DevOps-løsninger

Oppdag verktøy og teknologi for å levere programvare raskere og mer pålitelig

DevOps-verktøy på Azure

Med ende til ende-løsninger på Azure, kan team implementere DevOps-praksiser i hver av applikasjonslivssyklusfasene, planlegge, utvikle, levere og drive. Disse DevOps-teknologiene, kombinert med personer og prosesser, gjør at medarbeiderne kontinuerlig kan levere verdi til kunder.

Abonnement

Gjør det lettere for team å administrere jobben deres med smidighet og full synlighet i produkter og prosjekter. Definer, spor og legg frem arbeid med Kanban-tavler, gjenværende arbeid, egendefinerte instrumentbord og rapporteringsmuligheter ved å bruke Azure Boards. Hold utviklingsinnsats gjennomsiktig og etter planen med GitHub. Utforsk analyse med grafikk og gjør data om til innsikt med Power BI.

Utvikle

Kod raskere og smartere med Visual Studio og Visual Studio Code. Del kode og samarbeid med likesinnede utviklere med GitHub. Automatiser testing og øv på kontinuerlig integrering i skyen med Azure Pipelines, lag automatiske arbeidsflyter fra ide til produksjon med GitHub Actions og bring dine Jenkins-arbeidslaster til Azure. Lever miljøer for utviklere i løpet av minutter med Azure DevTest Labs.

Lever

Distribuer applikasjonen din til enhver Azure-tjeneste automatisk og med full kontroll for å levere verdi til kunder. Definer flere skymiljøer med Azure Resource Manager eller HashiCorp Terraform, og lag deretter kontinuerlige datasamlebånd i disse miljøene ved å bruke Azure Pipelines eller verktøy som Jenkins og Spinnaker.

Bruk

Implementer full stakkovervåking, få varsler som kan omsettes i handlinger og få innsikt fra logger og telemetri med Azure Monitor. Administrer skymiljøet ditt med Azure Automation og verktøy som Ansible, Chef eller Puppet.

Hold levert infrastruktur og programmer i samsvar med Azure Blueprints eller Chef Automate. Når den brukes med Azure Security Center, vil du kunne begrense trusseleksponering og raskt finne og rette opp sårbarheter.

Se hvordan Microsoft-team bruker DevOps-løsninger

Mer informasjon

DevOps med GitHub

Finn nye måter å forbedre DevOps-prosesser og -praksiser i skyen med lette verktøy og funksjoner fra GitHub som integreres med Azure.

Bygg din DevOps-arbeidsflyt på GitHub og Azure

Støtt bedre kodegjennomganger og hold utviklingsteam koordinerte ved å bruke den dype integrasjonen mellom GitHub med Azure Boards og Azure Pipelines. Administrer identiteter og tillatelser for lettere samarbeid med GitHub og Azure Active Directory. Få raskere tilgang til ekstra Azure-løsninger ved å logge på Azure og Azure DevOps med din eksisterende GitHub-legitimasjon.

Kombiner åpen kilde-programvare med sikkerhet på bedriftsnivå

Bygg din organisasjons beskyttede programvare ved å bruke anbefalt fremgangsmåte fra åpen kilde-prosjekter-som åpent samarbeid, deling og gjenbruk av kode og økt gjennomsiktighet- i en utviklingsmetodikk kalt innersource.

Implementering av innersource gjennom GitHub kan øke teamarbeid, deltakelse og produktivitet- samtidig somsikkerhet på bedriftsnivå adresseres og samsvarsbehov som oppstår etter hvert som prosesser blir mer åpne.

Løsninger for DevOps-praksiser

DevOps-løsning som oppfyller dine behov med innebygde Azure-tjenester som Azure DevOps. Satt sammen en kombinasjon av DevOps-verktøy med åpen kildekode for å matche din unike arbeidsflyt og integrer dem sømløst på Azure. Enten appen din bruker virtuelle maskiner, webprogrammer eller Kubernetes, implementer DevOps-praksiser som kontinuerlig integrering og kontinuerlig levering (CI/CD), infrastruktur som kode og kontinuerlig overvåking med Azure og din foretrukne DevOps-verktøykjede.

