Azure Blobs Storage Pricing

Pålitelig og rimelig skylagring for data, store og små

Azure har fem typer lagring: blober, filer, disker, tabeller og køer. Se hvordan de fungerer

Totalomkostningene dine avhenger av hvor mye du lagrer, størrelsen på og typen lagringstransaksjoner og utgående dataoverføringer, samt hvilket dataredundansalternativ du velger. Se dem i forhold til hverandre i avsnittet «Alternativer for dataredundans».

Blob Storage Accounts

Block Blob storage is used for streaming and storing documents, videos, pictures, backups, and other unstructured text or binary data. Below is the pricing for dedicated Blob storage accounts with Hot and Cool access tiers. Append Blobs are also metered as Block Blobs.

Mer informasjon

Storage-priser

These are the costs of storing your data in Block Blobs. The prices shown below are the monthly charges per GB of data stored. These prices vary based on the access tier of Block Blob storage (Hot or Cool) and the redundancy option that you choose, as well as the amount of data you store.

LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT RAGRS-COOL RAGRS-HOT
Første 50 TB per måned $- $- $- $- $- $-
Neste 50 TB per måned $- $- $- $- $- $-
Neste 400 TB per måned $- $- $- $- $- $-
Neste 500 TB per måned $- $- $- $- $- $-
Neste 4 000 TB per måned $- $- $- $- $- $-
Mer enn 5 000 TB per måned $- Kontakt oss $- Kontakt oss $- Kontakt oss

Tilgangspriser

These are the costs of HTTP operations against your Block Blob data, as well as the cost of retrieving data from or writing data into your Block Blobs. These prices vary based on the access tier of Block Blob storage (Hot or Cool) and the redundancy option that you choose.

LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT RAGRS-COOL RAGRS-HOT
Put Blob/Block-, List-, Create Container-operasjoner
(per 10 000)
$- $- $- $- $- $-
Alle andre operasjoner unntatt Slett, som er gratis
(per 10 000)
$- $- $- $- $- $-
Henting av data (per GB) $- Gratis $- Gratis $- Gratis
Skriving av data (per GB) $- Gratis $- Gratis $- Gratis
Dataoverføring med georeplikering (per GB) I/T I/T $- $- $- $-

To see the pricing of Block Blob storage in general purpose storage accounts, please click here.

Page Blob prices are the same as Standard Disk prices and can be found here.

Blob storage accounts with Hot and Cool access tiers are not available in this region yet, but will be coming soon. Please see below for pricing of Block blobs in general purpose storage accounts in this region.

Blob Storage Accounts

Block Blob storage is used for streaming and storing documents, videos, pictures, backups, and other unstructured text or binary data. Append Blobs are also metered as Block Blobs.

Mer informasjon

Storage-priser

Lagringskapasitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Første 1 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 49 TB (1–50 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB (50–500 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 500 TB (500–1 000 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 4 000 TB (1 000–5 000 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Mer enn 5 000 TB per måned Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss

Tilgangspriser

Vi fakturerer $- per 10 000 transaksjoner for blokkblober. Enhver operasjonstype på Storage-kontoen telles som en transaksjon, inkludert lesninger, skrivinger og slettelser.

Import/Export

Overfør store mengder data til og fra Azure ved bruk av harddisker. Mer informasjon

Alternativer for dataredundans

Lokalt redundant lagring (LRS) Lager flere synkrone kopier av dataene dine innenfor ett enkelt datasenter.
Soneredundant lagring (ZRS) Lagrer tre kopier av data over flere datasentre innenfor eller ut over regionen. Kun for blokkblober.
Georedundant lagring (GRS) Samme som LRS samt flere asynkrone kopier til et annet datasenter hundrevis av kilometer unna.
Georedundant lagring med lesetilgang (RA-GRS) Samme som GRS samt lesetilgang til det sekundære datasenteret.

Hvis du vil ha mer informasjon om redundansalternativer og hvordan de kan brukes for å oppnå høy tilgjengelighet, kan du se siden for Azure Storage-replikering. Vær oppmerksom på at ikke alle redundanstyper er tilgjengelige for alle lagringstyper.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
 • Fleksible støtteplaner fra $29.0 per måned. Kjøp et abonnement
 • Garantert 99,9 % eller bedre tilgjengelighet (utelukker testversjonstjenester). Les tjenestenivåavtalen

Vanlige spørsmål

Generelt

 • Ja. Lagringskapasiteten faktureres i enheter på gjennomsnittlig daglig mengde lagrede data, i gigabyte (GB), per måned. For eksempel, hvis du regelmessig brukte 10 GB lagring første halvdel av måneden, og så ingenting den andre halvdelen av måneden, faktureres du for gjennomsnittlig bruk av 5 GB lagring.

 • Storage-kontoer er som standard satt opp til å være geografisk redundante. Du kan endre disse innstillingene til georedundant med lesetilgang eller lokalt redundant via den klassiske Microsoft Azure-portalen eller tjenesteadministrasjons-API-en. Derfra kan du også sjekke status på portalen ved bruk av API-et for tjenesteadministrasjon.

 • Storage-kontoer belastes for minst 30 dager fra aktiveringstidspunktet for tjenesten. For eksempel, hvis du aktiverer RA-GRS 1. mai, og deaktiverer 5. mai, vil kontoen belastes for RA-GRS gjennom 30. mai. Etter dette vil GRS-priser påløpe.

  Hvis RA-GRS ble aktivert 1. mai og deaktivert 14. juni, vil RA-GRS belastes gjennom 14. juni. 15. juni vil GRS-priser påløpe.

Blob Storage

 • En Blob Storage-konto er en spesialisert konto for lagring av data som blober, og den gir brukerne mulighet til å angi et tilgangsnivå basert på tilgangsfrekvensen for dataene i kontoen. Lagringskontoer til generelle formål kan brukes til å lagre blober samt filer, disker, tabeller og køer.

 • Nei. Blokkblobprisene i Storage-kontoer til generelle formål er ikke endret, og du kan se dem her.

 • Hvis du ser «høyfrekvent» eller «lavfrekvent» i ressursnavnet, betyr det at belastningen er knyttet til Blob Storage-kontoer. Når det for eksempel står «standard inn/ut – lavfrekvent blokkblob (GB)» på fakturaen, betyr det at du bruker og belastes for Blob Storage-kontoer, mens «standard inn/ut – blokkblob (GB)» er måleren knyttet til bruk av blokkblober i Storage-kontoer til generelle formål.

 • Når du oppretter en Blob Storage-konto, kan du angi tilgangsnivået som lavfrekvent eller høyfrekvent. Lavfrekvensnivået har en lavere kostnad for lagring av data, men en høyere kostnad for å få tilgang av data, og det bør bare brukes for data som ikke brukes ofte, og som har lavere krav til tilgjengelighet i serviceavtalen. Hvis du ikke kjenner til tilgangsmønsteret for dataene dine, anbefaler vi at du begynner med høyfrekvensnivået i minst én måned. Deretter avgjør du om du kan spare penger ved å gå over til lavfrekvent lagring basert på den faktiske bruken. Se eksempelet nedenfor.

  Eksempel

  Du har 50 TB data som du ønsker å lagre i Blob Storage i området USA, øst 2. Du sender 10 millioner HTTP-operasjoner til kontoen hver måned, og 20 % av disse er Put Blob/Block-, List- og Create Container-operasjoner. Du leser 20 TB data fra kontoen hver måned, og du skriver 10 TB data. Slik beregnes totalkostnadene for høyfrekvent lagring kontra lavfrekvent lagring.

  Måleenhet Bruksvolum Pris for lavfrekvent lagring Pris for høyfrekvent lagring Månedlig kostnad for lavfrekvent lagring Månedlig kostnad for høyfrekvent lagring
  GB per måned 50*1024 = 51 200 $0.01 $0.024 $512 $1228.8
  10 000 Put Blob/Block-, List-, Create Container-operasjoner 20 % * 10 millioner / 10 000 = 200 $0.1 $0.05 $20 $10
  10 000 operasjoner, andre 80 % * 10 millioner / 10 000 = 800 $0.01 $0.004 $8 $3.2
  GB data hentet 20 * 1024 = 20 480 $0.01 $0 $204.8 $0
  GB data skrevet 10 * 1024 = 10 240 $0.0025 $0 $25.6 $0
  Månedlig totalkostnad $770.4 $1242

  I dette eksempelet blir den månedlige totalkostnaden til sammen $770.4, kontra $1242 i høyfrekvensnivået. Du oppnår betydelige kostnadsbesparelser ved å overføre dataene til lavfrekvensnivået i dette eksempelet.

 • Du belastes for datahenting når du bytter fra lavfrekvent til høyfrekvent Blob Storage-konto. Hvis du for eksempel har 100 GB data i en Blob Storage-konto og endrer den kontoen fra lavfrekvent til høyfrekvent, belastes du 100 * $0.01 = $1 for datahenting.

 • Nei. Hvis du bytter fra høyfrekvent til lavfrekvent konto, blir du ikke belastet for dataskriving. Du blir bare belastet for dataskriving hvis du skriver data direkte til Blob Storage-kontoen med nivå for lavfrekvent tilgang.

 • Når du skriver data til GRS-kontoer, replikeres disse dataene til et annet Azure-område. Prisen for dataoverføring med georeplikering er båndbreddekostnaden for replikering av dataene til et annet Azure-område.

Disk Storage

 • Hvis den tomme disken på 100 GB støttes av en Premium Storage-konto, faktureres du for en P0-disk (128 GB). Hvis en annen type Storage-konto brukes, faktureres du bare for lagringsplassen som brukes til å lagre dataene som skrives til disken, uansett størrelsen på den tildelte disken.

 • Ja. 99,9 % lese- og skrivetilgjengelighet gjelder også for Premium Storage-kontoer.

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Storage

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag