Azure Search priser

Søk som tjeneste for nett- og mobilapputvikling

Azure Search er søk-som-tjeneste som hjelper utviklere bygge sofistikerte søkeopplevelser inn i nett- og mobilapplikasjoner, reduserer friksjonen og kompleksiteten ved å implementere full-tekst-søk og differensiere applikasjonen deres ved å dra nytte av kraftige funksjoner som ikke er tilgjengelige i andre søkepakker. Med Azure Search kan utvikleren integrere søket, en av de mest populære navigasjonsmetodene, i applikasjonen, og gjøre det mye lettere enn de kunne gjort ved å kjøre deres egen søkepakke. De får også tilgang til rike og kraftige muligheter for å forbedre søkeopplevelsen og knytte resultatene opp mot forretningsmål.

Prisdetaljer

Azure Search tilbys i enheter som kan kombineres, og inkluderer pålitelig lagring og gjennomstrømming. Det lar utviklere sette opp og skalere søkeopplevelsen kjapt og kostnadseffektivt. Azure Search kan skaleres opp for å møte behovene når datamengden og gjennomstrømmingsbehovet til en applikasjon endres, eller nedskaleres for å redusere omkostninger. For bedre ytelse kan kunden kombinere enheter for å få mer QPS, høyere dokumenttall eller begge. Enheter kan også kombineres for å tillate høy tilgjengelighet eller raskere datainntak.

HD-modus (modus for høy tetthet) er en valgfri innstilling som er tilgjengelig for Standard S3. HD-modus gir kundene mulighet til å samle flere indekser per Search-tjeneste. Dette er ideelt for kunder som bygger SaaS-apper med flere leiere som har et stort antall små leiere, testversjoner eller gratiskontoer, og som ønsker å tilby en effektiv søkeopplevelse til en lav pris per indeks.

Gratis Basic Standard S1 Standard S2 Standard S3
Storage 50 MB 2 GB per tjeneste 25 GB/partisjon
(maks 300 GB dokumenter per tjeneste)
100 GB/partisjon
(maks 1,2 TB dokumenter per tjeneste)
200 GB/partisjon
(maks 2,4 TB dokumenter per tjeneste)
Maks indekser per tjeneste 3 5 50 200 200 eller 1000 per partisjon i HD-modus3
Driftede dokumenter 2 10 000 dokumenter 1 millioner 15 million/partisjon
(Opptil 180 millioner dokumenter per tjeneste)
60 million/partisjon
(Opptil 720 millioner dokumenter per tjeneste)
120 million/partisjon
(Opptil 1,4 milliarder dokumenter per tjeneste) eller 1 million per indeks i HD-modus (modus for høy tetthet)3
Grenser for utskalering I/T Opptil 3 enheter per tjeneste
(Maks 1 partisjon; maks 3 kopier)
Opptil 36 enheter per tjeneste
(Maks 12 partisjoner; maks 12 kopier)
Opptil 36 enheter per tjeneste
(Maks 12 partisjoner; maks 12 kopier)
Opptil 36 enheter per tjeneste
(Maks 12 partisjoner; maks 12 kopier)
Opptil 12 kopier i HD-modus3
Dataoverføring Standardpriser gjelder Standardpriser gjelder Standardpriser gjelder Standardpriser gjelder Standardpriser gjelder
Pris per enhet Gratis $- $- $- $-

1 Spørringer per sekund og antall driftede dokumenter er basert på et målforsinkelsesnivå på 350 millisekunder for referansedatasettet. Faktisk ytelse kan variere avhengig av datasettet og hvilken spørring som faktisk brukes. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen

2 Månedsprisoverslagene er basert på 31 dager per måned.

3 HD-modus (modus for høy tetthet) er et alternativ som er tilgjengelig i Standard S3-tjenesten, og som gjør at flere indekser kan opprettes i én enkelt tjeneste. Med HD-modus kan en tjeneste opprette opptil 1000 indekser per partisjon, der en indeks ikke kan utgjøre mer enn 1 million dokumenter (eller 2 GB lagringsplass) og totalt antall dokumenter og lagringsplass for alle indeksene ikke kan overskride 120 millioner dokumenter per partisjon eller 200 GB per partisjon.

Finn ut mer om begrensninger og grenser for tjenesten.

Kundestøtte og serviceavtaler

  • Vi tilbyr kundestøtte for alle Azure-tjenester sluppet som generelt tilgjengelige, via Azure Support, fra $29 per måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er gratis.
  • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for indeksspørring-forespørsler når en Azure Search-tjenesteinstans er konfigurert med to eller flere replikasjoner, og indeksoppdatering-forespørsler når en Azure Search-tjenesteinstans er konfigurert med tre eller flere replikasjoner. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratisnivået. Les SLA

Vanlige spørsmål

  • Med Microsoft Azure Search blir du fakturert en fast, forutsigbar rate per time, basert på antall enheter som ble brukt i løpet av timen.

  • Du faktureres maksimalt antall søkeenheter tatt i bruk i løpet av en time. Om du begynner med to enheter, skalerer til fire enheter og så tilbake til to enheter, alt i løpet av en time, vil du faktureres for fire enheter.

  • Stopp-knappen er tilsiktet å stoppe trafikken til tjenesteinstansen din. Som resultat, vil tjenesten din fortsette å gå og fortsette å belastes raten per time.

  • Du faktureres etter en flat sats for hver time enheten eksisterer, uavhengig av bruken eller om enheten er aktiv i under en time. Hvis du for eksempel oppretter en enhet og sletter den 5 minutter senere, vil du likevel belastes for 1 enhetstime på fakturaen.

  • Azure Search-enheter kombineres for å gi ytterligere gjennomstrømning og lagring. For eksempel, for å skalere fra 15 MM dokumenter til 30 MM (ekstra partisjoner), kan kunden kjøpe to enheter. For å øke gjennomstrømningen (ytterligere replikasjoner) kan de kjøpe to enheter. For å øke både lagring og gjennomstrømning, må kunden kjøpe fire enheter (2 replikasjoner x 2 partisjoner = 4 søkeenheter).

  • Free er en gratisversjon av Azure Search, utformet for å gi utviklere en sandkasse for å teste funksjoner og implementeringer av Search. Den er ikke utformet for produktive arbeidsmengder. Basic og Standard er de vanlige alternativene for å bygge applikasjoner som drar fordel av en løsning for selvadministrert søk-som-tjeneste. Standard gir lagring og forutsigbar gjennomstrømning som skalerer etter applikasjonenes behov. For applikasjoner med særdeles høye krav, ta kontakt med azuresearch_contact@microsoft.com.

  • Microsoft Azure Search er tilgjengelig i nye Microsoft Azure-portal. Først må du registrere deg for et Microsoft Azure-abonnement. Når du har registrert deg for et Microsoft Azure-abonnement, kan du legge til en Search-konto i Azure-abonnementet ditt gjennom Gallery i testportalen. For mer informasjon se Azure Search sine dokumentasjonssider.

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Azure Search

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag