Priser på administrerte disker

Start din Azure gratis konto og få en kreditt på $200 i 30 dager. I tillegg får du nå 12 måneder med gratistilgang til Lagring.

Azure-administrerte disker er et nytt og anbefalt disklagringstilbud for bruk med virtuelle Azure-maskiner for vedvarende lagring av data. Du kan bruke flere administrerte disker med hver virtuelle maskin. Vi tilbyr to typer av administrerte disker – Premium og Standard.

Ser du etter prisinformasjon for sideblober også referert til som uadministrerte disker? Se priser for uadministrerte disker og side-Blob.

Prisdetaljer

Premium administrerte disker

Premium administrerte disker er SSD-basert lagring med høy ytelse som er utformet for å støtte inn/ut-intensive arbeidsbelastninger med svært høy gjennomstrømming og lav forsinkelse. Med premium administrerte disker kan du klargjøre en vedvarende disk og konfigurere størrelsen og ytelsesegenskapene.

Totalkostnaden for premium administrerte disker avhenger av størrelsen på og antallet disker, og påvirkes av antallet utgående dataoverføringer. Disse diskstørrelsene leverer forskjellige inndata-/utdataoperasjoner per sekund (IOPS), gjennomstrømmingsbegrensninger og månedlige priser per GiB. Du velger det alternativet som best dekker kravene dine til lagringsstørrelse, IOPS og gjennomstrømming. Knytt flere vedvarende disker til en virtuell maskin og konfigurer opptil 64 TiB lagring per virtuelle maskin, og oppnå 80 000 inndata-/utdataoperasjoner per sekund og diskgjennomstrømming på 1600 MB per sekund per virtuelle maskin med mindre enn ett millisekunds forsinkelse for leseoperasjoner. Premium administrerte disker støttes av virtuelle maskiner i DS-serien, DSv2-serien, FS-serien og GS-serien som er spesifikt rettet mot premium-disker.

Du kan lagre øyeblikksbilder for administrerte disker og avbildninger for Premium administrerte disker på Standard disklagring. Disse øyeblikksbildene og avbildningene belastes med $0.05/GB per måned. Hvis du velger å lagre dem på Premium disklagring, blir du belastet med $-/GB per måned.

P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50
Diskstørrelser 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Pris per måned $- $- $- $- $- $- $- $-
IOP-er per disk 120 240 500 1 100 2 300 5 000 7 500 7 500
Gjennomstrømning per stasjon 25 MB per sekund 50 MB per sekund 100 MB per sekund 125 MB per sekund 150 MB per sekund 200 MB per sekund 250 MB per sekund 250 MB per sekund
Premium-disker har ingen transaksjonskostnader.
Prisene ovenfor gjelder også for premium uadministrerte disker.

Standard administrerte disker

Standard administrerte disker bruker HDD-baserte lagringsmedier. De passer best til utvikling, testing og andre arbeidsbelastninger som ikke brukes så ofte, og som er mindre følsomme for variasjoner i ytelsen.

Totalkostnadene for standard administrert disklagring avhenger av størrelsen på og antallet disker, antallet transaksjoner samt antallet utgående dataoverføringer. Det er ingen forskjell på standard diskstørrelser når det gjelder IOPS og gjennomstrømming.

Administrerte øyeblikksbilder og avbildninger belastes med $-/GB per måned.
S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50
Diskstørrelser 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Pris per måned $- $- $- $- $- $- $- $-
Vi belaster deg $- per 10 000 transaksjoner for standard administrerte disker. Enhver operasjonstype mot lagringen telles som en transaksjon, inkludert lese-, skrive- og sletteoperasjoner.

Administrerte disker er bare tilgjengelige for lokalt redundant lagring (LRS). Se Azure Storage-replikeringssiden for mer informasjon om redundansalternativer.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

  • Du blir belastet den samme prisen for den klargjorte disken din uavhengig av hvor mye av diskplassen du bruker.

  • Gebyrene blir fordelt på timebasis ved hjelp av den månedlige prisen.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
  • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Kjøp et abonnement.
  • Garantert 99,9 prosent eller bedre tilgjengelighet (utelukker testversjonstjenester). Les SLA.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Lagring

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto