Gå til hovedinnhold

Priser på Content Delivery Network

Raskt og pålitelig innholdsleveringsnettverk med global rekkevidde

Azure Content Delivery Network er utformet for å sende lyd, video, apper, bilder og andre filer til kundene dine, raskere og mer pålitelig, ved å bruke serverne som befinner seg nærmest hver enkelt bruker. Dataoverføring for akselerasjon leverer dynamisk områdeakselerasjon av dynamisk innhold som er generert av nettprogrammene dine og som ikke kan hurtigbuffres .

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Azure Content Delivery Network Standard, utgående dataoverføringer

Azure Content Delivery Network Standard er en innholdsleveringsnettverkspakke med funksjoner for håndtering av de fleste arbeidsbelastninger i et innholdsleveringsnettverk. Kunder kan velge å bruke Azure Content Delivery Network Standard fra Microsoft eller Edgio.

Funksjoner mellom innholdsleveringsnettverk varierer. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner som er inkludert i Standard Content Delivery Network, kan du se dokumentasjonen for Content Delivery Network.

Vennligst kontakt oss for mer informasjon om tilgjengelige rabatter for høyt volum.

Azure Content Delivery Network Standard fra Edgio (S1) og Microsoft (klassisk) (S3)

Utgående dataoverføringer 1 Sone 1 2 Sone 2 2 Sone 3 2 Sone 4 2 Sone 5 2
Første 10 TB per måned $0.081 per GB $0.129 per GB $0.233 per GB $0.13 per GB $0.158 per GB
Neste 40 TB (10–50 TB) per måned $0.075 per GB $0.121 per GB $0.186 per GB $0.126 per GB $0.121 per GB
Neste 100 TB (50–150 TB) per måned $0.056 per GB $0.112 per GB $0.168 per GB $0.112 per GB $0.102 per GB
Neste 350 TB (150–500 TB) per måned $0.037 per GB $0.093 per GB $0.149 per GB $0.093 per GB $0.093 per GB
Neste 500 TB (500–1,000 TB) per måned $0.028 per GB $0.075 per GB $0.13 per GB $0.088 per GB Kontakt oss
Mer enn 1 000 TB per måned Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss
1For Edgio (S1) og Microsoft (klassisk) (S3): TB = 1 000 GB
2Se Vanlige spørsmål nedenfor for informasjon om soner.

Rutingsregelmotor for Azure Standard CDN fra Microsoft (klassisk)

Azure Standard CDN fra Microsoft (klassisk) bygger på standardtjenesten vår med ytterligere rutingsregler og motorregler. Fem regler er inkludert gratis (inkludert den globale regelen). Ytterligere regler belastes. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen for rutingsregelmotoren kan du se dokumentasjonen.

Egendefinerte regler Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5
Regler per måned $1 $1 $1 $1 $1
Forespørsler behandlet per million forespørsler $0.6 $0.6 $0.6 $0.6 $0.6

Priser for brannmur for nettbaserte apper med Azure Standard CDN fra Microsoft (klassisk)

Brannmur for nettbaserte apper belastes separat basert på policyen for brannmur for nettbaserte apper og regelkonfigurasjonen. Se fanen «Globalt» på siden Priser for Azure-brannmur for nettbaserte apper for mer informasjon.

Content Delivery Network Premium, utgående dataoverføringer

Azure Premium Content Delivery Network bygger på standardtjenesten med ekstra funksjoner, inkludert regelmotor og avansert analyse i sanntid.

Hvis du vil vite mer om funksjonene som følger med Premium Content Delivery Network, kan du se dokumentasjonen for Content Delivery Network.

Azure Content Delivery Network Premium fra Edgio

Utgående dataoverføringer 1 Sone 1 2 Sone 2 2 Sone 3 2 Sone 4 2 Sone 5 2
Første 10 TB per måned $0.158 per GB $0.233 per GB $0.466 per GB $0.261 per GB $0.317 per GB
Neste 40 TB (10–50 TB) per måned $0.14 per GB $0.205 per GB $0.396 per GB $0.224 per GB $0.27 per GB
Neste 100 TB (50–150 TB) per måned $0.121 per GB $0.177 per GB $0.335 per GB $0.186 per GB $0.228 per GB
Neste 350 TB (150–500 TB) per måned $0.102 per GB $0.149 per GB $0.279 per GB $0.158 per GB $0.196 per GB
Neste 500 TB (500–1,000 TB) per måned $0.093 per GB $0.13 per GB $0.242 per GB $0.135 per GB Kontakt oss
Neste 4,000 TB (1,000–5,000 TB) per måned $0.084 per GB $0.112 per GB $0.21 per GB $0.116 per GB Kontakt oss
Mer enn 5 000 TB per måned Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss
1For Edgio (S1) og Microsoft (klassisk) (S3): TB = 1 000 GB
2Se Vanlige spørsmål nedenfor for informasjon om soner.

Dataoverføring for akselerasjon

Dataoverføring for akselerasjon, som også kalles dynamisk områdeakselerasjon (DSA), akselererer nettinnhold som ikke kan hurtigbuffres, slik som handlekurver, søkeresultater og annet dynamisk innhold. Mens statisk objektleveranse (vanligvis CDN) stort sett bruker hurtigbuffring for å forbedre ytelsen til nettsteder og nedlasting, optimerer DSA ruting og nettverk mellom den som forespør og innholdskilden. Når DSA er optimalt konfigurert kan det forbedre ytelsen til hele nettstedet betraktelig.

DSA koster det samme i både Standard- og Premium-profilene (og representerer den totale kostnaden).

Du finner mer informasjon om DSA i CDN-dokumentasjonen.

Dataoverføringer for akselerasjon fra Edgio (S1)

Utgående dataoverføringer1 Alle soner
Første 50 TB per måned $0.177 per GB
Neste 100 TB (50–150 TB) per måned $0.158 per GB
Neste 350 TB (150–500 TB) per måned $0.14 per GB
Neste 500 TB (500–1,000 TB) per måned $0.121 per GB
Kontakt oss

1For Edgio (S1) og Microsoft (klassisk) (S3): TB = 1 000 GB

Azure CDN fra Verizon er satt på Azure CDN fra Edgio.

Bedriftskunder som ønsker å inngå minimum månedlige trafikkforpliktelser, er kvalifisert for å få nedsatte priser. Kontakt oss for å få mer informasjon.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Content Delivery Network

Les mer om Content Delivery Network funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Content Delivery Network.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Content Delivery Network ressurser.

 • Prisingen for dataoverføring fra Content Delivery Network er basert på plasseringen av nodene overføringene betjenes fra, ikke sluttbrukerens plassering. Følgende geografiske områder tilsvarer sonene til Azure Content Delivery Network som angitt over. Hvis du vil se en detaljert liste over nodeplasseringer, kan du se dokumentasjonen for PoP-steder (Point of Presence - tilstedeværelsespunkter).

  • Sone 1 - Nord-Amerika, Europa, Midt-Østen og Afrika
  • Sone 2 - Asia/Stillehavskysten (inkludert Japan)
  • Sone 3 - Sør-Amerika
  • Sone 4 - Australia
  • Sone 5 - India
 • Dine utgående Content Delivery Network-dataoverføringer samles opp hver måned i løpet av faktureringssyklusen. For Standard og Premium utgående dataoverføringer blir de første 10 TB belastes ved det første prispunktet, de neste 40 TB ved det andre og så videre. Hvis du for eksempel bruker 50 TB med Standard dataoverføringer i sone 1, faktureres 10 TB som $0.081 per GB, og de neste 40 TB faktureres som $0.075 per GB. For Acceleration utgående dataoverføringer brukes den samme prosessene hvor de første 50 TB brukes for det første prispunktet.

 • Nei. Datasenteret velges basert på sluttbrukerens nettverkskonfigurasjoner og kan ikke kontrolleres av utvikleren. Brukere kan betjenes av plasseringer som foretrekkes av Internett-leverandøren, eller noder som logisk sett er «nærmere», men ikke nødvendigvis fysisk.

 • Når Content Delivery Network mottar en forespørsel om et objekt som ikke befinner seg ved en kantplassering, sendes en forespørsel til Azure Storage om å hente dataene. For Azure CDN fra Verizon er kostnaden for å lese data fra lagring og overføre data fra lagring til Content Delivery Network basert på vanlige lagrings- og dataoverføringskostnader. For Azure CDN fra Microsoft er all dataoverføring fra en opprinnelse driftet i Azure, inkludert i den grunnleggende Azure CDN-prisen.

 • Tilgangen på innhold i de lokale hurtigbufrene til Content Delivery Network (ofte kalt «hurtigbuffereffektivitet» eller «avlastning»), påvirkes av flere faktorer, inkludert:

  • Utløp av hodeverdier («maks. alder»)
  • Den totale størrelsen på utviklerens innholdsbibliotek (hvor mye som kan hurtigbufres)
  • Det aktive, fungerende settet (hvor mye som for øyeblikket hurtigbufres)
  • Trafikk (hvor mye som betjenes)
  • Frafall i bufferen (hvor ofte objekter legges til i bufferen eller foreldes)

  En utvikler som for eksempel har høyt frafall og høy trafikk, har lavere hurtigbuffereffektivitet enn andre brukere fordi objekter legges til og fjernes oftere. Dette medfører høyere kostnader for lagring og dataoverføring, siden det er nødvendig med flere forespørsler om opprinnelse.

  Hvis du vil redusere behovet for sending av forespørsler om opprinnelse, kan du lage lengre hoder for maks. alder slik at Content Delivery Network kan beholde objektene lenger.

 • Én pris dekker geografiske områder som betjenes av de gjeldende Content Delivery Network-sonene.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?