Hopp over navigasjon

Priser for Block Blob

Start din gratis Azure-konto og få en kreditt på $200 i 30 dager, i tillegg til 12 måneder med gratis tilgang til Lagring.

Block Blob storage is used for streaming and storing documents, videos, pictures, backups, and other unstructured text or binary data.

Total cost of Block Blob storage depends on:

 • Volume of data stored per month.
 • Quantity and types of operations performed, along with any data transfer costs.
 • Data redundancy option selected.

Utforsk lagringsalternativer

Utforsk lagringsalternativene Azure Block Blob, inkludert kontotyper og redundans. Les mer om lagringskontotyper og redundans.

Vanlige spørsmål

 • En Blob Storage-konto er en spesialisert konto for lagring av data som Blober, og den gir brukerne mulighet til å angi et tilgangsnivå basert på frekvensen for tilgang til dataene i den kontoen. General Purpose-kontoer kan brukes til å lagre Blober samt filer, disker, tabeller og køer.

 • Nei. Block Blob-prisene i generelle lagringskontoer er ikke endret.

 • Hvis du ser «høyfrekvent», «lavfrekvent» eller «arkivering» i ressursnavnet, betyr det at faktureringen er knyttet til Blob-lagringskontoer. Hvis du for eksempel ser «Standard IO – Lavfrekvent Block Blob (GB),» betyr dette at du bruker og blir belastet for Blob Storage- eller General Purpose v2-kontoer. «Standard IO – Block Blob (GB)» er måleren som er tilknyttet bruken av Block Blober i General Purpose-lagringskontoer.

 • Premium* Blob Storage is available only to the premium block blob storage account type and is best suited for IO intensive workloads that require low and consistent storage latency.

  Storage GB pricing increases from Archive to Cool, from Cool to Hot, and from Hot to Premium. And the cost of transactions increases, conversely, from Premium to Hot, from Hot to Cool, and from Cool to Archive. Archive and Cool tiers should be used for rarely and infrequently accessed data, respectively. The Cool tier has a lower availability SLA than the Hot tier.

  Please note you can set the access tier of a blob as Hot, Cool, or Archive in Blob Storage and General Purpose v2 accounts. At present you cannot tier data from Premium into Hot, Cool or Archive and you cannot tier data from Hot, Cool or Archive to Premium. We are working on supporting object tiering for Premium in the future.

 • Du blir belastet for både leseoperasjoner per 10,000 blober og for datahenting per GB når du går over fra lavfrekvent til høyfrekvent Blob Storage- eller General Purpose v2-konto. Hvis du for eksempel har 10,000 blober tilsvarende 100 GB data i en Blob Storage- eller General Purpose v2-konto, og du bytter fra lavfrekvent til høyfrekvent konto, blir du belastet 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- for datahenting.

 • I General Purpose v2-kontoer, blir du bare belastet for skriveoperasjoner (per 10 000). Det blir ikke belastet for disse operasjonene i Blob Storage-kontoer.

 • Når du skriver data til GRS-kontoer, replikeres disse dataene til et annet Azure-område. Prisen for dataoverføring med georeplikering er båndbreddekostnaden for replikering av dataene til et annet Azure-område.

 • En Blob kan ikke leses direkte fra arkivnivået. For å lese en Blob i arkiv, må brukeren først endre nivået til høy- eller lavfrekvent. For å hente og lese for eksempel en enkel blob på 1,000 GB i arkiv som har vært i arkivnivået i 90 dager, blir følgende priser belastet:

  Datahenting (per GB) fra arkiv: $-/GB per måned x 1 000 GB = $-

  Rehydreringsoperasjon (SetBlobTier Archive to Hot): $-/10k = $-

  Gebyr for tidlig sletting: (180 - 90 dager)/30 dager x $-/GB-måned x 1 000 = $-

  Leseoperasjoner av Blob fra Hot = $-/10k = $-

  Total = $- + $- + $- + $- = $-

 • Priser for Blob Storage-kontoer og General Purpose v2-kontoer, er de samme som for Block Blob-lagring, bortsett fra for dataskriving (per GB) og priser for tidlig sletting i lavfrekvent-nivået. Blob Storage-kontoer tar betalt for lavfrekvent dataskriving (per GB) men ikke for lavfrekvent tidlig sletting, mens General Purpose v2-kontoer tar betalt for lavfrekvent tidlig sletting, men ikke for lavfrekvente dataskrivinger.

 • Du belastes en engangsavgift som er lik summen av alle dataene multiplisert med georeplikeringsavgiften i primærområdet. For data som er lagret på arkivnivå, belastes du også for lesing av alle dataene (både leseoperasjoner per 10,000 blober og for datahenting per GB) fra primærområdet og for skriving av alle dataene (skriveoperasjoner per 10,000) til sekundærområdet.

 • At present you cannot tier data from Premium into Hot, Cool or Archive and you cannot tier data from Hot, Cool or Archive to Premium. We are working on supporting object tiering for Premium in the future.

  To move data, you can synchronously copy blobs from using the new Put Block From URL API (sample code)or a version of AzCopy that supports this API. Put Block From URL synchronously copies data server side, which means that the data has finished copying when the call completes and all data movement happens inside the Azure Storage.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
 • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Kjøp et abonnement.
 • Garantert 99,9 prosent eller bedre tilgjengelighet (utelukker testversjonstjenester). Les SLA.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Lagring

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis