Container Instances priser

Azure Container Instances faktureres per sekund basert på antall opprettede forekomster, minnet og kjernene som er valgt for forekomstene og antall sekunder de forekomstene kjøres.

Prisdetaljer

Måler Pris*
Opprett beholderinstans $- per forekomst opprettet
Beholderinstansvarighet Minne: $- per GB
Kjerner: $- per kjerner

*Azure Container Instances er nå generelt tilgjengelige. Prisene for generell tilgjengelighet gjelder fra 1. juli 2018. Bruk før 1. juli 2018 blir fakturert til testversjonsprisene som vises nedenfor.

Opprett beholderinstans

Beholderforekomster faktureres basert på det totale antallet forekomster som opprettes hver måned. Du blir belastet $- for hver forekomst som opprettes.

Beholderinstansvarighet

Beholderinstansvarighet beregnes fra når beholderen begynner kjøringen til den avslutter. Prisen avhenger av antallet kjerner og GB med minne som er tilordnet til forekomsten. Du blir belastet $- hvor hver GB og kjerne som brukes. For hver beholderforekomst kan du tilordne miniumum 1 GB, opptil 3.5 GB med minne til hver kjerne. Du kan tilordne opptil 4 kjerner til hver instans du distribuerer.

Priseksempel

Du oppretter en beholderinstans med en konfigurasjon på 1 kjerne og 1 GB én gang per dag i en måned (30 dager). Varigheten på hver instans er 5 minutter (300 sekunder).

Opprettelsesforespørsler:

Opprettelsesforespørsler * $-

30 opprettelsesforespørsler * $- = $-

Minnevarighet:

Opprettelsesforespørsler * minnevarighet (sekunder) * minne (GB) * pris per GB

30 opprettelsesforespørsler * 300 sekunder * 1 GB * $- per GB = $-

Kjernevarighet:

Opprettelsesforespørsler * kjernevarighet (sekunder) * kjerne(r) * pris per kjerne

30 opprettelsesforespørsler * 300 sekunder * 1 kjerne * $- per kjerner = $-

Total fakturering:

Opprettelsesforespørsler + minnevarighet + kjernevarighet = totalkostnad

$- + $- + $- = $-

Du oppretter en beholderinstans med en konfigurasjon på 1 kjerne, 2 GB som kjører 50 ganger per dag i løpet av en måned (30 dager). Beholdervarigheten for hver instans er 2 minutter og 30 sekunder.

Opprettelsesforespørsler:

Opprettelsesforespørsler * $-

50 opprettelsesforespørsler per dag * 30 dager * $- = $-

Minnevarighet:

Opprettelsesforespørsler * minnevarighet (sekunder) * minne (GB) * pris per GB

1500 opprettelsesforespørsler * 150 sekunder * 2 GB * $- per GB = $-

Kjernevarighet:

Opprettelsesforespørsler * kjernevarighet (sekunder) * kjerne(r) * pris per kjerne

1500 opprettelsesforespørsler * 150 sekunder * 1 kjerne * $- per kjerner = $-

Total fakturering:

Opprettelsesforespørsler + minnevarighet + kjernevarighet = totalkostnad

$- + $- + $- = $-

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Container Instances

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto