Gå til hovedinnhold

Priser på Azure Blob Storage

Massivt skalerbar og sikker objektlagring

Blokkbloblagring brukes til strømming og lagring av dokumenter, videoer, bilder, sikkerhetskopier og andre ustrukturerte tekst- eller binærdata.

Total kostnad for blokkbloblagring avhenger av:

  • Det lagrede datavolumet per måned.
  • Antallet og typene av operasjoner som utføres, i tillegg til eventuelle dataoverføringskostnader.
  • Alternativet for dataredundans valgt.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Azure Blob Storage er beregnet i binære Gigabyte (GB), der 1 GB = 230 byte. Denne måleenheten er også kjent som Gibibyte (GiB), definert av International Electrotechnical Commission (IEC). På samme måte er 1 TB 240 byte, dvs. 1024 GB.