Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

  • Zapewnianie wysokiej dostępności dzięki wielu opcjom automatycznego przełączania w tryb failover
  • Skracanie czasu odpowiedzi dzięki użyciu routingu bazującego na wydajności
  • Płynne łączenie systemów lokalnych i systemów w chmurze
  • Uzyskiwanie szczegółowych informacji z możliwością działania na podstawie ilości ruchu i jego wzorców

Równoważenie obciążenia systemu DNS

Usługa Azure Traffic Manager działa w warstwie DNS, zapewniając szybkie i wydajne kierowanie przychodzących żądań DNS z użyciem wybranej metody routingu. Przykładem może być wysyłanie żądań do najbliższych punktów końcowych w celu skrócenia czasu odpowiedzi aplikacji. Dowiedz się więcej.

Dostępność elastycznych opcji kierowania ruchu

Usługa Azure Traffic Manager oferuje sześć rodzajów routingu ruchu opartego na systemie DNS: priorytet, wydajność, geograficzne, ważone działanie okrężne, podsieć i wiele wartości. Wybierz metodę spełniającą Twoje potrzeby lub połącz je przy użyciu profilów zagnieżdżonych.

Zmniejszenie przestojów w działaniu aplikacji

Usługa Traffic Manager może zwiększyć dostępność ważnych aplikacji przez monitorowanie usług platformy Azure lub zewnętrznych witryn oraz usług i automatyczne kierowanie użytkowników do następnej najlepszej lokalizacji w przypadku wystąpienia awarii.

Lepsza wydajność aplikacji i dostarczanie zawartości

Usługa Traffic Manager umożliwia skrócenie czasu odpowiedzi aplikacji i czasu dostarczania zawartości przez kierowanie klientów do punktów końcowych platformy Azure lub do lokalizacji zewnętrznej, która zapewnia najniższe opóźnienie sieci.

Rozkładanie ruchu użytkowników na wiele lokalizacji

Usługa Traffic Manager może kierować ruchem klientów i rozkładać go na wiele lokalizacji, na przykład wiele usług w chmurze lub aplikacji internetowych platformy Azure. Usługa Traffic Manager może również ułatwić zaspokojenie potrzeb związanych z wirtualnym grodzeniem przez zastosowanie metody routingu geograficznego.

Możliwość używania w lokalnym centrum danych

Usługa Traffic Manager to popularne rozwiązanie dla scenariuszy z rozwiązaniami lokalnymi, które obejmują przenoszenie dużego ruchu do chmury, migrację do chmury i przełączanie trybu failover do chmury. Dzięki niemu można przeprowadzać aktualizację lub konserwację w lokalnym centrum danych bez wprowadzania utrudnień dla klientów.

Wirtualne grodzenie użytkowników aplikacji

Usługa Traffic Manager udostępnia możliwości routingu geograficznego w celu zapewnienia lokalizacji zawartości i zgodności z przepisami dotyczącymi niezależności danych. Dzięki zastosowaniu wirtualnego grodzenia użytkownicy nawiązujący połączenia z konkretnych regionów geograficznych mogą być kierowani do ustalonych punktów końcowych.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o użytkownikach z możliwością działania

Dzięki funkcji Widok ruchu w usłudze Traffic Manager można zobaczyć, skąd użytkownicy nawiązują połączenia oraz jaka jest jakość ich środowiska cyfrowego.

Dlaczego warto zaufać usłudze Traffic Manager?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Traffic Manager — cennik

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Klienci obecnie korzystający z usługi Traffic Manager na platformie Azure

eToro
AccuWeather
Wowza
Heineken

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Traffic Manager, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi Traffic Manager o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby

Pokrewne usługi

System DNS Azure

Hostowanie domeny systemu DNS na platformie Azure

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Co nowego w usłudze Traffic Manager

Rozpoczęcie korzystania z usługi Traffic Manager