Pomiń nawigację

Azure Front Door Service

Skalowalny i bezpieczny punkt wejścia do szybkiego dostarczania Twoich globalnych aplikacji

Funkcje produktu

Globalnie rozproszone aplikacje mikrousług

Łatwo łącz swoje rozproszone architektury mikrousług w jedną globalną aplikację za pomocą równoważenia obciążenia protokołu HTTP i reguł rozsyłania opartych na ścieżce. Zautomatyzuj włączanie nowych regionów i zwiększanie skali w poziomie za pomocą sterowanych przez interfejs API akcji globalnych oraz niezależną odporność na uszkodzenia dla Twoich mikrousług zaplecza na platformie Azure — lub gdziekolwiek.

Dowiedz się więcej

Dynamiczne aplikacje o globalnym zasięgu

Dostarczaj i ochraniaj swoją globalną aplikację blisko Twoich użytkowników końcowych za pomocą „sprawdzonej w boju” usługi zbudowanej na światowej klasy infrastrukturze globalnej sieci firmy Microsoft. Zawsze utrzymuj swój ruch na najlepszej ścieżce do Twojej aplikacji, ulepszaj skalowanie swojej usługi, zmniejszaj opóźnienie i zwiększaj przepływność dla użytkowników globalnych z równoważeniem obciążenia na urządzeniach brzegowych i przyspieszaniem aplikacji.

Dowiedz się więcej

Globalna wydajność w czasie rzeczywistym i dostępność Twojej aplikacji lub interfejsu API

Elastycznie kieruj swoich użytkowników do najbliższego dostępnego zaplecza — z natychmiastowym trybem failover — w przypadku zmian dostępności lub wydajności na ścieżce od użytkowników do Twojego zaplecza. Usługa Front Door obsługuje różne algorytmy równoważenia obciążenia, aby lepiej zarządzać obciążeniem Twojego zaplecza, łącznie z działaniem okrężnym, ważonym działaniem okrężnym, aktywnymi/oczekującymi konfiguracjami i koligacją sesji opartą na plikach cookie.

Skalowanie w górę aplikacji globalnej

Zmniejszaj obciążenie związane z obsługą protokołu SSL i zarządzaniem domeną, przenosząc je na urządzenia brzegowe, jednocześnie przyspieszając dynamiczną zawartość w celu poprawy sprawności i skalowania dla Twojej aplikacji — i wydajności dla Twoich użytkowników.

Ochrona aplikacji przed atakami DDoS

Zatrzymaj ataki w warstwie sieci i aplikacji na urządzeniach brzegowych oraz kontroluj dostęp do usług za pomocą globalnej zapory aplikacji i możliwości ochrony przed atakami DDoS.

Widok scentralizowanej aranżacji ruchu

Łatwo zarządzaj mapowaniem domeny i ruchem do Twoich elementów zaplecza mikrousług przy użyciu centralnego, globalnego pulpitu nawigacyjnego.

Analizy wskazujące czynności do wykonania dotyczące Twoich użytkowników i elementów zaplecza

Pobierz szczegółowe informacje o tym, skąd użytkownicy się łączą i jaki jest poziom ich obsługi, oraz wybierz optymalne regiony dla elementów zaplecza platformy Azure.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Masz już subskrypcję platformy Azure? Zacznij używać usługi Front Door już dzisiaj.