Application Gateway

Dostarczanie skalowalnych, wysoko dostępnych aplikacji sieci Web

Usługa Azure Application Gateway udostępnia usługi routingu i równoważenia obciążenia na poziomie aplikacji, które pozwalają tworzyć skalowalne frontony sieci Web o wysokiej dostępności na platformie Azure. Ty określasz rozmiar bramy i skalujesz wdrożenie zgodnie z potrzebami.

Usługa Azure Application Gateway jest wysoce skalowalna i wysoko dostępna
Zapora aplikacji sieci Web zapewniająca ochronę witryny internetowej

Web Application Firewall

Ochrona aplikacji przed typowymi atakami internetowymi wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach, na przykład skryptami wstrzykującymi kod SQL lub kod z innych witryn. Dostosowywanie reguł w celu zmniejszenia liczby wyników fałszywie dodatnich.

Efektywny, bezpieczny fronton sieci Web

Odciążanie protokołu SSL pozwala tworzyć bezpieczne frontony sieci Web z efektywnymi serwerami zaplecza oraz upraszcza zarządzanie certyfikatami.

Usługa Application Gateway jest wydajna
Usługa Azure Application Gateway udostępnia usługi równoważenia obciążenia HTTP

Ścisła integracja z usługami platformy Azure

Usługa Application Gateway umożliwia łatwą integrację z usługą Azure Traffic Manager, co pozwala na obsługę przekierowywania do wielu regionów, automatyczne przełączanie do trybu failover i konserwację bez jakichkolwiek przestojów. Usługa Application Gateway jest także zintegrowana z usługą Azure Load Balancer, dzięki czemu obsługiwane jest skalowanie w poziomie oraz wysoka dostępność internetowych i wewnętrznych frontonów sieci Web.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta usługi Application Gateway