Azure Front Door

Skalowalny i bezpieczny punkt wejścia do szybkiego dostarczania Twoich globalnych aplikacji

 • Odciążanie SSL i przyspieszanie aplikacji na urządzeniach brzegowych zbliżonych do użytkowników końcowych
 • Zapora aplikacji internetowej (WAF) i ochrona przed atakami DDoS
 • Globalne równoważenie obciążenia HTTP z natychmiastowym trybem failover
 • Centralna płaszczyzna kontroli do aranżacji ruchu
 • Analizy wskazujące czynności do wykonania dotyczące Twoich użytkowników i elementów zaplecza

Globalnie rozproszone aplikacje mikrousług

Łatwo łącz swoje rozproszone architektury mikrousług w jedną globalną aplikację za pomocą równoważenia obciążenia protokołu HTTP i reguł rozsyłania opartych na ścieżce. Zautomatyzuj włączanie nowych regionów i zwiększanie skali w poziomie za pomocą sterowanych przez interfejs API akcji globalnych oraz niezależną odporność na uszkodzenia dla Twoich mikrousług zaplecza na platformie Azure — lub gdziekolwiek.

Dynamiczne aplikacje o globalnym zasięgu

Dostarczaj i ochraniaj swoją globalną aplikację blisko Twoich użytkowników końcowych za pomocą „sprawdzonej w boju” usługi zbudowanej na światowej klasy infrastrukturze globalnej sieci firmy Microsoft. Zawsze utrzymuj swój ruch na najlepszej ścieżce do Twojej aplikacji, ulepszaj skalowanie swojej usługi, zmniejszaj opóźnienie i zwiększaj przepływność dla użytkowników globalnych z równoważeniem obciążenia na urządzeniach brzegowych i przyspieszaniem aplikacji.

Globalna wydajność w czasie rzeczywistym i dostępność Twojej aplikacji lub interfejsu API

Elastycznie kieruj swoich użytkowników do najbliższego dostępnego zaplecza — z natychmiastowym trybem failover — w przypadku zmian dostępności lub wydajności na ścieżce od użytkowników do Twojego zaplecza. Usługa Front Door obsługuje różne algorytmy równoważenia obciążenia, aby lepiej zarządzać obciążeniem Twojego zaplecza, łącznie z działaniem okrężnym, ważonym działaniem okrężnym, aktywnymi/oczekującymi konfiguracjami i koligacją sesji opartą na plikach cookie.

Skalowanie w górę aplikacji globalnej

Zmniejszaj obciążenie związane z obsługą protokołu SSL i zarządzaniem domeną, przenosząc je na urządzenia brzegowe, jednocześnie przyspieszając dynamiczną zawartość w celu poprawy sprawności i skalowania dla Twojej aplikacji — i wydajności dla Twoich użytkowników.

Ochrona aplikacji przed atakami

Zatrzymaj ataki w warstwie sieci i aplikacji na urządzeniach brzegowych za pomocą zapory aplikacji internetowej i ochronie przed atakami DDoS. Wzmocnij zabezpieczenia swojej usługi dzięki zarządzanym przez firmę Microsoft zestawom reguł i twórz własne reguły na potrzeby niestandardowej ochrony swojej aplikacji.

Widok scentralizowanej aranżacji ruchu

Łatwo zarządzaj mapowaniem domeny i ruchem do Twoich elementów zaplecza mikrousług przy użyciu centralnego, globalnego pulpitu nawigacyjnego.

Analizy wskazujące czynności do wykonania dotyczące Twoich użytkowników i elementów zaplecza

Pobierz szczegółowe informacje o tym, skąd użytkownicy się łączą i jaki jest poziom ich obsługi, oraz wybierz optymalne regiony dla elementów zaplecza platformy Azure.

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Front Door?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Front Door

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Płatność wyłącznie za potrzebne zasoby

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Front Door, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi Front Door o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Masz już subskrypcję platformy Azure? Zacznij używać usługi Front Door już dzisiaj.