Hopp over navigasjon

Priser for Block Blob

Start din gratis Azure-konto og få en kreditt på $200 i 30 dager, i tillegg til 12 måneder med gratis tilgang til Lagring.

Blokkbloblagring brukes til strømming og lagring av dokumenter, videoer, bilder, sikkerhetskopier og andre ustrukturerte tekst- eller binærdata.

Total kostnad for Block Blob-lagring avhenger av:

 • Det lagrede datavolumet per måned.
 • Antallet og typene av operasjoner som utføres, i tillegg til eventuelle dataoverføringskostnader.
 • Alternativet for dataredundans valgt.

ZRS vil fortsatt bli fakturert til testversjonsprisene som vises frem til 1. juni 2018 når prisene for generell tilgjengelighet begynner.

Utforsk lagringsalternativer

Utforsk lagringsalternativene Azure Block Blob, inkludert kontotyper og redundans. Les mer om lagringskontotyper og redundans.

Vanlige spørsmål

 • En Blob Storage-konto er en spesialisert konto for lagring av data som Blober, og den gir brukerne mulighet til å angi et tilgangsnivå basert på frekvensen for tilgang til dataene i den kontoen. General Purpose-kontoer kan brukes til å lagre Blober samt filer, disker, tabeller og køer.

 • Nei. Block Blob-prisene i generelle lagringskontoer er ikke endret.

 • Hvis du ser «høyfrekvent», «lavfrekvent» eller «arkivering» i ressursnavnet, betyr det at faktureringen er knyttet til Blob-lagringskontoer. Hvis du for eksempel ser «Standard IO – Lavfrekvent Block Blob (GB),» betyr dette at du bruker og blir belastet for Blob Storage- eller General Purpose v2-kontoer. «Standard IO – Block Blob (GB)» er måleren som er tilknyttet bruken av Block Blober i General Purpose-lagringskontoer.

 • På Blob Storage og General Purpose v2-kontoer kan du angi tilgangsnivået til en Blob som høyfrekvent, lavfrekvent eller arkiv. Prisene for GB-lagring øker fra nivåene arkivering til lavfrekvent til høyfrekvent, og kostnaden for tilgang til data øker tilsvarende fra nivåene høyfrekvent til lavfrekvent til arkiv. Nivåene arkiv og lavfrekvent skal brukes til data du sjelden eller mindre hyppig trenger tilgang til, henholdsvis. Nivået lavfrekvent har en serviceavtale med lavere tilgjengelighet enn nivået høyfrekvent. Hvis du ikke kjenner til tilgangsmønsteret for dataene dine, anbefaler vi at du begynner med nivået høyfrekvent i minst én måned. Deretter avgjør du om du kan spare kostnader ved å gå over til lavfrekvent lagring eller arkivlagring basert på den faktiske bruken.

 • Du blir belastet for både leseoperasjoner per 10,000 blober og for datahenting per GB når du går over fra lavfrekvent til høyfrekvent Blob Storage- eller General Purpose v2-konto. Hvis du for eksempel har 10,000 blober tilsvarende 100 GB data i en Blob Storage- eller General Purpose v2-konto, og du bytter fra lavfrekvent til høyfrekvent konto, blir du belastet 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- for datahenting.

 • I General Purpose v2-kontoer, blir du bare belastet for skriveoperasjoner (per 10 000). Det blir ikke belastet for disse operasjonene i Blob Storage-kontoer.

 • Når du skriver data til GRS-kontoer, replikeres disse dataene til et annet Azure-område. Prisen for dataoverføring med georeplikering er båndbreddekostnaden for replikering av dataene til et annet Azure-område.

 • En Blob kan ikke leses direkte fra arkivnivået. For å lese en Blob i arkiv, må brukeren først endre nivået til høy- eller lavfrekvent. For å hente og lese for eksempel en enkel blob på 1,000 GB i arkiv som har vært i arkivnivået i 90 dager, blir følgende priser belastet:

  Datahenting (per GB) fra arkiv: $-/GB per måned x 1 000 GB = $-

  Rehydreringsoperasjon (SetBlobTier Archive to Hot): $-/10k = $-

  Leseoperasjoner av Blob fra Hot = $-/10k = $-

  Total = $- + $- + $- + $- = $-

 • Priser for Blob Storage-kontoer og General Purpose v2-kontoer, er de samme som for Block Blob-lagring, bortsett fra for dataskriving (per GB) og priser for tidlig sletting i lavfrekvent-nivået. Blob Storage-kontoer tar betalt for lavfrekvent dataskriving (per GB) men ikke for lavfrekvent tidlig sletting, mens General Purpose v2-kontoer tar betalt for lavfrekvent tidlig sletting, men ikke for lavfrekvente dataskrivinger.

 • Du belastes en engangsavgift som er lik summen av alle dataene multiplisert med georeplikeringsavgiften i primærområdet. For data som er lagret på arkivnivå, belastes du også for lesing av alle dataene (både leseoperasjoner per 10,000 blober og for datahenting per GB) fra primærområdet og for skriving av alle dataene (skriveoperasjoner per 10,000) til sekundærområdet.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
 • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Kjøp et abonnement.
 • Garantert 99,9 prosent eller bedre tilgjengelighet (utelukker testversjonstjenester). Les SLA.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Lagring

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis