Azure-løsninger

Løs forretningsutfordringene dine med gjennomprøvde kombinasjoner av Azure-produkter og -tjenester. Kom i gang med eksempelarkitektur og dokumentasjon.

Løsningsarkitekturer

Finn referansearkitektur, eksempelscenarioer og løsninger for vanlige arbeidsbelastninger på Azure.

Covid-19-ressurser

Vi står sammen – se nærmere på Azure-ressurser og -verktøy som kan hjelpe deg med å håndtere covid-19-situasjonen.

Programutvikling

Administrerte Azure-databaser

Bygg skybaserte programmer eller moderniser eksisterende programmer med totaladministrerte databaser

Utvikling og testing

Gjør utvikling og testing enklere og raskere på alle plattformer

DevOps

Samle mennesker, prosesser og produkter for kontinuerlig verdilevering til kunder og kolleger.

DevSecOps

Integrer sikkerhet i alle aspekter av leveringslivssyklusen for programvare.

E-handel

Gi kundene det de vil ha, med en tilpasset, skalerbar og sikker handleopplevelse.

Spillutvikling

Utvikle spill, lanser dem raskt, og skaler dem riktig for alle plattformer, og optimaliser basert på analyse.

Tingenes Internett

Finn ny innsikt ved å samle data som ikke har vært utnyttet tidligere, fra tilkoblede enheter, ressurser og sensorer.

Rask programutvikling

Gjør ideene dine om til programmer enda raskere ved å bruke de rette verktøyene for jobben.

Mikrotjenesteprogrammer

Lag pålitelige apper og funksjonaliteter i rett skala, og få dem raskere på markedet.

Mobil

Nå kundene dine overalt, på enhver enhet, via én enkelt mobilappbuild.

Moderne programutvikling

Reager raskere på endringer, optimaliser kostnader og lever programmene på en trygg måte.

Serverløs databehandling

Bygg apper raskere ved å slippe å administrere infrastruktur.

Meldingstjenester på Azure

Koble sammen moderne apper med et omfattende sett meldingstjenester på Azure

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Bygg driftskritiske løsninger for å analysere bilder, forstå tale og komme med forutsigelser ved hjelp av data.

Uthenting av kunnskap

Få latent innsikt fra alle forretningsdataene dine med kunstig intelligens.

Skyoverføring

Overføring av .NET-apper

Optimaliser kostnadene, oppnå sikker drift og lanser funksjoner raskere ved å overføre ASP.NET-nettappene til Azure.

Azure migreringssenter

Spar penger og øk effektiviteten ved å overføre arbeidsbelastningene til Azure med utprøvde verktøy og veiledning.

Utvikling og testing

Gjør utvikling og testing enklere og raskere på alle plattformer

Linux-overføring

Kjør din foretrukne Linux-distribusjon på Azure ved å bruke de samme verktøyene og kommandoene du er vant til.

Stormaskinoverføring

Reduser infrastrukturkostnadene ved å flytte stormaskinappene til Azure.

SAP på Azure

Bring intelligensen, sikkerheten og påliteligheten til Azure til SAP-programmene dine.

SQL Server-overføring

Flytt SQL Server-databasene dine til Azure med få eller ingen programkodeendringer.

Windows Server-overføring

Kjør Windows-arbeidsbelastningene på den anerkjente skyen for Windows Server.

Data og analyse

Blokkjede

Reduser svindel og få fart på verifiseringer med uforanderlig delt journalføring.

Forretningsanalyse

Oppnå raskere, mer effektiv beslutningstaking ved å trekke ut dypere innsikt fra analysene dine.

Analyse i skyskala

Forvandle alle data til nyttig innsikt i foretaksskala.

Tingenes Internett

Finn ny innsikt ved å samle data som ikke har vært utnyttet tidligere, fra tilkoblede enheter, ressurser og sensorer.

Azure IoT for tryggere arbeidsplasser

Skap en tryggere arbeidsplass når du gjenopptar lokal drift.

Azure IoT for smart places

Improve energy management visibility into building smart spaces and systems while lowering your operational cost

Hybrid sky og infrastruktur

Sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting

Minimer forstyrrelser i virksomheten med kostnadseffektive løsninger for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting.

Databehandling med høy ytelse

Få totaladministrerte superdatamaskiner for én leier med høy lagringsytelse og ingen databevegelse.

Hybride skyløsninger

Bruk innovasjonene dine overalt i det hybride miljøet – lokalt, i flere skyer og på kanten

Databehandling på kanten med ultralav ventetid

Tilby rike, sømløse kundeopplevelser i sanntid, og reduser ventetidsbekymringer betraktelig.

Forretningskritiske programmer

Kjør forretningskritiske programmer på Azure for en mer fleksibel og sikker drift.

Sikkerhet og styring

Azure-styring

Sikre forskriftssamsvar ved å bruke innebygde funksjoner for skystyring.

Sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting

Minimer forstyrrelser i virksomheten med kostnadseffektive løsninger for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting.

Konfidensiell databehandling

Beskytt dataene og koden når de brukes i skyen.

Nettverkssikkerhet i Azure

Skybasert nettverkssikkerhet for beskyttelse av programmer, nettverk og arbeidsbelastninger.

Bransjeløsninger

Energi

Optimaliser alt fra arbeid i feltet til kundeopplevelser, for å få fart på responstid og redusere kostnadene.

Finansielle tjenester

Tilpass kundeopplevelser, moderniser økonomisystemer og optimaliser risikostyring.

Spillutvikling

Utvikle spill, lanser dem raskt, og skaler dem riktig for alle plattformer, og optimaliser basert på analyse.

Myndigheter

Implementer tilgang til eksterne myndigheter, tilby verktøy for å samarbeid på tvers av byrået og lever sikre tjenester.

Helse og biovitenskap

Forbedre pasientengasjement, tilby verktøy for leverandørsamarbeid og forbedre driftsinnsikt.

Produksjon

Oppdag ny effektivitet innen drift, reduser kostnader og skap nye inntektsmuligheter.

Media og underholdning

Opprett innhold raskere, samarbeid hvor som helst fra og lever sømløse kundeopplevelser.

Detaljhandel

Tilpass kundeopplevelser, gi de ansatte verktøyene de trenger og optimaliser forsyningskjeder.