Priser på Service Bus

Hold apper og enheter tilkoblet over private og offentlige skyer

Azure Service Bus er en meldingsinfrastruktur som plasseres mellom programmer, slik at de kan utveksle meldinger og oppnå bedre skalering og motstandsdyktighet.

Service Bus kommer i nivåene basic, standard og premium. Slik sammenlignes de:

Funksjon Basic Standard Premium
Køer Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Planlagte meldinger Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Emner Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
transaksjoner Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Duplikatfjerning Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Forelesninger Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
ForwardTo/SendVia Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Meldingsstørrelse 256 kB 256 kB 1 MB
Meglerbaserte tilkoblinger inkludert 100 1 0001 1 000 per meldingsenhet
Meglerbaserte tilkoblinger (overforbruk tillatt) Ikke tilgjengelig (fakturerbar) Opptil 1 000 per meldingsenhet
Ressursisolasjon Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Geo-Disaster Recovery (Geo-DR) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Tilgjengelig

*Krever ekstra navneområder for Service Bus Premium i et annet område.

11 000 meglerbaserte tilkoblinger inkluderes med standard meldingsnivået (via grunnprisen) og kan fordeles mellom alle køer, emner, abonnementer og hendelses-huber innenfor det tilknyttede Azure-abonnementet. Service Bus premium kjører på dedikerte ressurser for å tilby høyere gjennomstrømming og mer stabil ytelse.

Meldingsoperasjoner

En operasjon er ethvert API-kall til Service Bus-tjenesten.

Basic
Operasjoner $- per million operasjoner
Standard
Grunnpris1 $- per time
Første 13 000 000 operasjoner per måned $- per million operasjoner
Neste 74 000 000 operasjoner (13–87 000 000 operasjoner) per måned $- per million operasjoner
Neste 13 000 000 operasjoner (87–100 000 000 operasjoner) per måned $- per million operasjoner
Neste 2,387 000 000 operasjoner (100–2,487 000 000 operasjoner) per måned $- per million operasjoner
Neste 13 000 000 operasjoner (2,487–2,500 000 000 operasjoner) per måned $- per million operasjoner
Mer enn 2,500 000 000 operasjoner per måned $- per million operasjoner
Premium
Hourly $- per time

Meglerbaserte tilkoblinger

Antallet AMQP-tilkoblinger eller HTTP-kall til Service Bus.

Standard-nivået
Første 1 000 operasjoner per måned Inkludert
Neste 98 000 (1–99 000) per måned $- per tilkobling/måned
Neste 1 000 (99–100 000) per måned $- per tilkobling/måned
Neste 399 000 (100–499 000) per måned $- per tilkobling/måned
Neste 1 000 (499–500 000) per måned $- per tilkobling/måned
Mer enn 500 000 per måned $- per tilkobling/måned
Premium-nivå
Meglerbaserte tilkoblinger belastes ikke under premium-nivået.

Hybridtilkoblinger og WCF-reléer (Windows Communication Foundation)

Hybridtilkoblinger belastes per lytterenhet og for all datadekning som overskrider de inkluderte 5 GB per måned. WCF-reléer belastes per meldingsvolum og relétimer.
Priser for Hybrid Connections
Tilkoblingspris (inkluderer 5 GB data per måned) $- per lytter
Overforbruk ved dataoverføringer (data som overskrider de inkluderte 5 GB data per måned)* $-/GB

*Dataoverføringsgrensen på 5 GB dekker alle dataoverføringer på tvers av alle lytterenhetene.

Priser for WCF Relay
Videresendingstimer $- for hver 100. relétime
Meldinger $- for hver 10 000. melding

De månedlige prisene beregnes på bakgrunn av 730 brukstimer. Tilkoblingene belastes per timetrinn.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

 • Reléet teller hver melding som sendes til eller av reléet, som fakturerbar. En fakturerbar melding er en dataramme på opptil 64 kB. Hvis en melding overskrider 64 kB, for eksempel et HTTP-svar som returnerer en avbildning, telles hver ekstra forekomst av 64 kB som en ekstra fakturerbar melding. For en normal videresendt tjeneste som implementerer et forespørsels-/svarskjema, går forespørselen først til reléet og deretter til tjenesten, og svaret følger samme bane. Dette utgjør minst fire fakturerbare meldinger. For en multikastingstjeneste med 4 lyttere telles meldingen som sendes til reléet, som 1 melding, og de 4 meldingene som sendes til lytterne, telles også som en melding, noe som gir 5 meldinger totalt.

 • For meglede enheter (køer og emner eller abonnementer) er en handling enhver API-interaksjon med Service Bus-tjenesten på enhver protokoll.

  En ordre om å sende, motta eller slette for en melding som er mindre enn eller lik 64 kB, anses som én fakturerbar handling. Hvis meldingen er større en 64 kB, telles antall fakturerbare handlinger i forhold til meldingens størrelse i multipler av 64 kB. En melding på 8 kB som sendes til Service Bus, vil for eksempel faktureres som én operasjon, mens en melding på 96 kB som sendes til Service Bus vil faktureres som to operasjoner. Hvis en melding på 8 kB leses med en lås, og meldingen deretter fullføres eller eksplisitt forkastes, vil dette faktureres som to handlinger. Fornying av låsen på en melding leder også til en handling.

  Flere leveranser av samme melding (for eksempel, meldinger som deles til flere abonnenter, eller meldinger som kommer tilbake etter å ha blitt forlatt, utsatt eller feilsendt) telles som enkeltstående handlinger. Hvis vi for eksempel har et emne med tre abonnementer, vil én enkelt melding på 64 kB som sendes og deretter mottas, generere fire fakturerbare handlinger – en «inn» og tre «ut» hvis vi antar at alle meldingene blir levert til alle abonnentene og slettet i løpet av lesingen.

  Ytterligere oppretting, lesing (oppføring), oppdatering og sletting av kø, emne eller abonnement vil hver for seg føre til fakturering for operasjoner.

  Handlinger er API-anrop gjort mot køer, emner eller endepunkter for abonnementstjenester. Dette inkluderer administrasjons-, send/motta- og øktstatusoperasjoner.

 • Relétimer faktureres for akkumulert mengde tid der hvert Service Bus Relay er «åpent». Et relé blir implisitt instansiert og åpnet på en gitt Service Bus-adresse (tjenestens navneområde-URL) når en reléaktivert WCF-tjeneste, eller «relélytter» først kobler til den adressen. Den lukkes bare når den siste lytteren kobler fra sin adresse. For faktureringsformål anses derfor et relé som «åpent» fra tidspunktet den første relélytteren kobler til, til tidspunktet den siste relélytteren kobler fra Service Bus-adressen til dette reléet.

 • En formidlet tilkobling defineres som en av de følgende:

  1. En AMQP-tilkobling fra en klient mot et Service Bus-emne, -abonnement, -kø eller -hendelseshub.
  2. Et HTTP-kall om å motta en melding fra et Service Bus-emne eller -kø som har mottatt en tidsavbruddsverdi større en null.

  Microsoft fakturerer deg for det høyeste antallet samtidige formidlede tilkoblinger som overskrider det inkluderte antallet (1 000 på nivåene Standard og Premium). Forbrukstopper måles på timebasis, beregnes ved å dele på 730 timer per måned og legges sammen over den månedlige faktureringsperioden. Det inkluderte antallet (1 000 formidlede tilkoblinger per måned) trekkes fra summen av de beregnede forbrukstoppene på slutten av faktureringsperioden.

  Eksempler:

  1. 5 000 klienter kobles til via hver sin AMQP-tilkobling og mottar kommandoer fra et Service Bus-emne samt sender hendelser til køer. Hvis alle klienter er tilkoblet i tolv timer hver dag, ser du følgende tilkoblingspriser (i tillegg til andre Service Bus-kostnader): 5 000 tilkoblinger * 12 timer * 30,5 dager / 730 = 2 500 formidlede tilkoblinger. Etter at den månedlige grensen på 1 000 formidlede tilkoblinger er nådd, blir du belastet for 1 500 formidlede tilkoblinger.
  2. 5 000 klienter mottar meldinger fra en Service Bus-kø via HTTP, med et tidsavbrudd høyere enn null. Hvis alle enheter er tilkoblet i tolv timer hver dag, ser du følgende tilkoblingspriser (i tillegg til andre Service Bus-kostnader): 5 000 HTTP-tilkoblinger * 12 timer * 30,5 dager / 730 timer = 2 500 formidlede tilkoblinger.
 • Ja, det gjør de. Det påløper ingen tilkoblingsavgifter for sending av hendelser ved hjelp av HTTP, uavhengig av antallet sendende systemer eller enheter. Mottakshendelser via HTTP som har et tidsavbrudd større enn null, også kjent som «long polling», genererer belastninger for formidlede tilkoblinger. AMQP-tilkoblinger genererer belastninger for formidlede tilkoblinger uansett om tilkoblingene brukes for å sende eller motta. Merk at 100 formidlede tilkoblinger tillates vederlagsfritt i et basic navneområde (dette er også maksimalt antall meglerbaserte tilkoblinger som tillates for Azure-abonnement). De første 1000 meglerbaserte tilkoblingene over ethvert og alle standard-navneområder i et Azure-abonnement er inkludert uten ekstra omkostning (ut over grunnbeløpet). Siden disse kvotene er nok til å dekke mange scenarier for tjeneste-til-tjeneste-meldingstjenester, blir belastninger for formidlede tilkoblinger vanligvis kun relevante hvis du planlegger å bruke AMQP eller HTTP long-polling med et stort antall klienter, for eksempel for å oppnå mer effektiv strømming av et arrangement, eller aktivere toveis kommunikasjon med flere tusen eller millioner enheter eller appforekomster.

 • Nei. Standard grunnbeløp påløper kun én gang per Azure-abonnement. Dette betyr at du etter å ha opprettet et Service Bus-navneområde på standardnivå, kan opprette så mange navneområder på standardnivå du vil under samme Azure-abonnement, uten at det påløper ytterligere grunnbeløp.

 • Premium-nivået av Service Bus-meldingstjeneste tilbyr alle meldingstjenestefunksjonene til Azure Service Bus-køer og -emner med forutsigbar, repeterbar ytelse, høyere gjennomstrømming og forbedret tilgjengelighet. Premium-nivået bruker en dedikert ressurstildelingsmodell for å levere arbeidsbelastningsisolasjon og stabil ytelse. Siden databehandling og minneressurser på Premium-nivået er dedikert, påløper det ingen betaling per meldingstransaksjon slik det gjør på andre nivåer. Alle transaksjoner er inkludert i tildelingen av meldingsenheter.

 • En meldingstjenesteenhet er et sett av dedikerte ressurser kun reservert for Premium-navneområder. Dette ressurssettet kan levere stabil og gjentagbar ytelse til meldingstjeneste-arbeidsmengder. Hvert premium-navneområde kan ha 1, 2 eller 4 meldingstjenesteenheter, og ressurstildelingen vokser lineært – 2 meldingstjenesteenheter vil bestå av dobbelt så mange tildelte ressurser som 1 meldingsenhet.

 • Premium-nivået til Service Bus-meldingstjeneste er en fast daglig pris per kjøpte meldingsenhet. Navneområder som opprettes som Premium, kan ha 1, 2 eller 4 meldingstjenesteenheter som hver pådrar seg daglig pris for det gitte antallet meldingstjenester. Premium-navneområder kan når som helst bytte antall kjøpte meldingstjenesteenheter, men den daglige prisen er basert på det maksimale antallet meldingstjenesteenheter som til enhver tid er tildelt navneområdet.

 • Ja, det er teknisk mulig å oppgradere og nedgradere mellom premium og andre nivåer. Du finner retningslinjer for hvordan du migrerer løsningen fra standard meldingstjeneste til premium meldingstjeneste ved å lese dette blogginnlegget.

 • En Hybrid tilkobling lar deg etablere toveis binær strømkommunikasjon mellom to nettverkstilkoblede programmer der én eller begge disse partene kan være bak NAT-er eller brannmurer. Både lytteren som aksepterer denne videresendte tilkoblingen og senderen som initierer tilkoblingen, kan være implementert på en hvilken som helst plattform, og med et hvilket som helst språk, som har en grunnleggende WebSocket-kapasitet. Dette inkluderer WebSocket API i de fleste nettlesere.

 • Når du oppretter din første hybrid tilkobling-lytter, vil du belastes med en pris per lytterenhet. Den samme prisen gjelder for hver enkelt lytter som du velger å opprette. 5 GB gratis dataoverføring per måned er inkludert i tjenesten. Du kan bruke de 5 GB med gratis dataoverføring til alle lytterenhetene dine. Du belastes for overforbruk av dataoverføring hvis den totale mengden dataoverføringer for alle lytterenhetene overskrider 5 GB.

  Eksempelpris 1. – Dersom du har én enkelt lytter, for eksempel en forekomst av den installerte hybride tilkoblingsbehandleren, og du kjører kontinuerlig hele måneden og sender 3 GB data gjennom tilkoblingen i løpet av måneden, blir den totale kostnaden $-.

  Eksempelpris 2. – Dersom du har én enkelt lytter, for eksempel en forekomst av den installerte hybride tilkoblingsbehandleren, og du kjører kontinuerlig hele måneden og sender 10 GB data gjennom tilkoblingen i løpet av måneden, blir den totale kostnaden $-. Den er basert på $- for tilkoblingen og de første 5 GB, pluss $- for de ekstra 5 GB med data.

  Eksempelpris 3 – Dersom du har to forekomster, A og B, av behandling av hybridtilkoblinger, installert som kjører kontinuerlig hele måneden, og du sender 3 GB data gjennom tilkobling A og 6 GB gjennom tilkobling B, som totalt utgjør 9 GB data, blir den totale belastningen $-. Den er basert på $- for tilkobling A pluss $- for tilkobling B pluss $- for ytterligere 4 GB overforbruk av data.

 • Vi vil fakturere 64 KB for hver forbindelse til lytteren. Dette trekkes fra de gratis 5 GB vi tilbyr hver måned med lytterenheter. Lytterenhetsgebyret beregnes per time i trinn på 5 minutter. Du belastes ikke for flere åpninger og lukkinger for utvikling/testing.

 • Hvis du oppretter en forbindelse og ikke overfører data, overfører vi 1 KB hvert minutt på dine vegne for å opprettholde forbindelsen. Vi gjør dette for at nettverket ikke skal lukkes automatisk alle par minutter. De tilknyttede kostnadene for å gjøre dette for én tilkoblet lytter er mindre enn $0.05 per måned.

Les denne artikkelen for å finne flere svar på vanlige spørsmål om Service Bus-fakturering.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Service Bus

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler, med $200 i kredit, og fortsett gratis