Priser for Content Delivery Network (CDN)

Et raskt og moderne globalt nettverk for innhold med høy båndbredde

Azure Content Delivery Network (CDN) er utformet for å sende lyd, video, apper, bilder og andre filer til kundene dine, raskere og mer pålitelig, ved å bruke serverne som befinner seg nærmest den enkelte bruker. Dataoverføring for akselerasjon leverer dynamisk områdeakselerasjon av dynamisk innhold som er generert av nettprogrammene dine og som ikke kan hurtigbuffres .

Azure CDN Standard utgående dataoverføringer

Azure CDN Standard er en funksjonsinkluderende CDN-bunt med kapasitet til å håndtere de fleste CDN-arbeidsbelastninger. Kunder kan velge å bruke Azure CDN Standard fra Verizon eller Azure CDN Standard fra Akamai.

Funksjoner vil variere mellom CDN-nettverk. For videre informasjon om funksjoner inkludert i Standard CDN, kan du se CDN-dokumentasjonen.

Azure CDN Standard fra Verizon (S1) og Akamai (S2)

Utgående dataoverføringer Sone 1 1 Sone 2 1 Sone 3 1 Sone 4 1 Sone 5 1
Første 10 TB 2 per måned $0.0870000000 per GB $0.1380000000 per GB $0.2500000000 per GB $0.1400000000 per GB $0.1700000000 per GB
Neste 40 TB (10–50 TB) per måned $0.0800000000 per GB $0.1300000000 per GB $0.2000000000 per GB $0.1350000000 per GB $0.1300000000 per GB
Neste 100 TB (50–150 TB) per måned $0.0600000000 per GB $0.1200000000 per GB $0.1800000000 per GB $0.1200000000 per GB $0.1100000000 per GB
Neste 350 TB (150–500 TB) per måned $0.0400000000 per GB $0.1000000000 per GB $0.1600000000 per GB $0.1000000000 per GB $0.1000000000 per GB
Neste 524 TB (500–1,024 TB) per måned $0.0300000000 per GB $0.0800000000 per GB $0.1400000000 per GB $0.0950000000 per GB Kontakt oss
Neste 4,096 TB (1,024–5,120 TB) per måned $0.0250000000 per GB $0.0700000000 per GB $0.1300000000 per GB $0.0900000000 per GB Kontakt oss
Over 5 120 TB per måned Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss
1Se Vanlige spørsmål nedenfor for informasjon om soner.
2 1 TB = 1024 GB

CDN Premium utgående dataoverføringer

Azure Premium CDN bygger på standardtjenesten med ekstra funksjoner, inkludert regelmotor og avansert sanntids-analyseteknikk.

For mer informasjon om funksjoner inkludert i Premium CDN, kan du se CDN-dokumentasjonen.

Azure CDN Premium fra Verizon

Utgående dataoverføringer Sone 1 1 Sone 2 1 Sone 3 1 Sone 4 1 Sone 5 1
Første 10 TB 2 per måned $0.1700000000 per GB $0.2500000000 per GB $0.5000000000 per GB $0.2800000000 per GB $0.3400000000 per GB
Neste 40 TB (10–50 TB) per måned $0.1500000000 per GB $0.2200000000 per GB $0.4250000000 per GB $0.2400000000 per GB $0.2900000000 per GB
Neste 100 TB (50–150 TB) per måned $0.1300000000 per GB $0.1900000000 per GB $0.3600000000 per GB $0.2000000000 per GB $0.2450000000 per GB
Neste 350 TB (150–500 TB) per måned $0.1100000000 per GB $0.1600000000 per GB $0.3000000000 per GB $0.1700000000 per GB $0.2100000000 per GB
Neste 524 TB (500–1,024 TB) per måned $0.1000000000 per GB $0.1400000000 per GB $0.2600000000 per GB $0.1450000000 per GB Kontakt oss
Neste 4,096 TB (1,024–5,120 TB) per måned $0.0900000000 per GB $0.1200000000 per GB $0.2250000000 per GB $0.1250000000 per GB Kontakt oss
Over 5 120 TB per måned Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss
1Se Vanlige spørsmål nedenfor for informasjon om soner.
2 1 TB = 1024 GB

Dataoverføring for akselerasjon

Dataoverføring for akselerasjon, som også kalles dynamisk områdeakselerasjon (DSA), akselererer nettinnhold som ikke kan hurtigbuffres, slik som brukerlegitimasjon og personopplysninger. Mens statisk objektleveranse (vanligvis CDN) stort sett bruker hurtigbuffring for å forbedre ytelsen til nettsteder og nedlasting, optimerer DSA ruting og nettverk mellom den som forespør og innholdskilden. Når DSA er optimalt konfigurert kan det forbedre ytelsen til hele nettstedet betraktelig.

Du finner mer informasjon om DSA i CDN-dokumentasjonen.

Dataoverføring for akselerasjon fra Akamai (S2)

Utgående dataoverføringer All Zones
Første 50 TB 1 per måned $0.1900000000 per GB
Neste 100 TB (50–150 TB) per måned $0.1700000000 per GB
Neste 350 TB (150–500 TB) per måned $0.1500000000 per GB
Neste 524 TB (500–1,024 TB) per måned $0.1300000000 per GB
Over 1 024 TB per måned Kontakt oss
1 1 TB = 1024 GB

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Teknisk støtte for alle generelt tilgjengelige Azure-tjenester, inkludert CDN, kan du finne på Azure Support, fra $29.0 per måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er gratis.
 • Vi garanterer at CDN vil svare på klientforespørsler minst 99,9 % av tiden og levere det forespurte innholdet uten feil. Vi vil se gjennom og godta data fra ethvert uavhengig kommersielt målesystem som du velger for å overvåke innholdet ditt, innen rimelighetens grenser. Du må velge et sett med agenter fra målesystemets liste over standardagenter som er generelt tilgjengelige, og minst fem forskjellige geografiske plasseringer i storbyområder over hele verden. Gå til siden for tjenesteavtaler hvis du vil ha mer informasjon.

Vanlige spørsmål

 • Prisingen for CDN-dataoverføring er basert på CDN-nodeplasseringen som overføringene betjenes fra, ikke sluttbrukerens plassering. Følgende geografiske områder tilsvarer til sonene for CDN listet opp ovenfor. For en detaljert liste over nodeplasseringer, kan du se CDN-dokumentasjonen for Steder for tilstedeværelsepunkter (PoP-steder).

  • Sone 1: Nord-Amerika, Europa, Midt-Østen og Afrika
  • Sone 2: Asia Stillehavet (inkludert Japan)
  • Sone 3: Sør-Amerika
  • Sone 4: Australia
  • Sone 5: India
 • Dine utgående CDN-dataoverføringer samles opp hver måned i løpet av faktureringssyklusen. De første 10 TB belastes ved det første prispunktet, de neste 40 TB ved det andre og så videre. Hvis du for eksempel bruker 50 TB med dataoverføringer i sone 1, faktureres 10 TB som $0.1900000000 per GB, og de neste 40 TB faktureres som $0.1700000000 per GB.

 • Nei. CDN-datasenteret velges basert på sluttbrukerens nettverkskonfigurasjoner og kan ikke kontrolleres av utvikleren. Brukere kan betjenes av plasseringer som foretrekkes av Internett-leverandøren, eller noder som logisk sett er «nærmere», men ikke nødvendigvis fysisk.

 • Nei. Når CDN mottar en forespørsel for et objekt som ikke befinner seg ved en grenseplassering, sendes en forespørsel til Azure Storage om å hente dataene. Kostnaden for å lese data fra Storage og overføre data fra Storage til CDN er basert på de normale prisene for lagring og dataoverføring.

 • Innholdets tilgjengelighet i CDNs lokale hurtigbuffere (ofte kalt «hurtigbuffereffektivitet» eller «avlastning») påvirkes av flere faktorer, inkludert:

  • Utløp av hodeverdier («maks. alder»)
  • Den totale størrelsen på utviklerens innholdsbibliotek (hvor mye som kan hurtigbufres)
  • Det aktive, fungerende settet (hvor mye som for øyeblikket hurtigbufres)
  • Trafikk (hvor mye som betjenes)
  • Frafall i bufferen (hvor ofte objekter legges til i bufferen eller foreldes)

  En utvikler som for eksempel har høyt frafall og høy trafikk, har lavere hurtigbuffereffektivitet enn andre brukere fordi objekter legges til og fjernes oftere. Dette medfører høyere kostnader for lagring og dataoverføring, siden det er nødvendig med flere forespørsler om opprinnelse.

  Hvis du vil redusere behovet for forespørsler om opprinnelse, kan du lage lengre hoder for maks. alder, slik at CDN kan holde på objekter lenger.

 • En pris dekker geografier som betjenes av eksisterende CDN-soner.

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Content Delivery Network

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Lever 2000 GB med lyd eller video gratis

Begynn i dag