Priser på Azure Kubernetes Service (AKS)

Forenkle distribusjonen, administrasjonen og driften av Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS)

AKS (Azure Kubernetes Service) er en gratis beholdertjeneste som forenkler distribusjon, administrasjon og drift av Kubernetes som en totaladministrert Kubernetes-tjeneste for iverksetting av beholdere. Ved at man bare trenger å betale for virtuelle maskiner og tilknyttede, brukte lagrings- og nettverksressurser, blir AKS den mest effektive og kostnadseffektive beholdertjenesten på markedet.

Gratis klyngeadministrasjon: Det tas ikke betalt for klyngeadministrasjon.

Prising for noder - bare betal for det du bruker

Du kan beregne kostnaden for de nødvendige ressursene i kalkulatoren for Azure Kubernetes Service.

Alternativer for kostnadsbesparelser tilpasset dine arbeidsbelastningsbehov.

1 år reservert

Mer forutsigbare priser, alternativer for månedlig betaling og prioritert databehandlingskapasitet. Anbefalt for stabil bruk.

3 år reservert

Hvis du forventer å ha forekomster som kjører kontinuerlig, kan du oppnå høyere besparelser ved å forplikte deg for lenger tid.

Spot

Få fordel av ubrukt kapasitet i Azure med betraktelige kostnadsbesparelser. Best egnet til arbeidsbelastninger som kan tåle midlertidige avbrudd, f.eks. batchbehandling. Maskinlæring

Valg for å legge til serviceavtale med oppetid

Økonomisk støttet serviceavtale (SLA) som garanterer en oppetid på 99,95 % for Kubernetes API-server for klynger som benytter tilgjengelighetssone for Azure og 99,9 % for klynger som ikke benytter tilgjengelighetssone for Azure.

Måler Pris
Serviceavtale for oppetid $- per klynge per time

Alternativer for IP-adresse

Enhver Azure Cloud-tjeneste som inneholder én eller flere Azure Virtual Machines, tilordnes automatisk en ledig dynamisk virtuell IP-adresse (VIP-adresse). For hver ytterligere belastning får du også:

  • Offentlige IP-adresser på instansnivå –En dynamisk offentlig IP-adresse (PIP) som er tilordnet til en virtuell maskin for direkte tilgang.
  • Reserverte IP-adresser –En offentlig IP-adresse som kan reserveres og brukes som en VIP-adresse.
  • Belastningsfordelte IP-adresser – Ytterligere belastningsfordelte virtuelle IP-adresser kan tilordnes en Azure Cloud-tjeneste som inneholder én eller flere Azure Virtual Machines.

Se priser for IP-adresser

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
  • Vi vil for kunder som benytter gratis klyngeadministrering jobbe for å opprettholde minst 99,5 % oppetid for Kubernetes API-server.
  • For kunder som har kjøpt serviceavtale med oppetid, garanterer vi en oppetid på 99,95 % for Kubernetes API-server for klynger som benytter tilgjengelighetssone for Azure og 99,9 % for klynger som ikke benytter tilgjengelighetssone for Azure.
  • Tilgjengeligheten til agentnodene i klyngen din, dekkes av serviceavtalen for Virtual Machines. Se Serviceavtale for Virtual Machines for mer informasjon.

Vanlige spørsmål om priser for Azure Kubernetes Service

  • Oppetid for Azure Kubernetes Service (AKS) er svært viktig for Azure, og vi har som internasjonalt mål å holde den månedlige oppetid-prosenten over 99,5 % for Kubernetes API-server, uavhengig av anvendeligheten til en økonomisk støttet serviceavtale.
  • Oppetiden for Kubernetes API-server dekker tilgjengeligheten til Kubernetes API-server, som er inngangspunktet for Kubernetes administrerings-tjenester (utrulling, skalering, oppdatering osv.). Agentnoders tilgjengelighet (dekket av den eksisterende serviceavtalen for virtuell maskin) dekker tilgjengelighet til databehandlingsforekomster hvor programmer kjøres.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Kubernetes Service (AKS)

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.