Stream Analytics priser

En behandlingstjeneste for sanntidsstrømming i skyen

Azure Stream Analytics er en motor for hendelsesbehandling i skyen som avdekker innsikt fra data generert av enheter, sensorer, skybaserte infrastrukturtjenester og programmer, i sanntid. Med bruksklar integrasjon for Azure IoT Hub og Azure Event Hubs, kan Azure Stream Analytics importere og behandle flere millioner hendelser per sekund samtidig, og levere nyttig innsikter eller varsler med svært få forsinkelser, drive omfattende visuelle instrumentbord, og sende handlinger til andre tjenester.

Prisdetaljer

Azure Stream Analytics prises etter hvor mange strømmingsenheter som kreves for å behandle dataene i tjenesten.

Standard strømmingsenhet

Bruk Pris
Strømmingsenhet $- per time

Azure Stream Analytics på IoT EdgeTestversjon

Azure Stream Analytics på IoT Edge gir kunder mulighet til å kjøre jobber for strømbehandling på enheter med Azure IoT Edge. Kunder kan opprette jobber for strømbehandling i Azure Stream Analytics og distribuere dem til enheter som kjører Azure IoT Edge igjennom Azure IoT Hub.

Azure Stream Analytics på IoT Edge tar alle fordelene til ASAs unike strømmeteknologi fra skyen ned til enhetene. Det gir kunder mulighet til å kjøre Complex Event Processing (CEP) nærmere IoT-enheter og kjøre analyse på flere datastrømmer på enheter eller gatewayer.

Prisene nedenfor er med testversjonsrabatter og vil gjelde etter 1. mars 2018. Frem til da kan Azure Stream Analytics på IoT Edge brukes gratis.

Standard
Pris per jobb $0 frem til 1. mars 2018
$- per jobb/enhet/måned etter 1. mars 2018

Hvis du vil kjøre Azure Stream Analytics på Edge på mer enn 50 enheter, kan du ta kontakt med Microsoft.

Kundestøtte og serviceavtaler

 • Vi tilbyr teknisk kundestøtte for alle Azure-tjenester som er generelt tilgjengelig, inkludert Stream Analytics via kundestøtte for Azure, fra $29 per måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er gratis.
 • SLA: Vi garanterer for minst 99,9 % tilgjengelighet for Stream Analytics API. Vi garanterer at 99,9 % av tiden, vil distribuerte Stream Analytics-jobber enten behandle data eller være tilgjengelig for å behandle data. Hvis du vil ha mer informasjon om serviceavtalen, kan du gå til SLA-siden.

Vanlige spørsmål

 • En standard strømmingsenhet er en blanding av databehandling, minne og gjennomstrømming.

 • Strømmingsenheter kan velges via Azure-portalen eller Stream Analytics administrasjons-API-er.

 • Den primære faktorene som påvirker nødvendige strømmingsenheter, er hvor komplekse spørringene er, ventetiden for spørringene og mengden data som skal behandles. Strømmingsenheter kan bli brukt til å oppskalere en jobb for å oppnå høyere gjennomstrømming. Avhengig av kompleksiteten i spørringen og den påkrevde gjennomstrømmingen, kan det bli nødvendig med flere strømmingsenheter for å nå programmets ytelseskrav

 • Strømmingsenheter faktureres per time, basert på høyeste antall enheter valgt i løpet av timen.

 • Det er ingen grense for antall strømmingsenheter. Mens standardkvoten for strømmingsenheter per område for ett enkelt abonnement er 48, kan du be om et større antall strømmingsenheter ved å legge inn en støtteforespørsel her.

 • Azure Event Hubs eller Azure IoT Hub anbefales som skalerbare hendelsesmeglere for Stream Analytics-løsningen din. Stream Analytics støtter imidlertid også henting av data fra Azure-blober.

 • Fra og med 1. februar 2017 vil standard strømmingsenheter for Azure Stream Analytics tilby mer avanserte funksjoner, blant annet kjøring av tilpasset kode (skrevet i JavaScript) og geospatiale funksjoner, Visual Studio-integrering og fjerning av inngangsbegrensninger. Den eldre modellen er ikke lenger tilgjengelig.

 • 1. februar 2017 vil eksisterende strømmingsjobber overføres uten avbrudd til standard strømmingsmodellen. Du vil imidlertid fortsette å betale samme pris som du gjorde før 1. februar 2017, helt til 1. januar 2018 eller utløpsdatoen for din gjeldende foretaksavtale. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

 • ASA på IoT Edge belastes basert på antallet enheter som motoren kjører og ikke på antallet sensorer eller totale enheter i arkitekturen. Hvis du for eksempel har 100 sensorer og bruker en enkel gateway for å kjøre Stream Analytics på IoT Edge, blir bare én enkel enhet telt for faktureringsformål.

 • ASA på IoT Edge er priset i henhold til jobbantallet som har blitt distribuert på en enhet. Hvis du for eksempel har to enheter og den første enheten har 1 jobb mens den andre enheten har 2 jobber, vil det månedlige gebyret være (1 jobb)*(1 enhet)*($-/jobb/enhet)+(2 jobber)*(1 enhet)*($-/jobb/enhet) = $-+$- = $- per måned.

  All faktureringen fordeles. Hvis for eksempel en jobb bare distribueres for en del av en måned, blir faktureringen for den jobben fordelt.

  En jobb på ASA på kantenhet kan bruke én CPU-kjerne. Vi begrenser ikke datavolumet som kan behandles av denne jobben.

  Hvis du vil kjøre Azure Stream Analytics på Edge på mer enn 50 enheter, kan du ta kontakt med Microsoft.

 • Opprettelse, test og klargjøring av jobben i Azure Stream Analytics er gratis. Distribusjon av jobben og overvåkning av jobben krever bruk av meldinger som telles mot din IoT Hub-grense. Distribusjon av en jobb krever også bruk av Azure-blob-lagring.

  En kunde kan velge å oppdatere en jobb flere ganger per måned uten å bli belastet ekstragebyr fra Stream Analytics-tjenesten. Oppdateringer og utvikling leveres ved hjelp av standard meldingsegenskap via IoT Hub.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Stream Analytics

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto