Azure Blobs Storage Pricing

Pålitelig og rimelig skylagring for data, store og små.

Azure har fem typer lagring: blober, filer, disker, tabeller og køer. Se hvordan de fungerer

Totalomkostningene dine avhenger av hvor mye du lagrer, størrelsen på og typen lagringstransaksjoner og utgående dataoverføringer, samt hvilket dataredundansalternativ du velger. Se dem i forhold til hverandre i avsnittet «Alternativer for dataredundans».

Blob Storage-kontoer

Blokkbloblagring brukes til strømming og lagring av dokumenter, videoer, bilder, sikkerhetskopier og andre ustrukturerte tekst- eller binærdata. Nedenfor finner du priser for dedikerte bloblagringskontoer med nivåer for høy- og lavfrekvent tilgang. Tilføyingsblober måles også som blokkblober.

Mer informasjon

Storage-priser

Dette er kostnadene ved lagring av data i blokkblober. Prisene som vises nedenfor, er de månedlige kostnadene per GB lagrede data. Disse prisene varierer basert på tilgangsnivået for blokkbloblagringen (høy- eller lavfrekvent) og det valgte redundansalternativet samt mengden data du lagrer.

LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT RAGRS-COOL RAGRS-HOT
Første 50 TB per måned $- $- $- $- $- $-
Neste 450 TB per måned $- $- $- $- $- $-
Mer enn 500 TB per måned $- $- $- $- $- $-

Tilgangspriser

Dette er kostnadene for HTTP-operasjoner mot blokkblobdataene dine samt kostnaden for å hente data fra eller skrive data til blokkblobene. Disse prisene varierer basert på tilgangsnivået for blokkbloblagringen (høy- eller lavfrekvent) og det valgte redundansalternativet.

LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT RAGRS-COOL RAGRS-HOT
Put Blob/Block-, List-, Create Container-operasjoner
(per 10 000)
$- $- $- $- $- $-
Alle andre operasjoner unntatt Slett, som er gratis
(per 10 000)
$- $- $- $- $- $-
Henting av data (per GB) $- Gratis $- Gratis $- Gratis
Skriving av data (per GB) $- Gratis $- Gratis $- Gratis
Dataoverføring med georeplikering (per GB) I/T I/T $- $- $- $-

Hvis du vil se prisene for blokkbloblagring i lagringskontoer til generelle formål, klikker du her.

Sideblobprisene er de samme som Standard-diskprisene, og du finner dem her.

Bloblagringskontoer med nivåer for høy- og lavfrekvent tilgang er ikke tilgjengelige i dette området ennå, men de kommer snart. Nedenfor finner du priser på blokkblober i lagringskontoer til generelle formål i dette området.

Blob Storage-kontoer

Blokkbloblagring brukes til strømming og lagring av dokumenter, videoer, bilder, sikkerhetskopier og andre ustrukturerte tekst- eller binærdata. Tilføyingsblober måles også som blokkblober.

Mer informasjon

Storage-priser

Lagringskapasitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Første 1 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 49 TB (1–50 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB (50–500 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 500 TB (500–1 000 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 4 000 TB (1 000–5 000 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

Tilgangspriser

Vi fakturerer $- per 10 000 transaksjoner for blokkblober. Enhver operasjonstype på Storage-kontoen telles som en transaksjon, inkludert lesninger, skrivinger og slettelser.

Import/Export

Overfør store mengder data til og fra Azure ved bruk av harddisker. Mer informasjon

Alternativer for dataredundans

Lokalt redundant lagring (LRS) Lager flere synkrone kopier av dataene dine innen ett enkelt datasenter
Soneredundant lagring (ZRS) Lagrer tre kopier av data over flere datasentre innenfor eller ut over regionen. Kun for blokkblober.
Georedundant lagring (GRS) Samme som LRS, samt mange asynkrone kopier til et annet datasenter hundrevis av kilometer unna
Georedundant lagring med lesetilgang (RA-GRS) Samme som GRS, samt lesetilgang til det sekundære datasenteret

Hvis du vil ha mer informasjon om redundansalternativer og hvordan de kan brukes for å oppnå høy tilgjengelighet, kan du se siden for Azure Storage-replikering. Vær oppmerksom på at ikke alle redundanstyper er tilgjengelige for alle lagringstyper.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
  • Fleksible støtteplaner fra $29.0 per måned. Kjøp et abonnement
  • Garantert 99,9 % eller bedre tilgjengelighet (utelukker testversjonstjenester). Les tjenestenivåavtalen

Vanlige spørsmål

Generelt

Blob Storage

Disk Storage

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Storage

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag