Azure-produkter

Bla gjennom eller søk etter Azure-produkter

Administrasjon og styring

Forenkle, automatiser og optimaliser administreringen og styringen av skyressursene dine

Automatisering

Forenklet skybehandling med prosessautomatisering

Azure Advisor

Din personlig tilpassede Azure-motor for anbefalte fremgangsmåter

Azure Backup

Forenkle databeskyttelse og beskytt mot løsepengevirus

Azure Blueprints

Aktiver raskt repeterbar opprettelse av styrte miljøer

Azure Lighthouse

Hjelper tjenesteleverandører med kundebehandling i stor skala og med presisjon

Azure Managed Applications

Forenkle administrasjonen av skytilbud

Azure Migrate

Du kan enkelt oppdage, vurdere, angi rett størrelse og overføre dine lokale virtuelle maskiner til Azure

Azure-mobilapp

Vær koblet til Azure-ressursene dine – når som helst og hvor som helst

Azure Monitor

Full observerbarhet i programmene dine, infrastrukturer og nettverk

Azure Policy

Innfør bedriftsstyring og -standarder i stor skala for Azure-ressurser

Azure Resource Manager

Forenkle administrasjonen av appressursene dine

Azure Resource Manager-maler

Lever infrastruktur som kode for alle Azure-ressursene dine ved å bruke Resource Manager

Azure Service Health

Tilpasset veiledning og støtte for når problemer i Azure-tjenestene påvirker deg

Azure Site Recovery

Hold bedriften i gang med en innebygd tjeneste for nødgjenoppretting

Cloud Shell

Strømlinjeform Azure-administrasjonen med et nettleserbasert skall

Kostnadsadministrasjon og fakturering for Azure

Administrer skyforbruket ditt med trygghet

Microsoft Azure-portal

Bygg, administrer og overvåk alle Azure-produkter i én enhetlig konsoll

Network Watcher

Løsning for overvåking og diagnostisering av nettverksytelse

Traffic Manager

Distribuer innkommende trafikk for å oppnå høy ytelse og tilgjengelighet

Azure Automanage

Forenkle og optimaliser IT-administrasjon med automatisert drift

Azure Resource Mover

Flytt flere ressurser mellom Azure-områder på en enklere måte

Azure Purview

Maksimer bedriftsverdien med ensrettet datastyring

AI + maskinlæring

Utvikle neste generasjon av programmer med kunstig intelligens for enhver utvikler og ethvert scenario

Avviksdetektor

Enkelt legg funksjoner for avviksdeteksjon inn i appene dine.

Azure Bot Service

Intelligente, serverløse robottjenester som kan skaleres ved behov

Azure Cognitive Search

Skysøketjeneste drevet av kunstig intelligens for utvikling av mobil- og nettapper

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

Azure Machine Learning

Gjør AI tilgjengelig for alle med en fullstendig, skalerbar, pålitelig plattform med eksperimentering og modellbehandling

Azure Open Datasets

Skyplattform for å drifte og dele kuraterte åpne datasett for å få fart på utviklingen av maskinlæringsmodeller

Azure Cognitive Services

Legg til smarte API-funksjoner, og muliggjør kontekstavhengig samhandling

Visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Custom Vision

Tilpass enkelt dine egne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Virtuelle maskiner for datavitenskap

Rikt forhåndskonfigurert miljø for AI-utvikling

Ansikt

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Form Recognizer

Den AI-drevne dokumentuttrekkingstjenesten som forstår skjemaene dine

Engasjerende leser

Gi brukere i alle aldre og på alle nivåer muligheten til å lese og forstå tekst

Kinect DK

Bygg modeller for visuelt innhold og tale ved å bruke et utviklersett med avanserte sensorer for kunstig intelligens

Language Understanding

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Microsoft Genomics

Utfør genomsekvensering, og få forskningsinnsikt

Personalizer

En kunstig intelligens-tjeneste som leverer en personlig tilpasset brukeropplevelse

Prosjekt Bonsai

En maskinundervisningstjeneste for å skape intelligente bransjesystemer ved å bruke simuleringer

QnA Maker

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Talergjenkjennings

En taletjeneste-funksjon som bekrefter og identifiserer talere

Tale til tekst

En taletjeneste-funksjon som nøyaktig konverterer tale til tekst

Taleoversettelse

Integrer taleoversettelse i sanntid i appen på en enkel måte

Tekstanalyser

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Tekst til tale

En taletjeneste-funksjon som konverter tekst til naturtro tale

Oversetter

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med et enkelt REST-API-oppkall

Video Indexer

Lås opp videoinnsikter

Metrics Advisor

En tjeneste for kunstig intelligens som overvåker måledata og diagnostiserer problemer

Health Bot

Et administrert tjeneste som er utviklet med formålet for å utvikle virtuelle assistenter innen helsetjenesten

Azure Percept

Få fart på kantintelligensen i alt fra enheter til tjenester

Beholdere

Utvikle og administrer beholderbaserte programmer raskere med integrerte verktøy

API-apper

Bygg og bruk nettsky-API-er på en enkel måte

Azure Functions

Behandle hendelser med kode uten server

Azure Kubernetes Service (AKS)

Forenkle distribusjonen, administrasjonen og driften av Kubernetes

Azure Red Hat OpenShift

Totaladministrert OpenShift-tjeneste, driftet i samarbeid med Red Hat

Container Instances

Kjør beholdere enkelt på Azure uten å administrere servere

Beholderregister

Lagre og administrer beholderbilder på alle typer av Azure-distribusjoner

Mobilapper

Bygg opp og drift serverdelen for hvilken som helst mobilapp

Service Fabric

Utvikle mikrotjenester og iverksett beholdere i Windows eller Linux

Web App for beholdere

Enkel distribusjon og kjøring av beholderbaserte webprogrammer som skaleres opp og ned med virksomheten din

Nettapper

Utvikle og distribuer raskt driftskritiske webprogram i stor skala

Blandet virkelighet

Bland din fysiske og digitale verden sammen for å skape en altoppslukende, samarbeidsrettet erfaring

Azure Digital Twins

Skap neste generasjons IoT-løsninger som modellerer hele miljøer i sanntid

Kinect DK

Bygg modeller for visuelt innhold og tale ved å bruke et utviklersett med avanserte sensorer for kunstig intelligens

Azure Remote Rendering

Gjengi interaktivt 3D-innhold av høy kvalitet, og strøm det til enhetene dine i sanntid

Spatial Anchors

Skap flerbrukerversjoner som er spatialt årvåkne blandingrealitets-erfaringer

Objektankere

Juster og forankre 3D-innhold automatisk til objekter i den fysiske verdenen

Blokkjede

Bygg og administrer blokkjedebaserte programmer med et sett med integrerte verktøy

Azure Blockchain Service

Bygg, styr og utvid nettverk av konsortiumblokkjeder

Azure Blockchain Workbench

Enkelt opprett prototyper av blokkjedeapper i skyen

Azure Cosmos DB

Rask NoSQL-database med åpne API-er for enhver skalering

Azure Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

Compute

Få tilgang til skybasert databehandlingskapasitet og skalering ved behov – og betal bare for ressursene du bruker

API-apper

Bygg og bruk nettsky-API-er på en enkel måte

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Azure CycleCloud

Opprett, administrer, drift og optimaliser HPC-klynger og klynger for store databehandlingsjobber i hvilken som helst skala

Azure Functions

Behandle hendelser med kode uten server

Azure Kubernetes Service (AKS)

Forenkle distribusjonen, administrasjonen og driften av Kubernetes

Azure Quantum

Se betydningen av kvantedatabehandling selv, prøv i dag med Azure

Azure Spring Cloud

Heladministrert med Spring Cloud-tjeneste, bygd og driftet i samarbeid med VMware

Azure VMware-løsning

Kjør VMware-arbeidsbelastningene direkte på Azure

Batch

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling

Cloud Services

Lag skybaserte programmer og API-er med høy tilgjengelighet og skalerbarhet

Container Instances

Kjør beholdere enkelt på Azure uten å administrere servere

Virtuelle Linux-maskiner

Klargjør virtuelle maskiner for Ubuntu, Red Hat med mer

Mobilapper

Bygg opp og drift serverdelen for hvilken som helst mobilapp

Service Fabric

Utvikle mikrotjenester og iverksett beholdere i Windows eller Linux

SQL Server på virtuelle maskiner

Drift SQL Server-apper for bedrifter i skyen

Static Web Apps

En moderne nettapptjeneste som tilbyr strømlinjeformet fullstakkutvikling fra kildekode til globalt høy tilgjengelighet

Virtual Machine Scale Sets

Administrer og skaler opptil tusenvis av virtuelle Linux- og Windows-maskiner

Virtuelle maskiner

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Nettapper

Utvikle og distribuer raskt driftskritiske webprogram i stor skala

Windows Virtual Desktop

Den beste virtuelle skrivebordsopplevelsen, levert på Azure

Azure Dedicated Host

En dedikert fysisk server som er vert for de virtuelle Azure-maskinene for Windows og Linux

Dataanalyse

Samle, lagre, behandle analyser og visualiser data av alle former, mengder eller hastigheter

Azure Analysis Services

Analysemotor i foretaksklasse som en tjeneste

Azure Data Explorer

Rask og svært skalerbar tjeneste for datautforskning

Azure Data Lake Storage

Skalerbart i stor grad, bygger sikkerheten i data lake-funksjonalitet på Azure Blog Storage

Azure Data Share

En enkel og trygg tjeneste for deling av store data med eksterne organisasjoner

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

Azure Stream Analytics

Analyse i sanntid på datastrømmer i høy hastighet fra programmer og enheter

Azure Synapse Analytics

Grenseløse analysetjenester med uovertruffen kort tid til innsikt

Data Catalog

Få mer ut av dataressursene i bedriften

Azure Data Factory

Hybrid dataintegrasjon i foretaksskala på en enkel måte

Data Lake Analytics

Distribuert analysetjeneste som gjør det enklere å håndtere stordata

Event Hubs

Motta telemetri fra flere millioner enheter

HDInsight

Klargjør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i skyen

Power BI Embedded

Bygg inn flotte, interaktive datavisualiseringer i programmene dine

R Server for HDInsight

Prediktiv analyse, maskinlæring og statistisk modellering for stordata

Azure Purview

Maksimer bedriftsverdien med ensrettet datastyring

Microsoft Graph Data Connect

A secure, high-throughput connector designed to copy select Microsoft 365 productivity datasets into your Azure tenant

Databaser

Støtt hurtig vekst og få raskere innovasjon med sikre og heladministrerte databasetjenester i foretaksklassen

Azure API for FHIR

Enkelt opprett og distribuer en FHIR-tjeneste for helsedataløsninger og interoperabilitet

Azure Cache for Redis

Få fart på programmene med høy gjennomstrømning og datahurtigbufring med lav forsinkelse

Azure Cosmos DB

Rask NoSQL-database med åpne API-er for enhver skalering

Azure Database for MariaDB

Administrert MariaDB-databasetjeneste for apputviklere

Azure Database for MySQL

Heladministrert, skalerbar MySQL-database

Azure Database for PostgreSQL

Totaladministrert, intelligent og skalerbar PostgreSQL

Azure-databaseoverføringstjeneste

Forenkle flyttingen av lokale databaser til skyen

Azure SQL

Administrert, alltid oppdatert SQL-forekomst i skyen

Azure SQL Database

Administrert intelligent SQL i skyen

Azure SQL Edge

Bruk tjenester privat på Azure-plattformen

Azure SQL Managed Instance

Administrert, alltid oppdatert SQL-forekomst i skyen

SQL Server på virtuelle maskiner

Drift SQL Server-apper for bedrifter i skyen

Table Storage

NoSQL-lager for nøkkelverdier med delvis strukturerte datasett

Azure-administrert forekomst for Apache Cassandra

Skybasert Cassandra med fleksibilitet, kontroll og skalering

Hybrid + Multicloud

Get Azure innovation everywhere—bring the agility and innovation of cloud computing to your on-premises workloads.

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Azure Arc

Utvid Azure-administrasjon og -tjenester til hvor som helst

Azure Database for PostgreSQL

Totaladministrert, intelligent og skalerbar PostgreSQL

Azure DevOps

Tjenester som team kan bruke til å dele kode, spore arbeid og levere programvare

Azure ExpressRoute

Dedikerte fiberforbindelser for private nettverk til Azure

Azure IoT Edge

Utvid skyintelligens og analyse til kantenheter administrert av Azure IoT Hub

Azure Sentinel

Benytt deg av administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser i skyen og intelligent sikkerhetsanalyse til å beskytte virksomheten din

Azure SQL Database

Administrert intelligent SQL i skyen

Azure SQL Edge

Bruk tjenester privat på Azure-plattformen

Azure Stack

Bygg og kjør innovative hybride programmer på tvers av skygrenser

Security Center

Samle sikkerhetsadministrasjon og muliggjør avansert trusselbeskyttelse på tvers av hybridskyarbeidsbelastninger

Azure Stack HCI

Kjør arbeidsbelastningene dine for produksjon i hybrid, kjent og hyperkonvertert infrastruktur

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub selges som et integrert system med forhåndsinstallert programvare på godkjent maskinvare

Azure Stack Edge

En Azure-administrert enhet som viderefører Azures databehandling, lagring og intelligens til kantenheter

Azure Modular Datacenter

En komplett, robust datasenterløsning

Identitet

Administrer brukeridentiteter og få tilgang for å beskytte mot avanserte trusler på tvers av enheter, data, apper og infrastruktur

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Azure Active Directory Domain Services

Legg til virtuelle Azure-maskiner i et domene uten domenekontrollere

Azure Information Protection

Beskytt den sensitive informasjonen din bedre – når som helst, hvor som helst

Azure Active Directory External Identities

Kundeidentitets- og tilgangsadministrasjon i skyen

Integrering

Integrer sømløst lokale og skybaserte programmer, data og prosesser på tvers av bedriften

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte sikkert og skalert

Azure API for FHIR

Enkelt opprett og distribuer en FHIR-tjeneste for helsedataløsninger og interoperabilitet

Event Grid

Få pålitelig levering av hendelser i enorm skala

Azure Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

Service Bus

Koble til i private og offentlige skymiljøer

Azure Web PubSub

Lag nettprogrammer for sanntidsmeldinger på en enkel måte ved å bruke WebSockets og mønsteret for publiser/abonnering

Lagring

Få sikker, hyperskalerbar skylagring av data, apper og arbeidsbelastninger

Arkivlagring

Bransjeledende prispunkt for lagring av data som brukes sjelden

Avere vFXT for Azure

Kjør filbaserte arbeidsbelastninger med høy ytelse i skyen

Azure Backup

Forenkle databeskyttelse og beskytt mot løsepengevirus

Azure Data Lake Storage

Skalerbart i stor grad, bygger sikkerheten i data lake-funksjonalitet på Azure Blog Storage

Azure Data Share

En enkel og trygg tjeneste for deling av store data med eksterne organisasjoner

Azure Files

Delte filressurser som buker standard SMB 3.0-protokoll

Azure FXT Edge Filer

Løsning for optimalisering av hybridlagring for miljøer med databehandling med høy ytelse

Azure HPC Cache

Filbufring for databehandling med høy ytelse (HPC)

Azure NetApp Files

Azure-fildelinger på virksomhetsnivå, drevet av NetApp

Azure Blob Storage

REST-basert objektlagring for ustrukturerte data

Azure Data Box

Apparater og løsninger for frakoblet dataoverføring til Azure​

Azure Disk Storage

Svært varig blokklagring med høy ytelse for virtuelle Azure-maskiner

Queue Storage

Effektiv skalering av apper i henhold til trafikk

Kontoer for lagring

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skylagring

Storage Explorer

Vis og bruk Azure Storage-ressurser

StorSimple

Lavere kostnader med en hybridskylagringstjeneste for bedrifter

Medier

Lever videoinnhold med høy kvalitet hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst enhet

Azure Media Player

Én enkelt spiller som oppfyller alle avspillingsbehov

Content Delivery Network

Oppnå sikker og pålitelig levering av innhold med bred global dekning

Content Protection

Lever innhold sikkert med AES, PlayReady, Widevine og Fairplay

Encoding

Koding med studiokvalitet på skynivå

Live and On-Demand Streaming

Lever innhold til så å si alle enheter med skalering for å imøtekomme bedriftsbehov

Live Video Analytics

Skap intelligente, videobaserte programmer ved hjelp av kunstig intelligens etter eget ønske

Media Services

Kod, oppbevar og spill av skalert video og lyd

Video Indexer

Lås opp videoinnsikter

Mobil

Utvikle og distribuer tverrplattform- og opprinnelige apper for enhver mobilenhet

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte sikkert og skalert

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Azure Cognitive Search

Skysøketjeneste drevet av kunstig intelligens for utvikling av mobil- og nettapper

Azure Maps

Enkle og sikre lokasjons-API-er gir geospatial kontekst til data

Azure Cognitive Services

Legg til smarte API-funksjoner, og muliggjør kontekstavhengig samhandling

Notification Hubs

Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler

Spatial Anchors

Skap flerbrukerversjoner som er spatialt årvåkne blandingrealitets-erfaringer

Visual Studio App Center

Bygg, test, publiser og overvåk mobilappene og skrivebordsprogrammene dine kontinuerlig

Xamarin

Lag skybaserte mobilapper raskere

Kommunikasjonstjenester for Azure

Bygg rikholdige kommunikasjonsopplevelser med den samme sikre plattformen som brukes av Microsoft Teams

Nett

Utvikle, distribuer og skaler kraftige webprogram raskt og effektivt

API-apper

Bygg og bruk nettsky-API-er på en enkel måte

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte sikkert og skalert

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Azure Cognitive Search

Skysøketjeneste drevet av kunstig intelligens for utvikling av mobil- og nettapper

Azure Maps

Enkle og sikre lokasjons-API-er gir geospatial kontekst til data

Azure SignalR Service

Enkel tilføying av sanntids webfunksjoner

Azure Spring Cloud

Heladministrert med Spring Cloud-tjeneste, bygd og driftet i samarbeid med VMware

Content Delivery Network

Oppnå sikker og pålitelig levering av innhold med bred global dekning

Mobilapper

Bygg opp og drift serverdelen for hvilken som helst mobilapp

Notification Hubs

Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler

Static Web Apps

En moderne nettapptjeneste som tilbyr strømlinjeformet fullstakkutvikling fra kildekode til globalt høy tilgjengelighet

Web App for beholdere

Enkel distribusjon og kjøring av beholderbaserte webprogrammer som skaleres opp og ned med virksomheten din

Nettapper

Utvikle og distribuer raskt driftskritiske webprogram i stor skala

Kommunikasjonstjenester for Azure

Bygg rikholdige kommunikasjonsopplevelser med den samme sikre plattformen som brukes av Microsoft Teams

Azure Web PubSub

Lag nettprogrammer for sanntidsmeldinger på en enkel måte ved å bruke WebSockets og mønsteret for publiser/abonnering

Nettverk

Koble sammen infrastruktur og tjenester i skyen og lokalt for å gi kundene og brukerne dine en så god opplevelse som mulig

Application Gateway

Utvikle sikre, skalerbare og svært tilgjengelige nettfronter i Azure

Azure Bastion

Privat og totaladministrert RDP- og SSH-tilgang til de virtuelle maskinene

Azure DDoS-beskyttelse

Beskytt programmene dine mot DDoS-angrep (tjenestenektangrep)

Azure DNS

Bruk Azure som vert for ditt DNS-domene

Azure ExpressRoute

Dedikerte fiberforbindelser for private nettverk til Azure

Azure Firewall

Opprinnelige brannmuregenskaper med innebygd høy tilgjengelighet, ubegrenset skyskalering og null vedlikehold

Belastningsfordeling

Se nærmere på Azure-tjenestene for belastningsfordeling, og finn den beste løsningen for arbeidsbelastningene dine med et brukervennlig verktøy for tjenestevalg

Azure Firewall Manager

Sentral nettverkssikkerhetspolicy og ruteadministrasjon for globalt distribuerte programvaredefinerte perimetere

Azure Front Door

Sikkert, raskt og pålitelig sky-CDN med intelligent trusselbeskyttelse

Azure Internet Analyzer

Test hvordan endringer i nettverksinfrastruktur vil påvirke kundenes ytelse.

Azure Private Link

Privat tilgang til tjenester som er driftet på Azure-plattformen, og beholder dataene dine i Microsoft-nettverket

Content Delivery Network

Oppnå sikker og pålitelig levering av innhold med bred global dekning

Network Watcher

Løsning for overvåking og diagnostisering av nettverksytelse

Traffic Manager

Distribuer innkommende trafikk for å oppnå høy ytelse og tilgjengelighet

Virtual Network

Klargjør private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Virtual WAN

Optimaliser og automatiser kontor til kontor-tilkobling gjennom Azure

VPN Gateway

Etabler sikker, spredt tilkobling

Web Application Firewall

En skybasert brannmurtjeneste for nettbaserte apper (WAF – web application firewall) som gir kraftig beskyttelse for nettapper

Azure Orbital

Satellittjordstasjon og planleggingstjeneste koblet til Azure for rask nedkobling av data

Azure-rute server

Aktiver nettverksapparater, slik at du kan utveksle ruter dynamisk med virtuelle nettverk i Azure

Overføring

Forenkle og få fart på databaseoverføringen til skyen med veiledning, verktøy og ressurser

Azure-databaseoverføringstjeneste

Forenkle flyttingen av lokale databaser til skyen

Azure Migrate

Du kan enkelt oppdage, vurdere, angi rett størrelse og overføre dine lokale virtuelle maskiner til Azure

Azure Site Recovery

Hold bedriften i gang med en innebygd tjeneste for nødgjenoppretting

Kostnadsadministrasjon og fakturering for Azure

Administrer skyforbruket ditt med trygghet

Azure Data Box

Apparater og løsninger for frakoblet dataoverføring til Azure​

Sikkerhet

Beskytt bedriften din mot avanserte trusler på tvers av hybride skyarbeidsbelastninger

Application Gateway

Utvikle sikre, skalerbare og svært tilgjengelige nettfronter i Azure

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Azure Active Directory Domain Services

Legg til virtuelle Azure-maskiner i et domene uten domenekontrollere

Azure Defender

Beskytt arbeidsbelastninger i hybrid sky

Azure DDoS-beskyttelse

Beskytt programmene dine mot DDoS-angrep (tjenestenektangrep)

Azure Dedicated HSM

Administrer maskinvaresikkerhetsmoduler som du bruker i skyen

Azure Front Door

Sikkert, raskt og pålitelig sky-CDN med intelligent trusselbeskyttelse

Azure Information Protection

Beskytt den sensitive informasjonen din bedre – når som helst, hvor som helst

Azure Sentinel

Benytt deg av administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser i skyen og intelligent sikkerhetsanalyse til å beskytte virksomheten din

Key Vault

Sikre og behold kontrollen over nøkler og andre hemmeligheter

Security Center

Samle sikkerhetsadministrasjon og muliggjør avansert trusselbeskyttelse på tvers av hybridskyarbeidsbelastninger

VPN Gateway

Etabler sikker, spredt tilkobling

Web Application Firewall

En skybasert brannmurtjeneste for nettbaserte apper (WAF – web application firewall) som gir kraftig beskyttelse for nettapper

Azure Defender for IoT

Overvåk og oppdag sikkerhetstrusler mot både administrerte og uadministrerte IoT-ressurser

Microsoft Azure Attestation

En enhetlig løsning for ekstern verifisering av påliteligheten til en plattform og integriteten til binærfiler som kjører i den

Tingenes Internett

Gi en hvilken som helst enhet eller plattform tilgang til IoT uten å endre infrastrukturen

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte sikkert og skalert

Azure Cosmos DB

Rask NoSQL-database med åpne API-er for enhver skalering

Azure Digital Twins

Skap neste generasjons IoT-løsninger som modellerer hele miljøer i sanntid

Azure Functions

Behandle hendelser med kode uten server

Azure IoT Central

Fremskynd opprettingen av IoT-løsninger

Azure IoT Edge

Utvid skyintelligens og analyse til kantenheter administrert av Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Koble til, overvåk og administrer IoT-ressurser med en skalerbar plattform

Løsningsakseleratorer for Azure IoT

Opprett fullstendig tilpassbare løsninger med maler for vanlige IoT-scenarioer

Azure Machine Learning

Gjør AI tilgjengelig for alle med en fullstendig, skalerbar, pålitelig plattform med eksperimentering og modellbehandling

Azure Maps

Enkle og sikre lokasjons-API-er gir geospatial kontekst til data

Azure RTOS

Gjør innebygd IoT-utvikling og tilkobling enkelt

Azure Sphere

Koble til innebygde MCU-drevne enheter på en trygg måte i alle trinn – fra enheter til skyen

Azure SQL Edge

Bruk tjenester privat på Azure-plattformen

Azure Stream Analytics

Analyse i sanntid på datastrømmer i høy hastighet fra programmer og enheter

Azure Time Series Insights

Overvåk, analyser og visualiser industrielle IoT-data i skala

Event Grid

Få pålitelig levering av hendelser i enorm skala

Kinect DK

Bygg modeller for visuelt innhold og tale ved å bruke et utviklersett med avanserte sensorer for kunstig intelligens

Azure Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

Notification Hubs

Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler

Windows 10 IoT Core Services

Langsiktig operativsystemstøtte og tjenester for å administrere enhetsoppdateringer og vurdere enhetstilstand

Azure Defender for IoT

Overvåk og oppdag sikkerhetstrusler mot både administrerte og uadministrerte IoT-ressurser

Azure Percept

Få fart på kantintelligensen i alt fra enheter til tjenester

Utviklerverktøy

Utvikle, administrer og publiser skyapper kontinuerlig – uansett plattform eller språk

App Configuration

Rask, skalerbare parameterlagring for konfigurasjon av apper

Azure DevOps

Tjenester som team kan bruke til å dele kode, spore arbeid og levere programvare

Azure DevTest Labs

Opprett raskt miljøer ved å bruke gjenbrukbare maler og artefakter

Azure Lab Services

Konfigurer labber for klasserom, prøveversjoner, utvikling og testing og andre scenarioer

Azure Pipelines

Utvikle, test og rull ut kontinuerlig til enhver plattform og sky

SDK-er

Skaff deg SDK-ene og kommandolinjeverktøyene du trenger

Visual Studio

Det kraftige og fleksible miljøet for å utvikle programmer i skyen

Visual Studio Code

Et kraftig koderedigeringsprogram med lite fotavtrykk for skyutvikling

Utviklingsoperasjoner

Lever innovasjon raskere med enkle, pålitelige verktøy for leveranse

Azure Artifacts

Opprett, drift og del pakker med teamet ditt

Azure Boards

Planlegg, spor og diskuter arbeid på tvers av teamene dine

Azure DevOps

Tjenester som team kan bruke til å dele kode, spore arbeid og levere programvare

Azure DevTest Labs

Opprett raskt miljøer ved å bruke gjenbrukbare maler og artefakter

Azure Monitor

Full observerbarhet i programmene dine, infrastrukturer og nettverk

Azure Pipelines

Utvikle, test og rull ut kontinuerlig til enhver plattform og sky

Azure Repos

Få ubegrensede, skybaserte private Git-repositorier for prosjektet ditt

Azure Test Plans

Test og lever med selvtillit med et verktøysett for manuell testing og forsøkstesting

Integrering av DevOps-verktøy

Bruk DevOps-favorittverktøyene dine med Azure

Windows Virtual Desktop

Den beste virtuelle skrivebordsopplevelsen, levert på Azure

Windows Virtual Desktop

Den beste virtuelle skrivebordsopplevelsen, levert på Azure

VMware Horizon Cloud på Microsoft Azure

Klargjør Windows-skrivebord og -apper med VMware og Windows Virtual Desktop

Virtuelle Citrix-apper og -skrivebord for Azure

Klargjør Windows-skrivebord og -apper på Azure med Citrix og Windows Virtual Desktop