Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

System Windows Server na platformie Azure

Odkryj zaufaną chmurę dla swoich obciążeń systemu Windows Server.

Migruj i modernizuj obciążenia systemu Windows Server na własnych warunkach

Uruchamiaj obciążenia systemu Windows Server na platformie Azure, aby uzyskać uproszczone, zarządzane środowisko maszyn wirtualnych z systemem Windows Server oraz natywną dla chmury obsługę dla systemu SQL Server, aplikacji platformy .NET i usług pulpitu zdalnego. Zmodernizuj cały system Windows Server, korzystając z ponad 200 usług i możliwości platformy Azure, w tym usług Azure Automanage, Hotpatch, Azure App Service, Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure SQL. Korzystaj z tych usług na platformie Azure lub rozszerzaj je na swoje środowisko hybrydowe za pomocą usługi Azure Arc.

Używasz starszej wersji systemu Windows Server? Świadczenie pomocy technicznej dla systemów Windows Server 2012 i 2012 R2 zakończy się 10 października 2023 r. Odkrywaj opcje migracji i modernizacji.

Video container
Znajdź zasoby, które pomogą Ci zaplanować zakończenie świadczenia pomocy technicznej dla systemów Windows Server 2012 i 2012 R2

Migruj aplikacje i obciążenia systemu Windows Server na platformę Azure

Oceń swoją gotowość do migracji, korzystając ze strategicznej oceny migracji i narzędzia do analizy gotowości.

Dowiedz się, jak analizować zasoby IT i planować płynną migrację za pomocą przewodnika po migracji na platformę Azure dla systemu Windows Server.

Przyspiesz migrację na platformę Azure dzięki sprawdzonym wskazówkom, dokumentacji, najlepszym rozwiązaniom i narzędziom rozwiązania Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure oraz pomocy ekspertów w ramach rozwiązania Program migracji na platformę Azure i modernizacji.

Znajdź odpowiednie narzędzie do migracji systemu Windows Server — i narzędzia do wszystkich swoich obciążeń — przy użyciu usługi Azure Migrate — centrum dla narzędzi i usług do migracji.

Dowiedz się, jak wdrożyć szybką migrację o niewielkim wpływie na platformę Azure, czytając Kompletny przewodnik po systemie Windows Server na platformie Azure.

Dowiedz się, jak wdrożyć system Windows Server na platformie Azure i zarządzać nim, aby zwiększyć skalowalność, zabezpieczenia i prywatność dzięki ścieżkom szkoleniowym firmy Microsoft.

Dowiedz się, jak zoptymalizować wydajność i koszty architektury opartej na chmurze w ramach bezpłatnego kursu online.

Optymalizuj niezawodność, zabezpieczenia, wydajność i koszty swoich wdrożeń na platformie Azure za pomocą usługi Azure Advisor.

Powrót do kart

Architektury rozwiązań systemu Windows Server na platformie Azure

Zapoznaj się z różnymi scenariuszami uruchamiania i zarządzania maszynami wirtualnymi z systemem Windows Server oraz obciążeniami na platformie Azure.

Uruchom maszynę wirtualną z systemem Windows na platformie Azure

Pobierz najlepsze rozwiązania dotyczące uruchamiania maszyny wirtualnej z systemem Windows na platformie Azure.

Zarządzaj konfiguracjami serwerów z obsługą usługi Azure Arc

Zarządzaj serwerami w środowiskach hybrydowych i obejmujących wiele chmur za pomocą usługi Azure Arc.

Zarządzaj hybrydowymi obciążeniami platformy Azure za pomocą programu Windows Admin Center

Zaprojektuj hybrydowe rozwiązanie programu Windows Admin Center do zarządzania obciążeniami lokalnie i na platformie Azure.

Aplikacja n-warstwowa systemu Windows na platformie Azure

Wdróż maszyny wirtualne (VM) i sieć wirtualną skonfigurowaną dla aplikacji n-warstwowej, używając systemu SQL Server w systemie Windows dla warstwy danych.

Hybrydowe usługi plików

Użyj usług Azure File Sync i Azure Files, aby rozszerzyć możliwości hostingu usług plików w chmurze i w lokalnych zasobach udziałów plików.

Projekt architektury tożsamości

Chroń dane i zasoby za pomocą rozwiązań do zarządzania dostępem i tożsamościami (IAM).

Powiązane produkty

  • Oszacuj oszczędności wynikające z migracji obciążeń systemu Windows na platformę Azure

    Użyj tego kalkulatora, aby porównać całkowity koszt posiadania (TCO) w przypadku uruchamiania systemu Windows Server na platformie Azure z uruchamianiem w środowisku lokalnym.

xcvxbxb

Klienci wprowadzają innowacje dzięki obciążeniom systemu Windows Server na platformie Azure

sfsfsfsf

Optymalizacja kosztów i uwalnianie potencjału dzięki platformie Azure

"Dzięki usługom w chmurze jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkie punkty awarii. Stworzyliśmy nadmiarowość procesową i sprzętową, więc jeśli jeden serwer ulegnie awarii, drugi będzie działał dalej… użytkownik nawet nie zauważy zmiany."

Hildebrand Almada, koordynator infrastruktury IT, Banco Millennium Atlântico

Cztery osoby patrzące na monitor komputera stacjonarnego

Zwiększenie niezawodności i zabezpieczeń przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

"Wcześniej dostarczanie nowych funkcji zajęło naszym zespołom programistów sześć miesięcy. Teraz, gdy zespoły korzystają z kontenerów systemu Windows w usłudze Azure Kubernetes Service, mogą wdrożyć je w ciągu tego samego dnia, co jest ogromną korzyścią."

Shelby Lewin, starszy kierownik produktu, Relativity

Biuro firmy Relativity

Uzyskanie elastyczności i odporności na odzyskiwanie po awarii

Uzyskanie elastyczności i odporności na odzyskiwanie po awarii

"Oszczędności związane z samymi licencjami firmy VMware były dużą korzyścią, ponieważ są one zawarte w usłudze Azure VMware Solution. Uzyskanie tego — przy jednoczesnym wyeliminowaniu zapotrzebowania na [sprzęt i usługi wdrożeniowe] — oznacza sześciocyfrowe oszczędności dla uniwersytetu."

Mari Lovo, dyrektor usług infrastruktury chmury, University of Miami

Uniwersytet z Miami o zachodzie słońca

Zwiększenie szybkości i sprawności dzięki strategii chmury hybrydowej

Zwiększenie szybkości i sprawności dzięki strategii chmury hybrydowej

"Platforma Azure daje firmie Sanofi możliwość łatwego dynamicznego skalowania obciążeń w górę i w dół zgodnie z potrzebami."

Sam Chenaur, wiceprezes i globalny dyrektor ds. infrastruktury, Sanofi

Ludzie noszący maski ochronne pracujący w laboratorium

Umożliwianie elastycznych i wydajnych operacji

Umożliwianie elastycznych i wydajnych operacji

"W lokalnej [infrastrukturze pulpitów wirtualnych] najpierw zakup sprzętu zajmuje około trzech miesięcy, a następnie jego instalacja zajmuje kilka miesięcy, ale usługę Azure Virtual Desktop udało się wdrożyć naprawdę szybko."

Toshiya Yoshimura, grupa projektowa 1, dział strategii cyfrowej, Ricoh

Biurowiec firmy Ricoh
Powrót do kart

Często zadawane pytania

  • Możesz migrować różne systemy operacyjne gościa na platformę Azure. Obejmuje to wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server i maszyny wirtualne ze środowisk VMware i Microsoft Hyper-V z usługą Azure Site Recovery. Maszyny wirtualne migrowane z tych lokalnych platform wirtualizacji działają jako natywne maszyny wirtualne infrastruktury jako usługi (IaaS) na platformie Azure i są niezależne od lokalnej funkcji hypervisor.

  • Dopasujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb, bez względu na to, czy zdecydujesz się pozostać w środowisku lokalnym, czy przyjąć model hybrydowy. W międzyczasie sprawdź datę zakończenia wsparcia dla swojej wersji systemu Windows Server. Utrzymaj działanie systemu dzięki rozszerzonym aktualizacjom zabezpieczeń i upewnij się, że przeprowadzono aktualizację do najnowszej wersji, aby móc korzystać ze wszystkich innowacji.

  • Odkrywaj ceny za usługę Azure Virtual Machines i kalkulator cen, aby wybrać maszyny wirtualne, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

  • Tak. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure pozwala ponownie wykorzystać dotychczasowe licencje systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance lub subskrypcji systemu Windows Server, aby uzyskać znaczne oszczędności na platformie Azure. W zależności od wersji systemu Windows Server możesz przekonwertować posiadane licencje lub użyć ich ponownie, aby uruchamiać maszyny wirtualne z systemem Windows Server na platformie Azure i płacić niższą podstawową stawkę obliczeniową. W przypadku każdej licencji platforma Azure pokryje koszt systemu operacyjnego dla maksymalnie dwóch maszyn wirtualnych, podczas gdy Ty zapłacisz tylko koszty według podstawowej stawki obliczeniowej za maszyny wirtualne.

  • Tak. Nie ma żadnych kosztów początkowych i płacisz tylko za to, czego używasz. Platforma Azure zapewnia elastyczne opcje zakupów i cen, w tym rozwiązania Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i Azure Reserved Virtual Machine Instances dla wszystkich scenariuszy w chmurze. Platforma Azure oferuje również kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających zarządzanie wydatkami na chmurę, w tym rozwiązanie Microsoft Cost Management. Skorzystaj z kalkulatora cen, aby określić całkowity koszt posiadania (TCO), a następnie dowiedz się więcej o cenach na platformie Azure.

  • Aktualizowanie serwerów z systemem Windows Server jest ważne. Twoje opcje dla systemu Windows Server 2012 i 2012 R2 obejmują:

Rozpocznij pracę z bezpłatnym kontem platformy Azure

Wypróbuj system Windows Server na platformie Azure i uzyskaj bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy oraz środki w wysokości 200 USD na odkrywanie platformy Azure przez 30 dni.

Uzyskaj pomoc w ramach rozwiązania Program migracji na platformę Azure i modernizacji

Przyspiesz swoją podróż do chmury dzięki sprawdzonemu podejściu, pomocy ekspertów i atrakcyjnym ofertom.

Skontaktuj się z działem sprzedaży platformy Azure

Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego scenariusza od specjalisty ds. sprzedaży platformy Azure.

[1] Przetwarzanie transakcyjne języka SQL i testowanie wydajnościowe w zakresie cenowej wydajności — 22.585 — Microsoft — Gigaom — styczeń 2023 r.