Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Hva er multisky?

Multisky er praksisen med å bruke tjenestene til flere skyleverandører for å optimalisere arbeidsbelastningsytelsen, øke fleksibiliteten og redusere risikoen tilknyttet å benytte bare én leverandør.

Å anvende en multiskystrategi innebærer håndplukking av skytjenester fra mer enn én skyleverandør for best å dekke dine unike forretningsbehov og utføre spesifikke oppgaver. Disse skyleverandørene kan inkludere bransjegiganter som Microsoft Azure i tillegg til mindre regionale eller spesialiserte skyleverandører.  

Bruk av flere skyplattformer samtidig gir deg tilgang til flere valg for skyinfrastruktur og løsninger, geografiske tjenesteplasseringer, prismodeller og teknologiske innovasjoner. Ved å tilpasse skyporteføljen på denne måten kan du dra nytte av styrken til ulike leverandører for å maksimere skyfordelene dine, inkludert forbedret skalerbarhet, fleksibilitet, smidighet og sikkerhet. 

I tillegg gir en multiskytilnærming redundans og bidrar til å sikre robusthet ved å spre arbeidsbelastningene dine på tvers av skyene til ulike leverandører. Dette bidrar til å redusere innvirkningen av potensielle avbrudd eller tjenesteforstyrrelser som kan oppstå fra enhver enkeltleverandør.


Multisky kontra hybrid sky 

For å forstå hvordan multisky skiller seg fra hybrid i databehandling i skyen, må du først forstå forskjellen mellom offentlige skyer, private skyerog hybride skyer:

Offentlig skyI en modell for databehandling i skyen henter en organisasjon skytjenester over Internett fra en tredjeparts skyleverandør, ofte basert på betaling per bruk. Tredjeparts skyleverandører tilbyr produkter og tjenester – inkludert lagring, nettverk, data, analyse, apputvikling, beholdere og KI-løsninger – til flere kunder samtidig. Denne skymodellen kalles noen ganger en multi-tenant-sky på grunn av skyleverandørens drifting av ressurser som flere kunder bruker.  

Privat sky. En privat sky består av dedikerte skyressurser og infrastruktur som bare leveres til én enkelt organisasjon. Private tjenester for databehandling i skyen kan leveres over internett eller lokalt gjennom en organisasjons private interne nettverk. En privat sky kan gi en organisasjon større kontroll, tilpasning og sikkerhet enn en offentlig sky. En ulempe med private skyer er at de kan kreve flere interne IT-ressurser for å administreres og vedlikeholdes enn offentlige skyer.

Hybrid sky. Denne typen databehandling i skyen kombinerer en organisasjons lokale private sky med det offentlige skytilbudet til en tredjepartsleverandør. I en hybrid sky kan en organisasjons data og apper konsekvent reise mellom sine private og offentlige skymiljøer. Organisasjoner velger ofte en hybrid sky-tilnærming for å maksimere ytelsen og verdien til de lokale IT-investeringene.

Kort sagt består hybride skyer av flere skymiljøer – vanligvis en kombinasjon av private og offentlige skyer som gjør at data og apper kan deles mellom dem. Miljøer med flere skyer involverer derimot en organisasjon som bruker skytjenestene til flere offentlige skyleverandører. 

En detaljhandelsbedrift som bruker en multiskystrategi, kan for eksempel velge tjenestene til én skyleverandør for å behandle et større volum av transaksjoner i toppsalgssesonger, en annen leverandørs KI-tjenester for å gi tilpassede kundeanbefalinger og en tredje leverandørs dataanalyseverktøy for å administrere lagerbeholdningen. Ved å velge førsteklasses skytjenester fra flere leverandører øker forhandleren smidigheten, optimaliserer driften og leverer en bedre kundeopplevelse. 

I en multiskytilnærming kan det hende at skytjenestene som tilbys av forskjellige leverandører, ikke er integrert med hverandre, noe som kan kreve ekstra tilsyn fra din side. Men, som du ser i neste del, kan fordelene ved manuell utvelging av skytjenester fra forskjellige leverandører som passer dine bestemte behov, gjøre multisky til en verdifull strategi.

 

Fordeler og utfordringer med multisky 

Som enhver IT-investering er det fordeler og ulemper med å ta i bruk en multiskystrategi. La oss se på fordelene ved å bruke multiskyplattformer først:  

 

 • Eliminering av synkroniseringseffekter (vendor lock-in). Ved å diversifisere over flere leverandører reduserer organisasjoner risikoen ved å være avhengig av en enkeltleverandørs tjenester og priser. Dette gir organisasjoner andre alternativer hvis én leverandørs tilbud går ned i kvalitet eller ikke lenger oppfyller forretningsbehovene eller budsjettet.
 • Forbedret pålitelighet og redundans. Distribuering av arbeidsbelastninger på tvers av skyer driftet av mer enn én leverandør bidrar til å redusere innvirkningen på nettverket og forretningsdriften hvis en leverandør gjennomgår et avbrudd eller tjenesteforstyrrelse. 
 • Tilgang til de beste tjenestene. I stedet for å begrense deg til produktene og tjenestene til én skyleverandør, kan du med en multiskytilnærming velge skytjenestene, infrastrukturen og løsningene som passer best til dine spesifikke forretningskrav, uansett hvem leverandøren er. 
 • Optimalisert ytelse. Multiskymiljøer hjelper organisasjoner og IT-team med å effektivt lagre, behandle og analysere enorme mengder data ved hjelp av automatisering, datasynkronisering i sanntid og KI-assisterte tjenester og funksjoner.
 • Økt fleksibilitet og skalerbarhet. Med flere skyer kan organisasjoner enkelt skalere lagring, databehandling og andre ressurser opp eller ned etter hvert som forretningsbehovene endres i stedet for å forplikte seg til en forhåndsbestemt mengde ressurser og risikere å betale for mer enn de trenger. 
 • Geografisk mangfold og forskriftssamsvar. Bruk av flere skyleverandører hjelper organisasjoner med å replikere og distribuere data på tvers av ulike geografiske områder. Det gjør det også enklere for organisasjoner å overholde spesifikke regionale forskrifter, noe som sikrer datasuverenitet og forskriftssamsvar på forskjellige steder.  

Samtidig vil det å ta i bruk en multiskyarkitektur tilføye en rekke kompleksiteter i IT-strategien din, inkludert: 

 • Skyadministrasjon. Det å administrere mer enn én skyleverandør innebærer å håndtere ulike grensesnitt, API-er, sikkerhetsmodeller og tjenestenivåer. Alt dette kan gjøre orkestrering og overvåking mer komplisert.
 • Interoperabilitet og integrering. Variasjoner i teknologier, standarder og arkitekturer kan gjøre det vanskeligere å sikre sømløs interoperabilitet og kompatibilitet mellom ulike skytjenester og plattformer. 
 • Datasikkerhet og forskriftssamsvar. Koordinering av sikkerhetstiltak som datakryptering, tilgangskontroller og forskriftssamsvar på tvers av flere skyer krever robuste strategier for å opprettholde konsekvente sikkerhetsstandarder. 
 • Kostnadskontroll og administrasjon. Siden prisstrukturer og tjenester varierer mellom leverandører, krever optimalisering av kostnader på tvers av flere skyleverandører kontinuerlig overvåking for å forhindre uventede utgifter. 
 • Potensielle ventetidsproblemer. Kommunikasjon mellom apper og tjenester distribuert på tvers av ulike skyer kan føre til nettverksforsinkelser. Den økte kompleksiteten ved å koordinere dataoverføringer og sikre optimal ruting i en multiskykonfigurasjon kan føre til høyere ventetid enn i et enkelt-skymiljø.  
 • Styring og kontroll. Sentral styring og kontroll av ressurser og policyer på tvers av ulike skyleverandører er mer involvert og kan føre til flere problemer med forskriftssamsvar, revisjon og ressursallokering.

Multiskyadministrasjon

Administrasjon av et multiskymiljø krever omhyggelig oppmerksomhet og planlegging for å redusere eventuelle utfordringer som kan oppstå. Å overvåke skytjenestene dine på tvers av leverandørplattformer ved hjelp av en enhetlig løsning som Azure Arc bidrar til å effektivisere en rekke aspekter av denne prosessen, inkludert:

Styring og ressursorkestrering. Administrasjon av ressurser i et multiskymiljø innebærer orkestrering av arbeidsbelastninger, optimalisering av ressursallokering og effektivisering av operasjoner. Oppretting av et enhetlig rammeverk for styring kan hjelpe organisasjonen med å opprettholde kontroll, synlighet og konsekvens på tvers av hele skyinfrastrukturen.

Kostnadsoptimalisering. Å sørge for at organisasjonen har tildelt ressursene sine på tvers av ulike skyplattformer vil bidra til å forhindre overforbruk. For å eliminere unødvendige utgifter må du kontinuerlig overvåke bedriftens ressursbruk og bruke optimaliseringsteknikker som riktig skalering, autoskalering og bruk av reserverte forekomster. 

Sikkerhet og forskriftssamsvar. Med data spredt over flere skyer er det avgjørende å opprettholde robuste sikkerhetstiltak. Dette innebærer implementering av konsekvente sikkerhetsprotokoller, krypteringsstandarder og tilgangskontroller. I tillegg vil det å sikre samsvar med bransjeforskrifter som GDPR, HIPAA og PCI DSS på tvers av alle skyplattformene dine hjelpe organisasjonen med å unngå strafferegler og databrudd.

Overvåking av nettverksytelse. Overvåking av organisasjonens ressursbruk, appytelse og nettverksventetid bidrar til å identifisere flaskehalser og optimalisere arbeidsflyter. Kontinuerlig, proaktiv overvåking er avgjørende for å sikre høy tilgjengelighet, pålitelighet og best mulig brukeropplevelse på tvers av multiskyinfrastruktur. 

Nødgjenoppretting. En godt administrert multisky kan sterkt forbedre nødgjenoppretting-funksjonalitet. Ved å sikre redundans på tvers av flere skyleverandører kan du redusere risikoen for ett enkelt feilpunkt. I tillegg bidrar implementering av omfattende strategier for sikkerhetskopiering og gjenoppretting til å sikre forretningskontinuitet ved å minimere nedetid og tap av data i tilfelle det oppstår en krisesituasjon.

 

Anbefalte fremgangsmåter for å ta i bruk et multiskymiljø 

Her er noen anbefalte fremgangsmåter for å sikre at implementeringen av flere skyer går så problemfritt som mulig, og at du maksimerer fordelene med skyressursene dine: 

Definer tydelig målsettingene og strategien som samsvarer med forretningsmålene dine. Identifiser organisasjonens spesifikke årsaker til å ta i bruk en multiskytilnærming, for eksempel kostnadsoptimalisering og forbedret fleksibilitet, skalerbarhet og innovasjon. Denne klarheten vil veilede beslutningstakingen gjennom hele implementeringsprosessen.

Utvikle en omfattende arkitektur som tar hensyn til interoperabiliteten og bærbarheten til apper og data blant de ulike skyplattformene du planlegger å bruke. Fremhev standardisering og kompatibilitet for å sikre sømløs integrering og dataoverføring på tvers av din multisky.

Dra nytte av automatiserings- og orkestreringsverktøy for å effektivisere forretningsdriften og administrere arbeidsbelastninger effektivt på tvers av flere skyer. Implementer verktøy som muliggjør automatisert klargjøring, skalering og ressursadministrasjon for å øke ytelsen og minimere menneskelige feil. 

Implementer robuste sikkerhetstiltak på tvers av alle lag i multiskyinfrastruktur. Bruk kryptering, tilgangskontroller, identitetsadministrasjon og regelmessige sikkerhetsrevisjoner for å beskytte sensitive data og apper på tvers av alle skymiljøene dine.

Øv på kontinuerlig overvåking og administrasjon for å forbedre fleksibiliteten og sikkerheten. Vurder regelmessig organisasjonens ressursbruk, appytelse og sikkerhetsproblemer. Ved å ta en proaktiv tilnærming kan du foreta nødvendige justeringer før det oppstår et problem. Det bidrar også til å sikre at du oppfyller ytelsesmåledataene som er beskrevet av teamet eller organisasjonen.

Vanlige spørsmål

 •  

  Hybrid sky innebærer bruk av private og offentlige skymiljøer sammen. En hybrid sky-strategi kombinerer vanligvis en organisasjons lokale infrastruktur med en tredjepartsleverandørs skytjenester. Denne enhetlige plattformen gjør det mulig for en organisasjons data og apper å bevege seg sømløst mellom begge skymiljøene. 

  Den offisielle definisjonen av flere skyer er samtidig bruk av tjenester fra flere offentlige skyleverandører. I en multiskystrategi er målet å optimalisere ytelsen, redusere risikoen ved å være avhengig av én leverandør og få tilgang til et bredere utvalg av tjenester og geografiske områder. 

  Kort sagt integrerer hybrid sky en organisasjons lokale infrastruktur med tilbudene fra en tredjeparts skyleverandør, mens multisky er en samling av skytjenester fra flere leverandører som en organisasjon plukker ut for å oppfylle sine unike databehandlingsbehov.

   

 •  

  Azure er ikke en multiskyplattform. I stedet er det én enkelt plattform for databehandling i skyen som tilbys av Microsoft, som inneholder mer enn 200 produkter og tjenester. Organisasjoner kan imidlertid implementere en multiskystrategi som inkluderer skytjenester, løsninger og innovasjoner som Azure tilbyr, sammen med produktene og løsningene til andre skyleverandører.

   

 •  

  Konfigurasjon av et multiskymiljø omfatter flere trinn: 

  • Definer målene, kravene og de spesifikke skytjenestene du trenger på en klar måte. 
  • Velg skyleverandørene som tilbyr de tjenestene som passer best til dine bestemte behov, og vurder faktorer som priser, sikkerhet og forskriftssamsvar. 
  • Implementer et enhetlig administrasjons- og overvåkingssystem for å overvåke multiskyen din og sikre konsekvens i sikkerhet, styring og ytelse.
  • Gjennomgå og optimaliser multiskyen din regelmessig for å sikre at den oppfyller forretningsbehovene dine i endring og drar nytte av de nyeste teknologiske fremskrittene.

   

Gratis konto

Prøv Azure-tjenester for databehandling i skyen gratis i opptil 30 dager.

Bruksbasert

Kom i gang med forbruksbetaling. Ingen forpliktelser på forhånd – avbryt når som helst.