Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Azure-produkter

Bla gjennom Azure-produkter.

Kunstig intelligens + maskinlæring

Utvikle neste generasjon av programmer med bruk av kunstig intelligens for enhver utvikler og ethvert scenario.

Avviksdetektor for kunstig intelligens

Legg til funksjoner for avviksregistrering i appene på en enkel måte.

Azure kunstig intelligens Bot Service

Lag roboter og koble dem til hverandre på tvers av kanaler.

Azure AI Search

Søk i virksomhetsskala for apputvikling.

Azure Databricks

Design kunstig intelligens med Apache Spark™-basert analyse.

Azure Machine Learning

Bruk en tjeneste i organisasjonsklasse for livssyklusen til ende-til-ende maskinlæring.

Azure Open Datasets

Skyplattform for å drifte og dele kuraterte åpne datasett for å få fart på utviklingen av maskinlæringsmodeller.

Tjenester innen Azure kunstig intelligens

Legg kognitive funksjoner i apper med API-er og tjenester for kunstig intelligens.

Azure kunstig intelligens Video Indexer

Trekk enkelt ut meningsfull innsikt fra lyd- og videofiler ved bruk av medierelatert kunstig intelligens.

Azure kunstig intelligens Custom Vision

Tilpass enkelt dine egne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov.

Virtuelle maskiner for datavitenskap

Rikt, forhåndskonfigurert miljø for utvikling med kunstig intelligens.

Azure kunstig intelligens Immersive Reader

Gi brukere i alle aldre og på alle nivåer muligheten til å lese og forstå tekst.

Azure Kinect DK

Bygg for blandet virkelighet ved å bruke sensorer for kunstig intelligens.

Language Understanding (LUIS)

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne.

Microsoft Genomics

Utfør genomsekvensering & forskningsinnsikt.

QnA Maker

Trekk ut informasjon og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone.

Talergjenkjenning

En Speech-tjenestefunksjon som bekrefter og identifiserer talere.

Tale til tekst

En Speech-tjenestefunksjon som på en nøyaktig måte konverterer tale til tekst.

Taleoversettelse

Integrer taleoversettelse i sanntid i appen på en enkel måte.

Azure AI Language

Legg til funksjonaliteter for naturlig språk med ett enkelt API-oppkall.

Tekst til tale

En Speech-tjenestefunksjon som konverterer tekst til naturtro tale.

Azure kunstig intelligens Oversetter

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med et enkelt REST-API-oppkall.

Azure kunstig intelligens Metrics Advisor

En tjeneste for kunstig intelligens som overvåker måledata og diagnostiserer problemer.

Azure OpenAI Service

Bruk avanserte kodings- og språkmodeller på en rekke brukstilfeller.

Azure kunstig intelligens Personalizer

Lever tilpassede, relevante opplevelser for hver av brukerne.

Azure AI Content Safety

Automatisert bilde-, tekst- og videomoderering.

Health Bot

En administrert tjeneste som er laget spesielt for utvikling av virtuelle assistenter innen helsesektoren.

Azure kunstig intelligens Document Intelligence

En administrert tjeneste som er laget spesielt for utvikling av virtuelle assistenter innen helsesektoren.

Azure AI Studio

Plattformen for utvikling av løsninger for generativ kunstig intelligens og egendefinerte kopiloter.

Azure Operator Call Protection

Bidra til å beskytte forbrukere mot mulig bedrageri og telefonsvindel med intelligente løsninger drevet av kunstig intelligens.

Microsoft Copilot for sikkerhet

Beskytt i hastigheten og skalaen til kunstig intelligens med en generativ assistent drevet av kunstig intelligens.

Analyse

Samle, lagre, behandle, analyser og visualiser data i alle former, mengder eller hastigheter.

Azure Analysis Services

Analysemotor i foretaksklassen som tjeneste.

Azure Data Explorer

Rask og svært skalerbar tjeneste for datautforskning.

Azure Data Factory

Hybrid dataintegrasjon i foretaksskala på en enkel måte.

Azure Data Lake Storage

Skalerbar, sikker datasjø for analyse med høy ytelse.

Azure Data Share

En enkel og trygg tjeneste for deling av stordata med eksterne organisasjoner.

Azure Databricks

Design kunstig intelligens med Apache Spark™-basert analyse.

Azure Stream Analytics

Sanntidsanalyse av strømmedata som beveger seg raskt.

Azure Synapse Analytics

Grenseløs analyse med uovertruffen kort tid til innsikt.

Data Catalog

Få mer ut av dataressursene i virksomheten.

