Hopp over navigasjon

Azure-produkter

Browse or search for Azure products

Administrasjonsverktøy

Backup

Enkel og pålitelig sikkerhetskopiering av server til skyen

Gjenoppretting av område

Organiser beskyttelse og gjenoppretting av private skyer

Application Insights

Oppdag, sorter og diagnostiser problemer i nettappene og tjenestene dine

Azure Advisor

Din personlig tilpassede Azure-motor for anbefalt fremgangsmåte

Scheduler

Kjør jobber i enkle eller komplekse gjentakelsesmønstre

Automatisering

Forenklet skybehandling med prosessautomatisering

Traffic Manager

Distribuer innkommende trafikk etter høy ytelse og tilgjengelighet

Log Analytics

Samle inn, søk etter og visualiser maskindata lokalt og skybasert

Azure Monitor

Detaljert overvåkning av data i sanntid for alle Azure-ressurser

Sikkerhet og samsvar

Aktiver trusselpåvisning og forebygging gjennom avansert skysikkerhet

Protection & Recovery

Sikre programtilgjengelighet og databeskyttelse

Automation & Control

Administrer alle automatiserings- og konfigureringsressursene sentralt

Insight & Analytics

Søk, koordiner og analyser data enkelt fra skyen

Network Watcher

Løsning for overvåking og diagnostisering av nettverksytelse

Azure Service Health

Få tilpasset veiledning og støtte for når problemer i Azure-tjenestene påvirker deg

Microsoft Azure-portal

Utvikling, administrasjon og overvåking av alle Azure-produkter i én enhetlig konsoll

Ressursbehandling

Forenkle administrasjonen av appressursene dine

Cloud Shell

Strømlinjeform Azure-administrasjonen med et nettleserbasert skall

Azure Policy

Innfør bedriftsstyring og -standarder i stor skala for Azure-ressurser

Kostnadsadministrasjon

Optimaliser hva du bruker på skyen, mens du maksimerer skypotensialet

Azure Managed Applications

Forenkle administrasjonen av skytilbud

Azure Migrate

Du kan enkelt oppdage, vurdere, angi rett størrelse og overføre dine lokale virtuelle maskiner til Azure

AI + maskinlæring

Machine Learning Services

Gjør AI tilgjengelig for alle med en fullstendig, skalerbar, pålitelig plattform med eksperimentering og modellbehandling

Machine Learning Studio

Bygg, distribuer og administrer prediktive analyseløsninger på en enkel måte

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

Azure Batch AI

Eksperimenter og tren din omfattende opplæring og AI-modeller parallelt og skalert

Azure Bot Service

Intelligent, serverløs bot-tjeneste som skalerer ved behov

Microsoft Genomics

Kjør genom sekvensering og forskningsinnsikt

Kognitive tjenester

Legg til smarte API-funksjoner, og muliggjør kontekstavhengig samhandling

Azure Search

Fullstendig administrert søk som tjeneste (search-as-a-service)

Bing Autosuggest

Gi appen din smarte alternativer for søkeforslag

Bing Custom Search

Et brukervennlig, annonsefritt søkeverktøy på kommersielt nivå som lar deg levere resultatene du ønsker

Bing Entity Search API

Berik opplevelsene dine ved å identifisere og å forbedre enhetsinformasjon fra nettet

Bing Image Search

Søk etter bilder, og få omfattende resultater

Bing News Search

Søk etter nyheter, og få omfattende resultater

Bing Tale

Konverter tale til tekst og tilbake igjen for å forstå brukernes hensikter

Bing Spell Check

Finn og rett stavefeil i appen din

Bing Video Search

Søk etter videoer, og få omfattende resultater

Bing Web Search

Få forbedret søkeinformasjon fra milliarder av dokumenter på nettet

Visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Custom Decision

En skybasert, kontekstuell API for beslutninger som blir stadig bedre med erfaring

Custom Speech

Løs talegjenkjenningsproblemer knyttet til talemåte, bakgrunnsstøy og ordforråd

Custom Vision

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Følelse

Tilpass brukeropplevelsene med følelsesgjenkjenning

Ansikt

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Language Understanding

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Linguistic Analysis

Forenkle komplekse språkkonsepter og del opp tekst med Linguistic Analysis API

QnA Maker

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Talergjenkjennings

Bruk tale til å identifisere og bekrefte enkelttalere

Tekstanalyser

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Translator Speech

Utfør taleoversettelse i sanntid helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Translator Text

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Video Indexer

Lås opp videoinnsikter

Nettspråkmodell

Bruk mulighetene i prediktive språkmodeller som er lært opp med data i nettskala

Beholdere

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Batch

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling

Beholderregister

Lagre og administrer beholderbilder på alle typer av Azure-distribusjoner

Container Instances

Kjør beholdere enkelt med én enkel kommando

Service Fabric

Utvikle mikrotjenester og orkestrer beholdere i Windows eller Linux

Azure Kubernetes Service (AKS)

Forenkle distribusjonen, administrasjonen og driften av Kubernetes

Web App for beholdere

Enkel distribusjon og kjøring av beholderbaserte webprogrammer som skaleres opp og ned med virksomheten din

Compute

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Funksjoner

Behandle hendelser med kode uten server

Batch

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling

Container Instances

Kjør beholdere enkelt med én enkel kommando

Azure Batch AI

Eksperimenter og tren din omfattende opplæring og AI-modeller parallelt og skalert

Service Fabric

Utvikle mikrotjenester og orkestrer beholdere i Windows eller Linux

Skaleringssett for Virtual Machine

Administrer og skaler opp til tusenvis av virtuelle Linux- og Windows-maskiner

Azure Kubernetes Service (AKS)

Forenkle distribusjonen, administrasjonen og driften av Kubernetes

Cloud Services

Lag skybaserte programmer og API-er med høy tilgjengelighet og skalerbarhet

Virtuelle Linux-maskiner

Klargjør virtuelle maskiner for Ubuntu, Red Hat med mer

SQL Server på virtuelle maskiner

Drift SQL Server-apper for bedrifter i skyen

SAP HANA på Azure (store forekomster)

Kjør de største SAP HANA-arbeidsbelastningene som en skyleverandør i hyperskala kan tilby

Dataanalyse

Stream Analytics

Behandling av data i sanntidsstrømmer fra millioner av IoT-enheter

SQL-datalager

Fleksibelt datalager som en tjeneste med funksjoner på virksomhetsnivå

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

HDInsight

Klargjør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i skyen

Data Factory

Hybrid dataintegrasjon i foretaksskala, enkelt

Data Lake-analyse

Distribuert analysetjeneste som gjør store data enklere å håndtere

Event Hubs

Motta telemetri fra flere millioner enheter

Power BI Embedded

Bygg inn flotte, interaktive datavisualiseringer i programmene dine

Azure Analysis Services

Analysemotor i foretaksklasse som en tjeneste

Apache Spark for Azure HDInsight

Apache Spark i skyen for driftskritiske distribusjoner

Apache Storm for HDInsight

Enkel strømbehandling i sanntid for store data

R Server for HDInsight

Prediktiv analyse, maskinlæring og statistisk analyse for store data

Log Analytics

Samle inn, søk etter og visualiser maskindata lokalt og skybasert

Datakatalog

Få mer ut av dataressursene i bedriften

Data Lake Store

Et lager i hyperskala for analyse av store data

Databaser

Azure SQL Database

Behandlet relasjonell SQL-database som en tjeneste

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

SQL-datalager

Fleksibelt datalager som en tjeneste med funksjoner på virksomhetsnivå

Data Factory

Hybrid dataintegrasjon i foretaksskala, enkelt

Redis Cache

Kraftige applikasjoner med høy gjennomstrømning og datatilgang med lav forsinkelse

SQL Server Stretch-database

Strekk lokale SQL Server-databaser til Azure på en dynamisk måte

SQL Server på virtuelle maskiner

Drift SQL Server-apper for bedrifter i skyen

Table Storage

NoSQL-lager for nøkkelverdier med delvis strukturerte datasett

Azure Database for PostgreSQL

Administrert PostgreSQL-databasetjeneste for apputviklere

Azure Database for MySQL

Administrert MySQL-databasetjeneste for apputviklere

Azure-databaseoverføringstjeneste

Forenkle flyttingen av lokale databaser til skyen

Identitet

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Multi-Factor Authentication

Gjør dataene og appene dine enda sikrere – uten ekstra strev for brukerne

Azure Information Protection

Beskytt den sensitive informasjonen din bedre – når som helst, hvor som helst

Azure Active Directory Domain Services

Legg til virtuelle Azure-maskiner i et domene uten domenekontrollere

Azure Active Directory B2C

Kundeidentitets- og tilgangsadministrasjon i skyen

Integrering

Event Grid

Kjør genomsekvensering og forskningsinnsikt

Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte, sikkert og skalert

Service Bus

Koble til i private og offentlige skybaserte miljøer

Lagring

Lagring

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skybasert lagring

StorSimple

Lavere kostnader med en hybridskylagringstjeneste for bedrifter

Data Lake Store

Et lager i hyperskala for analyse av store data

Blob Storage

REST-basert objektlagring for ustrukturerte data

Disk Storage

Vedvarende, sikrede disk-alternativer som støtter virtuelle maskiner

Administrerte disker

Vedvarende, sikret disklagring for virtuelle Azure-maskiner

Queue Storage

Effektiv skalering av apper i henhold til trafikk

File Storage

Delte filressurser som buker standard SMB 3.0-protokoll

Data Box

Sikker, solid enhet for Azure-dataoverføring

Storage Explorer

Vis og bruk Azure Storage-ressurser

Arkivlagring

Bransjeledende prispunkt for lagring av data som brukes sjelden

Media

Media Services

Kod, oppbevar og spill av skalert video og lyd

Encoding

Koding med studiokvalitet på skynivå

Strømming direkte og som klikkefilm

Lever innhold til alle enheter med skalering for å imøtekomme bedriftens behov

Azure Media Player

Én enkelt spiller som oppfyller alle avspillingsbehov

Innholdsbeskyttelse

Lever innhold sikkert med AES, PlayReady, Widevine og Fairplay

Medieanalyse

Få innsikt fra videofiler med tale- og bildetjenester

Video Indexer

Lås opp videoinnsikter

Mobil

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Azure Maps

Legg til kart, søk, ruting og andre plasseringsinnsikter i appene dine

Notification Hubs

Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler

Mobilapper

Bygg opp og drift serverdelen for hvilken som helst mobilapp

API-apper

Bygg og bruk nettsky-API-er på en enkel måte

Visual Studio App Center

Lever apper raskere ved å automatisere programlivssykluser

Xamarin

Lag skybaserte mobilapper raskere

Nett

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Content Delivery Network

Sikre sikker og pålitelig levering av innhold med bred global dekning

Notification Hubs

Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte, sikkert og skalert

Azure Search

Fullstendig administrert søk som tjeneste (search-as-a-service)

Nettapper

Utvikle og distribuer raskt driftskritiske webprogram i stor skala

Azure SignalR Service

Enkel tilføying av sanntids webfunksjoner

Nettverk

Content Delivery Network

Sikre sikker og pålitelig levering av innhold med bred global dekning

ExpressRoute

Dedikerte fiberforbindelser for private nettverk til Azure

Azure DNS

Bruk Azure som vert for ditt DNS-domene

Virtual Network

Forsyn private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Traffic Manager

Distribuer innkommende trafikk etter høy ytelse og tilgjengelighet

Lastbalansering

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til dine applikasjoner

VPN Gateway

Etabler sikker, spredt tilkobling

Application Gateway

Utvikle sikre, skalerbare og svært tilgjengelige nettfronter i Azure

Azure DDoS-beskyttelse

Beskytt programmene dine mot DDoS-angrep (tjenestenektangrep)

Network Watcher

Løsning for overvåking og diagnostisering av nettverksytelse

Overføring

Gjenoppretting av område

Organiser beskyttelse og gjenoppretting av private skyer

Kostnadsadministrasjon

Optimaliser hva du bruker på skyen, mens du maksimerer skypotensialet

Azure-databaseoverføringstjeneste

Forenkle flyttingen av lokale databaser til skyen

Azure Migrate

Du kan enkelt oppdage, vurdere, angi rett størrelse og overføre dine lokale virtuelle maskiner til Azure

