Priser på Azure Stream Analytics

En behandlingstjeneste for sanntidsstrømming i skyen

Azure Stream Analytics er en motor for hendelsesbehandling i skyen som avdekker innsikt fra data generert av enheter, sensorer, skybaserte infrastrukturtjenester og programmer, i sanntid. Med bruksklar integrasjon for Azure IoT Hub og Azure Event Hubs, kan Azure Stream Analytics importere og behandle flere millioner hendelser per sekund samtidig, og levere nyttig innsikter eller varsler med svært få forsinkelser, omfattende visuelle instrumentbord, og sende handlinger til andre tjenester.

Prisdetaljer

Azure Stream Analytics is priced by the number of Streaming Units provisioned. A Streaming Unit represents the amount of memory and compute allocated to your resources. You can learn more about how many Streaming Units are required.

Standard strømmingsenhet

Standard Dedicated
Resource Type Stream Analytics Job Stream Analytics Cluster
Strømmingsenhet $- per time with a 1 SU minimum $- per time with a 36 SU minimum*
Virtual Network support No Yes
C# User-defined functions Limited to West Central US, North Europe, East US, West US, East US 2 and West Europe All regions
Custom deserializers Limited to West Central US, North Europe, East US, West US, East US 2 and West Europe All regions

*In the future, additional charges may apply for private endpoints created and related inbound and outbound charges. See Private Link Service pricing page for more details.

Azure Stream Analytics på IoT Edge

Azure Stream Analytics på IoT Edge gir deg mulighet til å kjøre jobber for strømbehandling på enheter med Azure IoT Edge. Opprett jobber for strømbehandling i Azure Stream Analytics og distribuer dem til enheter som kjører Azure IoT Edge igjennom Azure IoT Hub.

Azure Stream Analytics på IoT Edge tar alle fordelene til dens unike strømmeteknologi fra skyen ned til enhetene. Det gir deg mulighet til å kjøre Complex Event Processing (CEP) nærmere IoT-enheter og kjøre analyse på flere datastrømmer på enheter eller gatewayer.

Standard
Pris per jobb $-/enhet/måned

Hvis du vil kjøre Azure Stream Analytics på IoT Edge på mer enn 5 000 enheter, kan du ta kontakt med Microsoft.

Merk: Fakturering begynner når en ASA-jobb er distribuert til enheter, uansett hva jobbstatusen er (kjører/mislykket/stanset).

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Vi tilbyr teknisk kundestøtte for alle Azure-tjenester som er generelt tilgjengelig, inkludert Stream Analytics via Azure-kundestøtte, fra $29 per måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er uten kostnad.
 • SLA – Vi garanterer for minst 99,9 prosent tilgjengelighet for Stream Analytics API. Vi garanterer at 99,9 prosent av tiden, vil distribuerte Stream Analytics-jobber enten behandle data eller være tilgjengelig for å behandle data. Finn ut mer om vår serviceavtale.

Vanlige spørsmål

 • En standard strømmingsenhet er en blanding av databehandling, minne og gjennomstrømming.

 • Strømmingsenheter kan velges via Azure-portalen eller Stream Analytics administrasjons-API-er.

 • Den primære faktorene som påvirker nødvendige strømmingsenheter, er hvor komplekse spørringene er, ventetiden for spørringene og mengden data som skal behandles. Strømmingsenheter kan bli brukt til å oppskalere en jobb for å oppnå høyere gjennomstrømming. Avhengig av kompleksiteten i spørringen og den påkrevde gjennomstrømmingen, kan det bli nødvendig med flere strømmingsenheter for å nå programmets ytelseskrav.

 • Strømmingsenheter faktureres per time, basert på høyeste antall enheter valgt i løpet av timen.

 • There is a default quota and if needed you can request a larger number of streaming units by filing a support ticket.

 • Azure Event Hubs eller Azure IoT Hub anbefales som skalerbare hendelsesmeglere for Stream Analytics-løsningen din. Stream Analytics støtter imidlertid også henting av data fra Azure-blober.

 • Standard strømmingsenheter for Azure Stream Analytics tilbyr mer avanserte funksjoner, blant annet kjøring av tilpasset kode (skrevet i JavaScript) og geospatiale funksjoner, Visual Studio-integrering og fjerning av inngangsbegrensninger. Den eldre modellen er ikke lenger tilgjengelig.

 • 1. februar 2017 ble eksisterende strømmingsjobber overført uten avbrudd til standard strømmingsmodellen. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

 • Azure Stream Analytics på IoT Edge belastes basert på antallet enheter som motoren kjører og ikke på antallet sensorer eller totale enheter i arkitekturen. Hvis du for eksempel har 100 sensorer og bruker en enkel gateway for å kjøre Stream Analytics på IoT Edge, blir bare én enkel enhet telt for faktureringsformål.

 • Azure Stream Analytics på IoT Edge er priset i henhold til jobbantallet som har blitt distribuert på en enhet. Hvis du for eksempel har to enheter og den første enheten har én jobb mens den andre enheten har to jobber, vil det månedlige gebyret være (1 jobb)*(1 enhet)*($-/jobb/enhet)+(2 jobber)*(1 enhet)*($-/jobb/enhet) = $-+$- = $- per måned.

  All faktureringen fordeles. Hvis for eksempel en jobb bare distribueres for en del av en måned, blir faktureringen for den jobben fordelt.

  En jobb på Azure Stream Analytics på en IoT Edge-enhet han bruke én CPU-kjerne. Vi begrenser ikke datavolumet som kan behandles av denne jobben.

  Hvis du vil kjøre Azure Stream Analytics på IoT Edge på mer enn 50 enheter, kan du ta kontakt med Microsoft.

 • Opprettelse, test og klargjøring av jobben i Azure Stream Analytics er gratis. Distribusjon av jobben og overvåkning av jobben krever bruk av meldinger som telles mot din IoT Hub-grense. Distribusjon av en jobb krever også bruk av Azure-blob-lagring.

  Du kan velge å oppdatere en jobb flere ganger per måned uten å bli belastet ekstragebyr fra Stream Analytics-tjenesten. Oppdateringer og utvikling leveres ved hjelp av standard meldingsegenskap via IoT Hub.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Stream Analytics

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.