Sorter etter:

Filtrer etter kategori:

Microsoft-skyen:

Relaterte skyprodukter

Partnerprodukter:

Azure Marketplace

Azure-produkter

Se gjennom det økende utvalget av integrerte Azure-tjenester, -funksjoner og -programpakker. Besøk Azure-veikartet for å se hva som er nytt og hva som er på gang.

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Virtual Machines

Med Azure Virtual Machines kan du distribuere en Windows Server- eller Linux-avbildning i skyen. Du kan velge avbildninger fra en markedsplass eller bruke dine egne, tilpassede avbildninger.

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

App Service

Opprett apper raskere med Azure App Service. Ved å bruke denne unike skytjenesten kan du raskt og enkelt opprette foretaksklare nett- og mobilapper for enhver plattform eller tjeneste, og distribuere dem på en skalerbar og pålitelig skyinfrastruktur.

SQL Database

Behandlet relasjonell SQL-database som en tjeneste

SQL Database

Azure SQL Database er en relasjonsdatabase du kan bruke til raskt å opprette, utvide og skalere relasjonsapper i skyen.

Lagring

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skybasert lagring

Lagring

Azure Storage tilbyr ikke-relasjonell datalagring, deriblant bloblagring, tabellagring, kølagring og filer.

Funksjoner

Behandle hendelser med kode uten server

Funksjoner

Azure Functions leverer hendelsesdrevet databehandling på forespørsel. Du kan bruke Azure Functions til å bygge HTTP-endepunkter som er tilgjengelige fra mobil- og IoT-enheter.

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er en totaladministrert tjeneste for NoSQL-dokumentdatabaser, som kan brukes til spørringer og transaksjonsbehandling over skjemafrie data, med forutsigbar og pålitelig ytelse og rask distribusjon.

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Azure Active Directory

Azure Active Directory leverer identitetsbehandling og tilgangskontroll for skyprogrammene dine. Du kan forenkle brukertilgangen til skyprogrammer ved å synkronisere lokale ID-er og aktivere enkel pålogging. Azure Active Directory er tilgjengelig i tre utgaver: gratis, Basic og Premium.

Backup

Enkel og pålitelig sikkerhetskopiering av server til skyen

Backup

Azure Backup beskytter Windows-klientdata og delte filer og mapper på bærbare datamaskiner i bedriften. I datasenteret ditt er Backup integrert med System Center Data Protection Manager (DPM) og beskytter Microsoft SharePoint, Exchange, SQL Server, virtuelle Hyper-V-maskiner og andre programmer.

HDInsight

Klargjør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i skyen

HDInsight

Azure HDInsight er en Hadoop-basert tjeneste som gjør at du kan bruke en Apache Hadoop-løsning i skyen. Få fullt utbytte av store data med en skybasert dataplattform som kan administrere data av alle typer og størrelser.

Apache Spark for Azure HDInsight

Apache Spark i skyen for driftskritiske distribusjoner

Apache Spark for Azure HDInsight

En funksjon i HDInsight

Apache Spark i skyen for driftskritiske distribusjoner

Apache Storm for HDInsight

Enkel strømbehandling i sanntid for store data

Apache Storm for HDInsight

En funksjon i HDInsight

Enkel strømbehandling i sanntid for store data

R Server for HDInsight

Prediktiv analyse, maskinlæring og statistisk analyse for store data

R Server for HDInsight

En funksjon i HDInsight

Prediktiv analyse, maskinlæring og statistisk analyse for store data

Batch

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling

Batch

Azure Batch gjør det enkelt å kjøre parallelle arbeidsbelastninger og arbeidsbelastninger for databehandling med høy ytelse i stor skala i Azure. Bruk Batch til å skalere ut parallelle arbeidsbelastninger, administrere kjøringen av oppgaver i en kø og gi programmer skyfunksjonalitet for dermed å avlaste databehandlingsjobber til skyen.

Beholderregister

Lagre og administrer beholderbilder på alle typer av Azure-distribusjoner

Beholderregister

I Azure Container Registry kan du lagre og administrere beholderavbildninger for alle typer beholderdistribusjoner (Mesosphere DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes, App Service, Service Fabric, Azure Batch). Azure Container Registry gir deg lokal, nettverksnær lagring av beholderavbildningene dine. Du kan dra nytte av velkjente Docker CLI-verktøy med åpen kilde ved sending og henting av avbildninger til og fra Azure Container Registry.

Container Instances

Kjør beholdere enkelt med én enkel kommando

Container Instances

Kjør beholdere enkelt med én enkel kommando. Med Azure Container Instances kan du komme igang på få sekunder og redusere infrastrukturkostnadene ved å benytte deg av fordelen ved fakturering per sekund. Det er ingen verktøy for beholderorkestrering som du må lære deg – bare programmet ditt, i en beholder, som kjører i skyen.

StorSimple

Lavere kostnader med en hybridskylagringstjeneste for bedrifter

StorSimple

Azure StorSimple er en unik løsning for hybrid skylagring som omfatter primærlagring, arkivering og nødgjenoppretting. StorSimple reduserer de totale lagringskostnadene og gir optimal databeskyttelse. Vær oppmerksom på at StorSimple 8000-serien lisensieres separat fra Azure-tjenestene.

Visual Studio Team Services

Tjenester som team kan bruke til å dele kode, spore arbeid og levere programvare

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services er en skybasert løsning for behandling av programlivssyklus som kan brukes til alt fra vertsbaserte kodelagre og problemsporing til belastningstesting og automatiserte kompileringer. Løsningen er tilgjengelig fra nær sagt hvor som helst, og du kan opprette en konto gratis. Visual Studio Team Services lisensieres separat fra Azure-tjenestene.

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte, sikkert og skalert

API Management

Med Azure API Management kan du publisere API-er sikkert og skalert til utviklere, partnere og ansatte.

IoT Hub

Koble til, overvåk og kontroller milliarder av IoT-ressurser

IoT Hub

Kom raskt i gang med Tingenes Internett-prosjektet ditt med Microsoft IoT Hub. Koble til, overvåk og kontroller milliarder av IoT-ressurser som kjører på et stort utvalg operativsystemer og protokoller. Opprett pålitelig, toveis kommunikasjon med disse aktivaene, selv om de bare er midlertidig tilkoblet, og analyser – og reager på – innkommende telemetridata. Oppnå bedre sikkerhet for IoT-løsninger ved å godkjenne én og én enhet, slik at du kan kommunisere med enheter med riktig legitimasjon. Fjern tilgangsrettigheter til spesifikke enheter for å beholde systemets integritet.

Content Delivery Network

Sikre sikker og pålitelig levering av innhold med bred global dekning

Content Delivery Network

Azure Content Delivery Network lar deg levere innhold som krever mye båndbrette til brukere over hele verden, med lav forsinkelse og høy tilgjengelighet, via et robust nettverk av globale datasentre.

ExpressRoute

Dedikerte fiberforbindelser for private nettverk til Azure

ExpressRoute

Med Azure ExpressRoute kan du opprette private tilkoblinger mellom Azure-datasentre og infrastruktur som befinner seg lokalt eller i et samlokaliseringsmiljø.

Gjenoppretting av område

Organiser beskyttelse og gjenoppretting av private skyer

Gjenoppretting av område

Azure Site Recovery bidrar til å beskytte viktige programmer ved å koordinere replikering og gjenoppretting av private skyer for enkel og kostnadseffektiv nødgjenoppretting.

Azure DNS

Bruk Azure som vert for ditt DNS-domene

Azure DNS

Med Azure DNS kan du drifte DNS-domenene dine ved siden av Azure-appene og administrere DNS-poster via det eksisterende Azure-abonnementet ditt. Microsofts globale nettverk av navneservere har rekkevidden, skalerbarheten og redundansen som kreves for å sikre lynraske DNS-svar og ekstra høy tilgjengelighet for domenene dine. Med Azure DNS kan du forsikre at DNS-en din alltid vil være rask og tilgjengelig.

Machine Learning Studio

Bygg, distribuer og administrer prediktive analyseløsninger på en enkel måte

Machine Learning Studio

Med Azure Machine Learning er det enkelt å utforme, teste, sette i drift og administrere løsninger for prediktiv analyse i skyen.

Service Fabric

Utvikle mikrotjenester og orkestrer beholdere i Windows eller Linux

Service Fabric

Service Fabric er en mikrotjenesteplattform som brukes til å bygge skalerbare, pålitelige og enkelt administrerte programmer for nettskyen. Service Fabric løser de store utfordringene knyttet til utvikling og administrasjon av skyprogrammer ved at utviklere og administratorer kan unngå kompliserte infrastrukturproblemer og heller fokusere på å implementere driftskritiske, krevende arbeidsbelastninger.

Multi-Factor Authentication

Gjør dataene og appene dine enda sikrere – uten ekstra strev for brukerne

Multi-Factor Authentication

Azure Multi-Factor Authentication bidrar til å forhindre uautorisert tilgang til lokale programmer og programmer i skyen, med et ekstra nivå for godkjenning. Det følger standarder for organisasjonssikkerhet og forskriftssamsvar, samtidig som det håndterer brukernes behov for enkel tilgang.

SQL-datalager

Fleksibelt datalager som en tjeneste med funksjoner på virksomhetsnivå

SQL-datalager

Azure SQL-datalager er et elastisk datalager-som-tjeneste med foretaksdimensjonerte funksjoner basert på SQL Servers arkitektur for enorm parallellbehandling. Du kan skalere data enten lokalt eller i nettskyen. Det er det første skydatalageret som kan vokse eller krympe dynamisk. Dermed betaler du bare for den spørreytelsen du trenger, når du trenger den, opptil petabyte-skala. Med SQL-datalager kan du bruke nåværende Transact-SQL-ferdigheter til å integrere spørringer over strukturerte og ustrukturerte data. SQL-datalager integreres med dataplattformverktøyene våre, blant annet Azure HDInsight, Machine Learning og Data Factory samt Microsoft Power BI, for en komplett løsning for datalager og forretningsanalyse i skyen. Med SQL-datalager velger du hvor du vil lagre dataene dine – i skyen eller lokalt – avhengig av hvilke krav du har til ytelse, sikkerhet og skalering.

Virtual Network

Forsyn private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Virtual Network

I Azure Virtual Network kan du opprette private nettverk i skyen med full kontroll over IP-adresser, DNS-servere, sikkerhetsregler og trafikkflyter. Et virtuelt nettverk kan også kobles til lokale nettverk på en sikker måte ved hjelp av en VPN-tunnel, eller koble til privat via ExpressRoute-tjenesten.

Media Services

Kod, oppbevar og spill av skalert video og lyd

Media Services

Azure Media Services tilbyr skybaserte medieløsninger, deriblant import, koding, formatkonvertering, innholdsbeskyttelse og funksjoner for strømming på forespørsel og direktestrømming.

Stream Analytics

Behandling av data i sanntidsstrømmer fra millioner av IoT-enheter

Stream Analytics

Stream Analytics er en motor for hendelsesbehandling som bidrar til å gi deg innsikt fra enheter, sensorer, skyinfrastruktur og eksisterende dataegenskaper i sanntid. Den er som standard integrert med hendelsesnav, og denne kombinerte løsningen kan både importere millioner av hendelser og analysere dem for å gi en bedre forståelse av mønstre, drive et instrumentbord, registrere avvik eller starte en hendelse mens data strømmes i sanntid.

Azure Active Directory Domain Services

Legg til virtuelle Azure-maskiner i et domene uten domenekontrollere

Azure Active Directory Domain Services

Azure Active Directory Domain Services leverer skalerbare, administrerte domenetjenester med høy ytelse, blant annet domenekobling, LDAP, Kerberos, Windows-integrert autentisering og gruppepolicy-støtte. Administratorer kan enkelt aktivere administrerte domenetjenester for virtuelle maskiner og katalogbevisste apper som distribueres i Azure-infrastrukturtjenester. Bygget på samme underliggende teknologi som Windows Server Active Directory, gir Azure Active Directory Domain Services deg en enkel vei til å overføre tradisjonelle lokale apper til skyen.

Azure Advisor

Din personlig tilpassede Azure-motor for anbefalt fremgangsmåte

Azure Advisor

Azure Advisor er en tilpasset anbefalingsmotor som hjelper deg med å følge anbefalte fremgangsmåter i Azure. Den analyserer Azure-ressurskonfigurasjonen og -brukstelemetrien din og kommer med anbefalinger som kan redusere kostnadene og forbedre ytelsen, sikkerheten og påliteligheten til programmene dine.

Event Hubs

Motta telemetri fra flere milllioner enheter

Event Hubs

Azure-hendelsesnav støtter elastisk skalatelemetri og hendelsesimport med robust bufring og totalforsinkelse på under ett sekund for millioner av enheter og hendelser.

Data Factory

Sett opp og behandle dataoverføring og -flytting

Data Factory

Azure Data Factory er en administrert tjeneste som du kan bruke til å produsere klarert informasjon fra rådata i skyen eller lokale kilder. Du kan enkelt opprette, organisere og planlegge lett tilgjengelige, feiltolerante arbeidsflyter for dataflyttings- og transformeringsaktiviteter. Overvåk tjenestestatusen og alle datasamlebåndene på et øyeblikk med en omfattende visuell opplevelse via Azure-portalen.

Key Vault

Sikre og behold kontrollen over nøkler og andre hemmeligheter

Key Vault

Med Azure nøkkelhvelv får du enkel og kostnadseffektiv sikring av nøkler og andre hemmeligheter i skyen ved hjelp av maskinvaresikkerhetsmoduler. Beskytt kryptografiske nøkler og små hemmeligheter, for eksempel passord, med nøkler som er lagret i maskinvaresikkerhetsmoduler. For ekstra sikkerhet kan du importere eller generere nøkler i maskinvaresikkerhetsmoduler som er sertifisert for standardene FIPS 140-2 nivå 2 og Common Criteria EAL4+, slik at nøklene holder seg innenfor maskinvaresikkerhetsmodulen. Nøkkelhvelvet er utformet på en slik måte at Microsoft ikke ser eller trekker ut nøklene dine. Opprett nye nøkler for utvikling og testing på få minutter, og migrer problemfritt til produksjonsnøkler administrert av sikkerhetsoperasjoner. Nøkkelhvelvet skaleres i henhold til skyprogrammene dine uten behov for klargjøring, distribusjon og administrasjon av maskinvaresikkerhetsmoduler og programvare for nøkkelbehandling.

Service Bus

Koble til i private og offentlige skybaserte miljøer

Service Bus

Azure Service Bus er en meldingsinfrastruktur som plasseres mellom programmer, slik at de kan utveksle meldinger og oppnå bedre skalering og motstandsdyktighet.

Azure Active Directory B2C

Kundeidentitets- og tilgangsadministrasjon i skyen

Azure Active Directory B2C

Azure Active Directory, skytjenesten med bevist evne til å håndtere milliarder av godkjenninger per dag, utvider funksjonene til å administrere brukeridentiteter med en ny tjeneste: Azure Active Directory B2C, nå tilgjengelig som offentlig forhåndsvisning. Azure Active Directory B2C er en omfattende løsning for identitetsbehandling for kunderettede applikasjoner, som lett kan integreres i enhver plattform og er tilgjengelige fra enhver enhet. Tjenesten er gratis under den offentlige forhåndsvisningen.

Scheduler

Kjør jobber i enkle eller komplekse gjentakelsesmønstre

Scheduler

Med Azure Scheduler kan du aktivere handlinger som kaller opp HTTP/S-endepunkter, eller publisere meldinger til en lagringskø i henhold til en tidsplan. Opprett jobber som på en pålitelig måte kaller opp tjenester, både i og utenfor Azure, og kjør disse jobbene med én gang, etter en regelmessig eller uregelmessig tidsplan, eller på en fremtidig dato.

Azure DevTest Labs

Opprett raskt miljøer ved å bruke gjenbrukbare maler og artefakter

Azure DevTest Labs

Med Azure DevTest Labs kan du enkelt og raskt lage miljøer for distribusjon og testing av programmer. Bruk gjenbrukbare maler og artefakter til å bygge Windows- og Linux-miljøer med kostnadskontroll og minimalt svinn.

Automatisering

Forenklet skybehandling med prosessautomatisering

Automatisering

Med Azure Automatisering kan du opprette, distribuere, overvåke og vedlikeholde ressurser i Azure-miljøet ditt automatisk ved å bruke en svært skalerbar og pålitelig motor for kjøring av arbeidsflyter.

Log Analytics

Samle inn, søk etter og visualiser maskindata lokalt og skybasert

Log Analytics

Med Azure Log Analytics kan du samle, koordinere og visualisere alle maskindataene dine, for eksempel hendelseslogger, nettverkslogger, ytelsesdata og mye mer, fra både lokale og skybaserte ressurser.

Sikkerhetssenter

Samle sikkerhetsadministrasjon og muliggjør avansert trusselbeskyttelse på tvers av hybrid sky-arbeidsbelastninger

Sikkerhetssenter

Samle sikkerhetsadministrasjon og muliggjør avansert trusselbeskyttelse på tvers av hybrid sky-arbeidsbelastninger

Traffic Manager

Distribuer innkommende trafikk etter høy ytelse og tilgjengelighet

Traffic Manager

Med Azure Traffic Manager kan du rute innkommende trafikk over flere vertsbaserte Azure-tjenester, enten de kjører i det samme datasenteret eller i ulike datasentre verden over.

Redis Cache

Kraftige applikasjoner med høy gjennomstrømning og datatilgang med lav forsinkelse

Redis Cache

Azure Redis-buffer er basert på den populære Redis-bufferen med åpen kilde, og gir deg tilgang til en sikker, dedikert buffer til Azure-programmene dine.

Azure Search

Fullstendig administrert søk som tjeneste (search-as-a-service)

Azure Search

Azure Search er en totaladministrert tjeneste som legger til avansert søkefunksjonalitet i nett- og mobilapper uten de vanlige problemene knyttet til fulltekstsøk.

Lastbalansering

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til dine applikasjoner

Lastbalansering

Azure Load Balancer distribuerer trafikk på Internett og i private nettverk blant sikre tjenesteforekomster i skytjenester eller virtuelle maskiner. Du oppnår økt pålitelighet og kan problemfritt øke kapasiteten til programmene dine.

VPN Gateway

Etabler sikker, spredt tilkobling

VPN Gateway

Med Azures VPN-gateway kan du etablere sikker, spredt tilkobling mellom de virtuelle nettverkene dine i Azure og lokal IT-infrastruktur.

Application Gateway

Utvikle sikre, skalerbare og svært tilgjengelige nettfronter i Azure

Application Gateway

Azure Application Gateway er en Azure-administrert løsning på nivå 7 som tilbyr HTTP-belastningsfordeling, SSL-terminering og øktbasert informasjonskapselaffinitet for Internett-rettede eller interne nettapper.

Datakatalog

Få mer ut av dataressursene i bedriften

Datakatalog

Azure-datakatalog er en totaladministert tjeneste som fungerer som et system for registrering og oppdagelse av foretaksdatakilder. Brukerne – alt fra analytikere til IT-eksperter og utviklere – får mulighet til å registrere, oppdage, forstå og ta i bruk datakilder. Bruk «crowdsourcede» merknader og metadata for å fange samlet kunnskap i organisasjonen din, belyse skjulte data og få mer verdi fra foretakets datakilder.

Skaleringssett for Virtual Machine

Administrer og skaler opp til tusenvis av virtuelle Linux- og Windows-maskiner

Skaleringssett for Virtual Machine

Med skaleringssett for virtuelle maskiner er det enkelt å bygge svært skalerbare programmer, ettersom du enkelt kan distribuere og administrere identiske virtuelle maskiner som et sett. Skaleringssett for virtuelle maskiner er bygd på distribusjonsmodellen til Azure Resource Manager, er fullstendig integrert med belastningsbalansering og autoskalering i Azure og har støtte for Windows, Linux, tilpassede avbildninger og utvidelser.

Data Lake Store

Et lager i hyperskala for analyse av store data

Data Lake Store

Datasjø-lageret fungerer som ett enkelt repositorium der du kan samle inn data i alle størrelser og hastigheter på en enkelt måte, uten at du må fremtvinge endringer i bruksområdet etter hvert som dataene skalerer. I lageret kan dataene deles for samarbeid med sikkerhet i foretaksklassen. Det er også utformet for rask behandling og analyse fra HDFS-programmer (for eksempel Azure HDInsight, datasjøanalysetjeneste, Hortonworks, Cloudera og MapR) og -verktøy, inkludert støtte for arbeidsbelastninger med lav forsinkelse. Data kan for eksempel importeres i sanntid fra sensorer og enheter for IoT-løsninger eller fra nettsteder for handling og inn på lageret uten at du trenger å bekymre deg over faste grenser for konto- eller filstørrelse, i motsetning til de nåværende tilbudene på markedet.

