Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Hybrid sky og flere skyer

Få Azure-innovasjon overalt – bring fleksibiliteten og innovasjonen som er knyttet til hybrid teknologi og databehandling i skyen, til lokale arbeidsbelastninger

Finn Azure-tjenesten for dine behov innen hybrid sky og flere skyer

Hvis du vil Bruk denne
Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging Azure Active Directory
Finn totaladministrert, intelligent og skalerbar PostgreSQL Azure Database for PostgreSQL
Opplev en rask, pålitelig og privat tilkobling til Azure ExpressRoute
Finn skybasert SIEM og intelligent sikkerhetsanalyse Microsoft Sentinel
Bruk tjenester privat i Azure  Azure SQL Edge
Utvid trusselbeskyttelsen til hvilken som helst infrastruktur Microsoft Defender for Cloud
Bring fleksibiliteten og innovasjonen som er knyttet til databehandling i skyen, til ditt lokale miljø Azure Stack Hub
Sikre, utvikle og betjen infrastruktur, apper og Azure-tjenester hvor som helst Azure Arc
Bruk tjenester som gjør team i stand til å dele kode, spore arbeid og levere programvare Azure DevOps
Finn administrert, intelligent SQL i skyen SQL Database
Bygg og kjør innovative hybride programmer på tvers av skygrenser Azure Stack
Kjør arbeidsbelastningene dine for produksjon hvor som helst i hybrid, kjent og hyperkonvergert infrastruktur Azure Stack HCI
Finn en Azure-administrert enhet som viderefører Azures databehandling, lagring og intelligens til kantenheter Azure Stack Edge