Data Box

Sikker, solid enhet for Azure-dataoverføring

Sikkerhet

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Azure Information Protection

Beskytt den sensitive informasjonen din bedre – når som helst, hvor som helst

Azure Active Directory Domain Services

Legg til virtuelle Azure-maskiner i et domene uten domenekontrollere

Key Vault

Sikre og behold kontrollen over nøkler og andre hemmeligheter

Sikkerhetssenter

Samle sikkerhetsadministrasjon og muliggjør avansert trusselbeskyttelse på tvers av hybrid sky-arbeidsbelastninger

VPN Gateway

Etabler sikker, spredt tilkobling

Application Gateway

Utvikle sikre, skalerbare og svært tilgjengelige nettfronter i Azure

Azure DDoS-beskyttelse

Beskytt programmene dine mot DDoS-angrep (tjenestenektangrep)

Azure Advanced Threat Protection

Oppdag og undersøk avanserte angrep lokalt og i skyen

Tingenes Internett

IoT Hub

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

IoT Edge

Utvid skyintelligens og analyse til kantenheter

IoT Central

Opplev enkeltheten ved SaaS for IoT, uten behov for skyekspertise

IoT solution accelerators

Create fully customizable solutions with templates for common IoT scenarios

Azure Sphere

Securely connect MCU-powered devices from the silicon to the cloud

Time Series Insights

Utforsk og analyser tidsseriedata fra IoT-enheter

Azure Maps

Legg til kart, søk, ruting og andre plasseringsinnsikter i appene dine

Funksjoner

Behandle hendelser med kode uten server

Event Grid

Kjør genomsekvensering og forskningsinnsikt

Machine Learning Services

Gjør AI tilgjengelig for alle med en fullstendig, skalerbar, pålitelig plattform med eksperimentering og modellbehandling

Machine Learning Studio

Bygg, distribuer og administrer prediktive analyseløsninger på en enkel måte

Stream Analytics

Behandling av data i sanntidsstrømmer fra millioner av IoT-enheter

Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

Notification Hubs

Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte, sikkert og skalert

Utviklerverktøy

Visual Studio

Det kraftige og fleksible miljøet for å utvikle programmer i skyen

Visual Studio Team Services

Tjenester som team kan bruke til å dele kode, spore arbeid og levere programvare

Azure DevTest Labs

Opprett raskt miljøer ved å bruke gjenbrukbare maler og artefakter

Visual Studio-kode

Et kraftig koderedigeringsprogram med lite fotavtrykk for skyutvikling

SDK-er

Skaff deg SDK-ene og kommandolinjeverktøyene du trenger

Integrering av utviklerverktøy

Bruk utviklerverktøyene du er kjent med – inkludert Eclipse, IntelliJ og Maven – med Azure

Kommandolinjegrensesnitt

Bygg, distribuer, diagnostiser og administrer skalerbare apper og tjenester for flere plattformer

Azure Lab Services

Konfigurer labber for klasserom, prøveversjoner, utvikling og testing, og andre scenarioer

Blockchain Workbench

Koble til din blokkjede til skya lekende lett

Utviklingsoperasjoner

Azure DevOps Projects

Utvikle ethvert Azure-program, på enhver Azure-tjeneste, på mindre enn fem minutter

Visual Studio Team Services

Tjenester som team kan bruke til å dele kode, spore arbeid og levere programvare

Application Insights

Oppdag, sorter og diagnostiser problemer i nettappene og tjenestene dine

Azure DevTest Labs

Opprett raskt miljøer ved å bruke gjenbrukbare maler og artefakter

Visual Studio App Center

Lever apper raskere ved å automatisere programlivssykluser

Integrering av DevOps-verktøy

Bruk dine favoritt DevOps-verktøy med Azure

Azure Lab Services

Konfigurer labber for klasserom, prøveversjoner, utvikling og testing, og andre scenarioer