Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Azure-løsninger

Løs forretningsutfordringene dine med gjennomprøvde kombinasjoner av Azure-produkter og -tjenester. Kom i gang med eksempelarkitektur og dokumentasjon.

Velg en kategori:

Kunstig intelligens

Programutvikling

Skyoverføring og modernisering

Data og analyse

Hybrid sky og infrastruktur

Tingenes Internett

Sikkerhet og styring

 

Bransjeløsninger

 

Løsningsarkitekturer

Finn referansearkitektur, eksempelscenarioer og løsninger for vanlige arbeidsbelastninger på Azure.

Gjør visjonen din om til konkret innvirkning.

Utforsk ressurser for å oppnå effektivitet, maksimere verdi og fremstå sterkere med Azure.

Programutvikling

Utvikling og testing

Gjør utvikling og testing enklere og raskere på alle plattformer.

DevOps

Samle mennesker, prosesser og produkter for kontinuerlig verdilevering til kunder og kolleger.

DevSecOps

Bygg sikre apper på en klarert plattform. Bygg inn sikkerhet i utviklerarbeidsflyten og frem samarbeid mellom utviklere, sikkerhetsspesialister og IT-operatører.

E-handel

Gi kundene det de vil ha, med en tilpasset, skalerbar og sikker handleopplevelse.

Programutvikling med lavkode på Azure

Gjør ideene dine om til programmer enda raskere ved å bruke de rette verktøyene for jobben.

Mikrotjenesteprogrammer

Lag pålitelige apper og funksjonaliteter i rett skala og få dem raskere på markedet.

Mobil

Nå kundene dine overalt, på enhver enhet, via én enkelt mobilappbuild.

Moderne programutvikling

Reager raskere på endringer, optimaliser kostnader og lever programmene på en trygg måte.

Serverløs databehandling

Bygg apper raskere ved å slippe å administrere infrastruktur.

Meldingstjenester på Azure

Koble sammen moderne apper med et omfattende sett med meldingstjenester på Azure.

Program- og datamodernisering

Kom raskere ut på markedet, lever innovative opplevelser og forbedre sikkerheten med Azure-program og datamodernisering.

Azure SaaS Development Kit

Flytt raskere til en SaaS-modell med et sett med forhåndsbygd kode, maler og modulære ressurser.

Web3

Utforsk tjenester som hjelper deg til å utvikle og kjøre Web3-programmer.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Bygg driftskritiske løsninger for å analysere bilder, forstå tale og komme med forutsigelser ved hjelp av data.

Kunnskapsuthenting

Få latent innsikt fra alle forretningsdataene dine med kunstig intelligens.

Azure-konfidensiell databehandling

Beskytt dataene og koden når dataene er i bruk i skyen.

Hugging Face på Azure

Bygg maskinlæringsmodeller raskere med Hugging Face på Azure.

Skyoverføring og modernisering

Senter for overføring og modernisering av Azure

Spar penger og øk effektiviteten ved å overføre og modernisere arbeidsbelastningene til Azure med utprøvde verktøy og veiledning.

Overføring av .NET-apper

Optimaliser kostnadene, oppnå sikker drift og lanser funksjoner raskere ved å overføre ASP.NET-nettappene til Azure.

Utvikling og testing

Gjør utvikling og testing enklere og raskere på alle plattformer.

Linux på Azure

Utvidet sikkerhet og hybridfunksjoner for de driftskritiske Linux-arbeidsbelastningene dine.

Overføring av stormaskiner og mellomstore maskiner

Reduser infrastrukturkostnadene ved å flytte appene for stormaskiner og mellomstore maskiner til Azure.

SAP i Azure

Bring intelligensen, sikkerheten og påliteligheten til Azure til SAP-programmene dine.

SQL Server-overføring

Flytt SQL Server-databasene dine til Azure med få eller ingen programkodeendringer.

Windows Server-overføring

Kjør Windows-arbeidsbelastningene på den klarerte skyen for Windows Server.

Databasemigrering med åpen kildekode

Utforsk verktøy og ressurser for å overføre databaser med åpen kildekode til Azure, samtidig som du reduserer kostnadene.

Azure-konfidensiell databehandling

Beskytt dataene og koden når dataene er i bruk i skyen.

Program- og datamodernisering

Kom raskere ut på markedet, lever innovative opplevelser og forbedre sikkerheten med Azure-program og datamodernisering.

Integration Services på Azure

Du kan sømløst integrere programmer, systemer og data for bedriften.

Oracle på Azure

Kjør Oracle®-databasen og bedriftsprogrammene dine på Azure og Oracle Cloud.

Data og analyse

Forretningsanalyse

Oppnå raskere, mer effektiv beslutningstaking ved å trekke ut dypere innsikt fra analysene dine.

Analyse i skyskala

Få raskere innsikt med en ende-til-ende skyanalyse-løsning.

Hybrid sky og infrastruktur

Sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting

Minimer forstyrrelser i virksomheten med kostnadseffektive løsninger for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting.

Databehandling med høy ytelse (HPC)

Få totaladministrerte superdatamaskiner for én leier med høy lagringsytelse og ingen databevegelse.

Løsninger for hybride skyer og flere skyer

Bruk innovasjonene dine overalt i det hybride miljøet – lokalt, i flere skyer og på kanten.

Privat databehandling på kanten med flere tilganger (MEC) for Azure

Lever nettverk, programmer og tjenester med kort ventetid på foretakskanten.

Forretningskritiske programmer

Kjør forretningskritiske programmer på Azure for en mer fleksibel og sikker drift.

Kvantedatabehandling

Se hvilke resultater kvantedatabehandling kan gi i dag, med verdens første komplette skybaserte økosystem for kvantedatabehandling.

Offentlig databehandling på kanten med flere tilganger (MEC) for Azure

Lever nettverk, programmer og tjenester med kort ventetid på mobiloperatørkanten.

Web3

Utforsk tjenester som hjelper deg til å utvikle og kjøre Web3-programmer.

5G og verdensrommet

Bring Azure til kanten med sømløs nettverksintegrasjon og tilkobling for å distribuere moderne tilkoblede apper.

Windows Server på Azure

Overfør Windows Server-arbeidsbelastningene dine til Azure for uovertruffen innovasjon og sikkerhet.

Tingenes Internett

Azure IoT

Koble sammen enheter, analyser data og automatiser prosesser med sikre, skalerbare og åpne kant-til-sky-løsninger.

Industriell IoT på Azure

Bygg åpne, interoperative IoT-løsninger som sikrer og moderniserer industrisystemer.

Azure IoT for tryggere arbeidsplasser

Sørg for beskyttelse av fysiske arbeidsmiljøer med skalerbare IoT-løsninger designet for rask distribusjon.

IoT-sikkerhet

Styrk sikkerhetsstatusen med ende-til-ende-sikkerhet for IoT-løsningene.

IoT for bærekraft

Nå miljømessige bærekraftmål og få fart på naturvernprosjekter med IoT-teknologi.

Sikkerhet og styring

Azure-styring

Sikre forskriftssamsvar ved å bruke innebygde funksjoner for skystyring.

Sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting

Minimer forstyrrelser i virksomheten med kostnadseffektive løsninger for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting.

Azure-konfidensiell databehandling

Beskytt dataene og koden når dataene er i bruk i skyen.

Nettverkssikkerhet i Azure

Skybasert nettverkssikkerhet for beskyttelse av programmer, nettverk og arbeidsbelastninger.

Web3

Utforsk tjenester som hjelper deg til å utvikle og kjøre Web3-programmer.

Bransjeløsninger

Finansielle tjenester

Tilpass kundeopplevelsen, moderniser økonomisystemene og optimaliser risikostyringen.

Offentlig sektor

Innfør ekstern tilgang for offentlig sektor, legg til rette for samarbeid mellom ulike etater og lever sikre tjenester.

Helsevesen

Øk pasientdeltakelsen, styrk samarbeidet mellom leverandører og forbedre driftsinnsikten.

Produksjon

Oppdag nye måter å effektivisere driften på, reduser kostnadene og generer nye inntektsmuligheter.

Detaljhandel

Tilpass kundeopplevelsen, gi de ansatte handlekraft og optimaliser forsyningskjedene.

Energi

Optimaliser alt fra arbeid i feltet til kundeopplevelser for å redusere responstiden og kostnadene.

Media og underholdning

Lag innhold raskere, samarbeid hvor som helst fra og lever sømløse kundeopplevelser.

Verdensrommet

Skydrevet innovasjon på og utenfor planeten. Utvid skyfunksjonalitetene til verdensrommet.

Azure for spillutvikling

Bygg, skaler og drift spill med tjenester bygget for spillutviklere av spillutviklere.

Datasamlebånd for spillproduksjon i skyen

Effektiviser datasamlebånd for spillproduksjon i skyen med ende-til-ende Azure-tjenester.