Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure-skyløsninger

Løs forretningsutfordringene med gjennomprøvde kombinasjoner av skytjenester i Azure så vel som eksempelarkitektur og dokumentasjon.

Velg en kategori:

Kunstig intelligens

Programutvikling

Skyoverføring og modernisering

Data og analyse

Hybrid sky og infrastruktur

Tingenes Internett

Sikkerhet og styring

 

Løsningsarkitekturer

Finn referansearkitektur, eksempelscenarioer og løsninger for vanlige arbeidsbelastninger på Azure.

Realiser visjonen og se resultater.

Utforsk ressurser for å oppnå effektivitet, maksimere verdi og bli sterkere med Azure.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Bygg driftskritiske sky løsninger for å analysere bilder, forstå tale og komme med forutsigelser ved hjelp av data.

Kunnskapsuthenting

Få latent innsikt fra alle forretningsdataene dine med kunstig intelligens.

Azure-konfidensiell databehandling

Beskytt dataene og koden når dataene er i bruk i skyen.

Hugging Face på Azure

Bygg maskinlæringsmodeller raskere med Hugging Face på Azure.

Bygg og moderniser intelligente apper

Skap differensierte digitale opplevelser ved å tilføye intelligens i applikasjonene dine med apper, data og kunstig intelligens-løsninger.

Programutvikling

Utvikling og testing

Gjør utvikling og testing enklere og raskere på alle plattformer.

DevOps

Samle mennesker, prosesser og produkter for kontinuerlig verdilevering til kunder og kolleger.

DevSecOps

Bygg sikre apper på en klarert plattform. Bygg inn sikkerhet i utviklerarbeidsflyten og frem samarbeid mellom utviklere, sikkerhetsspesialister og IT-operatører.

E-handel

Gi kundene det de vil ha, med en tilpasset, skalerbar og sikker handleopplevelse.

Programutvikling med lavkode på Azure

Gjør ideene dine om til programmer enda raskere ved å bruke de rette verktøyene for jobben.

Mikrotjenesteprogrammer

Lag pålitelige apper og funksjonaliteter i stor skala, og få dem raskere på markedet.

Mobil

Nå kundene dine overalt, på enhver enhet, via én enkelt mobilappbuild.

Moderne programutvikling

Reager raskere på endringer, optimaliser kostnader og lever programmene på en trygg måte.

Serverløs databehandling

Bygg apper raskere ved å slippe å administrere infrastruktur.

Meldingstjenester på Azure

Koble sammen moderne apper med et omfattende sett med meldingstjenester på Azure.

Program- og datamodernisering

Kom raskere ut på markedet, lever nyskapende funksjoner og forbedre sikkerheten med program og datamodernisering i Azure.

Azure SaaS Development Kit

Flytt raskere til en SaaS-modell med et sett med forhåndsbygd kode, maler og modulære ressurser.

Web3

Utforsk tjenester som hjelper deg til å utvikle og kjøre Web3-programmer.

Azure for spill

Bygg, skaler og drift spill med tjenester bygd for spillutviklere av spillutviklere.

Datasamlebånd i Azure for spill

Effektiviser datasamlebåndet for spillproduksjon i skyen med ende-til-ende-tjenester i Azure.

Bygg og moderniser intelligente apper

Skap differensierte digitale opplevelser ved å tilføye intelligens i applikasjonene dine med apper, data og kunstig intelligens-løsninger.

Skyoverføring og -modernisering

Senter for overføring og modernisering av Azure

Spar penger og øk effektiviteten ved å overføre og modernisere arbeidsbelastningene til Azure med utprøvde verktøy og veiledning.

Overføring av .NET-apper

Optimaliser kostnadene, oppnå sikker drift og lanser funksjoner raskere ved å overføre ASP.NET-nettappene til Azure.

Utvikling og testing

Gjør utvikling og testing enklere og raskere på alle plattformer.

Linux på Azure

Utvidet sikkerhet og hybridfunksjoner for de driftskritiske Linux-arbeidsbelastningene dine.

Overføring av stormaskiner og mellomstore maskiner

Reduser infrastrukturkostnadene ved å flytte appene for stormaskiner og mellomstore maskiner til Azure.

SAP i Azure

Tilfør SAP-programmene intelligens, sikkerhet og pålitelighet fra Azure.

SQL Server-overføring

Flytt SQL Server-databasene dine til Azure med få eller ingen programkodeendringer.

Windows Server-overføring

Kjør Windows-arbeidsbelastningene på den klarerte skyen for Windows Server.

Databasemigrering med åpen kildekode

Utforsk verktøy og ressurser for å overføre databaser med åpen kildekode til Azure, samtidig som du reduserer kostnadene.

Azure-konfidensiell databehandling

Beskytt dataene og koden når dataene er i bruk i skyen.

Program- og datamodernisering

Kom raskere ut på markedet, lever innovative opplevelser og forbedre sikkerheten med Azure-program og datamodernisering.

Integration Services på Azure

Du kan sømløst integrere programmer, systemer og data for bedriften.

Oracle på Azure

Kjør Oracle®-databasen og bedriftsprogrammene på Azure og Oracle Cloud.

MongoDB Atlas på Azure

Overfør MongoDB-arbeidsbelastninger til skyen, og moderniser datainfrastrukturen med MongoDB på Azure.

FinOps på Azure

Maksimer forretningsverdien i skyen for organisasjonen ved å dra nytte av Azure-produkter og -tjenester til å implementere anbefalte fremgangsmåter for FinOps som kan støtte kostnadsoptimalisering i skyen.

Bygg og moderniser intelligente apper

Skap differensierte digitale opplevelser ved å tilføye intelligens i applikasjonene dine med apper, data og kunstig intelligens-løsninger.

Data og analyser

Azure-databaser

Bygg skybaserte apper eller moderniser eksisterende apper med totaladministrerte, fleksible databaser.

Forretningsanalyse

Få til raskere og mer effektiv beslutningstaking ved å trekke dypere innsikt fra analysene.

Analyse i skyskala

Få raskere innsikt med en ende-til-ende skyanalyse-løsning.

Hybrid sky og infrastruktur

Sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting

Minimer forstyrrelser i virksomheten med kostnadseffektive løsninger for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting.

Databehandling med høy ytelse (HPC)

Få totaladministrerte superdatamaskiner for én leier med høy lagringsytelse og ingen databevegelse.

Løsninger for hybride skyer og flere skyer

Bruk innovasjonene dine overalt i det hybride miljøet – lokalt, i flere skyer og på kanten.

Privat databehandling på kanten med flere tilganger (MEC) for Azure

Lever nettverk, programmer og tjenester med kort ventetid på foretakskanten.

Forretningskritiske programmer

Kjør de driftskritiske programmene på Azure for økt driftsfleksibilitet og sikkerhet.

Kvantedatabehandling

Se hvilke resultater kvantedatabehandling kan gi i dag, med verdens første komplette skybaserte økosystem for kvantedatabehandling.

Offentlig databehandling på kanten med flere tilganger (MEC) for Azure

Lever nettverk, programmer og tjenester med kort ventetid på mobiloperatørkanten.

Web3

Utforsk tjenester som hjelper deg til å utvikle og kjøre Web3-programmer.

5G og verdensrommet

Bring Azure til kanten med sømløs nettverksintegrasjon og tilkobling for å distribuere moderne tilkoblede apper.

Windows Server på Azure

Overfør Windows Server-arbeidsbelastningene til Azure for uovertruffen nyskapning og sikkerhet.

Azure for verdensrommet

Skybasert innovasjon på og utenfor planeten. Utvid skyfunksjonaliteten til verdensrommet.

Azure-nettverkstjenester

Utvide det eksisterende nettverket til Azure ved å bruke totaladministrerte tjenester til å koble til, levere og beskytte både skyopprinnelige og hybride programmer.

Azure for operatører

Klargjør nettverket for fremtiden, reduser kostnadene og skap nye inntektsstrømmer – alt med en telekommunikasjonsoperatør og teknologipartner du kan stole på.

Tingenes Internett

Azure IoT

Koble sammen enheter, analyser data og automatiser prosesser med sikre, skalerbare og åpne kant-til-sky-løsninger.

Industriell IoT på Azure

Bygg åpne, interoperative IoT-løsninger som sikrer og moderniserer industrisystemer.

Azure IoT for tryggere arbeidsplasser

Sørg for beskyttelse av fysiske arbeidsmiljøer med skalerbare IoT-løsninger designet for rask distribusjon.

IoT for bærekraft

Nå miljømessige bærekraftmål og få fart på naturvernprosjekter med IoT-teknologi.

IoT innenfor transport og logistikk

Håndter, spor og overvåk tilkoblede kjøretøy, frakt og andre ressurser i sanntid – på den andre siden av byen og verden rundt – med Tingenes Internett (IoT).

Azure IoT for energi

Optimaliser energidistribusjon samtidig som du reduserer driftskostnadene.

Azure IoT for helsetjenester

Lever personlig tilpasset pleie, gi pleiere og ansatte verktøyene de trenger, og forbedre driftsresultatene.

Azure IoT for detaljhandel

Sømløse, smarte og sikre teknologiløsninger for detaljhandel for å engasjere kunder, styrke arbeiderne og muliggjøre smart handel for neste generasjon.

Sikkerhet og styring

Azure-styring

Sikre forskriftssamsvar ved å bruke innebygde funksjoner for skystyring.

Sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting

Minimer forstyrrelser i virksomheten med kostnadseffektive løsninger for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting.

Azure-konfidensiell databehandling

Beskytt dataene og koden når dataene er i bruk i skyen.

Nettverkssikkerhet i Azure

Skybasert nettverkssikkerhet for beskyttelse av programmer, nettverk og arbeidsbelastninger.

Web3

Utforsk tjenester som hjelper deg til å utvikle og kjøre Web3-programmer.