Hopp over navigasjon

Priser på administrerte disker

Start din gratis Azure-konto og få en kreditt på $200 i 30 dager, i tillegg til 12 måneder med gratis tilgang til Lagring.

Azure-administrerte disker er et nytt og anbefalt disklagringstilbud for bruk med virtuelle Azure-maskiner for vedvarende lagring av data. Du kan bruke flere administrerte disker med hver virtuelle maskin. Vi tilbyr fire typer administrert disker – Ultra SSD Managed Disks, Premium SSD Managed Disks, Standard SSD Managed Disks, Standard HDD Managed Disks.

Leter du etter prisinformasjon for sideblober, som også kalles uadministrerte disker? Se priser for uadministrerte disker og side-Blob.

Prisene reflekterer forhåndsversjonsrabatt for elementer som er i forhåndsversjon. Når forhåndsversjonen avsluttes, gjelder prisene for generell tilgjengelig versjon.

Prisdetaljer

Premium SSD Managed Disks

Premium SSD Managed Disks er SSD-basert lagring med høy ytelse som er utformet for å støtte inn/ut-intensive arbeidsbelastninger med svært høy gjennomstrømming og lav forsinkelse. Med Premium SSD Managed Disks kan du klargjøre en vedvarende disk og konfigurere størrelsen og ytelsesegenskapene.

Totalkostnaden for Premium SSD Managed Disks avhenger av størrelsen på og antallet disker, og påvirkes av antallet utgående dataoverføringer. Disse diskstørrelsene leverer forskjellige inndata-/utdataoperasjoner per sekund (IOPS), gjennomstrømmingsbegrensninger og månedlige priser per GiB. Du velger det alternativet som best dekker kravene dine til lagringsstørrelse, IOPS og gjennomstrømming. Knytt flere vedvarende disker til en virtuell maskin og konfigurer opptil PB-er med lagring per virtuelle maskin, og oppnå 80 000 inndata-/utdataoperasjoner per sekund og diskgjennomstrømming på 1600 MB per sekund per virtuelle maskin med mindre enn ett millisekunds forsinkelse for leseoperasjoner. Premium SSD Managed Disks støttes av virtuelle maskiner i DS-serien, DSv2-serien, FS-serien og GS-serien som er spesifikt rettet mot Premium SSD Managed Disks.

Du kan lagre øyeblikksbilder for administrerte disker og avbildninger for Premium SSD Managed Disks på Standard lagring. Du kan velge mellom alternativer for lokalt redundant (LRS) og soneredundant (ZRS) lagring. Disse øyeblikksbildene og avbildningene belastes med $0.05/GB per måned for både Standard LRS og ZRS-alternativer basert på den brukte delen av disken. Hvis du for eksempel oppretter et øyeblikksbilde av en administrert disk med klargjort kapasitet på 64 BG og faktisk brukt datastørrelse på 10 GB, blir øyeblikksbildet bare belastet for den brukte datastørrelsen på 10 GB. Hvis du velger å lagre dem på premium administrerte SSD-disklagring, blir du belastet med $-/GB per måned.

P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50 P60 (FORHÅNDSVERSJON)* P70 (FORHÅNDSVERSJON)* P80 (FORHÅNDSVERSJON)*
Diskstørrelser 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB 8 TiB 16 TiB 32 TiB (32767 GiB)
Pris per måned $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $-
IOP-er per disk 120 240 500 1 100 2 300 5 000 7 500 7 500 12 500 15 000 20 000
Gjennomstrømning per stasjon 25 MB per sekund 50 MB per sekund 100 MB per sekund 125 MB per sekund 150 MB per sekund 200 MB per sekund 250 MB per sekund 250 MB per sekund 480 MB per sekund 750 MB per sekund 750 MB per sekund

Premium-disker har ingen transaksjonskostnader.

* Diskstørrelsene P60, P70 og P80 er bare tilgjengelige i utvalgte forhåndsversjonsområder.

Administrerte disker er bare tilgjengelige for lokalt redundant lagring (LRS). Se Azure Storage-replikeringssiden for mer informasjon om redundansalternativer.

Standard SSD Managed Disks

Standard SSD Managed Disks, et lavpristilbud for SSD, er optimalisert for test og produksjonsarbeidsbelastninger på grunnivå som krever konsekvent forsinkelse. Standard SSD Managed Disks kan også brukes for store dataarbeidsbelastninger som krever høy gjennomstrømming. Standard SSD Managed Disks har lav forsinkelse sammenlignet med Standard HDD-er mens påliteligheten og skalerbarheten til programmene dine forbedres og er tilgjengelige med alle Azure VM-størrelser. Standard SSD Managed Disks kan enkelt oppgraderes til Premium SSD Managed Disks for mer krevende arbeidsbelastninger i foretaksklassen som er følsomme for forsinkelser. Standard SSD Managed Disks, som tilbys som en administrert diskløsning, inkluderer den samme bransjeledende holdbarheten og tilgjengeligheten som du forventer fra Premium SSD Managed Disks.

Totalkostnadene for Standard SSD Managed Disk-lagring avhenger av størrelsen på og antallet disker, antallet transaksjoner samt antallet utgående dataoverføringer.

Du kan lagre øyeblikksbilder og bilder for Standard SSD Managed Disk på Standard HDD Managed Disk-lagring. Du kan velge mellom alternativer for lokalt redundant (LRS) og soneredundant (ZRS) lagring. Disse øyeblikksbildene og avbildningene belastes med $0.05/GB per måned for både Standard LRS og ZRS-alternativer basert på den brukte delen av disken. Hvis du for eksempel oppretter et øyeblikksbilde av en administrert disk med klargjort kapasitet på 128 GB og faktisk brukt datastørrelse på 10 GB, blir øyeblikksbildet bare belastet for den brukte datastørrelsen på 10 GB. Hvis du velger å lagre dem på SSD-lagring, blir du belastet med $-/GB per måned.

E4 E6 E10 E15 E20 E30 E40 E50 E60 (FORHÅNDSVERSJON)* E70 (FORHÅNDSVERSJON)* E80 (FORHÅNDSVERSJON)*
Diskstørrelser 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB 8 TiB 16 TiB 32 TiB (32767 GiB)
Pris per måned $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $-
IOP-er per disk Opptil 120 Opptil 240 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 1 300 Opptil 2 000 Opptil 2 000
Gjennomstrømning per stasjon Opptil 25 MB per sekund Opptil 50 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 300 MB per sekund Opptil 500 MB per sekund Opptil 500 MB per sekund

Vi belaster $- per 10 000 transaksjonsenheter for Standard SSD Managed Disks. Enhver operasjonstype mot lagringen telles som en transaksjon, inkludert lese-, skrive- og sletteoperasjoner. Vi bruker IO-enhetsstørrelse på 256 KiB for å telle de fakturerbare transaksjonsenhetene. Se Standard SSD-dokumentasjon for mer informasjon.)

* Diskstørrelsene S60, S70 og S80 er bare tilgjengelige i utvalgte forhåndsversjonsområder.

Standard HDD Managed Disks

Standard HDD Managed Disks bruker HDD-baserte lagringsmedier. De passer best til utvikling, testing og andre arbeidsbelastninger som ikke brukes så ofte, og som er mindre følsomme for variasjoner i ytelsen.

Totalkostnadene for Standard HDD Managed Disks avhenger av størrelsen på og antallet disker, antallet transaksjoner samt antallet utgående dataoverføringer.

Administrerte øyeblikksbilder og avbildninger belastes med $-/GB per måned for både LRS- og ZRS-alternativene basert på den brukte delen av disken. Hvis du for eksempel oppretter et øyeblikksbilde av en administrert disk med klargjort kapasitet på 64 BG og faktisk brukt datastørrelse på 10 GB, blir øyeblikksbildet bare belastet for den brukte datastørrelsen på 10 GB.

S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50 S60 (FORHÅNDSVERSJON)* S70 (FORHÅNDSVERSJON)* S80 (FORHÅNDSVERSJON)*
Diskstørrelser 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB 8 TiB 16 TiB 32 TiB (32767 GiB)
Pris per måned $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $-
IOP-er per disk Opptil 500 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 500 Opptil 1 300 Opptil 2 000 Opptil 2 000
Gjennomstrømning per stasjon Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 60 MB per sekund Opptil 300 MB per sekund Opptil 500 MB per sekund Opptil 500 MB per sekund

Vi belaster deg $- per 10 000 transaksjoner for Standard HDD Managed Disks. Enhver operasjonstype mot lagringen telles som en transaksjon, inkludert lese-, skrive- og sletteoperasjoner.

* Diskstørrelsene S60, S70 og S80 er bare tilgjengelige i utvalgte forhåndsversjonsområder.

Administrerte disker er bare tilgjengelige for lokalt redundant lagring (LRS). Se Azure Storage-replikeringssiden for mer informasjon om redundansalternativer.

Ultra SSD Managed Disks (Forhåndsversjon i USA, øst 2)

Ultra SSD Managed Disks er vår neste generasjon av halvlederstasjon (SSD) med høy ytelse og konfigurerbare ytelsesattributter som tilbyr den laveste forsinkelsen og konsistent høy IOPS/gjennomstrømming. Ultra SSD Managed Disks tilbyr en ytelse som er uten sidestykke og veldig skalerbare med en forsinkelse som er på mindre enn et millisekund. Som kunde kan du begynne smått på en IOPS og gjennomstrømming og justere ytelsen ettersom arbeidsbelastningen blir mer IO-intensiv.

Den totale kostnaden på Ultra SSD Managed Disks er avhengig av størrelsen på diskene og deres ytelseskonfigurasjon og er også avhengig av antallet disker.

Ultra SSD Managed Disks kommer i forskjellige størrelser som tilbyr et konfigurerbart område for inndata/utdata-operasjoner per sekund (IOPS) og et konfigurerbart område for gjennomstrømming (MB/s) og de faktureres per time. Du velger det alternativet som best dekker kravene dine til lagringsstørrelse, IOPS og gjennomstrømming. Alle virtuelle maskiner som støtter Premium SSD kan benytte Ultra SSD Managed Disks.

Følgende tabell oppsummerer de forskjellige konfigurasjonene som støttes for forskjellige diskstørrelser:

Ultra SSD Managed Disk-tilbud
Diskstørrelse (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1024-65536 (i intervaller på 1 TiB)
IOPS-område 100-1200 100-2400 100-4800 100-9600 100-19200 100-38400 100-76800 100-160000 100-160000
Gjennomstrømmingsområde (MB/s) 1-300 1-600 1-1200 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000

*Se dokumentasjonssiden for Ultra SSD for fullstendige opplysninger om hvordan du konfigurerer diskene.

Følgende er priser for forhåndsversjon: Ultra SSD-lagring er i forhåndsversjon i USA, øst 2 og faktureres per time med:

 • $0.000082 per 1 GiB/time
 • $0.000034 per klargjorte IOPS/time
 • $0.000685 per klargjorte MB/s/time
 • $0.003 per vcpu/time klargjort reserveringsbelastning.
  Denne reserveringsbelastningen gjelder bare hvis du aktiverer Ultra SSD-egenskap på den virtuelle maskinen uten å koble til en Ultra SSD-disk.

Ultra SSD Managed Disks faktureres for de klargjorte størrelsene, klargjort IOPS og klargjort gjennomstrømming. Azure kartlegger den klargjorte størrelsen (avrundet opp) til nærmeste diskstørrelsestilbud. Hver disk faktureres tilsvarende på timebasis. Hvis du for eksempel klargjorte en Ultra SSD-disk på 200 GiB, med 20 000 IOPS og 1 000 MB/sekund og slettet den etter 20 timer, blir den kartlagt til den tilbudte diskstørrelsen på 256 GiB og du blir fakturert for 256 GiB, 20 000 IOPS og 1 000 MB/sekund for 20 timer. Dette er uavhengig av mengden faktiske data og antall IO-er som er skrevet til disken.

Ultra SSD Managed Disks er bare tilgjengelige for lokalt redundant lagring (LRS). Se Azure Storage-replikeringssiden for mer informasjon om redundansalternativer.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

 • Du blir belastet den samme prisen for den klargjorte disken din uavhengig av hvor mye av diskplassen du bruker.

 • Gebyrene blir fordelt på timebasis ved hjelp av den månedlige prisen. For eksempel er Premium SSD for P15 $- (prisen kan variere etter område). For oktober blir du fakturert per $-/(31 dager x 24 timer) = $- / time

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
 • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Kjøp et abonnement.
 • Garantert 99,9 prosent eller bedre tilgjengelighet (utelukker testversjonstjenester). Les SLA.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Lagring

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis