Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure ExpressRoute

Opplev en rask, pålitelig og privat tilkobling til Azure.

 

  • Private skytilkoblinger til Azure

  • Konsekvent ventetid

  • Direkte tilkobling til WAN

  • Støtte for IPv6-arbeidsbelastninger

  • Økt pålitelighet og hastighet

  • Støtte for båndbredde på opptil 100 Gbps

  • Koble sammen de lokale nettverkene ved hjelp av Microsofts globale nettverk

  • Kryptering av fysisk kobling med MACsec

Opprett raske, pålitelige og private skytilkoblinger

Bruk Azure ExpressRoute til å opprette private tilkoblinger mellom Azure-datasentre og lokal infrastruktur, eller i et samlokaliseringsmiljø. ExpressRoute-tilkoblinger rutes ikke over det offentlige Internettet, og dermed oppnås bedre pålitelighet, høyere hastighet og redusert ventetid i forhold til vanlige Internett-tilkoblinger. I noen tilfeller kan bruk av ExpressRoute-tilkoblinger for overføring av data mellom lokale systemer og Azure gi betydelige kostnadsbesparelser.

Bruke en virtuell, privat sky for lagring, sikkerhetskopiering og gjenoppretting

ExpressRoute gir en rask og pålitelig tilkobling til Azure med båndbredder på opptil 100 Gbps. Dette gjør den til et utmerket og kostnadseffektivt alternativ for scenarioer som periodisk dataoverføring, replikering for forretningskontinuitet, nødgjenoppretting og andre strategier med høy tilgjengelighet.

Utvid og koble datasentrene dine

Med høy gjennomstrømming og lav ventetid tilbyr Azure ExpressRoute en naturlig utvidelse til eller mellom datasentrene. Gled deg over omfanget og økonomien i den offentlige skyen uten at det går på bekostning av nettverksytelsen.

Bygg hybridapper

Bruk de forutsigbare, pålitelige tilkoblingene med høy gjennomstrømming som tilbys av ExpressRoute til å bygge programmer som spenner over lokal infrastruktur og Azure, uten at det går ut over personvern eller ytelse. Du kan for eksempel kjøre et intranettprogram for bedriften i Azure som godkjenner kundene dine med en lokal Microsoft Entra ID (tidligere Azure AD)-tjeneste og betjener dem uten å rute trafikk via det offentlige Internettet.

Opprett privat tilkobling til Microsoft med Azure ExpressRoute-tjenester

Azure ExpressRoute

Utvid dine lokalnettverk til Microsoft-skyen over en privat tilkobling ved hjelp av en tilkoblingsleverandør.

ExpressRoute-tilkoblinger rutes ikke gjennom det offentlige Internett, noe som gir brukerne mer pålitelighet, raskere hastigheter, konsekvent ventetid og høyere sikkerhet.

Azure ExpressRoute Direct

Koble direkte til Microsofts globale nettverk. Dedikert dobbel kapasitet er tilgjengelig i 10 Gbps og 100 Gbps.

ExpressRoute Direct leverer enorme datainntak i tjenester som Cosmos DB, fysisk isolering for regulerte bransjer og kontroll av kretsdistribusjon etter forretningsenhet.

Azure ExpressRoute Global Reach

Koble sammen kretser for en privat tilkobling mellom de lokale nettverkene.

Hvis du har flere kretser som knytter avdelingskontorer til Microsoft, kan du opprette Global Reach-tilkoblinger som gjør at de kan utveksle data direkte.

Azure ExpressRoute-trafikkinnsamler

En ExpressRoute Traffic Collector muliggjør sampling av nettverksflyter som sendes over en ExpressRoute-krets.

Nettverksflytdata kan brukes videre til analyse av nettverkstrafikk og innsikt.

ExpressRoute-kretser og -gatewayer

En ExpressRoute-krets representerer en logisk tilkobling mellom lokal infrastruktur og Microsoft-skytjenester, og den distribueres enten med en tilkoblingsleverandør eller ExpressRoute Direct. Du må bruke en ExpressRoute-krets med en hvilken som helst kombinasjon av ExpressRoute-tilbud.

En virtuell ExpressRoute-nettverksgateway bidrar til å utveksle IP-ruter mellom Azure og lokale nettverk og rute nettverkstrafikk. Hvis du vil koble til virtuelle nettverk i Azure med ExpressRoute, må du opprette en virtuell nettverksgateway.

Omfattende sikkerhet og forskriftssamsvar, innebygd

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, kan du få et fritt antall av de mest populære tjenestene våre, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn det kostnadsfrie månedlige antallet.

3

Etter 12 måneder får du fortsatt mer enn 55 tjenester som alltid er gratis, og du betaler bare for det du bruker utover de gratis månedlige mengdene.

Kunder gjør de utroligste ting med ExpressRoute

Tilkoblingspartnere for ExpressRoute

Azure ExpressRoute-ressurser

Relaterte produkter og tjenester

Azure Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Azure Virtual Network

Klargjør private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Azure Virtual WAN

Optimaliser og automatiser gren-til-gren-tilkobling gjennom Azure

Start den private tilkoblingen med ExpressRoute

Prøv Azure gratis