Priser for Azure Storage

Pålitelig og rimelig skylagring for data, store og små

Start din Azure gratis konto og få en kreditt på $200 i 30 dager. I tillegg får du nå 12 måneder med gratistilgang til Storage.

Azure har fem typer lagring: blober, filer, disker, tabeller og køer. Se hvordan de fungerer

Totalomkostningene dine avhenger av hvor mye du lagrer, størrelsen på og typen lagringstransaksjoner og utgående dataoverføringer, samt hvilket dataredundansalternativ du velger. Se dem i forhold til hverandre i avsnittet «Alternativer for dataredundans».

Blob Storage-kontoer

Blokkbloblagring brukes til strømming og lagring av dokumenter, videoer, bilder, sikkerhetskopier og andre ustrukturerte tekst- eller binærdata. Under finner du prisene for dedikerte Blob-lagringskontoer med tilgangsnivåene høyfrekvent, lavfrekvent eller arkivering (der tilgjengelig). Tilføyingsblober måles også som blokkblober.

Mer informasjon

Lagringspriser

Dette er kostnadene ved lagring av data i blokkblober. Prisene som vises nedenfor, er de månedlige kostnadene per GB lagrede data. Disse prisene varierer basert på tilgangsnivået for blokkbloblagringen (høyfrekvent, lavfrekvent eller arkivering) og valgt redundansalternativ samt mengden data du lagrer. Prisene vist under for arkivering er evalueringspriser, og disse vil øke ved generell tilgjengelighet. Legg merke til at Archive i testversjon bare er tilgjengelig i området USA, øst 2. Du må velge det området for å se prisene.

Varm Kald Arkivering(evaluering)
Første 50 TB per måned $- $- $-
Neste 450 TB per måned $- $- $-
Mer enn 500 TB per måned $- $- $-
Varm Kald Arkivering(evaluering)
Første 50 TB per måned $- $- I/T
Neste 450 TB per måned $- $- I/T
Mer enn 500 TB per måned $- $- I/T
Varm Kald Arkivering(evaluering)
Første 50 TB per måned $- $- I/T
Neste 450 TB per måned $- $- I/T
Mer enn 500 TB per måned $- $- I/T

Tilgangspriser

Dette er kostnadene for HTTP-operasjoner mot blokkblobdataene dine samt kostnaden for å hente data fra eller skrive data til blokkblobene. Disse prisene varierer basert på tilgangsnivået for blokkbloblagringen (høyfrekvent, lavfrekvent eller arkivering) og valgt redundansalternativ. Prisene vist under for arkivering er evalueringspriser, og disse vil øke ved generell tilgjengelighet. Legg merke til at Archive i testversjon bare er tilgjengelig i området USA, øst 2. Du må velge det området for å se prisene.

Varm Kald Arkivering(evaluering)
Lagringer* (per 10 000) $- $- $-
Liste og opprette container-operasjoner (per 10 000) $- $- $-
Avlesninger** (per 10 000) $- $- $-
Alle andre operasjoner unntatt Slett, som er gratis $- $- $-
Henting av data (per GB) Gratis $- $-
Skriving av data (per GB) Gratis $- Gratis
*De følgende API-oppkallene regnes som lagringsoperasjoner: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob og SetBlobTier (når de flytter en blob fra høyfrekvent til lavfrekvent, lavfrekvent til arkivering eller høyfrekvent til arkivering). **De følgende API-oppkallene regnes som avlesningsoperasjoner: GetBlob, SetBlobTier (når de flytter en blob fra arkivering til lavfrekvent, lavfrekvent til høyfrekvent eller arkivering til høyfrekvent)
Varm Kald Arkivering(evaluering)
Lagringer* (per 10 000) $- $- I/T
Liste og opprette container-operasjoner (per 10 000) $- $- I/T
Avlesninger** (per 10 000) $- $- I/T
Alle andre operasjoner unntatt Slett, som er gratis $- $- I/T
Henting av data (per GB) Gratis $- I/T
Skriving av data (per GB) Gratis $- I/T
Dataoverføring med georeplikering (per GB) $- $- I/T
*De følgende API-oppkallene regnes som lagringsoperasjoner: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob og SetBlobTier (når de flytter en blob fra høyfrekvent til lavfrekvent, lavfrekvent til arkivering eller høyfrekvent til arkivering). **De følgende API-oppkallene regnes som avlesningsoperasjoner: GetBlob, SetBlobTier (når de flytter en blob fra arkivering til lavfrekvent, lavfrekvent til høyfrekvent eller arkivering til høyfrekvent)
Varm Kald Arkivering(evaluering)
Lagringer* (per 10 000) $- $- I/T
Liste og opprette container-operasjoner (per 10 000) $- $- I/T
Avlesninger** (per 10 000) $- $- I/T
Alle andre operasjoner unntatt Slett, som er gratis $- $- I/T
Henting av data (per GB) Gratis $- I/T
Skriving av data (per GB) Gratis $- I/T
Dataoverføring med georeplikering (per GB) $- $- I/T
*De følgende API-oppkallene regnes som lagringsoperasjoner: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob og SetBlobTier (når de flytter en blob fra høyfrekvent til lavfrekvent, lavfrekvent til arkivering eller høyfrekvent til arkivering). **De følgende API-oppkallene regnes som avlesningsoperasjoner: GetBlob, SetBlobTier (når de flytter en blob fra arkivering til lavfrekvent, lavfrekvent til høyfrekvent eller arkivering til høyfrekvent)

Vær oppmerksom på at Plasser blob/blokk, Angi nivå og Slett er kun gyldige arkiveringsoperasjoner. For blokkblober på under 50 GB kan det opptil 15 timer å endre nivået fra arkivering til høyfrekvent eller lavfrekvent.

Se prisene for Block Blob-lagring i lagringskontoer til generelle formål.

Sideblobprisene er de samme som Standard-diskprisene. Se prissiden.

Bloblagringskontoer med nivåer for høy- og lavfrekvent tilgang er ikke tilgjengelige i dette området ennå, men de kommer snart. Nedenfor finner du priser på blokkblober i lagringskontoer til generelle formål i dette området.

Blob Storage-kontoer

Blokkbloblagring brukes til strømming og lagring av dokumenter, videoer, bilder, sikkerhetskopier og andre ustrukturerte tekst- eller binærdata. Tilføyingsblober måles også som blokkblober.

Mer informasjon

Lagringspriser

Lagringskapasitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Første 1 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 49 TB (1–50 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB (50–500 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 500 TB (500–1 000 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 4 000 TB (1 000–5 000 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Mer enn 5 000 TB per måned Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss

Tilgangspriser

Vi fakturerer $- per 10 000 transaksjoner for blokkblober. Enhver operasjonstype på Storage-kontoen telles som en transaksjon, inkludert lesninger, skrivinger og slettelser.

Import/eksport

Overfør store mengder data til og fra Azure ved bruk av harddisker. Mer informasjon

Alternativer for dataredundans

Lokal redundant lagring Lager flere synkrone kopier av dataene dine innenfor ett enkelt datasenter.
Soneredundant lagring Lagrer tre kopier av data over flere datasentre innenfor eller ut over regionen. Kun for blokkblober.
Georedundant lagring Samme som lokal redundant lagring samt flere asynkrone kopier til et annet datasenter hundrevis av kilometer unna.
Georedundant lagring med lesetilgang Samme som georedundant lagring samt tilgang til det andre datasenteret.

Hvis du vil ha mer informasjon om redundansalternativer og hvordan de kan brukes til å oppnå høy tilgjengelighet, kan du se Azure Storage-replikering. Vær oppmerksom på at ikke alle redundanstyper er tilgjengelige for alle lagringstyper.

Kundestøtte og serviceavtaler

Vanlige spørsmål

Generelt

 • Ja. Lagringskapasiteten faktureres i enheter på gjennomsnittlig daglig mengde lagrede data, i gigabyte (GB), per måned. For eksempel, hvis du regelmessig brukte 10 GB lagring første halvdel av måneden, og så ingenting den andre halvdelen av måneden, faktureres du for gjennomsnittlig bruk av 5 GB lagring.

 • Lagringskontoer er som standard satt opp til å være georedundante. Du kan endre disse innstillingene til georedundant med lesetilgang eller lokalt redundant via den klassiske Microsoft Azure-portalen eller tjenesteadministrasjons-API-en. Du kan også sjekke status på portalen ved bruk av API-et for tjenesteadministrasjon.

 • Storage-kontoer belastes for minst 30 dager fra aktiveringstidspunktet for tjenesten. For eksempel, hvis georedundant lagring med lesetilgang slås på 1. mai og slås av 5. mai, faktureres lagringskontoen for georedundant lagring med lesetilgang til og med 30. mai. Deretter faktureres den med prisen for georedundant lagring.

  Hvis georedundant lagring med lesetilgang slås på 1. mai og slås av 14. juni, faktureres lagringskontoen for georedundant lagring med lesetilgang til og med 15. juni. Fra og med 15. juni faktureres den for georedundant lagring.

Blob-lagring

 • En BLOB-lagringskonto er en spesialisert konto for lagring av data som blober, og den gir brukerne mulighet til å angi et tilgangsnivå basert på frekvensen for tilgang til dataene i den kontoen. Lagringskontoer til generelle formål kan brukes til å lagre blober samt filer, disker, tabeller og køer.

 • Nei. Blokkblob-prisene i generelle lagringskontoer er ikke endret. Se prisene.

 • Hvis du ser «høyfrekvent», «lavfrekvent» eller «arkivering» i ressursnavnet, betyr det at faktureringen er knyttet til Blob-lagringskontoer. Når det for eksempel står «standard inn/ut – lavfrekvent blokkblob (GB)» på fakturaen, betyr det at du bruker og belastes for Blob-lagringskontoer, mens «standard inn/ut – blokkblob (GB)» er måleren knyttet til bruk av blokkblober i lagringskontoer til generelle formål.

 • På Blob-lagringskontoer kan du angi tilgangsnivået til en blob som høyfrekvent, lavfrekvent eller arkivering. Prisene for GB-lagring øker fra nivåene arkivering til lavfrekvent til høyfrekvent, og kostnaden for tilgang til data øker fra nivåene høyfrekvent til lavfrekvent til arkivering. Nivåene arkivering og lavfrekvent skal brukes til data du sjelden eller mindre hyppig trenger tilgang til, med tilsvarende lavere krav til serviceavtale. Hvis du ikke kjenner til tilgangsmønsteret for dataene dine, anbefaler vi at du begynner med høyfrekvensnivået i minst én måned. Deretter avgjør du om du kan spare penger ved å gå over til lavfrekvent lagring og arkiveringslagring basert på den faktiske bruken.

 • Du belastes for datahenting når du bytter fra lavfrekvent til høyfrekvent Blob-lagringskonto. Hvis du for eksempel har 100 GB data i en Blob-lagringskonto og endrer den kontoen fra lavfrekvent til høyfrekvent, belastes du 100 * $0.01 = $1 for datahenting.

 • Nei. Hvis du bytter fra høyfrekvent til lavfrekvent konto, blir du ikke belastet for dataskriving. Du blir bare belastet for dataskriving hvis du skriver data direkte til Blob-lagringskontoen med nivå for lavfrekvent tilgang.

 • Når du skriver data til GRS-kontoer, replikeres disse dataene til et annet Azure-område. Prisen for dataoverføring med georeplikering er båndbreddekostnaden for replikering av dataene til et annet Azure-område.

Disk-lagring

 • Hvis den tomme disken på 100 GB støttes av en Premium Storage-konto, faktureres du for en P0-disk (128 GB). Hvis det brukes en annen type lagringskonto, faktureres du bare for lagringsplassen som brukes til å lagre dataene som skrives til disken, uavhengig av den tildelte størrelsen på disken.

 • Ja. 99,9 % lese- og skrivetilgjengelighet gjelder også for Premium Storage-kontoer.

Fillagring

 • Du blir bare fakturert for lagringsplass du bruker, ikke for den angitte kvoten.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Storage

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto