Utviklingsoperasjoner

DevOps brings together people, processes, and technology, automating software delivery to provide continuous value to your users. With Azure DevOps solutions, deliver software faster and more reliably—no matter how big your IT department or what tools you’re using.

Forenkle, sett fart på og forbedre skyutviklingen

Kontinuerlig integrasjon (CI)

Utvikle bedre programvare raskere ved hjelp av kontinuerlig integrasjon. Når du bruker Visual Studio Team Services eller Jenkins til å utvikle apper i skyen og distribuere til Azure, kompileres og testes koden hver gang den lagres – slik at feil oppdages raskere.

Kontinuerlig levering (CD)

Kontinuerlig levering sørger for at kode og infrastruktur alltid kan distribueres til produksjon på et øyeblikks varsel. Ved å kombinere kontinuerlig integrasjon og IaC (infrastruktur som kode) får du identiske distribusjoner, og du kan trygt distribuere manuelt til produksjon når som helst.

Kontinuerlig distribusjon med CI/CD

Ved hjelp av kontinuerlig distribusjon kan du automatisere hele prosessen fra kodelagring til produksjon hvis CI-/CD-testene er vellykkede. Ved å bruke CI-/CD-fremgangsmåter og overvåkingsverktøy kan du trygt levere funksjoner til kundene dine straks de er klare.

Få økt pålitelighet og gjentakbarhet

Automatiser klargjøringen og konfigurasjonen av miljøer med IaC. Lagre miljødefinisjoner som deklarativ kode, for eksempel JSON eller YAML. Deretter kan du enkelt klargjøre et identisk miljø med DevOps-verktøy som Azure Resource Manager, Terraform eller Ansible.

Få innsikt du kan omsette i handling

Overvåk tilstanden til infrastrukturen med Azure Log Analytics og Azure Monitor, og integrer med eksisterende instrumentbord som Grafana eller Kibana. Azure Application Insights gir deg innsikt du kan omsette i handling, ved hjelp av appytelsesstyring og umiddelbare analyser.

Få bedre forskriftssamsvar og økt sikkerhet

Med DevOps-verktøy som Chef Automate eller Azure Policy kan du administrere infrastruktur og apper du har klargjort, for å sikre forskriftssamsvar. Kombinert med tjenester som Azure Security Center blir du mindre utsatt for trusler og kan raskt finne og utbedre sårbarheter.

Løsningsarkitekturer

CI/CD for Azure Web Apps

Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Visual Studio Team Services CD Engineer Visual Studio Azure Application Insights Azure Web Apps 2 1 7 3 4 5 6 Visual Studio Team Services Backlog 8 Last ned PDF-en
 1. Oversikt
 2. Flyt

Med Azure Web Apps kan du raskt og enkelt utvikle nettapper med ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Skap verdier for kundene dine raskere med et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) som automatisk sender alle endringene dine til Web Apps.

 1. 1 Endre kildekoden til appen.
 2. 2 Lagre appkode og web.config-filen for Web Apps.
 3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting.
 4. 4 Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere.
 5. 5 Distribusjon til Web Apps.
 6. 6 Azure Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata.
 7. 7 Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon.
 8. 8 Oppdater loggen over gjenværende arbeid.

Oversikt over CI/CD for stabil infrastruktur med Jenkins og Terraform i Azure Virtual Architecture

Jenkins Azure Virtual MachineScale Sets Terraform Azure Managed Disks(VM Image) Packer GitHub Engineer Azure Log Analytics 1 7 6 5 5 5 4 4 2 3 Visual Studio Code Last ned PDF-en
 1. Oversikt
 2. Flyt

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker Java, Node.js, Go eller PHP til å utvikle appene dine, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

 1. 1 Endre kildekoden til appen.
 2. 2 Send kode til GitHub.
 3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.
 4. 4 Jenkins starter en Packer-avbildning for å opprette en virtuell maskin og lagrer den som en VM-avbildning med Azure Managed Disks.
 5. 5 Jenkins gir Terraform beskjed om å klargjøre et nytt skaleringssett med virtuelle maskiner ved hjelp av VM-avbildningen i Azure Managed Disks.
 6. 6 Operations Management Suite Log Analytics samler inn og analyserer logger.
 7. 7 Overvåk appene for å forbedre dem.

CI/CD for beholdere med Jenkins og Kubernetes i Azure Container Service (AKS)

Jenkins Azure ContainerRegistry Azure ContainerService (ManagedKubernetes) Azure CosmosDB GitHub Visual Studio Code Engineer Grafana Azure Monitor 1 8 2 3 5 4 6 7 7 Last ned PDF-en
 1. Oversikt
 2. Flyt

Beholdere gjør det enkelt å utvikle og distribuere apper kontinuerlig. Ved å organisere distribusjonen av disse beholderne med Kubernetes i Azure Container Service får du replikerbare og administrerbare klynger av beholdere.

Ved å konfigurere organisering og kontinuerlig kompilering av beholderavbildningene dine kan du gjøre distribusjonen raskere og mer pålitelig.

 1. 1 Endre kildekoden til appen.
 2. 2 Send kode til GitHub.
 3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.
 4. 4 Jenkins starter kompileringsjobber ved å bruke Azure Container Service (AKS) som dynamisk kompileringsagent.
 5. 5 Jenkins kompilerer og sender Docker-beholdere til Azure Container Registry.
 6. 6 Jenkins distribuerer den nye beholderbaserte appen din til Kubernetes på Azure.
 7. 7 Container Service (AKS) er basert på Azure Cosmos DB.
 8. 8 Grafana visualiserer infrastruktur og appmåledata via Azure Monitor.
 9. 9 Overvåk appene for å forbedre dem.

Kunder gjør de utroligste ting med DevOps og Azure

Se hvor klar organisasjonen din er for DevOps

Ta DevOps-testen for å finne ut hvor godt forberedt du er på forskjellige områder, blant annet prosesser, teknologi, kultur, måling og resultater.

Gi DevOps en flygende start i organisasjonen din

Kontakt salgsavdelingen

Vi kan hjelpe deg å komme i gang med DevOps-løsninger på Azure. Fortell oss litt om deg selv, så vil et medlem av Azure-teamet ta kontakt med deg.

Microsoft kan bruke kontaktinformasjonen din til å tilby Microsoft Azure-relaterte oppdateringer og spesialtilbud. Du kan når som helst avslutte abonnementet. Les personvernerklæringen hvis du vil vite mer.

Tilknyttede løsninger

Utvikling og testing

Gjør det enklere og raskere å utvikle og teste programmer på enhver plattform.

Mer informasjon

Overvåking

Få oversikt over tilstanden, ytelsen og bruken av programmer, arbeidsbelastninger og infrastruktur

Mer informasjon

Mobil

Nå kundene dine overalt, på alle slags enheter, via én enkelt mobilappbuild.

Mer informasjon

Mikrotjeneste-applikasjoner

Mikrotjeneste-applikasjoner

Tilby skalerbare, pålitelige programmer raskere for å oppfylle kundebehov i stadig endring

Mer informasjon