Hopp over navigasjon

Event Hubs priser

Innføring av telemetri i skyskala fra nettsteder, apper og enheter

Azure Event Hubs er en heladministrert datainntakstjeneste i sanntid som er enkel, sikker og skalerbar. Med Event Hubs kan du strømme flere millioner hendelser per sekund fra hvilke som helst kilde, slik at du kan opprette dynamiske datasamlebånd og umiddelbart svare på forretningsutfordringer. Sikre datainntaket med alternativer for geografisk nødgjenoppretting og georeplikering.

Med Azure Event Hubs for Apache Kafka, kan du gjøre eksisterende Kafka-klienter og -programmer i stand til å kommunisere med Event Hubs uten behov for kodeendringer, dette gir deg Kafka-opplevelsen uten at du trenger administrere dine egne klynger.

Basic Standard Dedikert*
Inngangshendelser $- per million hendelser $- per million hendelser Inkludert
Gjennomstrømmingsenhet (1 MB/s inngang, 2 MB/s utgang) $- $- Inkludert
Meldingsstørrelse 256 kB 256 kB 1 MB
Forbrukergrupper 1 – standard 20 20
Gjentatt meldingsavspilling Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Maksimalt antall gjennomstrømmingsenheter 20 20** 1 CU≈50
Apache Kafka Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Meglerbaserte tilkoblinger 100 inkludert 1 000 inkludert 25K inkludert
Meldingsoppbevaring 1 dag inkludert 1 dag inkludert*** Opptil 7 dager inkludert***
Ytterligere meglerbaserte tilkoblinger Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Utgiverpolicyer Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Samle Ikke tilgjengelig $- Inkludert

*Pris for Event Hubs Dedicated er $- per måned. Bruk vil belastes trinnvis per time med en minstebetaling tilsvarende fire timers bruk. Dedicated-laget er ikke tilgjengelig for distribusjon fra Azure Portal, kunder må ta kontakt med kvoteøkningsstøtte for å få Dedicated-klynge. Du finner mer informasjon om dette tilbudet i oversikten over Event Hubs Dedicated. Hvis du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med kvoteøkningsstøtte eller Event Hubs-teamet.

**Hvis du ønsker å øke antallet gjennomstrømmingsenheter for Standard Event Hubs til mer enn 20, kontakter du kvoteøkningsstøtte.

***I Standard-nivået kan meldinger oppbevares i opptil sju dager, men ved oppbevaring i mer enn én dag må du betale for overforbruk. Utvidet lagringstid på opptil fire uker er tilgjengelig i forhåndsversjon for standard og dedikerte nivåer, standard overforbrukspriser gjelder.

Månedsprisoverslagene er basert på 730 brukstimer.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

 • En inngangshendelse er en enhet med data på 64 kB eller mindre. Hver hendelse er en fakturerbar hendelse. Større meldinger faktureres i multipler på 64 kB. Eksempel: 8 kB faktureres som én hendelse, men en melding på 96 kB faktureres som to hendelser.

  Hendelser som er forbrukt fra en hendelseshub, i tillegg til administrasjonsoperasjoner og «kontrollkall», som for eksempel sjekkpunkter, regnes ikke som fakturerbare inngangshendelser, men de regnes med når det gjelder tillatt grense for gjennomstrømmingsenheter.

 • Gjennomstrømmingsenheter velges eksplisitt av kunden, enten via Azure-portalen eller administrasjons-APIer for en hendelseshub. Gjennomstrømmingsenheter gjelder for alle hendelseshub i et navneområde, og for hver gjennomstrømmingsenhet har navneområdet rettigheter til følgende:

  1. Opptil 1 MB per sekund med inngangshendelser (= hendelser sendt inn i en hendelseshub), men ikke flere enn 1000 inngangshendelser, administrasjonsoperasjoner eller kontroll-API-kall per sekund.
  2. Opptil 2 MB per sekund med utgående hendelser (= hendelser forbrukt fra en hendelseshub).
  3. Opptil 84 GB lagringsplass for hendelser (tilstrekkelig for standard oppbevaringsperiode på 24 timer).

  Gjennomstrømmingsenheter faktureres per time, basert på det maksimale antallet enheter som er valgt i løpet av timen.

 • Hvis total gjennomstrømming for inngangshendelser eller den totale prisen for inngangshendelser over alle hendelseshub i et navneområde overskrider tillatt mengde for det samlede antallet gjennomstrømmingsenheter, blir senderne begrenset, og de vil motta feil som indikerer at kvoten for inngangshendelser er overskredet.

  Hvis total utgående gjennomstrømming eller den totale prisen for utgående hendelser over alle hendelseshub i et navneområde overskrider tillatt mengde for det samlede antallet gjennomstrømmingsenheter, blir mottakerne begrenset, og de vil motta feil som indikerer at den utgående kvoten er overskredet. Innkommende og utgående kvoter håndheves separat, slik at ingen sender kan redusere hendelsesforbruket, og en mottaker kan heller ikke hindre at hendelser sendes til en hendelseshub.

