Priser på administrerte disker

Start din gratis Azure-konto og få en kreditt på $200 i 30 dager, i tillegg til 12 måneder med gratis tilgang til Kontoer for lagring.

Azure-administrerte disker er et nytt og anbefalt disklagringstilbud for bruk med virtuelle Azure-maskiner for vedvarende lagring av data. Du kan bruke flere administrerte disker med hver virtuelle maskin. Vi tilbyr fire typer administrert disker – Ultra Disk, Premium SSD Managed Disks, Standard SSD Managed Disks, Standard HDD Managed Disks. Azure-administrerte disker er priset til nærmeste nivå som har plass til den spesifikke diskstørrelsen og faktureres på timebasis.

Leter du etter prisinformasjon for sideblober, som også kalles uadministrerte disker? Se priser for uadministrerte disker og side-Blob.

Prisene reflekterer forhåndsversjonsrabatt for elementer som er i forhåndsversjon. Når forhåndsversjonen avsluttes, gjelder prisene for generell tilgjengelig versjon.

Prisdetaljer

Premium SSD Managed Disks

Premium SSD Managed Disks er SSD-basert lagring med høy ytelse som er utformet for å støtte inn/ut-intensive arbeidsbelastninger med svært høy gjennomstrømming og lav forsinkelse. Med Premium SSD Managed Disks kan du klargjøre en vedvarende disk og konfigurere størrelsen og ytelsesegenskapene.

Totalkostnaden for Premium SSD Managed Disks avhenger av størrelsen på og antallet disker, og påvirkes av antallet utgående dataoverføringer. Disse diskstørrelsene leverer forskjellige inndata-/utdataoperasjoner per sekund (IOPS), gjennomstrømmingsbegrensninger og månedlige priser per GiB. Du velger det alternativet som best dekker kravene dine til lagringsstørrelse, IOPS og gjennomstrømming. Knytt flere vedvarende disker til en virtuell maskin og konfigurer opptil PB-er med lagring per virtuelle maskin, og oppnå 80 000 inndata-/utdataoperasjoner per sekund og diskgjennomstrømming på 1600 MB per sekund per virtuelle maskin med mindre enn ett millisekunds forsinkelse for leseoperasjoner (for programmer som kan dra nytte av lesebufring). Premium SSD Managed Disks støttes av virtuelle maskiner i DS-serien, DSv2-serien, FS-serien og GS-serien som er spesifikt rettet mot Premium SSD Managed Disks. Når du bruker Azure Shared Disks på Premium SSD-administrerte disker, belastes hver ekstra innsetting av den administrerte disken per måned, basert på diskstørrelsen.

Du kan lagre øyeblikksbilder for øyeblikksbilder og avbildninger for Premium SSD Managed Disks på Standard lagring. Du kan velge mellom øyeblikksbildealternativer for lokalt redundant (LRS) og soneredundant (ZRS) lagring. Disse øyeblikksbildene og avbildningene belastes med $0.05/GB per måned for både Standard LRS og ZRS-alternativer basert på den brukte delen av disken. Hvis du for eksempel oppretter et øyeblikksbilde av en administrert disk med klargjort kapasitet på 64 BG og faktisk brukt datastørrelse på 10 GB, blir øyeblikksbildet bare belastet for den brukte datastørrelsen på 10 GB. Hvis du velger å lagre dem på premium administrerte SSD-disklagring, blir du belastet med $-/GB per måned.

Du kan lagre trinnvise øyeblikksbilder for Premium SSD Managed Disks på Standard lagring. De blir belastet med $0.05/GB per måned for både Standard LRS- og ZRS-alternativer for øyeblikksbilder på den benyttede lagringen av delta-endringer siden forrige øyeblikksbilde. Hvis du for eksempel bruker en administrert disk med tildelt mengde 128 GB og brukt størrelse 100 GB. Det første trinnvise øyeblikksbildet belastes bare for den benyttede størrelsen på 100 GB. 20 GB data legges til disken før opprettet det andre øyeblikksbildet. Nå belastes det andre øyeblikksbildet for bare 20 GB.

Dessuten bidrar reservasjon av administrerte Azure-disker til å redusere disklagringskostnadene når du kjøper ett år med Premium SSD Managed Disk-kapasitet. Reservert kapasitet kan kjøpes i trinnstørrelser på 1 diskenhet med en forpliktelsestid på ett år. Alle priser er per måned. Du finner mer informasjon i de vanlige spørsmålene om Azure-disker.

Diskstørrelser Pris per måned 1 år reservert
Pris per måned
IOP-er per disk Gjennomstrømning per stasjon Pris per innsetting per måned (Delt disk)
P1 4 GiB $- I/T Opp til 3 500 Klargjort 120 Opptil 170 MB/sekund Klargjort 25 MB/sekund I/T
P2 8 GiB $- I/T Opp til 3 500 Klargjort 120 Opptil 170 MB/sekund Klargjort 25 MB/sekund I/T
P3 16 GiB $- I/T Opp til 3 500 Klargjort 120 Opptil 170 MB/sekund Klargjort 25 MB/sekund I/T
P4 32 GiB $- I/T Opp til 3 500 Klargjort 120 Opptil 170 MB/sekund Klargjort 25 MB/sekund I/T
P6 64 GiB $- I/T Opp til 3 500 Klargjort 240 Opptil 170 MB/sekund Klargjort 50 MB/sekund I/T
P10 128 GiB $- I/T Opp til 3 500 Klargjort 500 Opptil 170 MB/sekund Klargjort 100 MB/sekund I/T
P15 256 GiB $- I/T Opp til 3 500 Klargjort 1 100 Opptil 170 MB/sekund Klargjort 125 MB/sekund $-
P20 512 GiB $- I/T Opp til 3 500 Klargjort 2 300 Opptil 170 MB/sekund Klargjort 150 MB/sekund $-
P30 1 TiB $- $- 5 000 200 MB/sekund $-
P40 2 TiB $- $- 7 500 250 MB/sekund $-
P50 4 TiB $- $- 7 500 250 MB/sekund $-
P60 8 TiB $- $- 16 000 500 MB/sekund $-
P70 16 TiB $- $- 18 000 750 MB/sekund $-
P80 32 TiB (32767 GiB) $- $- 20 000 900 MB/sekund $-

Premium-disker har ingen transaksjonskostnader.

Administrerte disker er bare tilgjengelige for lokalt redundant lagring (LRS). Se Azure Storage-replikeringssiden for mer informasjon om redundansalternativer.

Standard SSD Managed Disks

Standard SSD Managed Disks, et lavpristilbud for SSD, er optimalisert for test og produksjonsarbeidsbelastninger på grunnivå som krever konsekvent forsinkelse. Standard SSD Managed Disks kan også brukes for store dataarbeidsbelastninger som krever høy gjennomstrømming. Standard SSD Managed Disks har lav forsinkelse sammenlignet med Standard HDD-er mens påliteligheten og skalerbarheten til programmene dine forbedres og er tilgjengelige med alle Azure VM-størrelser. Standard SSD Managed Disks kan enkelt oppgraderes til Premium SSD Managed Disks for mer krevende arbeidsbelastninger i foretaksklassen som er følsomme for forsinkelser. Standard SSD Managed Disks, som tilbys som en administrert diskløsning, inkluderer den samme bransjeledende holdbarheten og tilgjengeligheten som du forventer fra Premium SSD Managed Disks.

Totalkostnadene for Standard SSD Managed Disk-lagring avhenger av størrelsen på og antallet disker, antallet transaksjoner samt antallet utgående dataoverføringer.

Du kan lagre komplette øyeblikksbilder og bilder for Standard SSD Managed Disk på Standard HDD-lagring. Du kan velge mellom øyeblikksbildealternativer for lokalt redundant (LRS) og soneredundant (ZRS) lagring. Disse øyeblikksbildene og avbildningene belastes med $0.05/GB per måned for både Standard LRS og ZRS-alternativer basert på den brukte delen av disken. Hvis du for eksempel oppretter et øyeblikksbilde av en administrert disk med klargjort kapasitet på 128 GB og faktisk brukt datastørrelse på 10 GB, blir øyeblikksbildet bare belastet for den brukte datastørrelsen på 10 GB. Hvis du velger å lagre dem på SSD-lagring, blir du belastet med $-/GB per måned.

Du kan lagre trinnvise øyeblikksbilder for Premium SSD Managed Disks på Standard lagring. De blir belastet med $0.05/GB per måned for både Standard LRS- og ZRS-alternativer for øyeblikksbilder på den benyttede lagringen av delta-endringer siden forrige øyeblikksbilde. Hvis du for eksempel bruker en administrert disk med tildelt mengde 128 GB og brukt størrelse 100 GB. Det første trinnvise øyeblikksbildet belastes bare for den benyttede størrelsen på 100 GB. 20 GB data legges til disken før opprettet det andre øyeblikksbildet. Nå belastes det andre øyeblikksbildet for bare 20 GB.

Diskstørrelser Pris per måned IOP-er per disk Gjennomstrømning per stasjon
E1 4 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E2 8 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E3 16 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E4 32 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E6 64 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E10 128 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E15 256 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E20 512 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E30 1 TiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E40 2 TiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E50 4 TiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
E60 8 TiB $- Opp til 2 000 Opptil 400 MB/sekund
E70 16 TiB $- Opp til 4 000 Opptil 600 MB/sekund
E80 32 TiB (32767 GiB) $- Opp til 6 000 Opptil 750 MB/sekund

Vi belaster $- per 10 000 transaksjonsenheter for Standard SSD Managed Disks. Enhver operasjonstype mot lagringen telles som en transaksjon, inkludert lese-, skrive- og sletteoperasjoner. Vi bruker IO-enhetsstørrelse på 256 KiB for å telle de fakturerbare transaksjonsenhetene. Se Standard SSD-dokumentasjon for mer informasjon.)

Standard HDD Managed Disks

Standard HDD Managed Disks bruker HDD-baserte lagringsmedier. De passer best til utvikling, testing og andre arbeidsbelastninger som ikke brukes så ofte, og som er mindre følsomme for variasjoner i ytelsen.

Totalkostnadene for Standard HDD Managed Disks avhenger av størrelsen på og antallet disker, antallet transaksjoner samt antallet utgående dataoverføringer.

Komplette øyeblikksbilder og avbildninger belastes med $-/GB per måned for både LRS- og ZRS-øyeblikksbilder basert på benyttet del av disken. Hvis du for eksempel oppretter et øyeblikksbilde av en administrert disk med klargjort kapasitet på 64 BG og faktisk brukt datastørrelse på 10 GB, blir øyeblikksbildet bare belastet for den brukte datastørrelsen på 10 GB.

Trinnvise øyeblikksbilder for Standard HDD Managed Disks belastes med $0.05/GB per måned for både LRS- og ZRS-alternativer for øyeblikksbilder på den benyttede lagringen av delta-endringer siden forrige øyeblikksbilde. Hvis du for eksempel bruker en administrert disk med tildelt mengde 128 GB og brukt størrelse 100 GB. Det første trinnvise øyeblikksbildet belastes bare for den benyttede størrelsen på 100 GB. 20 GB data legges til disken før opprettet det andre øyeblikksbildet. Nå belastes det andre øyeblikksbildet for bare 20 GB.

Diskstørrelser Pris per måned IOP-er per disk Gjennomstrømning per stasjon
S4 32 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
S6 64 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
S10 128 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
S15 256 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
S20 512 GiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
S30 1 TiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
S40 2 TiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
S50 4 TiB $- Opp til 500 Opptil 60 MB/sekund
S60 8 TiB $- Opp til 1 300 Opptil 300 MB/sekund
S70 16 TiB $- Opp til 2 000 Opptil 500 MB/sekund
S80 32 TiB (32767 GiB) $- Opp til 2 000 Opptil 500 MB/sekund

Vi belaster deg $- per 10 000 transaksjoner for Standard HDD Managed Disks. Enhver operasjonstype mot lagringen telles som en transaksjon, inkludert lese-, skrive- og sletteoperasjoner.

Administrerte disker er bare tilgjengelige for lokalt redundant lagring (LRS). Se Azure Storage-replikeringssiden for mer informasjon om redundansalternativer.

Ultra Disk

Ultra Disk er vår neste generasjon av halvlederstasjon (SSD) med høy ytelse og konfigurerbare ytelsesattributter som tilbyr den laveste forsinkelsen og konsistent høy IOPS/gjennomstrømming. Ultra Disk kan levere en ytelse uten sidestykke og veldig skalerbar ytelse med en forsinkelse som er under millisekunder. Som kunde kan du begynne smått på en IOPS og gjennomstrømming og justere ytelsen ettersom arbeidsbelastningen blir mer IO-intensiv.

Den totale kostnaden på Ultra Disk er avhengig av størrelsen på diskene og dens ytelseskonfigurasjon og er også avhengig av antallet disker.

Ultra Disk er tilgjengelig i forskjellige størrelser som tilbyr et konfigurerbart område for inndata/utdata-operasjoner per sekund (IOPS) og et konfigurerbart område for gjennomstrømming (MB/s) og de faktureres per time. Du velger det alternativet som best dekker kravene dine til lagringsstørrelse, IOPS og gjennomstrømming.

Følgende tabell oppsummerer de forskjellige konfigurasjonene som støttes for forskjellige diskstørrelser:

Ultra Disk-tilbud
Diskstørrelse (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1 024-65 536 (i intervaller på 1 TiB)
IOPS-område 1 200 2 400 4 800 9 600 19 200 38 400 76 800 153 600 160 000
Gjennomstrømmingsområde (MB/s) 300 600 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

*Se dokumentasjonssiden for Ultra Disk for fullstendige opplysninger om hvordan du konfigurerer diskene.

Ultra Disk-konfigurasjon Enhet Timepris Månedspris**
Diskkapasitet (GiB) GiB $- $-
Klargjort IOPS IOPS $- $-
Klargjort gjennomstrømming (MB/s) MBps $- $-
Klargjort vCPU-reserveringsbelastning* vCPU $- $-

*Denne reserveringsbelastningen gjelder bare hvis du aktiverer Ultra Disk-kompatibilitet på den virtuelle maskinen uten å koble til en Ultra Disk.

**Prisen er basert på 730 timer per måned.

Ultra Disk faktureres basert på den klargjorte størrelsen, klargjort IOPS og klargjort gjennomstrømming. Azure kartlegger den klargjorte størrelsen (avrundet opp) til nærmeste diskstørrelsestilbud. Hver disk faktureres tilsvarende på timebasis. Hvis du for eksempel klargjorte en Ultra Disk på 200 GiB, med 20 000 IOPS og 1 000 MB/sekund og slettet den etter 20 timer, blir den kartlagt til den tilbudte diskstørrelsen på 256 GiB og du blir fakturert for 256 GiB, 20 000 IOPS og 1 000 MB/sekund for 20 timer. Dette er uavhengig av mengden faktiske data og antall IO-er som er skrevet til disken.

Det er ingen kostnad per montering for delte Ultra-disker. Du belastes bare for kapasiteten og total IOPS og gjennomstrømning på disken. For mer informasjon, se dokumentasjonen om delt disk.

Ultra Disk er bare tilgjengelige for lokalt redundant lagring (LRS). Se Azure Storage-replikeringssiden for mer informasjon om redundansalternativer.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

VANLIGE SPØRSMÅL

  • Du blir belastet den samme prisen for den klargjorte disken din uavhengig av hvor mye av diskplassen du bruker.

  • Gebyrene blir fordelt på timebasis ved hjelp av den månedlige prisen. For eksempel er Premium SSD for P15 $- (prisen kan variere etter område). For oktober blir du fakturert per $-/(31 dager x 24 timer) = $- / time

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kontoer for lagring

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.