Application Gateway

Zapora aplikacji sieci Web

Ochrona aplikacji przed typowymi atakami internetowymi wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach, takie jak skrypty wstrzykujące kod SQL lub kod z innych witryn. Monitoruj swoje aplikacje internetowe za pomocą niestandardowych reguł i grup reguł w celu dopasowania do własnych wymagań i wyeliminowania wyników fałszywie dodatnich.

Dostarczanie skalowalnych, wysoko dostępnych aplikacji internetowej

Pobierz usługi routingu i równoważenia obciążenia na poziomie aplikacji, które pozwalają tworzyć skalowalne i wysoko dostępne internetowe frontony na platformie Azure. Skalowanie automatyczne (wersja zapoznawcza) oferuje elastyczność dzięki automatycznemu skalowaniu wystąpień bramy Application Gateway opartych na obciążeniu ruchem Twojej aplikacji internetowej.

Ścisła integracja z platformą Azure

Usługa Application Gateway jest zintegrowana z kilkoma usługami platformy Azure. Usługa Azure Traffic Manager pozwala na obsługę przekierowywania do wielu regionów, automatyczne przełączanie do trybu failover i konserwację bez jakichkolwiek przestojów. Używaj usługi Azure Virtual Machines, zestawów skalowania maszyn wirtualnych lub funkcji Web Apps usługi Azure App Service w swoich pulach zaplecza. Usługi Azure Monitor i Azure Security Center zapewniają scentralizowane monitorowanie i zgłaszanie alertów oraz pulpit nawigacyjny kondycji aplikacji. Usługa Key Vault oferuje centralne zarządzanie i automatyczne odnowienie certyfikatów protokołu SSL.

Kompleksowa łączność SSL

Silne szyfrowanie od frontonu do zaplecza pomaga zabezpieczyć Twoje dane.

Inteligentny routing w warstwie 7

Kierowanie ruchu do pul serwerów zaplecza za pomocą routingu opartego na ścieżce adresu URL i do wielu aplikacji internetowych za pomocą routingu opartego na nagłówku hosta.

Skuteczne odciążanie SSL i zarządzanie certyfikatami

Skaluj swoje aplikacje internetowe za pomocą odciążenia SSL i scentralizuj zarządzanie certyfikatami SSL w celu ograniczenia narzutu związanego z szyfrowaniem i odszyfrowywaniem na Twoich serwerach.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta usługi Application Gateway