Azure Table Storage Pricing

Pålitelig og rimelig skylagring for data, store og små

Azure har fem typer lagring: blober, filer, disker, tabeller og køer. Se hvordan de fungerer

Totalomkostningene dine avhenger av hvor mye du lagrer, størrelsen på og typen lagringstransaksjoner og utgående dataoverføringer, samt hvilket dataredundansalternativ du velger. Se dem i forhold til hverandre i avsnittet «Alternativer for dataredundans».

Tables

Tables offer NoSQL storage for unstructured and semi-structured data—ideal for web applications, address books, and other user data.

Mer informasjon

Lagringspriser

Lagringskapasitet LRS GRS RA-GRS
Første 1 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 49 TB (1–50 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB (50–500 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 500 TB (500–1 000 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 4 000 TB (1 000–5 000 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB
Mer enn 5 000 TB per måned Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss

Tilgangspriser

We charge $- per 10 000 transactions for Tables. Any type of operation against the storage is counted as a transaction, including reads, writes and deletes.

Import/eksport

Overfør store mengder data til og fra Azure ved bruk av harddisker. Mer informasjon

Alternativer for dataredundans

Lokal redundant lagring Lager flere synkrone kopier av dataene dine innenfor ett enkelt datasenter.
Soneredundant lagring Lagrer tre kopier av data over flere datasentre innenfor eller ut over regionen. Kun for blokkblober.
Georedundant lagring Samme som lokal redundant lagring samt flere asynkrone kopier til et annet datasenter hundrevis av kilometer unna.
Georedundant lagring med lesetilgang Samme som georedundant lagring samt tilgang til det andre datasenteret.

Hvis du vil ha mer informasjon om redundansalternativer og hvordan de kan brukes til å oppnå høy tilgjengelighet, kan du se Azure Storage-replikering. Vær oppmerksom på at ikke alle redundanstyper er tilgjengelige for alle lagringstyper.

Kundestøtte og serviceavtaler

Vanlige spørsmål

Generelt

 • Ja. Lagringskapasiteten faktureres i enheter på gjennomsnittlig daglig mengde lagrede data, i gigabyte (GB), per måned. For eksempel, hvis du regelmessig brukte 10 GB lagring første halvdel av måneden, og så ingenting den andre halvdelen av måneden, faktureres du for gjennomsnittlig bruk av 5 GB lagring.

 • Lagringskontoer er som standard satt opp til å være georedundante. Du kan endre disse innstillingene til georedundant med lesetilgang eller lokalt redundant via den klassiske Microsoft Azure-portalen eller tjenesteadministrasjons-API-en. Du kan også sjekke status på portalen ved bruk av API-et for tjenesteadministrasjon.

 • Storage-kontoer belastes for minst 30 dager fra aktiveringstidspunktet for tjenesten. For eksempel, hvis georedundant lagring med lesetilgang slås på 1. mai og slås av 5. mai, faktureres lagringskontoen for georedundant lagring med lesetilgang til og med 30. mai. Deretter faktureres den med prisen for georedundant lagring.

  Hvis georedundant lagring med lesetilgang slås på 1. mai og slås av 14. juni, faktureres lagringskontoen for georedundant lagring med lesetilgang til og med 15. juni. Fra og med 15. juni faktureres den for georedundant lagring.

Blob-lagring

 • En BLOB-lagringskonto er en spesialisert konto for lagring av data som blober, og den gir brukerne mulighet til å angi et tilgangsnivå basert på frekvensen for tilgang til dataene i den kontoen. Lagringskontoer til generelle formål kan brukes til å lagre blober samt filer, disker, tabeller og køer.

 • Nei. Blokkblob-prisene i generelle lagringskontoer er ikke endret. Se prisene.

 • Hvis du ser «høyfrekvent», «lavfrekvent» eller «arkivering» i ressursnavnet, betyr det at faktureringen er knyttet til Blob-lagringskontoer. Når det for eksempel står «standard inn/ut – lavfrekvent blokkblob (GB)» på fakturaen, betyr det at du bruker og belastes for Blob-lagringskontoer, mens «standard inn/ut – blokkblob (GB)» er måleren knyttet til bruk av blokkblober i lagringskontoer til generelle formål.

 • På Blob-lagringskontoer kan du angi tilgangsnivået til en blob som høyfrekvent, lavfrekvent eller arkivering. Prisene for GB-lagring øker fra nivåene arkivering til lavfrekvent til høyfrekvent, og kostnaden for tilgang til data øker fra nivåene høyfrekvent til lavfrekvent til arkivering. Nivåene arkivering og lavfrekvent skal brukes til data du sjelden eller mindre hyppig trenger tilgang til, med tilsvarende lavere krav til serviceavtale. Hvis du ikke kjenner til tilgangsmønsteret for dataene dine, anbefaler vi at du begynner med høyfrekvensnivået i minst én måned. Deretter avgjør du om du kan spare penger ved å gå over til lavfrekvent lagring og arkiveringslagring basert på den faktiske bruken.

 • Du belastes for datahenting når du bytter fra lavfrekvent til høyfrekvent Blob-lagringskonto. Hvis du for eksempel har 100 GB data i en Blob-lagringskonto og endrer den kontoen fra lavfrekvent til høyfrekvent, belastes du 100 * $0.01 = $1 for datahenting.

 • Nei. Hvis du bytter fra høyfrekvent til lavfrekvent konto, blir du ikke belastet for dataskriving. Du blir bare belastet for dataskriving hvis du skriver data direkte til Blob-lagringskontoen med nivå for lavfrekvent tilgang.

 • Når du skriver data til GRS-kontoer, replikeres disse dataene til et annet Azure-område. Prisen for dataoverføring med georeplikering er båndbreddekostnaden for replikering av dataene til et annet Azure-område.

Disk-lagring

 • Hvis den tomme disken på 100 GB støttes av en Premium Storage-konto, faktureres du for en P0-disk (128 GB). Hvis det brukes en annen type lagringskonto, faktureres du bare for lagringsplassen som brukes til å lagre dataene som skrives til disken, uavhengig av den tildelte størrelsen på disken.

 • Ja. 99,9 % lese- og skrivetilgjengelighet gjelder også for Premium Storage-kontoer.

Fillagring

 • Du blir bare fakturert for lagringsplass du bruker, ikke for den angitte kvoten.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Storage

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto