Lastbalansering priser

Basic Azure Load Balancer er gratis. Det tilbys imidlertid ikke med basic virtuelle maskiner. Standard Azure Load Balancer er tilknyttet en kostnad.

Standard Load Balancer

Belastningsfordeling mellom virtuelle maskiner som er plassert internt på et virtuelt nettverk (intern belastningsfordeling), er gratis.

  • Øk utvalgsstørrelsen av instanser på serverdelen og antallet tillatte innkommende NAT-regler (Network Address Translation)
  • Støtte for belastningsfordeling og robuste virtuelle IP-adresser (VIP)
  • Integrert overvåking og diagnose

Prisene for Standard belastningsfordeling vil baseres på antallet konfigurerte regler (belastningsfordelings- og NAT-regler) og data som behandles for dataflyter med inngående opprinnelse. Men det kommer vil ikke tas betalt per time for selve standard-belastningsfordelingen når ingen regler er konfigurert.

Load Balancer-regler: (gratis i testperioden)
Første fem regler –$- per time
Ekstra regler—$-/regel/time

NAT-regler: (gratis i testperioden)
Først 100 regler—Gratis
Ekstra regler—$-/regel/time

Behandlede data: (gratis i testperioden)
$- per GB

Offentlig belastningsbalansering

Hver skytjeneste får en gratis offentlig belastningsfordelt IP (VIP). Hvis du ønsker belastningsfordeling på flere VIP-er, kan du skaffe deg flere VIP-er til en nominell pris.

Du kan tilordne opptil fem ekstra IP-er til din belastningsfordeling.

Intern belastningsbalansering

Belastningsfordeling mellom virtuelle maskiner som er plassert internt på et virtuelt nettverk (intern belastningsfordeling), er gratis.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Lastbalansering

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto