwis LinkedIn oferuje szybszą i bardziej niezawodną łączność z usługą Azure Front Door Service

"Azure Front Door Service has helped us accelerate and improve the LinkedIn experience for our members. When we do that, we're in a stronger position to connect our members with the opportunities and communities that can further their careers. I wish we'd done it years ago."

Jonathan Sorenson: Starszy menedżer, niezawodność lokacji, Edge
LinkedIn

Usługa Microsoft Azure Front Door ułatwia dwóm aplikacjom zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa

Usługa Microsoft Azure Front Door udostępniła inżynierom i pracownikom operacyjnym podstawowych usług firmy Microsoft prostą metodę konfigurowania natychmiastowej obecności globalnej, ulepszania środowiska użytkownika, wzmacniania niezawodności, zwiększania ochrony i wprowadzania skalowalności, bez konieczności tworzenia niestandardowego kodu.

Microsoft

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Front Door?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Front Door

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Płatność wyłącznie za potrzebne zasoby

Everything you need to get started

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Learn how to use Azure Front Door with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Rozszerz możliwości usługi Front Door o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Related products and services

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Masz już subskrypcję platformy Azure? Zacznij używać usługi Front Door już dzisiaj.