Hopp over navigasjon

Azure Synapse Analytics

Grenseløse analysetjenester med uovertruffen kort tid til innsikt

Opplev en helt ny klasse innen dataanalyse

Azure Synapse Analytics er en grenseløs analysetjeneste som kombinerer dataintegrasjon, lagring av virksomhetsdata og stordataanalyse. Det gir deg friheten til å kjøre dataspørringer på dine vilkår ved å bruke enten serverløse eller egne alternativer i ønsket skala. Azure Synapse kombinerer disse to verdenene med en enhetlig funksjon for å innta, utforske, forberede,transformere, administrere og betjene data for øyeblikkelig behov for forretningsanalyse og maskinlæring.

Azure Synapse databasemaler

Lær hvordan bransjespesifikke databasemaler gjør det enkelt å kombinere og forme data.

Analyse i Azure er uten sidestykke

Få innsikter opptil 380 prosent raskere og til 49 prosent lavere pris enn de andre skytjenesteleverandørene.

Azure Synapse for dataingeniører

Finn ut hvordan du kommer i gang med 30 dager med videoer, opplæringer og opplæringsmoduler.

Ubegrenset skalering

Lever innsikt fra alle dataene dine, på tvers av datalagre og analysesystemer for stordata, med lynrask hastighet.

Kraftige innsiktsfunksjoner

Få mer innsikt fra alle dataene dine og bruk maskinlæringsmodeller til alle de intelligente appene dine.

Enhetlig funksjon

Reduser prosjektutviklingstiden betydelig med en enhetlig funksjon for utvikling av fullstendige analyseløsninger.

Konvergert analyse

Fjern databarrierer og utfør analyser på data for drifts- og forretningsapper med Azure Synapse kobling – ingen dataflytting.

Uovertruffen sikkerhet

Sikre dataene med de mest avanserte sikkerhets- og personvernfunksjonene på markedet, for eksempel sikkerhet på kolonnenivå og radnivå samt dynamisk datamaskering.

Få innsikt fra alle dataene dine, på tvers av datalagre, datasjøer, driftsdatabaser og analysesystemer for stordata. Lag spørringer på både relasjonelle og ikke-relasjonelle data på språket du velger. Optimaliser enkelt ytelsen til alle spørringer for driftskritiske arbeidsbelastninger med intelligent administrasjon av arbeidsbelastning, isolering av arbeidsbelastninger og grenseløs samtidighet.

Finn ut mer

Utvid oppdagelsen av innsikt fra alle dataene dine gjennom integrasjon med Power BI og Azure Machine Learning. Gjør utøverne i stand til enkelt å bruke maskinlæringsmodeller på alle de intelligente appene uten databevegelse. Reduser prosjektutviklingstiden for BI- og maskinlæringsprosjekter betraktelig. Bruk intelligens sømløst over alle de viktigste dataene dine – fra Dynamics 365 og Office 365 til programvare som en tjeneste som støtter initiativet for åpne data. Deretter kan du dele data med bare noen få klikk.

Finn ut mer

Kompiler fullstendige analyseløsninger med en enhetlig funksjon. Synapse Studio tilbyr et arbeidsområde for oppgaver knyttet til klargjøring av data, dataadministrasjon, datautforskning, datalagring, stordata og kunstig intelligens. Datateknikere kan bruke et kodefritt visuelt miljø til å administrere datasamlebånd. Databaseadministratorer automatiserer spørringsoptimalisering. Dataforskere kan kompilere konseptutprøvinger på et par minutter. Forretningsanalytikere kan få sikker tilgang til datasett og bruke Power BI til å kompilere instrumentbord på et par minutter – samtidig som de bruker den samme analysetjenesten.

Konverger dataarbeidsbelastninger med Azure Synapse Link

Gå fra analyse i etterkant il innsikt i nær sanntid ved å fjerne barrierer mellom Microsoft-datalagre og Azure Synapse Analytics. Med Azure Synapse Link kan du automatisk flytte data fra både operasjonelle databaser og bedriftsprogrammer uten tidkrevende uttrekkings-, transformasjons- og innlastingsprosesser (ETL). Få en ende-til-ende-oversikt over bedriften ved å enkelt koble sammen separate systemer – og demokratiser datatilgangen med en løsning som bringer kreftene bak analyse til alle datatilkoblede team.

Finn ut mer

Hold dataene dine trygge med avanserte sikkerhets- og personvernfunksjoner som automatisk oppdagelse av trusler og alltid aktiv kryptering. Sørg for finkornet kontroll med sikkerhet på kolonnenivå og radnivået, kryptering på kolonnivå og dynamisk datamaskering for automatisk å beskytte sensitive data i sanntid.

Finn ut mer

Viktige tjenesteegenskaper

Ensrettet analyseplattform

Utfør dataintegrasjon, datautforskning, datalagring, stordataanalyse og maskinlæringsoppgaver fra ett enkelt ensrettet miljø.

Serverløse og dedikerte alternativer

Støtt bruksmønstre for både datasjø og datalager, og velg det mest kostnadseffektive prisalternativet for hver arbeidsbelastning.

Datalagring for virksomheter

Bygg det driftskritiske datalageret ditt på det gjennomprøvde grunnlaget for bransjens fremste presterende SQL-motor.

Datasjø-utforskning

Før sammen relasjonsdata og ikke-relasjonsdata, og foreta enkelt spørring av filer i datasjøen med den samme tjenesten du bruker til å bygge datalager-løsninger.

Hybrid dataintegrering uten kode

Bygg ETL-/ELT-prosesser i et kodefritt visuelt miljø for å enkelt innhente data fra mer enn 95 opprinnelige koblinger.

Dypt integrerte Apache Spark- og SQL-motorer

Forbedre samarbeidet mellom datateknikere som arbeider med avanserte analyseløsninger. Du kan enkelt bruke T-SQL-spørringer på både datalager- og Spark-motorer.

Analyse av logger og telemetri

Bruk bransjeledende tekstindekseringsteknologi for å få innsikt i tidsserier, logger og telemetridata med Azure Synapse-datautforskerens distribuerte spørringsmotor.

Valg av dataspråk

Bruk det foretrukne dataspråket ditt, for eksempel T-SQL, KQL, Python, Scala, Spark SQL og .Net – enten du bruker serverløse eller egne ressurser.

Integrert kunstig intelligens og forretningsanalyse

Kompletter den fullstendige analyseløsningen din med dyp integrering av Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services og Power BI.

Skybasert HTAP

Få med et enkelt klikk innsikt fra sanntids transaksjonsdata som er lagret i operative databaser, for eksempel Azure Cosmos DB.

Grenseløs analysetjeneste for alle dataarbeidsbelastningene dine

Optimalisert Apache Spark

Behandle stordata med serverløse Spark-grupper ved hjelp av den nyeste Spark-kjøretiden.

GPU-akselerasjon

Utfør databehandling og maskinlæringsoppgaver tre ganger raskere med Nvidia GPU-er.

Automatisk skalering, midlertidig stans / fortsettelse og hurtigbufring

Start klynger ved behov og skaler dynamisk inn, skaler ut, stans midlertidig og fortsett.

Forenklet ETL

Administrer datasamlebånd på samme analyseplattform som datalageret.

Kodefri dataavstemming

Utfør interaktiv datautforsking uten kode, og legg dem til i datasamlebåndet.

Innebygde koblinger

Ta inn data fra programvare som tjeneste (SaaS) med mer enn 95 innebygde koblinger.

Synapse SQL

Bygg driftskritiske arbeidsbelastninger på bransjens ledende SQL-motor.

Skalerbarhet for SQL-gruppe

Skaler arbeidsbelastningene dine på en enkel måte og få forutsigbare kostnader uten skjulte gebyrer.

Prediktiv analyse internt i motoren

Generer millioner av prognoser på sekunder direkte i datalageret.

