Virtual Network

Prywatna sieć w chmurze

Klienci korzystający z usługi Sieć wirtualna

telenor Avanade, Inc Wellmark Blink Box

Zwiększanie bezpieczeństwa i izolacji

Sieć wirtualna Azure udostępnia odizolowane i bezpieczne środowisko, w którym można uruchamiać maszyny wirtualne i aplikacje. Umożliwia ona m.in. używanie prywatnych adresów IP oraz definiowanie podsieci i zasad kontroli dostępu. Dzięki sieciom wirtualnym możesz traktować platformę Azure jak własne centrum danych.

Globalny zasięg, na którym możesz polegać

Ruch między zasobami platformy Azure nie opuszcza sieci platformy Azure niezależnie od tego, czy odbywa się w pojedynczym regionie, czy w wielu regionach. Ruch wewnątrz platformy Azure nie płynie przez Internet. Na przykład na platformie Azure ruch na potrzeby komunikacji SQL, magazynu oraz między maszynami wirtualnymi płynie wyłącznie przez sieć platformy Azure niezależnie od źródłowego i docelowego regionu platformy Azure. Ruch między sieciami wirtualnymi w obrębie regionu również odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci platformy Azure.

Tworzenie zaawansowanych topologii sieci

W sieci wirtualnej możesz uruchamiać różne wirtualne urządzenia sieciowe (optymalizatory sieci WAN, moduły równoważenia obciążenia, zapory aplikacji) oraz określać przepływ ruchu, dzięki czemu możesz zaprojektować sieć z zachowaniem większej kontroli.

Rozszerzanie własnego centrum danych przy użyciu chmury

Usługa Sieć wirtualna umożliwia łatwe rozszerzenie lokalnego środowiska informatycznego o chmurę w sposób podobny do konfigurowania zdalnego oddziału i nawiązywania z nim połączenia. Jest wiele sposobów nawiązania bezpiecznego połączenia z siecią wirtualną — możesz wybrać sieć VPN IPSec lub połączenie prywatne za pomocą usługi Azure ExpressRoute.

Tworzenie aplikacji hybrydowych

Usługa Sieć wirtualna umożliwia tworzenie hybrydowych aplikacji w chmurze, które bezpiecznie łączą się z lokalnym centrum danych. Dzięki temu aplikacja sieci Web platformy Azure może korzystać z lokalnej bazy danych SQL Server lub uwierzytelniać użytkowników za pomocą lokalnej usługi Active Directory.

Rozwiązania IaaS i PaaS: razem lepiej

Przy użyciu usługi Sieć wirtualna możesz tworzyć usługi, które korzystają z Usług w chmurze Azure i usługi Maszyny wirtualne Azure. Ról sieci Web platformy Azure można użyć jako frontonu, a na maszynach wirtualnych umieścić bazy danych zaplecza. Połączenie rozwiązań Platforma jako usługa (PaaS) i Infrastruktura jako usługa (IaaS) w ramach sieci wirtualnej zapewnia większą elastyczność i skalowalność podczas tworzenia aplikacji.

Korzystanie z odpowiedniego rozwiązania sieciowego

Wyszukiwanie i korzystanie z popularnych urządzeń sieciowych, modułów równoważenia obciążenia, rozwiązań do zarządzania zaporą i ruchem w portalu Azure Marketplace.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta Sieci wirtualnej