Data Lake-analyse

Distribuert analysetjeneste som gjør store data enklere å håndtere

Data Lake-analyse

Datasjø er en nylig distribuert analysetjeneste utviklet basert på Apache YARN som skalerer dynamisk, slik at du kan fokusere på forretningsmålene dine, og ikke på distribuert infrastruktur. I stedet for å distribuere, konfigurere og finjustere maskinvare skriver du spørringer for å gjøre om dataene og oppnå verdifull innsikt. Analysetjenesten kan håndtere jobber i alle størrelser på et øyeblikk. Det er bare å angi hvor mye kraft du trenger. Du betaler bare for jobben når den kjører, slik at du oppnår kostnadseffektiv drift. Analysetjenesten støtter Azure Active Directory, slik at du ganske enkelt kan nøye deg med å administrere tilgang og roller, som er integrert med det lokale identitetssystemet ditt. Tjenesten omfatter også U-SQL, et språk som sammenfatter fordelene ved SQL med den omfattende kraften til brukerkode. Med den skalerbare, distribuerte kjøretiden i U-SQL kan du effektivt analysere data i lageret og på SQL-servere i Azure, Azure SQL Database og Azure SQL-datalager.

Kognitive tjenester

Legg til smarte API-funksjoner, og muliggjør kontekstavhengig samhandling

Kognitive tjenester

En portefølje av API-er og SDK-er som utviklere kan bruke til enkelt å legge til intelligente tjenester, blant annet visuell funksjonalitet og funksjonalitet for tale, språk, kunnskap og søk, i løsningene sine.

Azure Bot Service

Intelligent, serverløs bot-tjeneste som skalerer ved behov

Azure Bot Service

Azure Bot Service muliggjør rask utvikling av intelligente boter, og slår sammen effektiviteten til Microsoft Bot Framework og Azure Functions. Bygg, koble sammen, distribuer og administrer intelligente boter som samhandler naturlig der brukerne snakker. Gi botene muligheten til å skalere basert på behov, og du betaler bare for ressursene du forbruker.

Azure Container Service (AKS)

Forenkle distribusjonen, administrasjonen og driften av Kubernetes

Azure Container Service (AKS)

Azure Container Service er et driftsmiljø for beholdere som er optimalisert for Azure, og som gir deg mulighet til å distribuere, skalere og organisere beholderbaserte programmer via Docker Swarm og Apache Mesos – vanlige og velkjente verktøy med åpen kilde.

SQL Server Stretch-database

Strekk lokale SQL Server-databaser til Azure på en dynamisk måte

SQL Server Stretch-database

Med SQL Server Stretch-database kan du dynamisk strekke varme og kalde transaksjonsdata fra Microsoft SQL Server til Azure. I motsetning til med vanlig lagring av kalde data, er dataene dine alltid tilgjengelige. Med Stretch-database kan du tilby lengre dataoppbevaringstider enn vanlig foretakslagring uten at det koster for mye. Velg ønsket tjenestenivå i henhold til hvor ofte du trenger tilgang til dataene, og skaler deretter opp eller ned etter behov. Bruk av Stretch-database krever ingen endringer i programmene. Du kan dessuten bruke Stretch-database med ny alltid kryptert-teknologi, som bidrar til å beskytte dataene dine både under lagring og bruk, og dermed utvide dataene på en sikrere måte.

HockeyApp

Distribuer mobilapper, samle inn tilbakemeldinger og krasjrapporter og overvåk bruk

HockeyApp

Med HockeyApp kan du distribuere betaversjoner, samle krasjrapporter i sanntid og få tilbakemeldinger fra reelle brukere, og dermed bygge verdens beste mobilapper.

Cloud Services

Lag skybaserte programmer og API-er med høy tilgjengelighet og skalerbarhet

Cloud Services

Azure Cloud Services eliminerer behovet for å administrere en serverinfrastruktur. Med nett- og arbeiderroller kan du raskt utvikle, distribuere og administrere moderne programmer.

IoT Suite

Fang inn og analyser uhentede data for å oppnå bedre forretningsresultater

IoT Suite

Fang inn og analyser uhentede data for å oppnå bedre forretningsresultater

Machine Learning Studio

Stream Analytics

Notification Hubs

Power BI Embedded

Azure Cosmos DB

Encoding

Koding med studiokvalitet på skynivå

Encoding

En funksjon i Media Services

Koding med studiokvalitet på skynivå

Strømming direkte og som klikkefilm

Lever innhold til alle enheter med skalering for å imøtekomme bedriftens behov

Strømming direkte og som klikkefilm

En funksjon i Media Services

Lever innhold til alle enheter med skalering for å imøtekomme bedriftens behov

Azure Media Player

Én enkelt spiller som oppfyller alle avspillingsbehov

Azure Media Player

En funksjon i Media Services

Én enkelt spiller som oppfyller alle avspillingsbehov

Innholdsbeskyttelse

Lever innhold sikkert med AES, PlayReady, Widevine og Fairplay

Innholdsbeskyttelse

En funksjon i Media Services

Lever innhold sikkert med AES, PlayReady, Widevine og Fairplay

Azure Media Indexer

Gjør multimediene dine mer synlige og tilgjengelige

Azure Media Indexer

Gjør multimediene dine mer synlige og tilgjengelige

Blob-lagring

REST-basert objektlagring for ustrukturerte data

Blob-lagring

REST-basert objektlagring for ustrukturerte data

Disk Storage

Vedvarende, sikrede disk-alternativer som støtter virtuelle maskiner

Disk Storage

En funksjon i Lagring

Vedvarende, sikrede disk-alternativer som støtter virtuelle maskiner

Web Apps

Opprett og distribuer raskt driftskritiske nettapper som kan skaleres

Web Apps

En funksjon i App Service

Opprett og distribuer raskt driftskritiske nettapper som kan skaleres

Mobilapper

Bygg opp og drift serverdelen for hvilken som helst mobilapp

Mobilapper

En funksjon i App Service

Bygg opp og drift serverdelen for hvilken som helst mobilapp

API-apper

Bygg og bruk nettsky-API-er på en enkel måte

API-apper

En funksjon i App Service

Bygg og bruk nettsky-API-er på en enkel måte

Virtuelle Linux-maskiner

Klargjør virtuelle maskiner for Ubuntu, Red Hat med mer

Virtuelle Linux-maskiner

En funksjon i Virtual Machines

Klargjør virtuelle maskiner for Ubuntu, Red Hat med mer

Virtuelle Windows-maskiner

Klargjør virtuelle maskiner for SQL Server, SharePoint med mer

Virtuelle Windows-maskiner

En funksjon i Virtual Machines

Klargjør virtuelle maskiner for SQL Server, SharePoint med mer

Tekstanalyse-API

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Tekstanalyse-API

En funksjon i Kognitive tjenester

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Anbefalings-API

Forutse og anbefal produkter kundene dine vil ha

Anbefalings-API

En funksjon i Kognitive tjenester

Forutse og anbefal produkter kundene dine vil ha

Academic Knowledge API

Dra nytte av det omfattende akademiske innholdet i Microsoft Academic Graph

Academic Knowledge API

En funksjon i Kognitive tjenester

Dra nytte av det omfattende akademiske innholdet i Microsoft Academic Graph

API for visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

API for visuelt innhold

En funksjon i Kognitive tjenester

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Content Moderator

En funksjon i Kognitive tjenester

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Følelses-API

Tilpass brukeropplevelsene med følelsesgjenkjenning

Følelses-API

En funksjon i Kognitive tjenester

Tilpass brukeropplevelsene med følelsesgjenkjenning

Ansikts-API

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Ansikts-API

En funksjon i Kognitive tjenester

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Bing tale-API

Konverter tale til tekst og tilbake igjen for å forstå brukernes hensikter

Bing tale-API

En funksjon i Kognitive tjenester

Konverter tale til tekst og tilbake igjen for å forstå brukernes hensikter

Nettspråkmodell-API

Bruk mulighetene i prediktive språkmodeller som er lært opp med data i nettskala

Nettspråkmodell-API

En funksjon i Kognitive tjenester

Bruk mulighetene i prediktive språkmodeller som er lært opp med data i nettskala

Språkforståelse (LUIS)

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Språkforståelse (LUIS)

En funksjon i Kognitive tjenester

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Talergjenkjennings-API

Bruk tale til å identifisere og godkjenne enkelttalere

Talergjenkjennings-API

En funksjon i Kognitive tjenester

Bruk tale til å identifisere og godkjenne enkelttalere

Custom Speech Service

Løs talegjenkjenningsproblemer knyttet til talemåte, bakgrunnsstøy og ordforråd

Custom Speech Service

En funksjon i Kognitive tjenester

Løs talegjenkjenningsproblemer knyttet til talemåte, bakgrunnsstøy og ordforråd

Søkeforslag-API for Bing

Gi appen din smarte alternativer for søkeforslag

Søkeforslag-API for Bing

En funksjon i Kognitive tjenester

Gi appen din smarte alternativer for søkeforslag

Stavekontroll-API for Bing

Finn og rett stavefeil i appen din

Stavekontroll-API for Bing

En funksjon i Kognitive tjenester

Finn og rett stavefeil i appen din

Medieanalyse

Få innsikt fra videofiler med tale- og bildetjenester

Medieanalyse

En funksjon i Media Services

Få innsikt fra videofiler med tale- og bildetjenester

SQL Server på virtuelle maskiner

Drift SQL Server-apper for bedrifter i skyen

SQL Server på virtuelle maskiner

En funksjon i Virtual Machines

Drift SQL Server-apper for bedrifter i skyen

Queue Storage

Effektiv skalering av apper i henhold til trafikk

Queue Storage

En funksjon i Lagring

Effektiv skalering av apper i henhold til trafikk

File Storage

Delte filressurser som buker standard SMB 3.0-protokoll

File Storage

En funksjon i Lagring

Delte filressurser som buker standard SMB 3.0-protokoll

Table Storage

NoSQL-lager for nøkkelverdier med delvis strukturerte datasett

Table Storage

En funksjon i Lagring

NoSQL-lager for nøkkelverdier med delvis strukturerte datasett

API for taleoversetter

Utfør taleoversettelse i sanntid helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

API for taleoversetter

En funksjon i Kognitive tjenester

Utfør taleoversettelse i sanntid helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

API for tekstoversetter

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

API for tekstoversetter

En funksjon i Kognitive tjenester

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

SAP HANA på Azure (store forekomster)

Kjør de største SAP HANA-arbeidsbelastningene som en skyleverandør i hyperskala kan tilby

SAP HANA på Azure (store forekomster)

En funksjon i Virtual Machines

Kjør de største SAP HANA-arbeidsbelastningene som en skyleverandør i hyperskala kan tilby

Azure DDoS-beskyttelse

Beskytt programmene dine mot DDoS-angrep (tjenestenektangrep)

Azure DDoS-beskyttelse

Azure DDoS-beskyttelse aktiverer kontinuerlig overvåking og automatisk reduksjon av nettverksangrep. Denne tjenesten bruker adaptiv tilpasning basert på Azures unike plattforminnsikter, og leverer avansert telemetri og varsler knyttet til DDoS-angrep utført mot dine programmer.

Network Watcher

Løsning for overvåking og diagnostisering av nettverksytelse

Network Watcher

Network Watcher er en tjeneste du kan bruke til å overvåke og diagnostisere forholdene på nettverksscenarionivå. Takket være verktøyene for nettverksdiagnose og -visualisering som er tilgjengelige med Network Watcher, kan du utføre pakkelagring på en virtuell maskin, se om en IP-flyt er tillatt eller avvist på den virtuelle maskinen, finne ut hvor pakken din blir rutet fra en virtuell maskin, og få innsikt i nettverkstopologien din.

Azure Database for PostgreSQL

Administrert PostgreSQL-databasetjeneste for apputviklere

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL gir en administrert databasetjeneste for apputvikling og -distribusjon, som lar deg sette opp en PostgreSQL-database på minutter og skalere på et øyeblikk - til din foretrukne skytjeneste.

Azure Database for MySQL

Administrert MySQL-databasetjeneste for apputviklere

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL er en administrert databasetjeneste for apputvikling og -distribusjon som lar deg konfigurere en MySQL-database på minutter og skalere på et øyeblikk - til din foretrukne skytjeneste.

Bing Custom Search API

Et brukervennlig, annonsefritt søkeverktøy på kommersielt nivå som lar deg levere resultatene du ønsker

Bing Custom Search API

En funksjon i Kognitive tjenester

Et brukervennlig, annonsefritt søkeverktøy på kommersielt nivå som lar deg levere resultatene du ønsker

Bing Entity Search API

Berik opplevelsene dine ved å identifisere og å forbedre enhetsinformasjon fra nettet

Bing Entity Search API

En funksjon i Kognitive tjenester

Berik opplevelsene dine ved å identifisere og å forbedre enhetsinformasjon fra nettet

Nettsøk-API for Bing

Få forbedret søkeinformasjon fra milliarder av dokumenter på nettet

Nettsøk-API for Bing

En funksjon i Kognitive tjenester

Få forbedret søkeinformasjon fra milliarder av dokumenter på nettet

Videosøk-API for Bing

Søk etter videoer, og få omfattende resultater

Videosøk-API for Bing

En funksjon i Kognitive tjenester

Søk etter videoer, og få omfattende resultater

Bildesøk-API for Bing

Søk etter bilder, og få omfattende resultater

Bildesøk-API for Bing

En funksjon i Kognitive tjenester

Søk etter bilder, og få omfattende resultater

Nyhetssøk-API for Bing

Søk etter nyheter, og få omfattende resultater

Nyhetssøk-API for Bing

En funksjon i Kognitive tjenester

Søk etter nyheter, og få omfattende resultater

Custom Decision Service

En skybasert, kontekstuell API for beslutninger som blir stadig bedre med erfaring

Custom Decision Service

En funksjon i Kognitive tjenester

En skybasert, kontekstuell API for beslutninger som blir stadig bedre med erfaring

QnA Maker-API

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

QnA Maker-API

En funksjon i Kognitive tjenester

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Knowledge Exploration Service

Tillat interaktive søkeopplevelser over strukturerte data via naturlig språkinnmating

Knowledge Exploration Service

En funksjon i Kognitive tjenester

Tillat interaktive søkeopplevelser over strukturerte data via naturlig språkinnmating

Entity Linking Intelligence Service API

Styrk appens datakoblinger med gjenkjenning av navngitte enheter og entydighet

Entity Linking Intelligence Service API

En funksjon i Kognitive tjenester

Styrk appens datakoblinger med gjenkjenning av navngitte enheter og entydighet

Linguistic Analysis API

Forenkle komplekse språkkonsepter og del opp tekst med Linguistic Analysis API

Linguistic Analysis API

En funksjon i Kognitive tjenester

Forenkle komplekse språkkonsepter og del opp tekst med Linguistic Analysis API

Video Indexer

Lås opp videoinnsikter

Video Indexer

En funksjon i Kognitive tjenester

Lås opp videoinnsikter

Custom Vision Service

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Custom Vision Service

En funksjon i Kognitive tjenester

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Azure Service Health

Få tilpasset veiledning og støtte for når problemer i Azure-tjenestene påvirker deg

Azure Service Health

Få tilpasset veiledning og støtte for når problemer i Azure-tjenestene påvirker deg

Event Grid

Få pålitelig hendelseleveranse i veldig stor skala

Event Grid

Utvikle reaktive, hendelsedrevne apper med en heladministrert hendelsesrutingstjeneste. Utvikle rikere app-scenarioer ved å koble serverløs logikk til hendelser fra flere ressurser.

Microsoft Azure-portal

Utvikling, administrasjon og overvåking av alle Azure-produkter i én enhetlig konsoll

Microsoft Azure-portal

Utvikling, administrasjon og overvåking av alle Azure-produkter i én enhetlig konsoll

Ressursbehandling

Forenkle administrasjonen av appressursene dine

Ressursbehandling

Forenkle administrasjonen av appressursene dine

Cloud Shell

Strømlinjeform Azure-administrasjonen med et nettleserbasert skall

Cloud Shell

Azure Cloud Shell er en nettleserbasert skalloppevelse som kjøres i skyen for å bidra til å administrere Azure-ressursene dine. Cloud Shell inkluderer støtte for populære kommandolinjeverktøy og programmeringsspråk i et skall som Microsoft vedlikeholder og oppdaterer og du kan bevare filene med medfølgende Azure File Storage. Brukt sammen med Azure-portalens velkjente grensesnittopplevelse bidrar Cloud Shell til økt fleksibilitet med kraften i en godkjent skallopplevelse. Cloud Shell gjør at du slipper å konfigurere og vedlikeholde din egen administratormaskin, ved å levere en ren bruksklar skallopplevelse, hver gang fra nesten hvor som helst.

Azure Policy

Innfør bedriftsstyring og -standarder i stor skala for Azure-ressurser

Azure Policy

Aktiver innebygde policyer eller bygg dine egne tilpassede policyer for å aktivere sikkerhet og administrasjon i stor skala for Azure-ressurser. Bruk policyen på en ressurgruppe, et abonnement eller til og med en administrasjonsgruppe som dekker hele organisasjonen.

Kostnadsadministrasjon

Optimaliser hva du bruker på skyen, mens du maksimerer skypotensialet

Kostnadsadministrasjon

Administrer skyforbruket ditt med gjennomsiktighet og nøyaktighet. Azure Cost Management, også kjent som Cloudyn, hjelper deg med å få mest mulig ut av Azure og andre skyer ved å gi deg verktøy for overvåkning, allokering og optimering av skykostnadene slik at du kan akselerere dine fremtidige investeringer med sikkerhet.

Azure Managed Applications

Forenkle administrasjonen av skytilbud

Azure Managed Applications

Bygg og administrer fullstendige Azure-løsninger. Tilby løsninger til kundene enten igjennom Marketplace eller en intern katalog.

Azure Batch AI

Eksperimenter og tren din omfattende opplæring og AI-modeller parallelt og skalert

Azure Batch AI

Tren Deep Learning og andre AI-modeller parallelt med Batch AI, ved hjelp av hvilket som helst rammeverk. Azure Batch AI tar hånd om de tunge oppgavene for enkel eksperimentering, skalert.

Microsoft Genomics

Kjør genom sekvensering og forskningsinnsikt

Microsoft Genomics

Ta bort kompleksiteten som kommer med administrasjonen av dine egne datasentre for å støtte dine krevende sekvenseringsbehov. Benytt deg av fordelene ved skybasert databehandling, lagring og analyse med en skalerbar, sikker tjeneste som samsvarer med forskriftene for genom innpassing og variantidentifikasjon.

Visual Studio App Center

Lever apper raskere ved å automatisere programlivssykluser

Visual Studio App Center

Lanser apper for iOS, Android, Windows og macOS raskere og med større sikkerhet ved å automatisere livssyklusene deres. Koble til arkivet ditt og i løpet av noen få minutter kan du utvikle i skyen, test på tusenvis av virkelige enheter, distribuer til betatestere og app-butikker og overvåk sanntidsbruk med krasj- og analysedata. Alt på et sted.

Azure-databaseoverføringstjeneste

Forenkle flyttingen av lokale databaser til skyen

Azure-databaseoverføringstjeneste

Få fart på reisen din til skyen. Reduser kompleksiteten ved skyoverføring ved å bruke en omfattende, men enkel, selvstyrt overføringsprosess for å flytte lokale SQL-servere og Oracle-databaser til skyen enkelt og tryggere.

Azure Migrate

Du kan enkelt oppdage, vurdere, angi rett størrelse og overføre dine lokale virtuelle maskiner til Azure

Azure Migrate

Du kan enkelt oppdage, vurdere, angi rett størrelse og overføre dine lokale virtuelle maskiner til Azure

Azure Location Based Services

Enkle og sikre lokasjons-API-er gir geospatial kontekst til data

Azure Location Based Services

Enkle og sikre lokasjons-API-er gir geospatial kontekst til data

Machine Learning Services

Gjør AI tilgjengelig for alle med en fullstendig, skalerbar, pålitelig plattform med eksperimentering og modellbehandling

Machine Learning Services

Gjør AI tilgjengelig for alle med en fullstendig, skalerbar, pålitelig plattform med eksperimentering og modellbehandling