Priser på administrerte disker

Start din gratis Azure-konto og få en kreditt på $200 i 30 dager, i tillegg til 12 måneder med gratis tilgang til Storage-kontoer.

Azure-administrerte disker er et nytt og anbefalt disklagringstilbud for bruk med virtuelle Azure-maskiner for vedvarende lagring av data. Du kan bruke flere administrerte disker med hver virtuelle maskin. Vi tilbyr fire typer administrert disker – Ultra Disk, Premium SSD Managed Disks, Standard SSD Managed Disks, Standard HDD Managed Disks.

Leter du etter prisinformasjon for sideblober, som også kalles uadministrerte disker? Se priser for uadministrerte disker og side-Blob.

Prisene reflekterer forhåndsversjonsrabatt for elementer som er i forhåndsversjon. Når forhåndsversjonen avsluttes, gjelder prisene for generell tilgjengelig versjon.

Prisdetaljer

Premium SSD Managed Disks

Premium SSD Managed Disks er SSD-basert lagring med høy ytelse som er utformet for å støtte inn/ut-intensive arbeidsbelastninger med svært høy gjennomstrømming og lav forsinkelse. Med Premium SSD Managed Disks kan du klargjøre en vedvarende disk og konfigurere størrelsen og ytelsesegenskapene.

Totalkostnaden for Premium SSD Managed Disks avhenger av størrelsen på og antallet disker, og påvirkes av antallet utgående dataoverføringer. Disse diskstørrelsene leverer forskjellige inndata-/utdataoperasjoner per sekund (IOPS), gjennomstrømmingsbegrensninger og månedlige priser per GiB. Du velger det alternativet som best dekker kravene dine til lagringsstørrelse, IOPS og gjennomstrømming. Knytt flere vedvarende disker til en virtuell maskin og konfigurer opptil PB-er med lagring per virtuelle maskin, og oppnå 80 000 inndata-/utdataoperasjoner per sekund og diskgjennomstrømming på 1600 MB per sekund per virtuelle maskin med mindre enn ett millisekunds forsinkelse for leseoperasjoner (for programmer som kan dra nytte av lesebufring). Premium SSD Managed Disks støttes av virtuelle maskiner i DS-serien, DSv2-serien, FS-serien og GS-serien som er spesifikt rettet mot Premium SSD Managed Disks.

Du kan lagre øyeblikksbilder for administrerte disker og avbildninger for Premium SSD Managed Disks på Standard lagring. Du kan velge mellom alternativer for lokalt redundant (LRS) og soneredundant (ZRS) lagring. Disse øyeblikksbildene og avbildningene belastes med $0.05/GB per måned for både Standard LRS og ZRS-alternativer basert på den brukte delen av disken. Hvis du for eksempel oppretter et øyeblikksbilde av en administrert disk med klargjort kapasitet på 64 BG og faktisk brukt datastørrelse på 10 GB, blir øyeblikksbildet bare belastet for den brukte datastørrelsen på 10 GB. Hvis du velger å lagre dem på premium administrerte SSD-disklagring, blir du belastet med $-/GB per måned.

Diskstørrelser Pris per måned IOP-er per disk Gjennomstrømning per stasjon
P4 32 GiB $- 120 25 MB per sekund
P6 64 GiB $- 240 50 MB per sekund
P10 128 GiB $- 500 100 MB per sekund
P15 256 GiB $- 1 100 125 MB per sekund
P20 512 GiB $- 2 300 150 MB per sekund
P30 1 TiB $- 5 000 200 MB per sekund
P40 2 TiB $- 7 500 250 MB per sekund
P50 4 TiB $- 7 500 250 MB per sekund
P60 8 TiB $- 16 000 500 MB per sekund
P70 16 TiB $- 18 000 750 MB per sekund
P80 32 TiB (32767 GiB) $- 20 000 900 MB per sekund

Premium-disker har ingen transaksjonskostnader.

Administrerte disker er bare tilgjengelige for lokalt redundant lagring (LRS). Se Azure Storage-replikeringssiden for mer informasjon om redundansalternativer.

Standard SSD Managed Disks

Standard SSD Managed Disks, et lavpristilbud for SSD, er optimalisert for test og produksjonsarbeidsbelastninger på grunnivå som krever konsekvent forsinkelse. Standard SSD Managed Disks kan også brukes for store dataarbeidsbelastninger som krever høy gjennomstrømming. Standard SSD Managed Disks har lav forsinkelse sammenlignet med Standard HDD-er mens påliteligheten og skalerbarheten til programmene dine forbedres og er tilgjengelige med alle Azure VM-størrelser. Standard SSD Managed Disks kan enkelt oppgraderes til Premium SSD Managed Disks for mer krevende arbeidsbelastninger i foretaksklassen som er følsomme for forsinkelser. Standard SSD Managed Disks, som tilbys som en administrert diskløsning, inkluderer den samme bransjeledende holdbarheten og tilgjengeligheten som du forventer fra Premium SSD Managed Disks.

Totalkostnadene for Standard SSD Managed Disk-lagring avhenger av størrelsen på og antallet disker, antallet transaksjoner samt antallet utgående dataoverføringer.

Du kan lagre øyeblikksbilder og bilder for Standard SSD Managed Disk på Standard HDD Managed Disk-lagring. Du kan velge mellom alternativer for lokalt redundant (LRS) og soneredundant (ZRS) lagring. Disse øyeblikksbildene og avbildningene belastes med $0.05/GB per måned for både Standard LRS og ZRS-alternativer basert på den brukte delen av disken. Hvis du for eksempel oppretter et øyeblikksbilde av en administrert disk med klargjort kapasitet på 128 GB og faktisk brukt datastørrelse på 10 GB, blir øyeblikksbildet bare belastet for den brukte datastørrelsen på 10 GB. Hvis du velger å lagre dem på SSD-lagring, blir du belastet med $-/GB per måned.

Diskstørrelser Pris per måned IOP-er per disk Gjennomstrømning per stasjon
E4 32 GiB $- Opptil 120 Opptil 25 MB per sekund
E6 64 GiB $- Opptil 240 Opptil 50 MB per sekund
E10 128 GiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
E15 256 GiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
E20 512 GiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
E30 1 TiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
E40 2 TiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
E50 4 TiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
E60 8 TiB $- Opptil 2 000 Opptil 400 MB per sekund
E70 16 TiB $- Opptil 4 000 Opptil 600 MB per sekund
E80 32 TiB (32767 GiB) $- Opptil 6 000 Opptil 750 MB per sekund

Vi belaster $- per 10 000 transaksjonsenheter for Standard SSD Managed Disks. Enhver operasjonstype mot lagringen telles som en transaksjon, inkludert lese-, skrive- og sletteoperasjoner. Vi bruker IO-enhetsstørrelse på 256 KiB for å telle de fakturerbare transaksjonsenhetene. Se Standard SSD-dokumentasjon for mer informasjon.)

Standard HDD Managed Disks

Standard HDD Managed Disks bruker HDD-baserte lagringsmedier. De passer best til utvikling, testing og andre arbeidsbelastninger som ikke brukes så ofte, og som er mindre følsomme for variasjoner i ytelsen.

Totalkostnadene for Standard HDD Managed Disks avhenger av størrelsen på og antallet disker, antallet transaksjoner samt antallet utgående dataoverføringer.

Administrerte øyeblikksbilder og avbildninger belastes med $-/GB per måned for både LRS- og ZRS-alternativene basert på den brukte delen av disken. Hvis du for eksempel oppretter et øyeblikksbilde av en administrert disk med klargjort kapasitet på 64 BG og faktisk brukt datastørrelse på 10 GB, blir øyeblikksbildet bare belastet for den brukte datastørrelsen på 10 GB.

Diskstørrelser Pris per måned IOP-er per disk Gjennomstrømning per stasjon
S4 32 GiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
S6 64 GiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
S10 128 GiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
S15 256 GiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
S20 512 GiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
S30 1 TiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
S40 2 TiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
S50 4 TiB $- Opptil 500 Opptil 60 MB per sekund
S60 8 TiB $- Opptil 1 300 Opptil 300 MB per sekund
S70 16 TiB $- Opptil 2 000 Opptil 500 MB per sekund
S80 32 TiB (32767 GiB) $- Opptil 2 000 Opptil 500 MB per sekund

Vi belaster deg $- per 10 000 transaksjoner for Standard HDD Managed Disks. Enhver operasjonstype mot lagringen telles som en transaksjon, inkludert lese-, skrive- og sletteoperasjoner.

Administrerte disker er bare tilgjengelige for lokalt redundant lagring (LRS). Se Azure Storage-replikeringssiden for mer informasjon om redundansalternativer.

Ultra Disk

Ultra Disk er vår neste generasjon av halvlederstasjon (SSD) med høy ytelse og konfigurerbare ytelsesattributter som tilbyr den laveste forsinkelsen og konsistent høy IOPS/gjennomstrømming. Ultra Disk kan levere en ytelse uten sidestykke og veldig skalerbar ytelse med en forsinkelse som er under millisekunder. Som kunde kan du begynne smått på en IOPS og gjennomstrømming og justere ytelsen ettersom arbeidsbelastningen blir mer IO-intensiv.

Den totale kostnaden på Ultra Disk er avhengig av størrelsen på diskene og dens ytelseskonfigurasjon og er også avhengig av antallet disker.

Ultra Disk er tilgjengelig i forskjellige størrelser som tilbyr et konfigurerbart område for inndata/utdata-operasjoner per sekund (IOPS) og et konfigurerbart område for gjennomstrømming (MB/s) og de faktureres per time. Du velger det alternativet som best dekker kravene dine til lagringsstørrelse, IOPS og gjennomstrømming.

Følgende tabell oppsummerer de forskjellige konfigurasjonene som støttes for forskjellige diskstørrelser:

Ultra Disk-tilbud
Diskstørrelse (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1 024-65 536 (i intervaller på 1 TiB)
IOPS-område 1 200 2 400 4 800 9 600 19 200 38 400 76 800 160 000 160 000
Gjennomstrømmingsområde (MB/s) 300 600 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

*Se dokumentasjonssiden for Ultra Disk for fullstendige opplysninger om hvordan du konfigurerer diskene.

Prisene er som følger:

  • $- per 1 GiB/time
  • $- per klargjorte IOPS/time
  • $- per klargjorte MB/s/time
  • $- per vcpu/time klargjort reserveringsbelastning.
    Denne reserveringsbelastningen gjelder bare hvis du aktiverer Ultra Disk-kompatibilitet på den virtuelle maskinen uten å koble til en Ultra Disk.

Priser på generell tilgjengelighet for disker listet ovenfor gjelder fra og med 1. oktober 2019. Før det vil du fortsatt bli fakturert med prisen for forhåndsversjon.

Ultra Disk faktureres basert på den klargjorte størrelsen, klargjort IOPS og klargjort gjennomstrømming. Azure kartlegger den klargjorte størrelsen (avrundet opp) til nærmeste diskstørrelsestilbud. Hver disk faktureres tilsvarende på timebasis. Hvis du for eksempel klargjorte en Ultra Disk på 200 GiB, med 20 000 IOPS og 1 000 MB/sekund og slettet den etter 20 timer, blir den kartlagt til den tilbudte diskstørrelsen på 256 GiB og du blir fakturert for 256 GiB, 20 000 IOPS og 1 000 MB/sekund for 20 timer. Dette er uavhengig av mengden faktiske data og antall IO-er som er skrevet til disken.

Ultra Disk er bare tilgjengelige for lokalt redundant lagring (LRS). Se Azure Storage-replikeringssiden for mer informasjon om redundansalternativer.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

  • Du blir belastet den samme prisen for den klargjorte disken din uavhengig av hvor mye av diskplassen du bruker.

  • Gebyrene blir fordelt på timebasis ved hjelp av den månedlige prisen. For eksempel er Premium SSD for P15 $- (prisen kan variere etter område). For oktober blir du fakturert per $-/(31 dager x 24 timer) = $- / time

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Storage-kontoer

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis