Azure Site Recovery priser

Automatisert replikering for å hjelpe til å beskytte tjenestene dine

Azure Site Recovery kan hjelpe deg med å beskytte viktige tjenester ved å koordinere automatisk replikering og gjenoppretting av beskyttede instanser på et sekundært sted.

Prisdetaljer

Azure Site Recovery faktureres basert på antallet beskyttede forekomster. Hver forekomst som beskyttes med Azure Site Recovery, er gratis i de første 31 dagene, som angitt nedenfor.

Pris de første 31 dagene Pris etter 31 dager
Azure Site Recovery til kundeeide nettsteder Gratis $- per måned per beskyttede forekomst
Azure Site Recovery til Azure Gratis $- per måned per beskyttede forekomst
Azure Site Recovery mellom Azure-områder koster det samme som Azure Site Recovery til Azure.

Azure Site Recovery faktureres i enheter, basert på det gjennomsnittlige, daglige antallet forekomster du beskytter i løpet av en måned. Hvis du for eksempel alltid beskytter 20 forekomster første halvdel av måneden og ingen forekomster i andre halvdel, er gjennomsnittlig daglig antall beskyttede forekomster 10.

Kundestøtte og serviceavtaler

Vanlige spørsmål

 • Hver forekomst som beskyttes med Azure Site Recovery, er gratis i de første 31 dagene under beskyttelsen. Fra og med 32. dag, faktureres instansens beskyttelse ved ratene over.

 • Hvor lenge du har brukt Azure Site Recovery gjør ingen forskjell. Alle beskyttede instanser påløper ingen Azure Site Recovery-belastninger for de første 31 dagene. For eksempel, om du har beskyttet 10 instanser de siste 6 månedene og kobler til en 11. instans til Azure Site Recovery, vil Azure Site Recovery ikke belaste deg for den 11. instansen for de første 31 dagene. De første 10 instansene fortsetter å påløpe Azure Site Recovery-belastinger, siden de har blitt beskyttet i over 31 dager.

 • Ja, men selv om Azure Site Recovery er gratis for de første 31 dagene for hver beskyttet instans, kan det påløpe belastninger for Azure Storage, lagringstransaksjoner og dataoverføringer. Belastninger kan også påløpes for en gjenopprettet virtuell maskin gjennom Azure.

 • Når du bruker Site Recovery, vil det påløpe belastninger for Site Recovery-lisens, Azure-lagring, lagringstransaksjoner og utgående dataoverføring.

  Site Recovery-lisensen er per beskyttede instans, hvor en instans er en virtuell maskin eller fysisk server.

  • Hvis en virtuell maskindisk replikerer til en standard lagringskonto, er Azure Storage-gebyret for lagringsforbruket. Hvis en kildedisk for eksempel er på 1 TB og 400 GB av lagringsplass brukes, oppretter Site Recovery en 1 TB VHD i Azure, men lagringsplassen som belastes er 400 GB (pluss mengden av lagringsplass som brukes for replikeringslogger).
  • Hvis en virtuell maskindisk replikerer til en premium lagringskonto, er Azure-lagringsgebyret for den klargjorte lagringsstørrelsen, avrundet til det nærmeste lagringsdiskalternativet. Hvis kildedisken for eksempel er på 50 GB, vil Site Recovery opprette en 50 GB disk i Azure, og Azure tilordner denne til den nærmeste premium lagringsdisken (P10). Kostnader beregnes på P10 og ikke på diskstørrelsen på 50 GB. Les mer. Hvis du bruker premium lagring, kreves det også en standard lagringskonto for replikeringslogging, og mengden av standard lagringsplass som brukes for disse loggene faktureres også.
  • Ingen disker blir opprettet før en test-failover eller en failover. I replikeringstilstanden belastes lagringsgebyrer under kategorien «Side-blob og disk» i henhold til priskalkulatoren for lagring. Disse gebyrene er basert på lagringstypen – premium eller standard – og dataredundanstypen, inkludert LRS, GRS, RA-GRS med mer.
  • Hvis du velger alternativet for å bruke administrerte disker ved en failover, må du betale for administrerte disker etter en failover eller test-failover. Gebyrer for administrerte disker gjelder ikke under replikering. Under replikering pådras det lagringskostnader under kategorien "uadministrerte disker og sideblober". Disse gebyrene er basert på lagringstypen premium/standard, og dataredundanstypen – LRS, GRS, RA-GRS osv.

   Eksempel: For en VM-replikering til premium lager med 128 GB operativsystemdisk og 500 GB datadisk:

   1. Under replikering: Det påløper lagringskostnader under kategorien "Uadministrerte disker og sideblober" for premium lagringsdisker i størrelsene P10 og P20. Størrelsen på diskene som replikeres (128 GB og 500 GB) avrundes til nærmeste uadministrerte premium-diskstørrelse på P10 (128 GB) og P20 (512 GB) for fakturering. Det brukes også en standard lagringskonto for logging av deltaendringer under replikering. Det påløper lagringskostnader under kategorien "Uadministrerte disker og sideblober" basert på mengden standard lagring som brukes til disse loggene.
   2. Under en testfailover eller etter failover til administrerte disker: Du belastes prisen for administrerte disker av typen premium administrerte disker i størrelsene P10 og P20.

   Eksempel: For en VM-replikering til standard lagring med 32 GB operativsystemdisk og 250 GB datadisk:

   1. Under replikering: Lagring belastes under kategorien "Uadministrerte disker og sideblober" for standard lagring.
   2. Under en testfailover eller etter failover til administrerte disker: Du belastes prisen for administrerte disker av typen standard administrerte disker i størrelsene S4 (32 GB) og S15 (256 GB). Som du kan se har størrelsene på diskene (32 GB og 250 GB) blitt rundet opp til nærmeste standard administrert disk-størrelse som er S4 (32 GB) og S15 (256 GB).
  • Hvis alternativet for å bruke administrerte disker ikke velges, blir lagringsgebyrer under kategorien «ikke-administrerte disker og side-blobber» i henhold til priskalkulatoren for lagring belastet etter failover. Disse gebyrene er basert på lagringstypen – premium eller standard – og dataredundanstypen, inkludert LRS, GRS, RA-GRS med mer.
  • Lagringstransaksjoner belastes i løpet av steady-state-replikering og for vanlige operasjoner på virtuell maskin etter en failover eller failover-test. Men disse gebyrene er minimale.

  Kostnader pålegges også i løpet av failover-test, hvor kostnader påløper for den virtuelle maskinen, lagringen, egress og lagringstransaksjoner.

 • Azure Hybrid Benefit hjelper deg med å få mest mulig verdi ut av lokale lisenser og skylisenser. Den lar deg bruke Windows Server-lisenser dekket av Software Assurance for virtuelle maskiner, med grunnprisen for databehandling i samtlige Azure-områder, slik at du kan spare opptil 40 prosent eller mer. Bruk Hybrid Benefit mens du flytter Windows-serverene dine til Azure. Les mer.

 • Se vanlige spørsmål for Azure Site Recovery.

  Lisensiering av Microsoft Server-produkter for nødgjenoppretting

  Det er viktig å være oppmerksom på at når en instans er beskyttet av Azure Site Recovery på gjenopprettingsstedet, må programvaren som kjører i den beskyttede instansen også være riktig lisensiert. Sluttkunden må lisensiere Microsoft-serverprodukter som følger, avhengig av det valgte gjenopprettingsstedet.

  Lokalt* Dedikert maskinvare hos tjenesteleverandør Delt maskinvare hos tjenesteleverandør Azure
  Windows Server
  • Fullstendig lisensierte servere eller
  • Sluttkundelisenser, via fordelen Disaster Recovery Software Assurance
  • Tjenesteleverandør leverer via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Sluttkundelisenser, via fordelen Disaster Recovery Software Assurance (for eksempel dedikert utkontraktering)
  • Tjenesteleverandør leverer via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Med Azure Site Recovery kan du nå benytte Hybrid Benefit mens du flytter Windows-serverene dine til Azure. Les mer.
  Andre Microsoft Servere (SQL, Exchange, SharePoint osv.)
  • Fullstendig lisensierte servere eller
  • Sluttkundelisenser, via fordelen Disaster Recovery Software Assurance
  • Tjenesteleverandør leverer via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Sluttkundelisenser, via fordelen Disaster Recovery Software Assurance (for eksempel dedikert utkontraktering)
  • Tjenesteleverandør leverer via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Fordelen Disaster Recovery Software Assurance gjelder for Microsoft-serverprodukter som beskyttes med Azure Site Recovery. Denne endringen ble gjort i produktbruksrettighetene i 2015.

  *Lokalt kan brukes til å beskrive både et sluttkunde- eller tjenesteleverandørmiljø, så lenge det er for deres egen bruk og ikke videreselges.

 • Serverne må være fult lisensiert med Windows Server-lisenser. Hvis kunden har en aktiv Software Assurance-dekning på Windows Serveren på det primære området, kan de distribuere Window Server på det sekundære området igjennom fordelen Disaster Recovery Software Assurance for nødgjenoppretting som ikke er i produksjon. Se produktbrukerrettighetene for å avgjøre om kundebruken møter kriteriene for fordelen Disaster Recovery Software Assurance.

 • Disse serverene kan lisensieres med separate lisenser ved det sekundære området eller igjennom fordelen Disaster Recovery Software Assurance, hvis kunden er kvalifisert for denne fordelen.

 • Windows Server skal lisensieres via din lisensavtalen med din tjenesteleverandør (SPLA).

 • Windows Server kan lisensieres via SPLA-avtalen din eller via sluttbrukerens lisens hvis de kvalifiseres for fordelen Disaster Recovery Software Assurance.

 • Disse serverproduktene skal lisensieres via din SPLA på grunnlag av hvilke servere som vanligvis er lisensiert i SPLA (per kjerne, per bruker og så videre).

 • Disse serverene kan lisensieres via din SPLA eller via sluttbrukerens lisens hvis de kvalifiseres for fordelen Disaster Recovery Software Assurance.

 • Azure Hybrid Benefit gjelder for alle kunder med aktiv Software Assurance og kan aktiveres i Azure uavhengig av hvordan Azure anskaffes (foretaksavtale, skyløsningsleverandør og andre).

 • License Mobility og Azure Hybrid Benefit krever Software Assurance og gjelder derfor ikke for SPLA. Tjenesteleverandøren skal referere til siden SPLA-kontrakter angående vilkårene i avtalen.

 • Fordelen Disaster Recovery Software Assurance gjelder for Microsoft-serverprodukter som beskyttes med Azure Site Recovery. Denne endringen ble gjort i produktbruksrettighetene i januar 2015.

 • Hvis en kunder bruker Azure Site Recovery for å flytte serverprodukter (for eksempel SQL Server) fra en tjenesteleverandør til Azure, må kunden ha deres egen Software Assurance og bruke License Mobility.

 • Ja, testgjenopprettinger er begrenset til korte perioder med testing av nødgjenoppretting i løpet av én uke hver 90 dager.

 • Azure Site Recovery-replikering for SQL Server dekkes under fordelen Software Assurance – Disaster Recovery, for alle Azure Site Recovery-scenarier (lokalt til Azure nødgjenoppretting eller Azure IaaS-nødgjenoppretting på tvers av områder).

  Bruk av andre høytilgjengelighetsteknologier for SQL-server, for eksempel klynge-failover eller replikeringsteknologi, slik som SQL Always On Availability Groups, databasespeiling og loggsending, faller under følgende retningslinjer for SQL Server-lisensiering – den første passive databaseinstansen (vanligvis for lokal høy tilgjengelighet) dekkes av Software Assurance-lisensen til den primære databasen. Alle ekstra passive databaseinstanser (for nødgjenoppretting, for eksempel på et eksternt eller lokalt datasenter eller i en sky) trenger ekstra SQL Server-lisenser. Hvis den første SQL-instansen er på dedikert maskinvare, dekkes den første passive instansen av Software Assurance-lisensen på dedikert maskinvare og ikke på delt maskinvare. Hvis den primære SQL-instansen er på delt maskinvare, dekkes den først passive instansen på delt maskinvare. Les SQL-lisensveiledningen for tjenesteleverandør for mer informasjon.

 • Azure er bredt sertifisert til å kjøre SAP-løsninger på Azure – både den nåværende generasjonen av plattform (NetWeaver) og neste generasjon (HANA). Sertifiseringene som SAP utgir er basert på en kombinasjon av forretningsprogrammer (SAP-produkt) gjeste-OS og relasjonsdatabasestyringssystemer. Les mer. Du kan finne mer informasjon i SAP-notatene på SAP Support Portal.

 • Oracle tilbyr lisensmobilitet for kunder som vil kjøre Oracle-programvare på Microsoft Azure. Se Lisensiering av Oracle-programvare i skydatabehandlingsmiljøet. Oracles partnerskap med Microsoft gjøre det mulig for kunder å distribuere programvare i offentlige og private Microsoft-skyer med sikkerhet om sertifisering og støtte fra Oracle. Du kan se artikkelen om lisensiering for Oracle-datagjenoppretting for mer informasjon.

 • Se lisensieringsvilkårene for tredjepartsprogrammet.

 • Azure støtter ikke vedvarende MAC-adresser, programvare med MAC-baserte lisensmodeller kan derfor ikke brukes for både lokal til Azure-overføring eller nødgjenoppretting.

Ressurser

Beregne dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Site Recovery

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis