Network Watcher priser

Overvåk og diagnostiser nettverksytelse på pakkenivå

Med Network Watcher kan du overvåke og diagnostisere tilstanden og ytelsen til nettverket ditt. Verktøyene for diagnose og visualisering i Network Watcher hjelper deg med for eksempel å lagre pakker på en virtuell maskin og validere om en IP-flyt er tillatt eller avvist. Du kan også identifisere hvor pakkene blir rutet fra en virtuell maskin, og få innsikt i hele nettverkstopologien din.

Prisdetaljer

Funksjon Månedlig tildeling Overforbrukspris
Inntatte nettverkslogger 5 GB $- per GB
Nettverksdiagnoseverktøy 1 000 kontroller $- per 1000 kontroller
  • Nettverkslogger lagres i en lagringskonto og har en oppbevaringspolicy som kan konfigureres fra én dag til 365 dager. Hvis en oppbevaringspolicy ikke er konfigurert, blir loggene oppbevart for alltid. Tilsvarende gebyrer vil gjelde for hhv. lagring, Log Analytics og hendelseshuber.
  • Funksjonene for diagnoseverktøy og topologi i Network Watcher faktureres basert på antallet nettverksdiagnosekontroller som startes igjennom Azure Portal, PowerShell, CLI, eller Rest.

Kundestøtte og serviceavtaler

  • SLA for enkeltfunksjoner gjelder når den tilsvarende prismodellen trer i kraft. Les mer

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Network Watcher

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto