Gå til hovedinnhold

Priser på Azure Elastic SAN

Kontroller bruk og kostnader med fleksible, forbruksbaserte priser

Azure Elastic SAN er et skybasert san (Storage Area Network) som tilbyr en ende-til-ende-opplevelse som lokalt SAN. Skaler ytelseskostnaden effektivt og dra nytte av innebygde skyfunksjoner som rask klargjøring og høy tilgjengelighet.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Prisdetaljer

Azure Elastic SAN er et skybasert lagringsnettverk (SAN), som tilbyr en ende-til-ende-opplevelse tilsvarende lokale lagringsnettverk. Elastic SAN gir deg skalerbar ytelse med en ventetid på under ti millisekunder, millioner av IOPS, tosifrede GBps og innebygd støtte for forretningskontinuitet samt nødgjenoppretting.

Elastic SAN belastes av beløpet du klargjør i våre to klargjøringstilbud: basisenhet eller bare etter kapasitet. De er utformet for å tilby en enkel masseklargjøring samtidig som de gir fleksibilitet til å utvide datavtrykket. Basisenheten har en kapasitet på 5000 inndata-/utdataoperasjoner per sekund samt en gjennomstrømming på 200 Mbps per TiB og er priset til $- $- /GiB (se tabell under for eksakt prising etter område). Enheten for kun kapasitet tillater derimot at du klargjør bare kapasitet uten å klargjøre ytelsen til en lavere kostnad på $- $- /GiB. Som et resultat av dette kan du skalere ytelsen kostnadseffektivt mens du overfører arbeidsbelastninger fra lokalt til Azure.

Azure Elastic SAN-ressurser faktureres for hver time, med en månedlig enhetssats. Hvis du for eksempel klargjør et Elastic SAN med 20 basisenheter på 20 TiB, 100 000 IOPS og 4000 MBps, og deretter sletter det etter 20 timer, faktureres du for 20 timer etter månedsprisen oppført i tabellen nedenfor. Du kan velge å klargjøre et Azure Elastic SAN med en kombinasjon av basis- og kapasitetsenheter, som passer best til dine behov. Følgende tabell oppsummerer de ulike konfigurasjonene som støttes for forskjellige enheter:

Produktnavn/SKU Funksjon Klargjorte ressurser per enhet Pris per enhet/måned Pris per GiB/måned Pris per GiB/time
Premium basisenhet LRS 1 TiB, 5 000 IOPS, 200 MBps $- $- $-1
STORSKALAENHET MED PREMIUM-KAPASITET LRS 1 TiB, ingen klargjorte IOPS eller MBps $- $- $-1
1Prisberegningen er basert på 730 timer per måned.
Produktnavn/SKU Funksjon Klargjorte ressurser per enhet Pris per enhet/måned Pris per GiB/måned Pris per GiB/time
Premium basisenhet ZRS 1 TiB, 5 000 IOPS, 200 MBps $- $- $-1
STORSKALAENHET MED PREMIUM-KAPASITET ZRS 1 TiB, ingen klargjorte IOPS eller MBps $- $- $-1
1Prisberegningen er basert på 730 timer per måned.

Den totale prisen på Azure Elastic SAN avhenger av basis- og kapasitetsstorskalaenheten. Elastic SAN støtter både soneredundant lagring (ZRS) og lokalt redundant lagring (LRS) med ZRS-redundans til en pris som er 50 % over LRS. Se siden om Azure Storage-replikering hvis du vil ha mer informasjon om alternativer for redundans. Elastic SAN må klargjøres med minst én basisenhet på 1 TiB. Det er også viktig å være oppmerksom på at SAN-klargjorte ressurser deles av alle volumgrupper og volumer.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Azure Elastic SAN

Les mer om Azure Elastic SAN funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Azure Elastic SAN.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure Elastic SAN ressurser.

  • Azure sine administrerte diskprodukter er priset til en klargjort pris. Tabellen nedenfor sammenligner for eksempel basispriser for alle Azure's sammenlignbare disktilbud for lokalt redundant lagring (prisene vil variere etter område). Se Prisside for administrerte disker for mer informasjon.

    Azure Elastic SAN Premium SSD Premium SSD v2
    Pris/GiB/måned $- $- $-

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?