  Legg merke til at valget av gjennomstrømmingsenheter er uavhengig av antallet partisjoner av hendelseshub (som av og til kalles for horisontale fragmenter i lignende systemer). Det finnes ingen faste kostnader for selve partisjonene. Prisen gjelder for det samlede antallet gjennomstrømmingsenheter på alle hendelseshub i et navneområde. Med dette kan kundene opprette nok partisjoner til å støtte den forventede maksimumsbelastningen for systemene, uten at det påløper avgifter for gjennomstrømmingsenheter før hendelsesbelastningen på systemet faktisk krever høyere gjennomstrømming, og uten at de må endre strukturen og arkitekturen i systemene når belastningen på systemet øker.

  Eksempel – Anta at du har valgt åtte gjennomstrømmingsenheter i et navneområde og oppretter en enkelt hendelseshub med 32 partisjoner. Hvis alle partisjonene i denne hendelseshuben har jevn belastning, får hver partisjon omtrent 0,25 MB/s innkommende gjennomstrømming, med en samlet totalgjennomstrømming på 8 MB/s. Hvis én enkelt partisjon opplever en forbrukstopp på 1 MB/s, mens åtte andre partisjoner bare opplever halvparten av toppbelastningen (0,125 MB/s), inntreffer ingen begrensning.

 • Ja. Navneområder på Basic- og Standard-nivået kan ha maksimalt 20 gjennomstrømmingsenheter. Du kan be om flere gjennomstrømmingsenheter for et Standard-nivå ved å sende inn en støtteforespørsel. Legg merke til at umiddelbar tilgjengelighet av ekstra kapasitet utover 20 gjennomstrømmingsenheter per Azure-abonnement ikke kan garanteres. Vi anbefaler at kunder som forventer et behov for en kapasitet i hendelseshuben på over 20 gjennomstrømmingsenheter, kontakter oss for å drøfte kravene så tidlig som mulig under planleggingen. Ekstra gjennomstrømmingsenheter er tilgjengelige i blokker på 20, basert på bundet kjøp.

 • Vi tilbyr en oppbevaringsperiode på maksimalt sju dager, basert på generell tilgjengelighet. Legg merke til at hendelseshuber ikke er ment å være et permanent datalager. Oppbevaringsperioder over 24 timer er ment for scenarier der det er praktisk å gjenta en hendelsesstrøm i de samme systemene, for eksempel for å sørge for opplæring i eller verifisere en ny maskinlæringsmodell basert på eksisterende data.

 • Ja, i mange tilfeller. Hvis størrelsen på den totale mengden lagrede hendelser overskrider lagringsgrensen for antallet valgte gjennomstrømmingsenheter (84 GB per gjennomstrømmingsenhet), belastes kundene for størrelsen som overskrider grensen, i henhold til vanlige Azure Blob-lagringspriser. Lagringsgrensen for hver gjennomstrømmingsenhet dekker alle lagringskostnader for oppbevaringsperioder opptil 24 timer (som standard), selv om gjennomstrømmingsenheten brukes opptil maksimumsgrensen for inngangshendelser.

 • Den totale størrelsen på alle lagrede hendelser, inkludert eventuell intern administrasjon for hendelseshoder eller i strukturer for disklagring i alle hendelseshuber i et navneområde, måles gjennom hele dagen. Ved slutten av dagen beregnes toppverdien for lagringsstørrelse. Den daglige lagringsgrensen beregnes basert på det laveste antallet gjennomstrømmingsenheter som ble valgte i løpet av dagen (hver gjennomstrømmingsenhet har en grense på 84 GB). Hvis den totale størrelsen overskrider en daglige lagringsgrensen, faktureres den overskytende lagringen i henhold til priser for Azure-bloblagring (etter prisen for lokalt redundant lagring).

 • Det påløper ingen tilkoblingsavgifter for sending av hendelser ved hjelp av HTTP, uavhengig av antallet sendende systemer eller enheter. AMQP-tilkoblinger forbruksmåles, men de første 100 samtidige tilkoblingene er gratis for alle grunnleggende Event Hubs-navneområder, og de første 1000 samtidige tilkoblingene per abonnement er gratis for standard Event Hubs. Disse grensene dekker de fleste mottaksscenarier og mange tjeneste-til-tjeneste-scenarier. Priser for meglede tilkoblinger får vanligvis bare betydning hvis du har tenkt å bruke AMQP på et stort antall klienter, for eksempel for å oppnå mer effektiv hendelsesstrømming. Se informasjonen om priser for Service Bus-tilkoblinger for detaljer om hva en meglet tilkobling består av, og hvordan disse tilkoblingene måles.

 • Event Hubs-samle er aktivert når en Event Hub i navneområdet har samlefunksjonen aktivert. Samle faktureres per time per kjøpt gjennomstrømmingsenhet. Når antallet gjennomstrømmingsenheter øker eller reduseres, vil Event Hubs’ samlefakturering vise disse endringene i trinn på hele timer.

 • Event Hubs-samle har ingen innvirkning på utgangshastighet for Event Hubs-gjennomstrømmingsenheter. Du kan fortsatt lese i en fullstendig gjennomstrømmingsenhetshastighet på 2000 hendelser per sekund / 2 MBps per gjennomstrømmingsenhet.

 • Event Hubs-samle bruker en lagringskonto du oppgir etter en tidsplan du angir. Siden dette er din lagringskonto, vil alle brukskostnader for denne lagringskontoen faktureres ditt Azure-abonnement. Desto kortere samlevinduet ditt er, desto oftere vil lagringstransaksjoner forekomme.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Event Hubs

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis