Service Bus priser

Hold apper og enheter tilkoblet over private og offentlige skyer

Azure Service Bus er en meldingsinfrastruktur som plasseres mellom programmer, slik at de kan utveksle meldinger og oppnå bedre skalering og motstandsdyktighet. Slik fungerer Service Bus.

Service Bus kommer i nivåene Basic, Standard og Premium. Slik sammenlignes de:

Funksjon Basic Standard Premium
Køer Inkludert Inkludert Inkludert
Planlagte meldinger Inkludert Inkludert Inkludert
Emner Inkludert Inkludert
transaksjoner Inkludert Inkludert
Duplikatfjerning Inkludert Inkludert
Forelesninger Inkludert Inkludert
Videresend til / send via Inkludert Inkludert
Meldingsstørrelse 256 kB 256 kB 1 MB
Meglerbaserte tilkoblinger inkludert 100 1 0001 1 000 per meldingsenhet
Meglerbaserte tilkoblinger (overforbruk tillatt) (fakturerbar) Opptil 1 000 per meldingsenhet
Ressursisolasjon Inkludert
11 000 Brokered Connections er inkludert med Standard Messaging-nivået (via Base Charge) og kan fordeles blant alle køer, emner/abonnementer og Event Hubs innen det tilknyttede Azure-abonnementet. Service Bus Premium kjører på dedikerte ressurser for å tilby høyere gjennomstrømming og mer stabil ytelse.

Meldingsoperasjoner

En operasjon er ethvert API-kall til Service Bus-tjenesten.

Basic
Operasjoner $- per million operasjoner
Standard
Grunnpris1 $- per måned
Første 13 000 000 operasjoner per måned Inkludert
Neste 87 000 000 operasjoner (13–100 000 000 operasjoner) per måned $- per million operasjoner
Neste 2,400 000 000 operasjoner (100–2,500 000 000 operasjoner) per måned $- per million operasjoner
Mer enn 2,500 000 000 operasjoner per måned $- per million operasjoner
Premium
Daglig $- fast pris per meldingsenhet

Meglerbaserte tilkoblinger

Antallet AMQP-tilkoblinger eller HTTP-kall til Service Bus.

Standard-nivået
Første 1 000 per måned Inkludert
Neste 99 000 (1–100 000) per måned $- per tilkobling/måned
Neste 400 000 (100–500 000) per måned $- per tilkobling/måned
Mer enn 500 000 per måned $- per tilkobling/måned
Premium-nivå
Formidlede tilkoblinger belastes ikke under Premium-nivået.

Hybrid Connections og WCF Relays

Hybrid Connections belastes per lytterenhet og for all datadekning som overstiger de inkluderte 5 GB per måned. WCF Relays belastes per meldingsvolum og videresendingstimer.
Priser for Hybrid Connections
Connection Charge (inkluderer 5 GB data per måned) $- per lytter
Overforbruk ved dataoverføringer (mer enn 5 GB data per måned)* $-/GB

*Dataoverføringsgrensen på 5 GB dekker alle dataoverføringer på tvers av alle lytterenhetene.

Priser for WCF Relay
Videresendingstimer $- for hver 100. relétime
Meldinger $- for hver 10 000. melding

De månedlige prisene er kalkulert basert på 732 timers bruk. Tilkoblingene belastes per timetrinn.

Kundestøtte og serviceavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte
 • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Kjøp en plan
 • Garantert 99,9 % pålitelig. Les SLA

Vanlige spørsmål

 • Reléet teller hver melding som sendes til reléet og hver melding som sendes av reléet, som fakturerbar. En fakturerbar melding er en dataramme på opptil 64 kB. Hvis en melding overskrider 64 kB, for eksempel et HTTP-svar som returnerer en avbildning, telles hver ekstra forekomst av 64 kB som en ekstra fakturerbar melding. For en normal videresendt tjeneste som implementerer et forespørsels-/svarskjema, går forespørselen først til reléet og deretter til tjenesten, og svaret følger samme bane. Dette utgjør minst fire fakturerbare meldinger. For en multikastingstjeneste med 4 lyttere telles meldingen som sendes til reléet, som 1 melding, og de 4 meldingene som sendes til lytterne, telles også som en melding, noe som gir 5 meldinger totalt.

 • For meglede enheter (køer og emner/abonnementer) er en handling enhver API-interaksjon med Service Bus-tjenesten på enhver protokoll.

  En ordre om send, motta eller slett for en melding som er mindre enn eller lik 64 kB i størrelse, anses som en fakturerbar handling. Om meldingen er større en 64 kB, telles antall fakturerbare handlinger i forhold til meldingens størrelse i menger av 64 kB. For eksempel vil en melding på 8 kB sendt til Service Bus, faktureres som én handling, mens en melding på 96 kB sendt til Service Bus, vil faktureres som to handlinger. Å lese meldingen på 8 kB med en lås, og deretter fullføre eller eksplisitt oppgi meldingen, vil faktureres som to handlinger. Fornying av låsen på en melding leder også til en handling.

  Flere leveranser av samme melding (for eksempel, meldinger som deles til flere abonnenter, eller meldinger som kommer tilbake etter å ha blitt forlatt, utsatt eller feilsendt) telles som enkeltstående handlinger. Når det for eksempel gjelder et emne med tre abonnementer, vil en melding på 64 kB som blir sendt og så mottatt, generere fire fakturerbare handlinger – en «inn» og tre «ut», hvis alle meldingene blir levert til abonnenten og slettet etter lesing.

  Ytterligere oppretting, lesing (oppføring), oppdatering og sletting av kø, emne eller abonnement vil hver for seg lede til fakturering for handlinger.

  Handlinger er API-anrop gjort mot køer eller endepunktstjenester for emner/abonnementer. Dette inkluderer Administrasjon, Send/Motta og Øktstatushandlinger.

 • Relétimer faktureres for akkumulert mengde tid hvor hver Service Bus Relay er «åpen». Et relé er implisitt instansiert og åpnet på en gitt Service Bus-adresse (URL-navneområde for tjeneste) når en reléaktivert WCF-tjeneste, eller «relélytter» først kobler til den adressen. Den lukkes når den siste lytteren kobler fra adressen. For faktureringsformål anses derfor et relé som «åpent» fra når den første relélytteren kobler til, til når den siste relélytteren kobler fra Service Bus-adressen til dette reléet.

 • En formidlet tilkobling defineres som en av de følgende:
  1. En AMQP-tilkobling fra en klient mot et Service Bus-emne/abonnement, -kø eller Event Hub.
  2. Et HTTP-kall om å motta en melding fra et Service Bus-emne eller -kø som har mottatt en tidsavbruddsverdi større en null.

  Microsoft fakturerer for høyeste antall samtidig formidlede tilkoblinger som overgår den inkluderte kvantiteten (1000 i nivåene Standard og Premium). Høyeste antall måles på timebasis, jevnt fordelt ved å dele på 732 timer per måned og lagt sammen over den månedlige faktureringsperioden. Den inkluderte mengden (1000 formidlede tilkoblinger per måned) trekkes ved slutten av faktureringsperioden fra summen av de fordelte høyeste antallene.

  Eksempler:
  1. 5000 klienter kobles sammen via en enkelt AMQP-tilkobling for hver og mottar kommandoer fra et Service Bus-emne og sender hendelser til køer. Hvis alle enhetene er tilkoblet i 12 timer hver dag, vil du se følgende priser for tilkoblingene (i tillegg til andre Service Bus-belastninger): 5000 tilkoblinger * 12 timer * 31 dager / 732 = 2500 meglerbaserte tilkoblinger. Etter den månedlige grensen på 1000 meglerbaserte tilkoblinger er nådd, blir du belastet for 1500 meglerbaserte tilkoblinger.
  2. 5000 kunder mottar meldinger fra en Service Bus-kø via HTTP, med et ikke-null tidsavbrudd. Hvis alle enhetene er tilkoblet i 12 timer hver dag, vil du se følgende priser for tilkoblingene (i tillegg til andre Service Bus-belastninger): 5000 HTTP-mottatt-tilkoblinger * 12 timer om dagen * 31 dager / 732 timer = 2500 meglerbaserte tilkoblinger.
 • Ja, det gjør de. Det påløper ingen tilkoblingsavgifter for sending av hendelser ved hjelp av HTTP, uavhengig av antallet sendende systemer/enheter. Mottakelse-hendelser via HTTP som har et tidsavbrudd større enn null, også kjent som «long polling», genererer belastninger for formidlede tilkoblinger. AMQP-tilkoblinger genererer belastninger for formidlede tilkoblinger uansett om tilkoblingene brukes for å sende eller motta. Merk at 100 formidlede tilkoblinger tillates vederlagsfritt i et Basic-navneområde (dette er også maksimalt antall formidlede tilkoblinger tillatt for Azure-abonnementet). De første 1000 formidlede tilkoblingene over ethvert/alle Standard-navneområder i et Azure-abonnement er inkludert uten ekstra omkostning (ut over grunnbeløpet). Siden disse kvotene er nok til å dekke mange scenarier for tjeneste-til-tjeneste-meldingstjenester, blir belastninger for formidlede tilkoblinger vanligvis kun relevante hvis du planlegger å bruke AMQP eller HTTP long-polling med et stort antall klienter, dvs. for å oppnå mer effektiv strømming av et arrangement, eller aktivere toveis kommunikasjon med flere tusen eller millioner enheter eller appforekomster.

 • Nei. Standard grunnbeløp påløper kun én gang per Azure-abonnement. Dette betyr at du etter å ha opprettet et Service Bus-navneområde på Standard-nivå, kan opprette så mange navneområder på Standard-nivå du vil under samme Azure-abonnement, uten at det påløper ytterligere grunnbeløp.

 • Premium-nivået av Service Bus-meldingstjeneste tilbyr alle meldingstjenestefunksjonene til Azure Service Bus-køer og -emner med forutsigbar, gjentagbar ytelse, høyere gjennomstrømming og forbedret tilgjengelighet. Premium-nivået bruker en fordelingsmodell med dedikerte ressurser, for å levere arbeidsmengdeisolering og stabil ytelse. Siden databehandlings- og minneressursene på Premium-nivået er dedikert, påløper det ingen avgifter per meldingstransaksjon slik det gjør på andre nivåer. Alle transaksjoner er inkludert i tildelingen av meldingsenheter.

 • En meldingstjenesteenhet er et sett av dedikerte ressurser kun reservert for Premium-navneområder. Dette ressurssettet kan levere stabil og gjentagbar ytelse til meldingstjeneste-arbeidsmengder. Hvert Premium-navneområde kan ha 1, 2 eller 4 meldingstjenesteenheter, og ressurstildelingen vokser lineært: 2 meldingstjenesteenheter er dobbelt så mange ressurser som 1.

 • Premium-nivået til Service Bus-meldingstjeneste er en fast daglig rate per meldingsenhet som kjøpes. Navneområder opprettet som Premium kan ha 1, 2 eller 4 meldingstjenesteenheter, som vil påløpe den daglige raten for antallet meldingstjenester. Premium-navneområder kan bytte antall meldingstjenesteenheter når som helst, men den daglige raten er basert på det høyeste antallet meldingstjenesteenheter tildelt navneområdet til enhver tid.

 • Ja, det er teknisk mulig å oppgradere og nedgradere mellom Premium og andre nivåer. Du finner retningslinjer for hvordan du migrerer løsningen fra Standard Messaging til Premium Messaging ved å lese dette blogginnlegget.

 • En Hybrid Connection lar deg etablere toveis binær strømkommunikasjon mellom to nettverksapplikasjoner, én eller begge av disse partene kan være bak NAT-er eller brannmurer. Både «lytteren» som aksepterer denne «videresendte» tilkoblingen og «senderen» som starter tilkoblingen kan være implementert på hvilken som helst plattform og i hvilket som helst språk som har en grunnleggende WebSocket-evne. Dette inkluderer WebSocket API i de fleste nettlesere.

 • Hvis du oppretter din første Hybrid Connection Listener, vil du belastes per lytterenhet. Dette er den samme prisen som gjelder for hver individuelle lytter du oppretter. 5 GB gratis dataoverføring per måned inkludert i tjenesten. Du kan bruke de 5 GB med gratis dataoverføring på tvers av lytterenhetene dine. Du belastes for overforbruk av dataoverføring hvis dine den totale mengden dataoverføringer på tvers av lytterenhetene overstiger 5 GB.

  Eksempelpris 1. Dersom du har én enkelt lytter, som for eksempel en instans av Hybrid Connections Manager som kjører kontinuerlig hele måneden og du sender 3 GB data gjennom tilkoblingen i løpet av måneden, blir den totale kostnaden $-.

  Eksempelpris 2. Dersom du har en enkelt lytter, som for eksempel en instans av Hybrid Connections Manager som kjører kontinuerlig hele måneden og du sender 10 GB data gjennom tilkoblingen i løpet av måneden, blir den totale kostnaden $-: $- for tilkoblingen og de første 5 GB + $- for de ekstra 5 GB med data.

  Eksempelpris 3. Dersom du har to forekomster (A og B) av Hybrid Connections Manager installert som kjører kontinuerlig hele måneden og du sender 3 GB med data gjennom tilkobling A og 6 GB gjennom tilkobling B, blir den totale kostnaden $-: $- for tilkobling A + $- for tilkobling B + $- for 4 GB dataoverforbruk (3 GB på tilkobling A + 6 GB på tilkobling B).

 • Vi vil fakturere 64 KB for hver forbindelse til lytteren. Dette trekkes fra de gratis 5 GB vi tilbyr hver måned med lytterenheter. Lytterenhetsgebyret beregnes per time i trinn på 5 minutter. Du belastes ikke for flere åpninger og lukkinger for utvikling/testing.

 • Hvis du oppretter en forbindelse og ikke overfører data, overfører vi 1 KB hvert minutt på dine vegne for å opprettholde forbindelsen. Vi gjør dette for at nettverket ikke skal lukkes automatisk alle par minutter. De tilknyttede kostnadene for å gjøre dette for én tilkoblet lytter er mindre enn $0.05 per måned.

Les denne artikkelen for å finne flere svar på viktige spørsmål om Service Bus-fakturering

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Service Bus

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto