Priser for Cognitive Services – Translator

Bruk intelligens-API-er til å aktivere visuelle funksjoner samt språk- og søkefunksjoner.

Microsoft Translator er en skybasert tjeneste for maskinoversettelse som støtter flere språk, og som når mer enn 95 % av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP). Bruk Translator til å bygge programmer, nettsteder, verktøy eller andre løsninger som krever støtte på flere språk.

Prisdetaljer

Forekomst Funksjoner Pris
Gratis
 • Standard oversetting
  • Tekstoversettelse
  • Språkgjenkjenning
  • Tospråklig ordbok
  • Omskrivning
 • Tilpasset oversettelse
  • Opplæring
Betale for forbruk
S1
 • Standard oversetting
  • Tekstoversettelse
  • Språkgjenkjenning
  • Tospråklig ordbok
  • Omskrivning
 • Tilpasset oversettelse

  • Oversetting
  • Opplæring
  • Tilpasset modelldrifting
 • $- per million tegn med standard oversetting
 • $- per million tegn med tilpasset oversetting
 • $- per million kilde- + mål-tegn med opplæringsdata (maks. $300/opplæring).
 • $- per driftede tilpasset oversettelsemodell per område, per måned
Volumrabatt
S2
 • Standard oversetting
 • Tilpasset oversettelse
 • $- per måned
  250 tegn per måned inkludert
  Overforbruk: $- per million tegn
 • S1-priser gjelder for tilpasset oversetting, modellopplæring og drifting
S3
 • Standard oversetting
 • Tilpasset oversettelse
 • $- per måned
  Opptil 1 milliard tegn per måned
  Overforbruk: $- per million tegn
 • S1-priser gjelder for tilpasset oversetting, modellopplæring og drifting
S4
 • Standard oversetting
 • Tilpasset oversettelse
 • $- per måned
  Opptil 10 milliarder tegn per måned
  Overforbruk: $- per million tegn
 • S1-priser gjelder for tilpasset oversetting, modellopplæring og drifting
C2
 • Standard oversetting
 • Tilpasset oversettelse

  • Oversetting
  • Opplæring
  • Drifting
 • S1-priser gjelder for standard (ikke tilpasset) oversetting
 • $- per måned
  Opptil 62,5 millioner tegn per måned
  Overforbruk: $- per million tegn
 • $- per million kilde- + mål-tegn med opplæringsdata (maks. $300/opplæring).
 • $- per driftede tilpasset oversettelsemodell per område, per måned
C3
 • Standard oversetting
 • Tilpasset oversettelse

  • Oversetting
  • Opplæring
  • Drifting
 • S1-priser gjelder for standard (ikke tilpasset) oversetting
 • $- per måned
  Opptil 250M tegn per måned
  Overforbruk: $- per million tegn
 • $- per million kilde- + mål-tegn med opplæringsdata (maks. $300/opplæring).
 • $- per driftede tilpasset oversettelsemodell per område, per måned
C4
 • Standard oversetting
 • Tilpasset oversettelse

  • Oversetting
  • Opplæring
  • Drifting
 • S1-priser gjelder for standard (ikke tilpasset) oversetting
 • $- per måned
  Opptil 2,5 milliarder tegn per måned
  Overforbruk: $- per million tegn
 • $- per million kilde- og målkarakterer med opplæringsdata (du betaler for opptil 30 millioner karakterer, kostnadsfritt etter det)
 • $- per driftede tilpasset oversettelsemodell per område, per måned

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte er inkludert.
 • Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på standardnivået, er tilgjengelig minst 99,9 prosent av tiden. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratis prøveversjon. Les servicenivåvilkårene.

Vanlige spørsmål

 • Standardiserte oversettelser er en enkel ettrinnsprosess hvor du besørger tilførsel og Azures forhåndsopplærte modeller oversette dem til et målspråk. Sett i kontrast er Tilpasset Oversettelse en totrinnsprosess, hvor man først lærer sine egne modeller ved hjelp av opplæringsdata til å laste opp til oversettertjenesten. Straks modellen har blitt opplært, kan du gjennomføre oversettelsen som du hadde gjort det med standardprogrammet.

 • Det fins tre fakturerbare aktiviteter du kan gjøre under tilpasningsprogrammet:

  1. Tilpasset driftsmodell: Drifting av en modell betyr at det er mulig å bruke tilpasningsprogrammet. Du blir belastet en flat sum for hver modell som blir benyttet innen en faktureringsperiode. Dette er ikke den profesjonelt graderte modellen dersom modellen er valgt for kortere tid enn hele måneden.
  2. Opplæring: Hver gang du lærer opp en modell, blir du avkrevd en pris for hvert tegn i opplæringsdataene. Du blir belastet for tegnene i både kilde og målspråk i treningsopplegget, men det fins et tak for hvor mye du kan belastes for ethvert treningsopplegg, samme hvor mange tegn det er i dine opplæringsdata. Dette taket gjelder hver treningskjøring, dvs. Du blir belastet hver gang du kjører samme sett.
  3. Oversetting: Du blir belastet for hvert tegn som blir oversatt av din tilpasningsmodell.
 • S1-S4-nivåene er designet for å gi rabatter til brukere som krever høye volumer for Standardoversettelser - ikke tilpassede oversettelser - hver måned. Mens en rabatt blir tilbudt for Standardprogrammet, omfatter ikke S1-S4-nivåene en rabatt for tilpasningsprogrammet. C2-C4-nivåene er tenkt å skulle besørge rabatter til kunder, som ofte gjennomfører omfattende mengder tilpassede oversettelser. Mens en rabatt blir tilbudt for Standardprogrammet, omfatter ikke C2-C4-nivåene en rabatt for standardprogrammet.

 • For å oppnå volumrabatter på både standard- og tilpasningsprogrammene, pålegges du å allokere både en S1-S4-forekomst OG en C2-C4-forekomst, dom styrer Standardprogrammet til S-forekomsten og Tilpasningsprogrammet til C-forekomsten.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Cognitive Services

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler, med $200 i kredit, og fortsett gratis