Priser for Azure Storage

Pålitelig og rimelig skylagring for data, store og små.

Azure har fem typer lagring: blober, filer, disker, tabeller og køer. Se hvordan de fungerer

Totalomkostningene dine avhenger av hvor mye du lagrer, størrelsen på og typen lagringstransaksjoner og utgående dataoverføringer, samt hvilket dataredundansalternativ du velger. Slik sammenlignes de:

Lokalt redundant lagring (LRS) Soneredundant lagring (ZRS) Georedundant lagring (GRS) Georedundant lagring med lesetilgang (RA-GRS)
Lager flere synkrone kopier av dataene dine innen ett enkelt datasenter Lagrer tre kopier av data over flere datasentre innenfor eller ut over regionen. Kun for blokkblober. Samme som LRS, samt mange asynkrone kopier til et annet datasenter hundrevis av kilometer unna Samme som GRS, samt lesetilgang til det sekundære datasenteret

Hvis du vil ha mer informasjon om redundansalternativer og hvordan de kan brukes for å oppnå høy tilgjengelighet, kan du se siden for Azure Storage-replikering. Vær oppmerksom på at ikke alle redundanstyper er tilgjengelige for alle lagringstyper.

Blob Storage-kontoer

Blokkbloblagring brukes til strømming og lagring av dokumenter, videoer, bilder, sikkerhetskopier og andre ustrukturerte tekst- eller binærdata. Nedenfor finner du priser for dedikerte bloblagringskontoer med nivåer for høy- og lavfrekvent tilgang. Tilføyingsblober måles også som blokkblober

Mer informasjon

Storage-priser

Dette er kostnadene ved lagring av data i blokkblober. Prisene som vises nedenfor, er de månedlige kostnadene per GB lagrede data. Disse prisene varierer basert på tilgangsnivået for blokkbloblagringen (høy- eller lavfrekvent) og det valgte redundansalternativet samt mengden data du lagrer.

LRS GRS RA-GRS
Kald Varm Kald Varm Kald Varm
Første TB per måned $0.01 $0.024 $0.02 $0.048 $0.025 $0.061
Neste 450 TB per måned $0.01 $0.0232 $0.02 $0.0463 $0.025 $0.0589
Mer enn 500 TB per måned $0.01 $0.0223 $0.02 $0.0446 $0.025 $0.0567

Tilgangspriser

Dette er kostnadene for HTTP-operasjoner mot blokkblobdataene dine samt kostnaden for å hente data fra eller skrive data til blokkblobene. Disse prisene varierer basert på tilgangsnivået for blokkbloblagringen (høy- eller lavfrekvent) og det valgte redundansalternativet.

LRS GRS og RA-GRS
Kald Varm Kald Varm
Put Blob/Block-, List-, Create Container-operasjoner (per 10 000) $0.1 $0.05 $0.2 $0.1
Alle andre operasjoner unntatt Slett, som er gratis (per 10 000) $0.01 $0.004 $0.01 $0.004
Henting av data (per GB) $0.01 Gratis $0.01 Gratis
Skriving av data (per GB) $0.0025 Gratis $0.005 Gratis
Dataoverføring med georeplikering (per GB) I/T I/T $0.02 $0.02

Hvis du vil se prisene for blokkbloblagring i lagringskontoer til generelle formål, klikker du her.

Sideblobprisene er de samme som Standard-diskprisene, og du finner dem her.

Bloblagringskontoer med nivåer for høy- og lavfrekvent tilgang er ikke tilgjengelige i dette området ennå, men de kommer snart. Nedenfor finner du priser på blokkblober i lagringskontoer til generelle formål i dette området.

Blob Storage-kontoer

Blokkbloblagring brukes til strømming og lagring av dokumenter, videoer, bilder, sikkerhetskopier og andre ustrukturerte tekst- eller binærdata. Tilføyingsblober måles også som blokkblober.

Mer informasjon

Storage-priser

Lagringskapasitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Første TB per måned $0.024 per GB $0.03 per GB $0.048 per GB $0.061 per GB
Neste 49 TB (1–50 TB) per måned $0.0236 per GB $0.0295 per GB $0.0472 per GB $0.0599 per GB
Neste 450 TB (50–500 TB) per måned $0.0232 per GB $0.029 per GB $0.0464 per GB $0.0589 per GB
Neste 500 TB (500–1 000 TB) per måned $0.0228 per GB $0.0285 per GB $0.0456 per GB $0.0579 per GB
Neste 4 000 TB (1 000–5 000 TB) per måned $0.0224 per GB $0.028 per GB $0.0448 per GB $0.0569 per GB

Tilgangspriser

Vi fakturerer $0.0036 per 100 000 transaksjoner for blokkblober. Transaksjoner inkluderer både lese- og skriveoperasjoner til lagring.

Import/Export

Overfør store mengder data til og fra Azure ved bruk av harddisker. Mer informasjon

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
  • Fleksible støtteplaner fra $29.0 per måned. Kjøp et abonnement
  • Garantert 99,9 % eller bedre tilgjengelighet (utelukker testversjonstjenester). Les tjenestenivåavtalen

Vanlige spørsmål

Generelt

Blob Storage

Disk Storage

Ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag