Priser på Network Watcher

Løsning for overvåking og diagnostisering av nettverksytelse

Med Network Watcher kan du overvåke og diagnostisere tilstanden og ytelsen til nettverket ditt. Verktøyene for diagnose og visualisering i Network Watcher hjelper deg med for eksempel å lagre pakker på en virtuell maskin og validere om en IP-flyt er tillatt eller avvist. Du kan også identifisere hvor pakkene blir rutet fra en virtuell maskin, og få innsikt i hele nettverkstopologien din.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Funksjon Gratis enheter inkludert Pris
Nettverkslogger innsamlet1 5 GB per måned $- per GB
Nettverksdiagnoseverktøy2 1 000 kontroller per måned $- per 1000 kontroller
Tilkoblingsovervåking5
Overvåking av nettverksytelse –
Overvåking av tjenestetilkoblingsmulighet
‐ ‐ Ikke tilgjengelig $- per tilkobling per måned
Overvåking av nettverksytelse –
Overvåking av ytelse
Nettverksanalyse3 ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Se priser for Azure Monitor Log Analytics
Trafikkanalyse ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Akselerert behandling med 10-minutters intervaller: $- per behandlede GB4
Standardbehandling med 60-minutters intervaller: $- per behandlede GB4

1Nettverkslogger lagres i en lagringskonto og har en oppbevaringspolicy som kan konfigureres fra én dag til 365 dager. Hvis en oppbevaringspolicy ikke er konfigurert, blir loggene oppbevart for alltid. Tilsvarende gebyrer vil gjelde for hhv. lagring, Log Analytics og hendelseshuber.

2Funksjonene for diagnoseverktøy og topologi i Network Watcher faktureres basert på antallet nettverksdiagnosekontroller som startes igjennom Azure Portal, PowerShell, CLI, eller Rest.

3Nettverksanalyse inkluderer DNS- og App Gateway Analytics-funksjoner. Disse funksjonene faktureres for loggdata som inntas i Azure Log Analytics-tjenesten.

4Trafikkanalysefunksjonen faktureres for loggdata som er behandlet av tjenesten og for de resulterende data som inntas i Azure Log Analytics-tjenesten. Tilsvarende kostnader gjelder for logger som inntas til Azure Log Analytics-tjenesten.

5Den nye funksjonen for tilkoblingsovervåking blir tilgjengelig kostnadsfritt under forhåndsversjonen. Prisene som er oppført her, gjelder når funksjonen blir allment tilgjengelig. Tester for tilkoblingsovervåkingen blir opprettet i Tilkoblingsovervåking (forhåndsversjon). Forhåndsversjonen får navnet Tilkoblingsovervåking når den blir allment tilgjengelig. Tilsvarende kostnader for importerte logger og måledata- eller loggbaserte varsler blir opprettet for Azure Log Analytics-tjenesten.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-prisene. Få en forståelse av prisene for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et tilpasset forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Tilleggsressurser

Mer informasjon om Network Watcher

Les mer om Network Watcher funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for dette produktet.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Network Watcher ressurser.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.