Gå til hovedinnhold

Priser på Azure Site Recovery

Hold bedriften i gang med en innebygd tjeneste for nødgjenoppretting

Azure Site Recovery kan hjelpe deg med å beskytte viktige tjenester ved å koordinere automatisk replikering og gjenoppretting av beskyttede instanser på et sekundært sted.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Azure Site Recovery faktureres basert på antallet beskyttede forekomster. Hver forekomst som beskyttes med Azure Site Recovery, er gratis i de første 31 dagene, som angitt nedenfor.

Pris de første 31 dagene Pris etter 31 dager
Azure Site Recovery til kundeeide nettsteder Gratis $- per måned per beskyttede forekomst
Azure Site Recovery til Azure Gratis $- per måned per beskyttede forekomst
Azure Site Recovery mellom Azure-områder koster det samme som Azure Site Recovery til Azure.

Azure Site Recovery faktureres i enheter, basert på det gjennomsnittlige, daglige antallet forekomster du beskytter i løpet av en måned. Hvis du for eksempel alltid beskytter 20 forekomster første halvdel av måneden og ingen forekomster i andre halvdel, er gjennomsnittlig daglig antall beskyttede forekomster 10.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Azure Site Recovery

Les mer om Azure Site Recovery funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Azure Site Recovery.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure Site Recovery ressurser.

 • Hver forekomst som beskyttes med Azure Site Recovery, er gratis i de første 31 dagene under beskyttelsen. Fra og med 32. dag, faktureres instansens beskyttelse ved ratene over.

 • Hvor lenge du har brukt Azure Site Recovery gjør ingen forskjell. Alle beskyttede instanser påløper ingen Azure Site Recovery-belastninger for de første 31 dagene. For eksempel, om du har beskyttet 10 instanser de siste 6 månedene og kobler til en 11. instans til Azure Site Recovery, vil Azure Site Recovery ikke belaste deg for den 11. instansen for de første 31 dagene. De første 10 instansene fortsetter å påløpe Azure Site Recovery-belastinger, siden de har blitt beskyttet i over 31 dager.

 • Ja, men selv om Azure Site Recovery er gratis for de første 31 dagene for hver beskyttet instans, kan det påløpe belastninger for Azure Storage, lagringstransaksjoner og dataoverføringer. Belastninger kan også påløpes for en gjenopprettet virtuell maskin gjennom Azure.

 • Når du bruker Site Recovery, vil det påløpe belastninger for Site Recovery-lisens, Azure-lagring, lagringstransaksjoner og utgående dataoverføring.

  1. Site Recovery-lisensen er per beskyttede instans, hvor en instans er en virtuell maskin eller fysisk server.
  2. Lagringskostnader påløper for Site Recovery-replikaen av lagring på målplasseringen. Et øyeblikksbilde tatt på denne replikalagringen brukes til å opprette en ny lagringsdisk ved testfailover eller failover. Total lagringskostnad blir dermed basert på replika av lagring og antall nødgjenopprettingsøvelser utført på et år.
  3. Lagringstransaksjoner belastes i løpet av steady-state-replikering og for vanlige operasjoner på virtuell maskin etter en failover eller failover-test.
  4. Kostnad for utgående dataoverføring belastes bare når trafikken forlater et Azure-område. Disse gebyrene blir dermed lagt til når du replikerer en virtuell Azure-maskin fra ett område til et annet. Azure Site Recovery komprimerer dataene før overføringen. Utgående blir dermed belastet for de komprimerte replikeringsdataene.
  5. Gjenopprettingspunkter opprettet av Site Recovery er øyeblikksbilder tatt for replikalageret. Disse øyeblikksbildene belastes basert på den brukte kapasiteten. Du finner mer informasjon i Priser for administrerte disker.
  6. Kostnader påløper også for databehandlingskapasiteten for virtuelle maskiner og blir bare lagt til ved testfailover og failover. Denne kostnaden er vanligvis null forutsatt at det ikke er noen aktiv nødgjenopprettingsøvelse eller faktisk nødssituasjon.
  7. For beskyttelse av virtuelle Azure-maskiner etterligner Site Recovery lagringstypen på målsiden. Hvis du for eksempel beskytter en virtuell maskin i Azure med disker i lagringskontoer, bruker Site Recovery en lagringskonto på målsiden til å lagre replikeringsdata. Hvis du derimot har en virtuell maskin i Azure som bruker administrerte disker, oppretter Site Recovery en ASR-replikadisk i målet som tilsvarer hver kildedisk.
  8. For VMware-maskiner / fysiske maskiner oppretter Site Recovery en ASR-replikadisk i målet som tilsvarer hver kildedisk. Alle nye replikeringer fra og med mars 2019 bruker administrerte disker for både replikering og failover. Kostnaden for administrerte disker beregnes ut fra klargjort kapasitet. Du finner mer informasjon i Priser for administrerte disker.
  9. For Hyper-V-maskiner oppretter og bruker Site Recovery en lagringskonto for replikering. Som standard skjer testfailover eller failover på en lagringskonto. Failover til administrerte disker er imidlertid et alternativ. I så fall blir administrerte disker opprettet på failovertidspunktet.
 • Azure Hybrid Benefit hjelper deg med å få mest mulig verdi ut av lokale lisenser og skylisenser. Den lar deg bruke Windows Server-lisenser dekket av Software Assurance for virtuelle maskiner, med grunnprisen for databehandling i samtlige Azure-områder, slik at du kan spare opptil 40 prosent eller mer. Bruk Hybrid Benefit mens du flytter Windows-serverene dine til Azure. Les mer.

 • Se vanlige spørsmål for Azure Site Recovery.

  Lisensiering av Microsoft Server-produkter for nødgjenoppretting

  Det er viktig å være oppmerksom på at når en instans er beskyttet av Azure Site Recovery på gjenopprettingsstedet, må programvaren som kjører i den beskyttede instansen også være riktig lisensiert. Sluttkunden må lisensiere Microsoft-serverprodukter som følger, avhengig av det valgte gjenopprettingsstedet.

  Lokalt* Dedikert maskinvare hos tjenesteleverandør Delt maskinvare hos tjenesteleverandør Azure
  Windows Server
  • Fullstendig lisensierte servere eller
  • Sluttkundelisenser, via fordelen Disaster Recovery Software Assurance
  • Tjenesteleverandør leverer via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Sluttkundelisenser, via fordelen Disaster Recovery Software Assurance (for eksempel dedikert utkontraktering)
  • Tjenesteleverandør leverer via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Med Azure Site Recovery kan du nå benytte Hybrid Benefit mens du flytter Windows-serverene dine til Azure. Les mer.
  Andre Microsoft Servere (SQL, Exchange, SharePoint osv.)
  • Fullstendig lisensierte servere eller
  • Sluttkundelisenser, via fordelen Disaster Recovery Software Assurance
  • Tjenesteleverandør leverer via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Sluttkundelisenser, via fordelen Disaster Recovery Software Assurance (for eksempel dedikert utkontraktering)
  • Tjenesteleverandør leverer via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Fordelen Disaster Recovery Software Assurance gjelder for Microsoft-serverprodukter som beskyttes med Azure Site Recovery. Denne endringen ble gjort i produktbruksrettighetene i 2015.

  *Lokalt kan brukes til å beskrive både et sluttkunde- eller tjenesteleverandørmiljø, så lenge det er for deres egen bruk og ikke videreselges.

 • Serverne må være fult lisensiert med Windows Server-lisenser. Hvis kunden har en aktiv Software Assurance-dekning på Windows Serveren på det primære området, kan de distribuere Window Server på det sekundære området igjennom fordelen Disaster Recovery Software Assurance for nødgjenoppretting som ikke er i produksjon. Se produktbrukerrettighetene for å avgjøre om kundebruken møter kriteriene for fordelen Disaster Recovery Software Assurance.

 • Disse serverene kan lisensieres med separate lisenser ved det sekundære området eller igjennom fordelen Disaster Recovery Software Assurance, hvis kunden er kvalifisert for denne fordelen.

 • Windows Server skal lisensieres via din lisensavtalen med din tjenesteleverandør (SPLA).

 • Windows Server kan lisensieres via SPLA-avtalen din eller via sluttbrukerens lisens hvis de kvalifiseres for fordelen Disaster Recovery Software Assurance.

 • Disse serverproduktene skal lisensieres via din SPLA på grunnlag av hvilke servere som vanligvis er lisensiert i SPLA (per kjerne, per bruker og så videre).

 • Disse serverene kan lisensieres via din SPLA eller via sluttbrukerens lisens hvis de kvalifiseres for fordelen Disaster Recovery Software Assurance.

 • Azure Hybrid Benefit gjelder for alle kunder med aktiv Software Assurance og kan aktiveres i Azure uavhengig av hvordan Azure anskaffes (foretaksavtale, skyløsningsleverandør og andre).

 • License Mobility og Azure Hybrid Benefit krever Software Assurance og gjelder derfor ikke for SPLA. Tjenesteleverandøren skal referere til siden SPLA-kontrakter angående vilkårene i avtalen.

 • Fordelen Disaster Recovery Software Assurance gjelder for Microsoft-serverprodukter som beskyttes med Azure Site Recovery. Denne endringen ble gjort i produktbruksrettighetene i januar 2015.

 • Hvis en kunder bruker Azure Site Recovery for å flytte serverprodukter (for eksempel SQL Server) fra en tjenesteleverandør til Azure, må kunden ha deres egen Software Assurance og bruke License Mobility.

 • Ja, testgjenopprettinger er begrenset til korte perioder med testing av nødgjenoppretting i løpet av én uke hver 90 dager.

 • Azure Site Recovery-replikering for SQL Server dekkes under fordelen Software Assurance – Disaster Recovery, for alle Azure Site Recovery-scenarier (lokalt til Azure nødgjenoppretting eller Azure IaaS-nødgjenoppretting på tvers av områder).

  Bruk av andre høytilgjengelighetsteknologier for SQL-server, for eksempel klynge-failover eller replikeringsteknologi, slik som SQL Always On Availability Groups, databasespeiling og loggsending, faller under følgende retningslinjer for SQL Server-lisensiering – den første passive databaseinstansen (vanligvis for lokal høy tilgjengelighet) dekkes av Software Assurance-lisensen til den primære databasen. Alle ekstra passive databaseinstanser (for nødgjenoppretting, for eksempel på et eksternt eller lokalt datasenter eller i en sky) trenger ekstra SQL Server-lisenser. Hvis den første SQL-instansen er på dedikert maskinvare, dekkes den første passive instansen av Software Assurance-lisensen på dedikert maskinvare og ikke på delt maskinvare. Hvis den primære SQL-instansen er på delt maskinvare, dekkes den først passive instansen på delt maskinvare. Les SQL-lisensveiledningen for tjenesteleverandør for mer informasjon.

 • Azure er bredt sertifisert til å kjøre SAP-løsninger på Azure – både den nåværende generasjonen av plattform (NetWeaver) og neste generasjon (HANA). Sertifiseringene som SAP utgir er basert på en kombinasjon av forretningsprogrammer (SAP-produkt) gjeste-OS og relasjonsdatabasestyringssystemer. Les mer. Du kan finne mer informasjon i SAP-notatene på SAP Support Portal.

 • Oracle tilbyr lisensmobilitet for kunder som vil kjøre Oracle-programvare på Microsoft Azure. Se Lisensiering av Oracle-programvare i skydatabehandlingsmiljøet. Oracles partnerskap med Microsoft gjøre det mulig for kunder å distribuere programvare i offentlige og private Microsoft-skyer med sikkerhet om sertifisering og støtte fra Oracle. Du kan se artikkelen om lisensiering for Oracle-datagjenoppretting for mer informasjon.

 • Se lisensieringsvilkårene for tredjepartsprogrammet.

 • Azure støtter ikke vedvarende MAC-adresser, programvare med MAC-baserte lisensmodeller kan derfor ikke brukes for både lokal til Azure-overføring eller nødgjenoppretting.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?