Virtual Network

Prywatna sieć w chmurze

  • Utwórz infrastrukturę hybrydową pod swoją kontrolą
  • Zastosuj własne adresy IP i serwery DNS
  • Zabezpiecz połączenia przy użyciu sieci VPN IPSec lub usługi ExpressRoute
  • Uzyskaj precyzyjną kontrolę nad ruchem między podsieciami
  • Twórz zaawansowane topologie sieci przy użyciu urządzeń wirtualnych
  • Zapewnij odizolowane i dobrze zabezpieczone środowisko dla aplikacji

Klienci korzystający z usługi Virtual Network

  • telenor
  • Avanade, Inc
  • Wellmark
  • Blink Box

Zwiększanie bezpieczeństwa i izolacji

Usługa Azure Virtual Network udostępnia odizolowane i dobrze zabezpieczone środowisko, w którym można uruchamiać maszyny wirtualne i aplikacje. Używaj prywatnych adresów IP oraz definiuj podsieci, zasady kontroli dostępu i nie tylko. Używaj usługi Virtual Network, aby traktować platformę Azure jak własne centrum danych.

Globalny zasięg, na którym możesz polegać

Ruch między zasobami platformy Azure, czy to w jednym regionie, czy w wielu, nie opuszcza sieci platformy Azure — ruch w obrębie platformy Azure nie przechodzi przez Internet. Na platformie Azure ruch na potrzeby komunikacji SQL, magazynu oraz między maszynami wirtualnymi płynie wyłącznie przez sieć platformy Azure niezależnie od źródłowego i docelowego regionu platformy Azure. Ruch między sieciami wirtualnymi w różnych regionach również odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci platformy Azure.

Tworzenie zaawansowanych topologii sieci

W sieci wirtualnej uruchamiaj ulubione wirtualne urządzenia sieciowe (optymalizatory sieci WAN, moduły równoważenia obciążenia, zapory aplikacji) oraz określaj przepływy ruchu, co pozwala Ci projektować sieć z zachowaniem większej kontroli.

Rozszerzanie własnego centrum danych przy użyciu chmury

Za pomocą usługi Virtual Network możesz rozszerzać lokalne środowisko IT do chmury w sposób podobny do konfigurowania zdalnego oddziału i nawiązywania z nim połączenia. Masz możliwość nawiązania bezpiecznego połączenia z siecią wirtualną — możesz wybrać sieć VPN IPSec lub połączenie prywatne za pomocą usługi Azure ExpressRoute.

Tworzenie aplikacji hybrydowych

Używaj usługi Virtual Network, aby tworzyć hybrydowe aplikacje w chmurze, które bezpiecznie łączą się z lokalnym centrum danych. Dzięki temu aplikacja sieci Web platformy Azure może korzystać z lokalnej bazy danych SQL Server lub uwierzytelniać klientów za pomocą lokalnej usługi Azure Active Directory.

Rozwiązania IaaS i PaaS: razem lepiej

Używaj usługi Virtual Network, aby tworzyć usługi, które korzystają z usług platformy Azure w chmurze i usługi Azure Virtual Machines. Ról sieci Web platformy Azure można użyć jako frontonu, a na maszynach wirtualnych umieścić bazy danych zaplecza. Połącz rozwiązania „platforma jako usługa” (PaaS) i „infrastruktura jako usługa” (IaaS) w sieci wirtualnej, aby uzyskać większą elastyczność i skalowalność podczas tworzenia aplikacji.

Monitorowanie ruchu w sieci

Duplikuj i udostępniaj dokładną kopię swojego ruchu przychodzącego i wychodzącego w sieci wirtualnej. Wykorzystaj agregację, zbieranie pakietów i rozwiązania równoważenia obciążenia, przesyłając strumieniowo ruch do docelowego punktu końcowego protokołu IP lub wewnętrznego modułu równoważenia obciążenia w tej samej sieci wirtualnej, równorzędnej sieci wirtualnej lub urządzenia wirtualnego sieci, które możesz wdrożyć od rosnącej listy partnerów zarządzania wydajnością zabezpieczeń, sieci i aplikacji.

Korzystanie z odpowiedniego rozwiązania sieciowego

Wyszukaj popularne urządzenia sieciowe, moduły równoważenia obciążenia oraz rozwiązania do zarządzania zaporą i ruchem w portalu Azure Marketplace i korzystaj z nich.

Our technology partners

Extend your Azure Virtual Network with solutions from our partners in security, network performance, and monitoring, using Virtual Network Terminal Access Point.

Gigamon
Big Switch Networks
Cisco
Ixia
Nubeva
Flowmn
ExtraHop
RSA
Fidelis Cybersecurity
Netscout
Vectra

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta usługi Virtual Network