Data Lake Analytics

Distribuert analysetjeneste som gjør stordata enklere.

Event Hubs

Motta telemetri fra flere millioner enheter.

HDInsight

Klargjør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i skyen.

Power BI Embedded

Tilpass Power BI så du raskt og enkelt kan gi kundene tilpassede instrumentbord og analyser i dine egne programmer.

Microsoft Graph-datatilkobling ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

En sikker kobling med høy gjennomstrømming utformet for å kopiere utvalgte produktivitetsdatasett for Microsoft 365 til Azure-leieren.

Azure Chaos Studio

Forbedre appenes robusthet ved å simulere avbrudd og andre forstyrrelser gjennom feilinnsetting.

Microsoft Fabric

Endre hvordan alle får tilgang til, behandler og handler basert på data og innsikt, ved å koble hver datakilde og analysetjeneste sammen på én enkelt plattform drevet av kunstig intelligens.

Microsoft Purview

Styr, beskytt og administrer dataressursene dine.

Azure HDInsight på Azure Kubernetes Service (AKS)ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Distribuer analysearbeidsbelastninger med åpen kildekode, og forenkle beholderadministrasjon i skyen.

Azure Operator Insights

Fjern datasiloer, og lever analytisk innsikt og forretningsinnsikt fra massive datasett.

Databehandling

Få tilgang til skybasert databehandlingskapasitet og skalering ved behov – og betal bare for ressursene du bruker.

App Service

Du kan raskt utvikle effektive skyapper for nettet og mobil.

Azure CycleCloud

Opprett, administrer, drift og optimaliser HPC-klynger og klynger for store databehandlingsjobber i hvilken som helst skala.

Azure Quantum

Bli med og utforsk et variert utvalg av dagens kvantemaskinvare, -programvare og -løsninger.

Ubrukte virtuelle maskiner i Azure

Klargjør ubrukt databehandlingskapasitet med store rabatter for å kjøre arbeidsbelastninger som kan avbrytes.

Azure Spring Apps

Bygg og distribuer Spring Boot-programmer med en totaladministrert tjeneste fra Microsoft og VMware.

Azure VMware Solution

Kjør VMware-arbeidsbelastningene direkte på Azure.

Azure Batch

Jobbplanlegging og administrasjon av databehandling i skyskala.

Cloud Services

Lag skybaserte programmer og API-er med høy tilgjengelighet og ubegrenset skalerbarhet.

Virtuelle Linux-maskiner

Klargjør virtuelle maskiner for Ubuntu, Red Hat med mer.

SQL Server på Azure Virtual Machines

Overfør SQL Server-arbeidsbelastninger til skyen til laveste totale eierkostnader (TCO).

Static Web Apps

Strømlinjeformet utvikling med fullstakk fra kildekode til globalt høy tilgjengelighet.

Virtual Machine Scale Sets

Administrer og skaler opptil tusenvis av virtuelle Linux- og Windows-maskiner.

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på sekunder.

Azure Virtual Desktop

Muliggjør en sikker ekstern skrivebordsopplevelse fra hvor som helst.

Virtuelle Windows-maskiner

Klargjør virtuelle maskiner for SQL Server, SharePoint med mer.

Azure Dedicated Host

En dedikert fysisk server som er vert for de virtuelle Azure-maskinene for Windows og Linux.

Azure VM Image Builder

Gjør det enklere å lage avbildninger med et brukervennlig verktøy.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Distribuer og skaler beholdere i administrert Kubernetes.

Azure Functions

Utfør hendelsesdrevne, serverløse kodefunksjoner med ende-til-ende-utvikling.

Azure Container Instances

Start beholdere med hypervisorisolasjon.

Azure Service Fabric

Rull ut og driv skalerbare distribuerte programmer som alltid er på.

Azure Modeling and Simulation Workbench

Et forespørselsbasert, sikkert arbeidsområde for samarbeid for forsknings- og utviklingsprosjekter.

Beholdere

Utvikle og administrer beholderbaserte programmer raskere med integrerte verktøy.

App Configuration

Rask, skalerbar lagring av parametere til appkonfigurasjon.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Distribuer og skaler beholdere i administrert Kubernetes.

Azure Kubernetes Fleet Manager ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Administrer Kubernetes-klynger sømløst i stor skala.

Azure Red Hat OpenShift

Distribuer og skaler beholdere i administrert Red Hat OpenShift.

Azure Container Apps

Utvikle og distribuer moderne apper og mikrotjenester ved hjelp av serverløse beholdere.

Azure Functions

Utfør hendelsesdrevne, serverløse kodefunksjoner med ende-til-ende-utvikling.

Web App for Containers

Kjør beholderbaserte nettapper i Windows og Linux.

Azure Container Instances

Start beholdere med hypervisorisolasjon.

Azure Service Fabric

Distribuer og driv skalerbare distribuerte programmer som alltid er på.

Azure Container Registry

Utvikle, lagre, sikre og reproduser beholderbilder og artefakter.

Azure Container Storage ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Administrer faste volumer for tilstandsfulle beholderprogrammer.

Databaser

Støtt rask vekst og få raskere innovasjon med sikre og totaladministrerte databasetjenester i foretaksklassen.

Azure Cache for Redis

Sett fart på programmer med høy gjennomstrømming og datahurtigbufring med lav forsinkelse.

Azure Cosmos DB

Utvikle eller moderniser skalerbare, høytytende apper.

Azure Data Factory

Hybrid dataintegrasjon i foretaksskala på en enkel måte.

Azure Database for MariaDB

Distribuer programmer til skyen med foretaksklar, totaladministrert fellesskaps-MariaDB.

Azure Database for MySQL

Totaladministrert, skalerbar MySQL-database.

Azure Database for PostgreSQL

Totaladministrert, intelligent og skalerbar PostgreSQL.

Azure Database Migration Service

Få fart på overføringen av data til Azure.

Azure SQL

Overfør, moderniser og innover med den moderne SQL-serien med skydatabaser.

Azure SQL Database

Utvikle apper som skaleres med administrert og intelligent SQL-database i skyen.

Azure SQL Edge

Bruk tjenester privat på Azure-plattformen.

Azure SQL Managed Instance

Moderniser SQL Server-programmer med en administrert SQL-forekomst i skyen som alltid er oppdatert.

SQL Server på Azure Virtual Machines

Overfør SQL Server-arbeidsbelastninger til skyen til laveste totale eierkostnader (TCO).

Table Storage

NoSQL-lager for nøkkelverdier med delvis strukturerte datasett.

Azure-administrert forekomst for Apache Cassandra

Moderniser Cassandra-dataklynger med en administrert forekomst i skyen.

Konfidensiell Azure-hovedbok

Manipulasjonssikker ustrukturert datalagring driftet i klarerte utførelsesmiljøer (TEE-er) og støttet av kryptografisk verifiserbare bevis.

Utviklerverktøy

Utvikle, administrer og publiser skyapper kontinuerlig – uansett plattform eller språk.

App Configuration

Rask, skalerbar lagring av parametere til appkonfigurasjon.

Azure DevOps

Tjenester som team kan bruke til å dele kode, spore arbeid og levere programvare.

Azure DevTest Labs

Opprett raskt miljøer ved å bruke gjenbrukbare maler og artefakter.

Azure Pipelines

Utvikle, test og rull ut kontinuerlig til enhver plattform og sky.

SDK-er

Skaff deg SDK-ene og kommandolinjeverktøyene du trenger.

Visual Studio

Kraftig og fleksibelt miljø for å utvikle apper i skyen.

Visual Studio-kode

Et kraftig koderedigeringsprogram med lite fotavtrykk for skyutvikling.

Azure Load Testing

Optimaliser appytelsen med belastningstesting i høy skala.

Microsoft Dev Box

Effektiviser utviklingen med sikre, kodeklare arbeidsstasjoner i skyen.

Azure Deployment Environments

Start miljøer for appinfrastruktur raskt med prosjektbaserte maler.

Microsoft Playwright Testing

Skalerbar, moderne ende-til-ende-tjeneste for testing av nettapper.

Azure Managed Confidential Consortium Framework {CCF} ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Bygg tilstandsfulle tjenester i foretaksklassen og desentraliserte klareringsprogrammer med en felles kilde til sannhet

DevOps

Lever innovasjon raskere med enkle, pålitelige verktøy for kontinuerlig levering.

Azure Artifacts

Opprett, drift og del pakker med teamet ditt.

Azure Boards

Planlegg, spor og diskuter arbeid på tvers av teamene.

Azure DevOps

Tjenester som team kan bruke til å dele kode, spore arbeid og levere programvare.

Azure DevTest Labs

Opprett raskt miljøer ved å bruke gjenbrukbare maler og artefakter.

Azure Monitor

Full observerbarhet i programmene dine, infrastrukturer og nettverk.

Azure Pipelines

Utvikle, test og rull ut kontinuerlig til enhver plattform og sky.

Azure Repos

Få ubegrensede, skybaserte private Git-repositorier for prosjektet ditt.

Azure Test Plans

Test og lever trygt med et utforskende testverktøysett.

DevOps tool integrations

Bruk DevOps-favorittverktøyene dine med Azure.

Azure Load Testing

Optimaliser appytelsen med belastningstesting i høy skala.

Azure Managed Grafana

Distribuer Grafana-instrumentbord som en totaladministrert Azure-tjeneste.

Microsoft Dev Box

Effektiviser utviklingen med sikre, kodeklare arbeidsstasjoner i skyen.

Azure Deployment Environments

Start raskt appinfrastrukturmiljøer med prosjektbaserte maler.

GitHub Advanced Security for Azure DevOps

Utvikle sikkert fra start til levering.

Microsoft Playwright Testing

Skalerbar, moderne ende-til-ende-tjeneste for testing av nettapper.

Hybrid + multisky

Få Azure-innovasjon overalt – bring fleksibiliteten og innovasjonen som er knyttet til databehandling i skyen, til lokale arbeidsbelastninger.

Azure Arc

Sikre, utvikle og betjen infrastruktur, apper og Azure-tjenester hvor som helst.

Azure Database for PostgreSQL

Totaladministrert, intelligent og skalerbar PostgreSQL.

Azure DevOps

Tjenester som team kan bruke til å dele kode, spore arbeid og levere programvare.

Azure ExpressRoute

Opplev en rask, pålitelig og privat tilkobling til Azure.

Azure IoT Edge

Gi kantenheter tilgang til skyintelligens og analyse.

Microsoft Sentinel

Skybasert SIEM og intelligent sikkerhetsanalyse.

Azure SQL Database

Utvikle apper som skaleres med administrert og intelligent SQL-database i skyen.

Azure SQL Edge

Bruk tjenester privat på Azure-plattformen.

Azure Stack

Utvikle og kjør innovative hybride programmer på tvers av skygrenser.

Microsoft Defender for Cloud

Utvid trusselbeskyttelsen til hvilken som helst infrastruktur.

Azure Stack HCI

Kjør produksjonsarbeidsbelastninger og skybaserte programmer fra hvor som helst.

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub selges som et integrert system med forhåndsinstallert programvare på godkjent maskinvare.

Azure Stack Edge

En Azure-administrert enhet som viderefører Azures databehandling, lagring og intelligens til kantenheter.

Azure Modular Datacenter

En komplett, robust datasenterløsning.

Azure Kubernetes Service Edge Essentials

Azure Kubernetes Service Edge Essentials er en lokal Kubernetes-implementering av Azure Kubernetes Service (AKS) som automatiserer kjøring av beholderbaserte programmer i stor skala.

Azure Operator Insights

Fjern datasiloer og lever forretningsinnsikt fra massive datasett.

Azure Operator Service Manager

Forenkle utrulling, oppgradering og administrasjon av komplekse operatørtjenester.

Azure Operator Nexus

Oppdag en hybridplattform bygd for driftskritiske mobilnettverksprogrammer som kan støtte utrulling av både beholderbaserte og virtualiserte nettverksfunksjoner.

Azure Programmable Connectivity

Forenkle API Management for nettverket på tvers av flere operatørnettverk globalt med et enhetlig grensesnitt.

Identitet

Administrer brukeridentiteter og tilgang for å beskytte mot avanserte trusler på tvers av enheter, data, apper og infrastruktur.

Microsoft Entra ID (tidligere Azure AD)

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging.

Microsoft Entra Domain Services

Administrer domenekontrollerne i skyen.

Azure Active Directory for External Identities

Forbrukeridentitets- og tilgangstyring i skyen.

Integrering

Integrer sømløst lokale og skybaserte programmer, data og prosesser på tvers av bedriften.

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte sikkert og i stor skala.

Azure Health Data Services

Samle og administrer helsedata og beskyttet helseinformasjon (PHI) i skyen.

Event Grid

Pålitelig levering av hendelser i svært stor skala.

Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av skyer.

Service Bus

Koble til på tvers av private og offentlige skymiljøer.

Azure Web PubSub

Utvikle nettprogrammer for sanntidsmeldinger på en enkel måte ved å bruke WebSockets og mønsteret for publiser/abonnering.

Microsoft Energy Data Services

Få fart på reisen mot modernisering av energidata og digital transformasjon.

Microsoft Azure Data Manager for landbruk ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Azure Data Manager for landbruk utvider Microsoft Intelligent Data Platform med bransjespesifikke datakoblinger og egenskaper for å samle farmdata fra ulike kilder, slik at organisasjoner kan utnytte datasett av høy kvalitet og akselerere utviklingen av digitale landbruksløsninger.

Tingenes Internett

Koble sammen ressurser eller miljøer, finn innsikt og bidra til å gjøre overveide tiltak for å transformere virksomheten.

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte sikkert og i stor skala.

Azure Cosmos DB

Utvikle eller moderniser skalerbare, høytytende apper.

Azure Digital Twins

Bruk romlig intelligens for IoT til å opprette modeller av fysiske miljøer.

Azure IoT Central

Gå fra konseptutprøving til bevis på verdi.

Azure IoT Edge

Gi kantenheter tilgang til skyintelligens og analyse.

Azure IoT Hub

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-enheter.

Azure IoT Operations

Lås opp innsikt for intelligente lokale handlinger og global synlighet. Aktivert av Azure Arc.

Azure Functions

Utfør hendelsesdrevne, serverløse kodefunksjoner med ende-til-ende-utvikling.

Azure Machine Learning

Bruk en tjeneste i organisasjonsklasse for livssyklusen til ende-til-ende maskinlæring.

Azure Maps

Legg til posisjonsdata og tilordning av visualobjekter i forretningsprogrammer og -løsninger.

Azure RTOS

Gjør innebygd IoT-utvikling og tilkobling enkelt.

Azure Sphere

Opprett, koble til og vedlikehold sikrede intelligente IoT-enheter fra kanten til skyen.

Azure SQL Edge

Bruk tjenester privat på Azure-plattformen.

Azure Stream Analytics

Sanntidsanalyse av strømmedata som beveger seg raskt.

Azure Time Series Insights

Visualiser IoT-data i sanntid.

Event Grid

Pålitelig levering av hendelser i svært stor skala.

Azure Kinect DK

Bygg for blandet virkelighet ved å bruke sensorer for kunstig intelligens.

Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av skyer.

Notification Hubs

Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler.

Windows 10 IoT Core Services

Langsiktig OS-støtte og -tjenester for å administrere enhetsoppdateringer og vurdere enhetstilstanden.

Windows for IoT

Bygg intelligente kantløsninger med utviklerverktøy i verdensklasse, langsiktig støtte og sikkerhet i foretaksklassen.

Administrasjon og styring

Forenkle, automatiser og optimaliser administrasjonen av og samsvaret med skyressursene dine.

Microsoft Copilot for Azure ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Forenkle operasjoner og administrasjon fra sky til kant med en kunstig intelligens-assistent.

Automatisering

Forenkle skybehandlingen med prosessautomatisering.

Azure Advisor

Din tilpassede Azure-motor for anbefalte fremgangsmåter.

Microsoft Defender-administrasjon for ekstern angrepsoverflate

Beskytt den digitale opplevelsen ved å oppdage alle Internett-eksponerte ressurser med Microsoft Defender-administrasjon for ekstern angrepsoverflate (EASM).

Azure Backup

Forenkle databeskyttelsen med innebygd skalert administrasjon av sikkerhetskopier.

Azure Blueprints ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Muliggjør rask, repeterbar oppretting av styrte miljøer.

Azure Lighthouse

Hjelper tjenesteleverandører med kundebehandling i stor skala og med presisjon.

Azure Managed Applications

Forenkle administrasjonen av skytilbud.

Azure Migrate

Gjør overføring og modernisering enklere med en enhetlig plattform.

Azure-mobilapp

Hold deg koblet til Azure-ressursene, når og hvor som helst.

Azure Monitor

Full observerbarhet i programmene dine, infrastrukturer og nettverk.

Azure Policy

Innfør bedriftsstyring og -standarder i stor skala.

Azure Resource Manager

Forenkle administrasjonen av appressursene dine.

Azure Resource Manager-maler

Lever infrastruktur som kode for alle Azure-ressursene dine ved hjelp av Resource Manager.

Azure Service Health

Tilpasset veiledning og støtte for når problemer i Azure-tjenestene påvirker deg.

Azure Site Recovery

Hold bedriften i gang med en innebygd tjeneste for nødgjenoppretting.

Cloud Shell

Strømlinjeform Azure-administrasjonen med et nettleserbasert skall.

Microsoft Cost Management

Overvåk, tildel og optimaliser skykostnader med gjennomsiktighet, nøyaktighet og effektivitet.

Microsoft Azure-portal

Utvikle, administrer og overvåk alle Azure-produktene med én enhetlig konsoll.

Network Watcher

Løsning for overvåking og diagnostisering av nettverksytelse.

Traffic Manager

Du kan rute innkommende trafikk for høy ytelse og tilgjengelighet.

Azure Automanage

Enkel automatisering av skybasert og lokal infrastruktur.

Azure Resource Mover

Flytt flere ressurser mellom Azure-områder på en enklere måte.

Microsoft Purview

Styr, beskytt og administrer dataressursene dine.

Azure Chaos Studio

Forbedre programmets robusthet ved å introdusere feil og simulere avbrudd.

Azure Managed Grafana

Distribuer Grafana-instrumentbord som en totaladministrert Azure-tjeneste.

Senter for oppdateringsadministrasjon ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Sentral administrasjon av oppdateringer og samsvar i stor skala.

Medier

Lever videoinnhold med høy kvalitet hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst enhet.

Azure Media Player

Én enkelt spiller som oppfyller alle avspillingsbehov.

Innholdsleveringsnettverk

Raskt og pålitelig innholdsleveringsnettverk med dekning i hele verden.

Content Protection

Sikker levering av innhold med AES, PlayReady, Widevine og Fairplay.

Koding

Koding med studiokvalitet på skynivå.

Live and On-demand Streaming

Lever innhold til så å si alle enheter med mulighet for skalering.

Media Services

Kode, lagre og strøm video og lyd i stor skala.

Overføring

Forenkle og få fart på overføringen til skyen med veiledning, verktøy og ressurser.

Azure Database Migration Service

Få fart på overføringen av data til Azure.

Azure Migrate

Gjør overføring og modernisering enklere med en enhetlig plattform.

Azure Site Recovery

Hold bedriften i gang med en innebygd tjeneste for nødgjenoppretting.

Microsoft Cost Management

Overvåk, tildel og optimaliser skykostnader med gjennomsiktighet, nøyaktighet og effektivitet.

Azure Data Box

Apparater og løsninger for dataoverføring til Azure og databehandling på kanten.

Blandet virkelighet

Bland din fysiske og digitale verden sammen for å skape altoppslukende, samarbeidsbaserte opplevelser.

Azure Digital Twins

Bruk romlig intelligens for IoT til å opprette modeller av fysiske miljøer.

Azure Kinect DK

Bygg for blandet virkelighet ved å bruke sensorer for kunstig intelligens.

Remote Rendering

Gjengi interaktivt 3D-innhold av høy kvalitet med sanntidsstrømming.

Spatial Anchors

Lag opplevelser med blandet virkelighet med rombevissthet for flere brukere.

Objektankere ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Juster og forankre 3D-innhold automatisk til objekter i den fysiske verdenen.

Mobil

Utvikle og rull ut apper på tvers av plattformer og opprinnelige apper for enhver mobil enhet.

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte sikkert og i stor skala.

App Configuration

Rask, skalerbar lagring av parametere til appkonfigurasjon.

App Service

Du kan raskt utvikle effektive skyapper for nettet og mobil.

Azure AI Search

Søk i virksomhetsskala for apputvikling.

Azure Maps

Legg til posisjonsdata og tilordning av visualobjekter i forretningsprogrammer og -løsninger.

Tjenester innen Azure kunstig intelligens

Legg kognitive funksjoner i apper med API-er og tjenester for kunstig intelligens.

Notification Hubs

Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler.

Spatial Anchors

Lag opplevelser med blandet virkelighet med rombevissthet for flere brukere.

App Center

Utvikle, test, publiser og overvåk mobilappene og skrivebordsprogrammene dine.

Azure-kommunikasjonstjenester

Utvikle kommunikasjonsfunksjoner over flere kanaler.

Azure Operator 5G Core

Moderniser nettverket med en fleksibel, skalerbar mobil pakkekjerne med 5G-teknologi.

Azure Operator Call Protection

Bidra til å beskytte forbrukere mot mulig bedrageri og telefonsvindel med intelligente løsninger drevet av kunstig intelligens.

Nettverk

Koble sammen infrastruktur og tjenester i skyen og lokalt for å gi kundene og brukerne dine en så god opplevelse som mulig.

Application Gateway

Utvikle sikre, skalerbare og svært tilgjengelige nettfronter i Azure.

Azure Bastion

Totaladministrert tjeneste som sikrer ekstern tilgang til de virtuelle maskinene dine.

Azure DDoS Protection

Beskytt Azure-ressursene dine mot DDoS-angrep (distribuerte tjenestenektangrep).

Azure DNS

Drift domenenavnsystemet (DNS)-domenet ditt i Azure.

Azure ExpressRoute

Opplev en rask, pålitelig og privat tilkobling til Azure.

Azure Firewall

Beskytt Azure Virtual Network-ressursene dine med skybasert nettverkssikkerhet.

Azure Orbital bakkestasjon

Ta raskt inn data fra verdensrommet til skyen med en satellitt-bakkestasjonstjeneste.

Azure Route Server

Aktiver nettverksapparater slik at du kan utveksle ruter dynamisk med virtuelle nettverk i Azure.

Azure Private 5G Core

Rask distribusjon og administrasjon av private 5G-nettverk på organisasjonskanten.

Azure Communications Gateway

Kobler operatørers faste og mobile nettverk sammen med Microsoft Teams.

Azure Operator 5G Core

Moderniser nettverket med en fleksibel, skalerbar mobil pakkekjerne med 5G-teknologi.

Azure Front Door

Moderne CDN i skyen som leverer optimaliserte opplevelser til brukerne hvor som helst.

Azure Network Function Manager

Utvid Azure-administrasjon til distribusjon av nettverksfunksjoner for 5G og SD-WAN på kantenheter.

Azure Virtual Network Manager

Administrer virtuelle nettverk sentralt i Azure fra én enkelt glassrute.

Azure NAT Gateway

Gi svært pålitelig, sikker og skalerbar utgående tilkobling til Internett.

Azure Programmable Connectivity

Forenkle API Management for nettverket på tvers av flere operatørnettverk globalt med et enhetlig grensesnitt.

Azure Private Link

Privat tilgang til tjenester som driftes på Azure-plattformen, slik at dataene dine blir værende i Microsoft-nettverket.

Azure Firewall Manager

Sentral nettverkssikkerhetspolicy og ruteadministrasjon for globalt distribuerte, programvaredefinerte perimetere.

Innholdsleveringsnettverk

Raskt og pålitelig innholdsleveringsnettverk med dekning i hele verden.

Load Balancer

Berik programmene dine med høy tilgjengelighet og nettverksytelse.

Network Watcher

Løsning for overvåking og diagnostisering av nettverksytelse.

Traffic Manager

Du kan rute innkommende trafikk for høy ytelse og tilgjengelighet.

Virtuelt nettverk

Opprett din egen private nettverksinfrastruktur i skyen.

Virtual WAN

Optimaliser og automatiser gren-til-gren-tilkobling gjennom Azure.

VPN Gateway

Opprett sikre, spredte tilkoblingsmuligheter.

Brannmur for nettbaserte apper

En skybasert brannmurtjeneste for nettbaserte apper (WAF) som gir kraftig beskyttelse for nettapper.

Sikkerhet

Beskytt bedriften din mot avanserte trusler på tvers av arbeidsbelastninger i hybride skyer.

App Configuration

Rask, skalerbar lagring av parametere til appkonfigurasjon.

Application Gateway

Bygg sikre, skalerbare og svært tilgjengelige nettfronter i Azure.

Microsoft Entra Domain Services

Administrer domenekontrollerne i skyen.

Microsoft Defender for Cloud

Beskytt miljøer med flere skyer og hybride miljøer.

Microsoft Defender-administrasjon for ekstern angrepsoverflate

Beskytt den digitale opplevelsen ved å oppdage alle Internett-eksponerte ressurser med Microsoft Defender-administrasjon for ekstern angrepsoverflate (EASM).

Azure Bastion

Totaladministrert tjeneste som sikrer ekstern tilgang til de virtuelle maskinene dine.

Azure DDoS Protection

Beskytt Azure-ressursene dine mot DDoS-angrep (distribuerte tjenestenektangrep).

Azure Dedicated HSM

Administrer maskinvaresikkerhetsmoduler som du bruker i skyen.

Azure Firewall

Beskytt Azure Virtual Network-ressursene dine med skybasert nettverkssikkerhet.

Azure Firewall Manager

Sentral nettverkssikkerhetspolicy og ruteadministrasjon for globalt distribuerte, programvaredefinerte perimetere.

Azure Front Door

Moderne CDN i skyen som leverer optimaliserte opplevelser til brukerne hvor som helst.

Azure Information Protection

Beskytt den sensitive informasjonen din bedre – når som helst, hvor som helst.

Microsoft Sentinel

Skybasert SIEM og intelligent sikkerhetsanalyse.

Key Vault

Sikre og behold kontrollen over nøkler og andre hemmeligheter.

Konfidensiell Azure-hovedbok

Manipulasjonssikker ustrukturert datalagring driftet i klarerte utførelsesmiljøer (TEE-er) og støttet av kryptografisk verifiserbare bevis.

VPN Gateway

Opprett sikre, spredte tilkoblingsmuligheter.

Brannmur for nettbaserte apper

En skybasert brannmurtjeneste for nettbaserte apper (WAF) som gir kraftig beskyttelse for nettapper.

Microsoft Azure Attestation

En enhetlig løsning for ekstern verifisering av påliteligheten til en plattform og integriteten til binærfiler som kjører i den.

Microsoft Copilot for sikkerhet

Beskytt i hastigheten og skalaen til kunstig intelligens med en generativ assistent drevet av kunstig intelligens.

Lagring

Få sikker, hyperskalerbar skylagring av data, apper og arbeidsbelastninger.

Arkivlagring

Bransjeledende prispunkt for lagring av data som brukes sjelden.

Avere vFXT for Azure

Kjør filbaserte arbeidsbelastninger med høy ytelse i skyen.

Azure Backup

Forenkle databeskyttelsen med innebygd skalert administrasjon av sikkerhetskopier.

Azure Data Lake Storage

Skalerbar, sikker datasjø for analyse med høy ytelse.

Azure Data Share

En enkel og trygg tjeneste for deling av stordata med eksterne organisasjoner.

Azure Files

Skybaserte delte filressurser i foretaksklassen – enkelt, sikkert og serverløst.

Azure HPC Cache

Hurtigbufring av filer for databehandling med høy ytelse (HPC).

Azure NetApp Files

Delte Azure-filressurser på virksomhetsnivå levert av NetApp.

Azure Blob Storage

Massivt skalerbar og sikker objektlagring.

Azure Data Box

Apparater og løsninger for dataoverføring til Azure og databehandling på kanten.

Azure Disk Storage

Svært holdbar blokklagring med høy ytelse.

Konfidensiell Azure-hovedbok

Manipulasjonssikker, ustrukturert datalagring driftet i klarerte utførelsesmiljøer (TEE-er) og støttet av kryptografisk verifiserbare bevis.

Azure Elastic SAN

Elastic SAN er en skybasert SAN-tjeneste (lagringsnettverk) bygget på Azure. Få tilgang til en ende-til-ende-opplevelse som ditt lokale SAN.

Queue Storage

Effektiv skalering av apper i henhold til trafikk.

Kontoer for lagring

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skylagring.

Storage Explorer

Vis og bruk Azure Storage-ressurser.

Azure Managed Lustre

Azure Managed Lustre er et totaladministrert, skybasert parallelt filsystem som gjør det mulig for kunder å kjøre arbeidsbelastninger for databehandling med høy ytelse (HPC) i skyen.

Azure Storage Actions ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Forenkle administrasjonen av lagringsdata på svært stor skala

Infrastruktur for virtuelle skrivebord

Gi de ansatte mulighet til å jobbe sikkert hvor som helst med en skybasert infrastruktur for virtuelle skrivebord.

Azure Lab Services

Konfigurer virtuelle laboratorier for klasser, opplæring, hackatons og andre relaterte scenarioer.

Azure Virtual Desktop

Muliggjør en sikker, ekstern skrivebordsopplevelse fra hvor som helst.

Microsoft Dev Box ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Effektiviser utviklingen med sikre, kodeklare arbeidsstasjoner i skyen.

Nett

Utvikle, rull ut og skaler kraftige nettapper raskt og effektivt.

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte sikkert og i stor skala.

App Configuration

Rask, skalerbar lagring av parametere til appkonfigurasjon.

App Service

Du kan raskt utvikle effektive skyapper for nettet og mobil.

Azure AI Search

Søk i virksomhetsskala for apputvikling.

Azure Maps

Legg til posisjonsdata og tilordning av visualobjekter i forretningsprogrammer og -løsninger.

Azure SignalR Service

Legg til sanntidsnettfunksjoner på en enkel måte.

Innholdsleveringsnettverk

Raskt og pålitelig innholdsleveringsnettverk med dekning i hele verden.

Notification Hubs

Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler.

Static Web Apps

Strømlinjeformet utvikling med fullstakk fra kildekode til globalt høy tilgjengelighet.

Azure-kommunikasjonstjenester

Utvikle flerkanals kommunikasjonsopplevelser.

Azure Web PubSub

Utvikle nettprogrammer for sanntidsmeldinger på en enkel måte ved å bruke WebSockets og mønsteret for publiser/abonnering.

Azure Fluid Relay

Leg enkelt til funksjoner for sanntidssamarbeid i appene med Fluid Framework.

Web App for Containers

Kjør beholderbaserte nettapper på Windows og Linux.

Microsoft Playwright Testing

Skalerbar, moderne ende-til-ende-tjeneste for testing av nettapper.