Hopp over navigasjon

Priser på Event Hubs

Motta telemetri fra flere millioner enheter

Azure Event Hubs er en heladministrert datainntakstjeneste i sanntid som er enkel, sikker og skalerbar. Med Event Hubs kan du strømme flere millioner hendelser per sekund fra hvilke som helst kilde, slik at du kan opprette dynamiske datasamlebånd og umiddelbart svare på forretningsutfordringer. Sikre datainntaket med alternativer for geografisk nødgjenoppretting og georeplikering.

Med Azure Event Hubs for Apache Kafka, kan du gjøre eksisterende Kafka-klienter og -programmer i stand til å kommunisere med Event Hubs uten behov for kodeendringer, dette gir deg Kafka-opplevelsen uten at du trenger administrere dine egne klynger.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater og er ikke ment som faktiske pristilbud. Faktiske priser kan variere avhengig av typen avtale som er inngått med Microsoft, kjøpsdato og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar og konverteres i henhold til Thomson Reuters referansekurser, som oppdateres den første dagen i hver kalendermåned. Logg på Azure-priskalkulatoren for å se priser basert på gjeldende program/tilbud hos Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for å få mer informasjon om priser eller be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Basic Standard Premium Dedikert*
Kapasitet $-/time per gjennomstrømmingsenhet*** $-/time per gjennomstrømmingsenhet*** $-/time per behandlingsenhet (PU) $-/time per Kapasitetsenhet (CU)
Inngangshendelser $- per million hendelser $- per million hendelser Inkludert Inkludert
Samle Ikke tilgjengelig $-/måned per gjennomstrømmingsenhet*** Inkludert Inkludert
Apache Kafka Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Skjemaregister Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Maksimal oppbevaringsperiode 1 dag 7 dager 90 dager 90 dager
Lagringsoppbevaring 84 GB 84 GB 1 TB per PU 10 TB per CU
Utvidet oppbevaring** Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig $-/GB/måned (1 TB inkludert per PU) $-/GB/måned (10 TB inkludert per CU)

*Hvis du vil forstå hvor mye en kapasitetsenhet kan oppnå, kan du se referanseresultatene våre. Bruk belastes i intervaller på én time med en minstekostnad for fire timers bruk. Hvis du vil ha mer informasjon om dette tilbudet, kan du lese Event Hubs – dedikert oversikt. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte kundestøtten for kvoteøkning eller kontakte Event Hubs-teamet.

**Meldingsoppbevaring over de inkluderte lagringskvotene vil føre til overforbruksgebyrer.

***Gjennomstrømmingsenhet gir 1 MB/s for inngående og 2 MB/s for utgående trafikk.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-prisene. Få en forståelse av prisene for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et tilpasset forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Mer informasjon om Event Hubs

Les mer om Event Hubs funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for dette produktet.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Event Hubs ressurser.

 • En inngående hendelse er en enhet med data på 64 kB eller mindre. Hver hendelse er en fakturerbar hendelse. Større meldinger faktureres i multipler på 64 kB. Eksempel: 8 kB faktureres som én hendelse, men en melding på 96 kB faktureres som to hendelser.

  Hendelser som er forbrukt fra en hendelseshub, i tillegg til administrasjonsoperasjoner og «kontrollkall», som for eksempel sjekkpunkter, regnes ikke som fakturerbare inngangshendelser, men de regnes med når det gjelder tillatt grense for gjennomstrømmingsenheter.

 • Gjennomstrømmingsenheter velges eksplisitt av kunden, enten via Azure-portalen eller administrasjons-API-er for en hendelseshub. Gjennomstrømmingsenheter gjelder for alle hendelseshub i et navneområde, og for hver gjennomstrømmingsenhet har navneområdet rettigheter til følgende:

  1. Opptil 1 MB per sekund med inngangshendelser (= hendelser sendt inn i en hendelseshub), men ikke flere enn 1000 inngangshendelser, administrasjonsoperasjoner eller kontroll-API-kall per sekund.
  2. Opptil 2 MB per sekund med utgående hendelser (= hendelser forbrukt fra en hendelseshub).
  3. Opptil 84 GB lagringsplass for hendelser (tilstrekkelig for standard oppbevaringsperiode på 24 timer).

  Gjennomstrømmingsenheter faktureres per time, basert på det maksimale antallet enheter som er valgt i løpet av timen.

 • Hvis total gjennomstrømming for inngangshendelser eller den totale prisen for inngangshendelser over alle hendelseshub i et navneområde overskrider tillatt mengde for det samlede antallet gjennomstrømmingsenheter, blir senderne begrenset, og de vil motta feil som indikerer at kvoten for inngangshendelser er overskredet.

  Hvis total utgående gjennomstrømming eller den totale prisen for utgående hendelser over alle hendelseshub i et navneområde overskrider tillatt mengde for det samlede antallet gjennomstrømmingsenheter, blir mottakerne begrenset, og de vil motta feil som indikerer at den utgående kvoten er overskredet. Inngående og utgående kvoter håndheves separat, slik at ingen sender kan redusere hendelsesforbruket, og en mottaker kan heller ikke hindre at hendelser sendes til en hendelseshub.

  Legg merke til at valget av gjennomstrømmingsenheter er uavhengig av antallet partisjoner av hendelseshub (som av og til kalles for horisontale fragmenter i lignende systemer). Det finnes ingen faste kostnader for selve partisjonene. Prisen gjelder for det samlede antallet gjennomstrømmingsenheter på alle hendelseshub i et navneområde. Med dette kan kundene opprette nok partisjoner til å støtte den forventede maksimumsbelastningen for systemene, uten at det påløper avgifter for gjennomstrømmingsenheter før hendelsesbelastningen på systemet faktisk krever høyere gjennomstrømming, og uten at de må endre strukturen og arkitekturen i systemene når belastningen på systemet øker.

  Eksempel – Anta at du har valgt åtte gjennomstrømmingsenheter i et navneområde og oppretter en enkelt hendelseshub med 32 partisjoner. Hvis alle partisjonene i denne hendelseshuben har jevn belastning, får hver partisjon omtrent 0,25 MB/s innkommende gjennomstrømming, med en samlet totalgjennomstrømming på 8 MB/s. Hvis én enkelt partisjon opplever en forbrukstopp på 1 MB/s, mens åtte andre partisjoner bare opplever halvparten av toppbelastningen (0,125 MB/s), inntreffer ingen begrensning.

 • Ja. Navneområder på Basic- og Standard-nivået kan ha maksimalt 20 gjennomstrømmingsenheter (TU-er) gjennom selvbetjeningsprosessen. Du kan be om opptil 40 TU-er for navneområder på Standard-nivået ved å fylle ut en støtteforespørsel. Legg merke til at umiddelbar tilgjengelighet av ekstra kapasitet utover 20 TU-er per Azure-abonnement ikke kan garanteres. Vi anbefaler at kunder som forventer et behov for en Event Hubs-kapasitet på over 20 TU-er, kontakter oss for å drøfte kravene så tidlig som mulig under planleggingen. Hvis du har behov for flere enn 40 TU-er, anbefaler vi at du vurderer å bruke Dedicated Event Hubs.

 • Hvis størrelsen på den totale mengden lagrede hendelser overskrider lagringsgrensen for antallet valgte gjennomstrømmingsenheter (84 GB per TU for Standard-nivået, 10 TB per CU for Dedicated-nivået), belastes kundene for størrelsen som overskrider grensen, i henhold til den regionale prisen som er oppført i pristabellen. Event Hubs-hendelser oppbevares i maksimalt sju dager for Standard-nivået og 90 dager for Dedicated-nivået.

 • Den totale størrelsen på alle lagrede hendelser, inkludert eventuell intern administrasjon for hendelseshoder eller i strukturer for disklagring i alle hendelseshuber i et navneområde, måles gjennom hele dagen. Ved slutten av dagen beregnes toppverdien for lagringsstørrelse. Hvis den totale størrelsen overskrider lagringsgrensen, faktureres den overskytende lagringen i henhold til priser for Azure Blob Storage (etter prisen for lokalt redundant lagring).

 • Det påløper ingen tilkoblingsavgifter for sendehendelser ved hjelp av HTTP, uavhengig av antallet sendende systemer eller enheter. AMQP-tilkoblinger forbruksmåles, men de første 100 samtidige tilkoblingene er gratis for alle grunnleggende Event Hubs-navneområder, og de første 1,000 samtidige tilkoblingene per abonnement er gratis for standard Event Hubs. Disse grensene dekker de fleste mottaksscenarier og mange tjeneste-til-tjeneste-scenarier. Priser for meglede tilkoblinger får vanligvis bare betydning hvis du har tenkt å bruke AMQP på et stort antall klienter, for eksempel for å oppnå mer effektiv hendelsesstrømming. Meglerbaserte tilkoblinger belastes etter satsene som er oppført påPrissiden for Service Bus-tilkoblinger.

  Det fins ingen separat agenttilkoblingsbelastningssum for Dedicated Event Hubs.

 • Event Hubs-samle er aktivert når en Event Hub i navneområdet har samlefunksjonen aktivert. Samle faktureres per time per kjøpt gjennomstrømmingsenhet. Når antallet gjennomstrømmingsenheter øker eller reduseres, vil Event Hubs’ samlefakturering vise disse endringene i trinn på hele timer.

 • Event Hubs-samle har ingen innvirkning på utgangshastighet for Event Hubs-gjennomstrømmingsenheter. Du kan fortsatt lese i en fullstendig gjennomstrømmingsenhetshastighet på 2000 hendelser per sekund / 2 MBps per gjennomstrømmingsenhet.

 • Event Hubs-samle bruker en lagringskonto du oppgir etter en tidsplan du angir. Siden dette er din lagringskonto, vil alle brukskostnader for denne lagringskontoen faktureres ditt Azure-abonnement. Jo kortere samlevinduet ditt er, jo oftere vil lagringstransaksjoner forekomme.

 • Prisinformasjonen for Event Hubs på Azure Stack Hub er å finne på siden Azure Stack Hub-prising.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?