Fra kode til sky, automatiser hver del av DevOps-prosessen med kontinuerlig integrering og kontinuerlig levering og ditt foretrukne verktøy:

 • Definer et CI/CD-datasamlebånd og administrer utgivelser med flere miljøer ved å bruke Azure Pipelines.
 • Målrett enhver tjeneste på Azure inkludert Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Virtual Machines eller Azure Functions.
 • Automatiser arbeidsflyter med GitHub-handlinger.
 • Vær vert for Jenkins-arbeidslaster, utvid eksisterende konfigurasjon eller forenkle CI/CD med Jenkins-programtillegg for Azure.
 • Lag raske og repeterbare distribusjoner i Azure med Spinnaker.

Bruk Agile-programvareutviklingsmetoder med planlegging, sporing og rapportering for kortere utgivelsessykluser og full synlighet i din programvareutviklingsprosess. Administrer prosjekter med GitHub. Og bruk Azure Boards for å:

 • Definere, tilordne og spore arbeidselementer.
 • Administrer gjenværende arbeid.
 • Opprett egendefinerte instrumentbord for å spore fremdrift.
 • Få avansert analyse og rapportering.

Administrer git-lagre, del og samarbeid med GitHub. Skap en pålitelig kodearbeidsflyt for teamet ditt med:

Definer skyressurser på en beskrivende måte slik at miljøer gjengis og lagres sammen applikasjonskode i lagre. Behandling av infrastruktur som kode lar deg distriburere skyressurser på en repeterbar og pålitelig måte og sikrer at skymiljøer er styrte.

Administrer ressurskonfigurasjon i hele systemet ditt for å håndheve ønskede tilstander, rulle ut konfigurasjonsoppdateringer og automatisere løsning av uventede endringer og feil. Azure tilbyr flere DevOps-verktøy for konfigurasjonsadministrering inkludert Ansible, Chef, Puppet og Azure Automation.

Overvåk infrastrukturtilstanden og integrer i eksisterende instrumentpaneler i Grafana, Kibana eller Azure-portalen med Azure Monitor.

 • Praktiser kontinuerlig overvåking av full stakk.
 • Konfigurer varsler som kan omsettes i handling i Azure-tjenester.
 • Samle inn, spør og analyser logger for å få innsikt og dempe feil.
 • Bruk innebygd beholderovervåking for Azure Kubernetes Service (AKS).

DevOps-løsningsarkitekturer

Se hvordan man kan bringe sammen flere verktøy og teknologier med Azure i disse vanlige DevOps-scenariene.

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910
 1. Oversikt
 2. Flyt

CI/CD for beholdere

Oversikt

Beholdere gjør det veldig enkelt å utvikle og distribuere apper kontinuerlig. Ved å organisere distribusjon av disse beholderne med Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS) får du replikerbare og administrerbare klynger av beholdere.

Ved å konfigurere organisering og kontinuerlig kompilering av beholderavbildningene dine, gjør Azure DevOps distribusjonen raskere og mer pålitelig.

Flyt

 1. 1 Endre kildekoden til appen
 2. 2 Bekreft koden til appen
 3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering, beholderkompilering og enhetstesting
 4. 4 Beholderavbildninger sendes til Azure Container Registry
 5. 5 Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere
 6. 6 Distribusjon til Azure Kubernetes-tjenesten (AKS)
 7. 7 Beholder startes med Container Image fra Azure Container Registry
 8. 8 Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata
 9. 9 Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon
 10. 10 Oppdater loggen over gjenværende arbeid
Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Oversikt
 2. Flyt

Java CI/CD ved hjelp av Jenkins og Azure Web Apps

Oversikt

Azure App Service er en rask og enkel måte for å utvikle webprogrammer med Java, Node, PHP eller ASP.NET, i tillegg til støtte for språkkjøretider ved å bruke Docker. Et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig distribusjon (CI/CD) som automatisk sender alle endringene dine til Azure-apptjenester gir deg mulighet til å levere verdiskapning raskere til kundene dine.

Flyt

 1. 1 Endre kildekoden til appen
 2. 2 Send kode til GitHub
 3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser til Jenkins
 4. 4 Jenkins utløser en kompileringsjobb ved å bruke Azure Container Instances som dynamisk kompileringsagent
 5. 5 Jenkins kompilerer og lagrer artefakt i Azure Storage
 6. 6 Jenkins distribuerer Java-program til Azure Web Apps støttet av Azure Database for MySQL
 7. 7 Azure App Insights gir måledata om programytelse
 8. 8 Overvåk appen og forbedre den
Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. By orchestrating the deployment of those containers using Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.123456778
 1. Oversikt
 2. Flyt

CI/CD for beholdere med Jenkins og Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS)

Oversikt

Beholdere gjør det enkelt å utvikle og distribuere apper kontinuerlig. Ved å organisere distribusjonen av disse beholderne med Azure Kubernetes Service (AKS), får du replikerbare og administrerbare klynger av beholdere.

Ved å konfigurere organisering og kontinuerlig kompilering av beholderavbildningene dine kan du gjøre distribusjonen raskere og mer pålitelig.

Flyt

 1. 1 Endre kildekoden til appen.
 2. 2 Send kode til GitHub.
 3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.
 4. 4 Jenkins starter kompileringsjobber ved å bruke Azure Kubernetes Service (AKS) som dynamisk kompileringsagent.
 5. 5 Jenkins kompilerer og sender Docker-beholdere til Azure Container Registry.
 6. 6 Jenkins distribuerer den nye beholderbaserte appen din til Kubernetes på Azure.
 7. 7 Container Service (AKS) er basert på Azure Cosmos DB.
 8. 8 Grafana visualiserer infrastruktur og appmåledata via Azure Monitor.
 9. 9 Overvåk appene for å forbedre dem.
Immutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overviewAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use Java, Node.js, Go, or PHP to develop your applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
 1. Oversikt
 2. Flyt

Oversikt over CI/CD for stabil infrastruktur med Jenkins og Terraform i Azure Virtual Architecture

Oversikt

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker Java, Node.js, Go eller PHP til å utvikle appene dine, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

Flyt

 1. 1 Endre kildekoden til appen.
 2. 2 Send kode til GitHub.
 3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.
 4. 4 Jenkins starter en Packer-avbildning for å opprette en virtuell maskin og lagrer den som en VM-avbildning med Azure Managed Disks.
 5. 5 Jenkins gir Terraform beskjed om å klargjøre et nytt skaleringssett med virtuelle maskiner ved hjelp av VM-avbildningen i Azure Managed Disks.
 6. 6 Azure Log Analytics samler inn og analyserer logger.
 7. 7 Overvåk appene for å forbedre dem.
CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910
 1. Oversikt
 2. Flyt

CI/CD for virtuelle Azure-maskiner

Oversikt

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker ASP.NET, Java, Node.js eller PHP til å utvikle appene, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

Azure DevOps leverer CI/DC-datasamlebåndet som begynner med et Git-repositorium for administrasjon av kildekoden og infrastrukturkoden til appen (ARM-maler), et kompileringssystem for produksjon av pakker og andre kompileringsartefakter og et lanseringsbehandlingssystem for konfigurasjon av datasamlebåndet for å distribuere endringer igjennom utviklings-, test- og produksjonsmiljøer. Dette datasamlebåndet bruker ARM-maler for å klargjøre eller oppdatere infrastrukturen ved behov i hvert miljø og distribuerer deretter den oppdaterte kompileringen. Du kan også bruk Azure Dev/Test-laboratorier for å automatisk ta ned testressurser som ikke er i bruk.

Flyt

 1. 1 Endre kildekoden til appen
 2. 2 Bekreft koden til appen og Azure Resource Manager-malen (ARM)
 3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting
 4. 4 Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere
 5. 5 Distribusjon til QA-miljø
 6. 6 Distribusjon til foreløpig miljø
 7. 7 Distribusjon til produksjonsmiljø
 8. 8 Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata
 9. 9 Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon
 10. 10 Oppdater loggen over gjenværende arbeid
CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678
 1. Oversikt
 2. Flyt

CI/CD for Azure Web Apps

Oversikt

Med Azure Web Apps kan du raskt og enkelt utvikle nettapper med ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Skap verdier for kundene dine raskere med et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) som automatisk sender alle endringene dine til Web Apps.

Flyt

 1. 1 Endre kildekoden til appen.
 2. 2 Lagre appkode og web.config-filen for Web Apps.
 3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting.
 4. 4 Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere.
 5. 5 Distribusjon til Web Apps.
 6. 6 Azure Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata.
 7. 7 Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon.
 8. 8 Oppdater loggen over gjenværende arbeid.
DevTest image factoryCreate, maintain, and distribute custom images with the DevTest Image Factory, an automated image development and management solution from Azure Dev Test Labs.