Priser på Network Watcher

Overvåk og diagnostiser nettverksytelse på pakkenivå

Med Network Watcher kan du overvåke og diagnostisere tilstanden og ytelsen til nettverket ditt. Verktøyene for diagnose og visualisering i Network Watcher hjelper deg med for eksempel å lagre pakker på en virtuell maskin og validere om en IP-flyt er tillatt eller avvist. Du kan også identifisere hvor pakkene blir rutet fra en virtuell maskin, og få innsikt i hele nettverkstopologien din.

Prisdetaljer

I Network Watcher kan du se du to løsninger med lignende navn: Tilkoblingsovervåking og Tilkoblingsovervåking (forhåndsversjon). Tilkoblingsovervåking (forhåndsversjon) koster ingenting før den blir allment tilgjengelig. Når Tilkoblingsovervåking (forhåndsversjon) blir allment tilgjengelig, blir navnet endret til Tilkoblingsovervåking, og du blir belastet i henhold til prisoversikten for Tilkoblingsovervåking nedenfor. Den eksisterende Tilkoblingsovervåking-løsningen får da navnet Tilkoblingsovervåking (klassisk) og blir gratis i bruk.

Funksjon Gratis enheter inkludert Pris
Nettverkslogger innsamlet1 5 GB per måned $- per GB
Nettverksdiagnoseverktøy2 1 000 kontroller per måned $- per 1000 kontroller
Tilkoblingsovervåking5 10 tester per måned 10–240 010 tester — $- per test per måned
240 010–750 010 tester — $- per test per måned
750 010–1 000 010 tester — $- per test per måned
Mer enn 1 000 010 tester — $- per test per måned
Overvåking av nettverksytelse –
Overvåking av tjenestetilkoblingsmulighet
‐ ‐ Ikke tilgjengelig $- per tilkobling per måned
Overvåking av nettverksytelse –
Overvåking av ytelse
Nettverksanalyse3 ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Se priser for Azure Monitor Log Analytics
Trafikkanalyse ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Akselerert behandling med 10-minutters intervaller: $- per behandlede GB4
Standardbehandling med 60-minutters intervaller: $- per behandlede GB4

1Nettverkslogger lagres i en lagringskonto og har en oppbevaringspolicy som kan konfigureres fra én dag til 365 dager. Hvis en oppbevaringspolicy ikke er konfigurert, blir loggene oppbevart for alltid. Tilsvarende gebyrer vil gjelde for hhv. lagring, Log Analytics og hendelseshuber.

2Funksjonene for diagnoseverktøy og topologi i Network Watcher faktureres basert på antallet nettverksdiagnosekontroller som startes igjennom Azure Portal, PowerShell, CLI, eller Rest.

3Nettverksanalyse inkluderer DNS- og App Gateway Analytics-funksjoner. Disse funksjonene faktureres for loggdata som inntas i Azure Log Analytics-tjenesten.

4Trafikkanalysefunksjonen faktureres for loggdata som er behandlet av tjenesten og for de resulterende data som inntas i Azure Log Analytics-tjenesten. Tilsvarende kostnader gjelder for logger som inntas til Azure Log Analytics-tjenesten.

5Den nye funksjonen for tilkoblingsovervåking blir tilgjengelig kostnadsfritt under forhåndsversjonen. Prisene som er oppført her, gjelder når funksjonen blir allment tilgjengelig. Tester for tilkoblingsovervåkingen blir opprettet i Tilkoblingsovervåking (forhåndsversjon). Forhåndsversjonen får navnet Tilkoblingsovervåking når den blir allment tilgjengelig. Tilsvarende kostnader for importerte logger og måledata- eller loggbaserte varsler blir opprettet for Azure Log Analytics-tjenesten.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • SLA for enkeltfunksjoner gjelder når den tilsvarende prismodellen trer i kraft. Finn ut mer

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Network Watcher

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.