Intelligent administrasjon av arbeidsbelastninger

Optimaliser datalageret for å sikre at ressursene brukes på riktig måte.

Gratis verktøy for SQL-kodekonvertering

Konverter SQL-kode automatisk på minutter med Azure Synapse Pathway.

Umiddelbare spørringsresultater med adaptiv hurtigbufring

Få garantert rask ytelse på komplekse spørringer uten spørringsgebyr.

Innebygd mulighet til å utforske datasjø

Utforsk datasjøen umiddelbart med det innebygde serverløse spørringsendepunktet.

Delta Lake-støtte

Analyser og opprett rapporter på data som er lagret i Delta Lake-filformatet.

Analyser alle dataene dine

Analysere ulike dataformater raskt, inkludert Parquet, CSV og JSON.

Forbedre utviklerproduktiviteten

Analyser data med ett enkelt klikk med automatisk skjemafølgeslutning.

Maksimer eksisterende ferdigheter

Gi SQL-fagfolk mulighet til å utforske Data Lake mens de bruker T-SQL.

Betal per spørring

Betal bare for utførte spørringer i stedet for å klargjøre ressurser for hver arbeidsbelastning.

Driftsanalyse

Utfør analyser på operasjonsdriftsdata uten å kopiere eller flytte data.

Strømningsanalyser

Opprett strømmejobber med Event Hubs Premium – en koblet tjeneste i Azure Synapse.

Microsoft Dataverse

Automatisk inntak og analyse av forretningsappdata med noen få klikk.

Innsikt i logg og telemetri

Utforsk råtelemetri og tidsseriedata Azure Synapse datautforsker.

Utforsk maskinlæring

Rull ut maskinlæringsmodeller direkte i Azure Synapse uten bruk av kode.

Datasamlebånd med kunstig intelligens

Bruk kunstig intelligens direkte på datasamlebånd i Azure Synapse og automatiser innsikt.

Få fart på migrering av datalager med Azure Synapse Pathway

Automatiser obligatoriske og kritiske migreringstrinn for datalager med en pek-og-klikk-løsning som skanner kildesystemet ditt, produserer en beholdningsrapport og oversetter eksisterende kode på få minutter – ikke uker eller måneder. Ingen manuell omskriving kreves – få mer enn 100 000 linjer med SQL-kode oversatt på få minutter.

Finn ut mer

Azure Synapse Analytics for bransjer

Sørg for at dataene er sikre med bransjeledende funksjoner

Få et forsprang på konkurrentene med en moderne tilnærming til administrasjon av stordata, datavarehus, kuratering av personlige kundeopplevelser og implementering av effektive samsvars- og håndhevelsesløsninger for å beskytte kundeopplysninger. Finn ut mer om Azure for økonomiske tjenester.

Lever tilpassede opplevelser

Koble til forskjellige datakilder og lag 360-graders kundeprofiler, slik at du kan kuratere eksepsjonelle, tilpassede opplevelser på tvers av hvert berøringspunkt.

Svindeloppdagelse

Bygg kundetillit med en helhetlig analyseløsning som lar deg overvåke aktivitet 24 timer i døgnet, på tvers av kontoer og enheter, slik at du kan oppdage svindel ved første instans.

Administrer risiko

Administrer risiko og reduser trusler med en samlet og fleksibel tilnærming til innsamling og analyse av bedriftsdata. Utvikle kostnadseffektive løsninger som muliggjør en rask og interaktiv respons på risiko.

Optimaliser forsyningskjeden med innsikt i sanntid

Få sanntidsinnsikt i skala med Azure Synapse Analytics. Industry 4.0 kombinerer operative og analytiske teknologier og galvaniserer tilgang til nye og eksisterende data i sanntid. Finn ut mer om Azure for produksjon.

Maksimer total utstyrseffektivitet (OEE)

Forbedre fabrikkproduktiviteten ved å maksimere tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Generer kraftige innsiktsfunksjoner ved å bruke avansert analyse i ubegrenset skala på Azure.

Reduser uplanlagt nedetid

Forutsi ressursfeil, slik at du kan unngå kostbar nedetid, redusere vedlikeholdskostnader og forbedre driftseffektiviteten. Bruk avanserte analyse- og maskinlæringsmodeller uten dataflytting, slik at du kan optimalisere prediktivt vedlikehold.

Øk synligheten i forsyningskjeden

Koble til datakilder i hele forsyningskjeden og få et fullstendig bilde av virksomheten din. Forbedre synligheten, slik at du kan øke motstandsdyktigheten og få et konkurransefortrinn med avansert analyse og maskinlæring.

Kjenn kundene dine og foren ulike datasiloer

Foren dataene fra flere kanaler og oppdag sanntidsinnsikt med en helhetlig analysetjeneste som hjelper deg med å kjenne kundene dine og opprette en robust forsyningskjede. Finn ut mer om Azure for detaljhandel.

Tilpass anbefalinger

Ta inn, behandle og analyser data, slik at du kan generere kritisk innsikt som hjelper deg med å gi bedre kundeservice. Samle ulike kundedatakilder og behandle data i sanntid, slik at du kan få en fullstendig oversikt over kunden din.

Bruk optimalisering av omnikanal

Tilby en effektiv kundereise med optimalisering av omnikanal. Den gjør det mulig for kunder å bytte plattformer, enheter og kanaler, samtidig som de opprettholder en sammenhengende opplevelse.

Bygg en robust forsyningskjede

Oppdag trender ved kundenes surfing og atferd etter kjøp, slik at du kan informere om varebeslutninger. Eliminer datasiloer med helhetlig analyse og øk leverandørsamarbeidet ved å dele beholdningsdata.

Sikre dataene bransjeledende funksjoner for forskriftssamsvar

Helsetjenesten står overfor press fra endrede pasientforventninger, forskriftsmessige begrensninger og mangel på omsorgsarbeidere. Lever tilpasset behandling, beskytt helseinformasjon og styrk behandlingsteam. Finn ut mer om Azure for helsetjenester.

Intelligent, tilpasset behandling

Tilpass behandling ved å gi pasienter tilgang til helsedataene de trenger for å få riktig behandling til rett tid. Optimaliser driften ved å samle data på tvers av IT-systemer for helse og automatisere rutinemessige operasjoner.

Implementer klinisk analyse

Analyser pasientdata, slik at du kan knytte symptomer til sykdommer og anbefale behandlingsprotokoller. Bruk kliniske variabler for å oppdage trender og predikatorer som påvirker treff for behandlinger og nye innleggelser.

Bruk analyse av forskriftssamsvar

Identifiser forskriftsrisikoer og effektivitet i arbeidsflyt på tvers av datasett. Styrk ansvarlighet og støtt kvalitetsmåling på tvers av helseoperasjoner. Hold sensitive data sikre og private hele tiden.

Datasikkerhet og personvern er ufravikelig

  • Sikre, overvåk og administrer data- og analyseløsninger med et bredt spekter av bransjeledende funksjoner for sikkerhet og forskriftssamsvar.

  • Bruk enkel pålogging og integrering med Azure Active Directory, slik at datateknikerne kan bruke mer tid på analyse.

  • Azure har flere sertifiseringer enn noen annen skyleverandør. Se hele listen her.

Priser som gir deg fleksibilitet og kontroll

Administrer ressurser og kostnader for den helhetlige analyseløsningen din og betal bare for funksjonene du bruker.

Kom i gang med Azure Synapse Analytics

Hvis du ikke allerede har en Azure-konto, kan du registrere deg gratis for å få øyeblikkelig tilgang og $200-kreditt.

Logg på Azure-kontoen din for å opprette et arbeidsområde i Azure Synapse Analytics med denne enkle hurtigstarten.

Gå til kunnskapssenteret i Synapse Studio for å umiddelbart opprette eller bruke eksisterende Spark- og SQL-utvalg, koble til og spørre Azure Open Datasets, laste inn eksempler på skript og notatbøker, få tilgang til maler for datasamlebånd og ta en omvisning.

Lær hvordan du raskt kommer i gang med Azure Synapse ved å opprette en gratis Azure-konto, opprette et nytt arbeidsområde og starte det første prosjektet ditt, i kunnskapssenteret.

Se hvorfor selskaper i alle størrelser velger Azure Synapse Analytics

Walgreens transformerer operasjoner

"With Azure Synapse, we were able to create a platform that is streamlined, scalable, elastic, and cost effective, enabling my business users to make the right decisions for the fast-paced market."

Anne Cruz, systemansvarlig for forsyningskjede og vareplassering, Walgreens
Walgreens

Co-op åpner for innsikt og nye bruksmønstre

"The Azure platform has underpinned our agile and experimental approach to evolving the Co-op Data Platform, enabling us to learn on the go and pivot rapidly when needed."

James Bleasby, programadministrator for dataplattformer, Co-op
Co-op

Marks & Spencer setter fart på innsikter

"We needed a place where they could use self-service to get responses quickly. They're using Azure Synapse to push all that data out to Microsoft Power BI. Now, people who didn't typically have access to data or had to wait for IT to create a dashboard, they're able to figure it out themselves."

James Ferguson, produktadministrator, Marks & Spencer
Marks and Spencer

ClearSale beskytter nettkunder

"Not only does Azure Synapse Analytics help us meet demand, [but] we are confident that our users can use direct queries to make sure they're always sharing the latest insights."

Flavio Pega, Data Engineer, ClearSale
ClearSale

Neogrid synkroniserer forsyningskjeden

"Azure Synapse naturally facilitates collaboration and brings our data teams together. Working in the same analytics service will enable our teams to develop advanced analytics solutions faster, as well as provide a simplified and fast way to securely access and share data in a compliant manner."

Emerson Tobar, CTO, Neogrid
Neogrid

CCC Marketing overfører fra Oracle Exadata til Azure

"By consolidating a system comprising three DB appliances into Azure Synapse Analytics, we were able to reduce the costs by 30 percent. The costs for data linkage and development were also significantly reduced."

Matsui Taro, senioradministrator for IT, CCC Marketing
CCC Marketing

Hold deg oppdatert om de siste nyhetene fra Azure Synapse Analytics

Vanlige spørsmål

  • Azure Synapse Analytics er en grenseløs analysetjeneste som kombinerer dataintegrasjon, lagring av virksomhetsdata og stordataanalyse. Det gir deg friheten til å kjøre dataspørringer på dine vilkår ved å bruke enten serverløse eller dedikerte ressurser i ønsket skala. Azure Synapse kombinerer disse to verdenene med en enhetlig funksjon for å innta, utforske, forberede,transformere, administrere og betjene data for øyeblikkelig behov for forretningsanalyse og maskinlæring.
  • Det som ble kalt Azure Synapse Analytics (tidligere SQL DW) er nå merket som dedikert SQL-pulje (tidligere SQL Data Warehouse) i Azure-portalen. Eksisterende kunder kan fortsette å kjøre sine eksisterende datalager-arbeidsbelastninger i produksjon i dag med dedikert SQL-pulje (tidligere SQL DW), uten å gjennomgå noen endringer. Hvis eksisterende kunder ønsker å dra nytte av alle de nyeste innovasjonene som nå er tilgjengelige med den ensrettede opplevelsen i Azure Synapse Analytics, kan de velge å administrere sitt eksisterende datalager med et Synapse-arbeidsområde. Denne banen tillater eksisterende kunder av Azure SQL Data Warehouse å fortsette å kjøre sitt nåværende datalager uten innvirkning på arbeidsbelastningen, og enkelt begynne å bruke de nyeste innovasjonene i Azure Synapse Analytics, for eksempel serverløs datasjøutforskning og integrerte SQL- og Apache Spark-motorer.

Prøv Azure Synapse Analytics med den gratis Azure-kontoen din

Kan vi hjelpe deg?